БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  11 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Български език Български език Биология Физика
  606 202 202 501 505
2 Философия Български език Български език Биология Физика
  606 202 202 501 505
3 Първи чужд език Първи чужд език История Първи чужд език Български език
  5 5 601 5 202
4 Втори чужд език Физическо Първи чужд език Първи чужд език Български език
  300 112 5 5 202
5 Втори чужд език История География Математика Първи чужд език
  300 601 605 302 5
6 Физическо Химия Втори чужд език Математика Първи чужд език
  112 502 300 302 5
7   Химия Втори чужд език Час на класа Физическо
    502 300 202 111
           
  11 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Първи чужд език Математика Първи чужд език Първи чужд език
  202 5 302 5 5
2 Български език Първи чужд език Математика Първи чужд език Първи чужд език
  202 5 302 5 5
3 Химия История Втори чужд език Биология Втори чужд език
  502 601 300 501 300
4 Химия История Втори чужд език Биология Физическо
  502 601 300 501 113
5 Физическо Физическо Първи чужд език Философия Български език
  111 113 5 606 202
6 Втори чужд език Български език Физика Философия Български език
  300 202 505 606 202
7   Български език Физика Час на класа География
    202 505 302 605
           
  11 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Математика Физика История Български език
  5 302 505 601 202
2 Първи чужд език Математика Физика История Български език
  5 302 505 601 202
3 Философия Физическо Химия Втори чужд език Първи чужд език
  606 111 502 402 5
4 Философия Български език Химия Втори чужд език Втори чужд език
  606 202 502 402 402
5 Български език Български език Физическо География Втори чужд език
  202 202 111 605 402
6 Български език Първи чужд език Първи чужд език Физическо Биология
  202 5 5 111 501
7   Първи чужд език Първи чужд език Час на класа Биология
    5 5 601 501
           
  11 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Първи чужд език История Физическо Първи чужд език
  505 102 601 113 102
2 Физика Първи чужд език История Първи чужд език Първи чужд език
  505 102 601 102 102
3 Втори чужд език Химия Философия Първи чужд език Физическо
  402 502 606 102 112
4 Втори чужд език Химия Български език География Български език
  402 502 203 605 203
5 Първи чужд език Философия Български език Втори чужд език Български език
  102 606 203 402 203
6 Български език Физическо Биология Втори чужд език Математика
  203 111 501 402 302
7 Български език   Биология Час на класа Математика
  203   501 102 302
           
  11 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Философия Физическо Химия Математика
  404 606 112 502 302
2 Втори чужд език Философия Втори чужд език Химия Математика
  404 606 404 502 302
3 Първи чужд език Биология Втори чужд език Български език Първи чужд език
  102 501 404 203 102
4 Първи чужд език Български език История Български език Първи чужд език
  102 203 601 203 102
5 Физика Първи чужд език История Физическо Физическо
  505 102 601 111 113
6 Физика Първи чужд език Български език Първи чужд език Български език
  505 102 203 102 203
7 Биология География Български език Час на класа  
  501 605 203 606  
           
  11 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Физическо Втори чужд език Първи чужд език Втори чужд език
  502 112 301 102 301
2 Химия Български език Втори чужд език Физическо Втори чужд език
  502 203 301 111 301
3 Български език Български език Биология История Математика
  203 203 501 601 302
4 Физическо Първи чужд език Биология История Математика
  112 102 501 601 302
5 Философия Физика Първи чужд език Български език Първи чужд език
  606 505 102 203 102
6 Първи чужд език Физика Първи чужд език Български език Философия
  102 505 102 203 606
7 Първи чужд език   География Час на класа Български език
  102   605 203 203

 

 
За учители
Проекти