БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  1 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Околен свят Математика Математика Английски език Модул ФИЗ
2 Математика Технологии Английски език Физическо Английски език
3 Български език Български език Български език Математика Български език
4 Изобразително Български език Български език Български език Математика
5 Изобразително Музика Физическо Български език Музика
6       ЧК  
           
  1 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Математика Физическо Изобразително
2 Физическо Музика Модул ФИЗ Математика Изобразително
3 Български език Математика Български език Технологии Математика
4 Български език Български език Български език Български език Английски език
5 Английски език Български език Музика Околен свят Български език
6       ЧК  
           
  1 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Български език Математика Математика
2 Технологии Български език Математика Английски език Английски език
3 Модул ФИЗ Изобразително Околен свят Музика Български език
4 Български език Изобразително Физическо Български език Български език
5 Български език Математика Английски език Физическо Музика
6       ЧК  
           
  1 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Математика Физическо Технологии Български език
2 Английски език Английски език Околен свят Музика Български език
3 Математика Български език Математика Английски език Модул ФИЗ
4 Български език Изобразително Български език Математика Математика
5 Български език Изобразително Български език Български език Музика
6       ЧК  
           
  1 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Музика Български език Математика
2 Български език Български език Математика Български език Физическо
3 Изобразително Математика Български език Английски език Технологии
4 Изобразително Английски език Български език Музика Български език
5 Модул ФИЗ Физическо Околен свят Математика Английски език
6       ЧК  
           
  1 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Български език Английски език Околен свят Музика
2 Математика Български език Български език Математика Математика
3 Български език Математика Математика Физическо Български език
4 Български език Модул ФИЗ Изобразително Български език Български език
5 Английски език Технологии Изобразително Английски език Физическо
6       ЧК  
           
  1 ж, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Български език Технологии Математика Български език
2 Изобразително Български език Математика Български език Български език
3 Математика Английски език Модул ФИЗ Английски език Математика
4 Български език Музика Български език Физическо Физическо
5 Музика Математика Български език Околен свят Английски език
6       ЧК  
           
 
Проекти

Проекти