БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

11 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Биология Първи чужд ЗИП Първи чужд език Български език
2 Втори чужд език Биология Първи чужд ЗИП Първи чужд език Български език
3 Философия Български език Химия География Първи чужд ЗИП
4 Философия Модул Физкултура Химия Български ЗИП Математика
5 История Първи чужд език Физическо Физика Физика
6 История Първи чужд език Български ЗИП Физическо Втори чужд ЗИП
7   Математика Български ЗИП Час на класа Втори чужд ЗИП
           
  11 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд ЗИП Първи чужд език Химия Български ЗИП История
2 Първи чужд ЗИП Първи чужд език Химия Български ЗИП История
3 Български ЗИП Модул Физкултура География Първи чужд ЗИП Български език
4 Физическо Физика Втори чужд език Физическо Първи чужд език
5 Втори чужд ЗИП Физика Втори чужд език Биология Първи чужд език
6 Втори чужд ЗИП Български език Философия Биология Математика
7   Български език Философия Час на класа Математика
           
  11 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд ЗИП Математика Биология Втори чужд език Първи чужд език
2 Втори чужд ЗИП Математика Биология Втори чужд език Първи чужд език
3 Първи чужд ЗИП Първи чужд език Философия Философия История
4 Български ЗИП Първи чужд език Първи чужд ЗИП Първи чужд ЗИП История
5 Български ЗИП Български език Химия Български език Български ЗИП
6 Физика Физическо Химия Български език Модул Физкултура
7 Физика   Физическо Час на класа География
           
  11 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Философия Първи чужд език История Първи чужд език
2 Български език Модул Физкултура Първи чужд ЗИП История Първи чужд език
3 Химия Математика Втори чужд език Втори чужд ЗИП Физическо
4 Химия Математика Физическо Втори чужд ЗИП Български ЗИП
5 Втори чужд език Български ЗИП География Първи чужд език Български ЗИП
6 Биология Първи чужд ЗИП Български език Физика Физика
7 Биология Първи чужд ЗИП Български език Час на класа  
           
  11 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Химия Математика Първи чужд език Физическо
2 Втори чужд език Химия Математика Първи чужд език Български ЗИП
3 Модул Физкултура Първи чужд език Първи чужд ЗИП Биология Физика
4 Български ЗИП Първи чужд език Философия Биология Физика
5 Български ЗИП Физическо Философия География История
6 Първи чужд ЗИП Български език Втори чужд ЗИП Български език История
7 Първи чужд ЗИП Български език Втори чужд ЗИП Час на класа  
           
  11 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Първи чужд език История Физика Химия
2 Втори чужд ЗИП Първи чужд език История Физика Химия
3 Втори чужд ЗИП Български език Биология Първи чужд език Български език
4 Първи чужд ЗИП Български език Биология Първи чужд език Физическо
5 Първи чужд ЗИП Математика Български ЗИП Философия Първи чужд ЗИП
6 Български ЗИП Математика Втори чужд език Философия География
7 Български ЗИП Модул Физкултура Втори чужд език Час на класа  
           
 
Проекти

Проекти