БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  10 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език История Първи чужд език Втори чужд език География
  101 604 101 301 603
2 Химия История Първи чужд език Втори чужд език География
  504 604 101 301 603
3 Химия Математика Физическо Физика Първи чужд език
  504 304 112 504 101
4 Етика и право Български език Втори чужд език Физика Първи чужд език
  602 200 302 504 101
5 Информатика Български език Втори чужд език Първи чужд език Български език
  405 200 302 101 200
6 Информатика Биология Математика Първи чужд език Физическо
  405 503 304 101 111
7 Физическо Биология Математика Час на класа  
  112 503 304 304  
           
  10 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Математика География Втори чужд език Първи чужд език
  300 304 603 300 101
2 Втори чужд език Първи чужд език География Втори чужд език Първи чужд език
  300 101 603 300 101
3 Физическо Първи чужд език Математика Първи чужд език Физика
  113 101 304 101 504
4 Първи чужд език Информатика Математика Физическо Физика
  101 405 304 112 504
5 Първи чужд език Информатика Български език История Етика и право
  101 405 200 604 602
6 Биология Химия Физическо История Български език
  503 504 112 604 200
7 Биология Химия   Час на класа Български език
  503 504   101 200
           
  10 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Първи чужд език Математика Първи чужд език Химия
  402 101 304 101 504
2 Втори чужд език Български език Математика Първи чужд език Химия
  402 200 304 101 504
3 Български език География Втори чужд език Физическо Биология
  200 603 402 113 503
4 Български език География Втори чужд език Етика и право Биология
  200 603 402 602 503
5 Физическо Математика История Физика Първи чужд език
  113 304 604 504 101
6 Първи чужд език Информатика История Физика Първи чужд език
  101 405 604 504 101
7 Първи чужд език Информатика Физическо Час на класа  
  101 405 111 200  
           
  10 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Биология Втори чужд език Първи чужд език Първи чужд език
  304 501 402 105 105
2 Математика Биология Втори чужд език Физическо Първи чужд език
  304 501 402 112 105
3 Етика и право Втори чужд език История Информатика Математика
  602 402 604 406 304
4 Физическо Втори чужд език История Информатика География
  113 402 604 406 603
5 Физика Физика Физическо Български език Химия
  504 502 113 200 504
6 Първи чужд език Първи чужд език Български език Български език Химия
  105 105 200 200 504
7 Първи чужд език Първи чужд език География Час на класа  
  105 105 603 504  
           
  10 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Физическо История Физическо Втори чужд език
  105 113 604 112 404
2 Първи чужд език Математика История Първи чужд език Втори чужд език
  105 304 604 105 404
3 Информатика Втори чужд език Български език География Физическо
  406 404 200 603 113
4 Информатика Втори чужд език Български език География Първи чужд език
  406 404 200 603 105
5 Химия Биология Първи чужд език Математика Първи чужд език
  502 501 105 304 105
6 Химия Биология Първи чужд език Математика Етика и право
  502 501 105 304 602
7 Български език   Физика Час на класа Физика
  200   504 501 504
           
  10 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Информатика Първи чужд език Химия Математика
  113 406 105 504 304
2 Втори чужд език Информатика Първи чужд език Химия Математика
  301 406 105 504 304
3 Втори чужд език Български език Етика и право Български език Първи чужд език
  301 200 602 200 105
4 Първи чужд език Първи чужд език Физическо Български език Втори чужд език
  105 105 112 200 301
5 Първи чужд език Първи чужд език География Биология Втори чужд език
  105 105 603 501 301
6 Физика Математика География Биология История
  504 304 603 501 601
7 Физика   История Час на класа Физическо
  504   601 604 113
           

 

 
За учители
Проекти