БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  1 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Технологии Пр Математика Български език
2 Математика Околен свят Математика Български език Математика
3 Изобразително Модул Български език Български език Музика
4 Изобразително Български език Български език Музика Физическо
5 АЕ Български език АЕ Физическо АЕ
6       Час на класа  
           
  1 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Околен свят Технологии Пр Математика
2 Български език Български език Математика Математика Български език
3 Български език Български език Музика Български език Физическо
4 Физическо АЕ Български език Музика Изобразително
5 АЕ Модул Български език АЕ Изобразително
6       Час на класа  
           
  1 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 АЕ Български език Математика Български език Технологии Пр
2 Физическо Български език Български език Математика Математика
3 Математика Математика Български език Физическо Околен свят
4 Български език Изобразително АЕ АЕ Български език
5 Български език Изобразително Модул Музика Музика
6       Час на класа  
           
  1 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително АЕ Български език Математика Околен свят
2 Изобразително Български език Български език АЕ Физическо
3 Български език Български език Математика Български език Математика
4 Математика Музика Физическо Модул Български език
5 Технологии Пр Математика АЕ Музика Български език
6       Час на класа  
           
  1 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 АЕ Математика АЕ Математика Български език
2 Математика Български език Математика Физическо Математика
3 Български език Български език Български език Български език Музика
4 Български език Физическо Български език Изобразително Околен свят
5 Модул Музика Технологии Пр Изобразително АЕ
6       Час на класа  
           
  1 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Изобразително Музика Български език Математика
2 Български език Изобразително Математика Математика Български език
3 Български език Математика Български език Технологии Пр Български език
4 Математика Български език Български език Физическо Околен свят
5 АЕ Физическо АЕ АЕ Модул
6       Час на класа  
           
  1 ж, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Математика Физическо Български език
2 Български език Български език Физическо Околен свят Български език
3 Модул Изобразително Български език Математика АЕ
4 Математика Изобразително Български език АЕ Математика
5 Музика АЕ Музика Български език Технологии Пр
6       Час на класа  
 
За учители
Проекти