БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  12 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП/ПП История/География/Математика Физическо Физическо История Втори чужд език
    111 113 604 300
2 ЗИП/ПП История/География/Математика Физика География История Втори чужд език
    505 605 604 300
3 ЗИП/ПП История/География/Математика Втори чужд език Български език Първи чужд език Първи чужд език
    300 204 104 104
4 ЗИП/ПП История/География/Математика Втори чужд език Български език Първи чужд език Първи чужд език
    300 204 104 104
5 Български език Първи чужд език Първи чужд език Математика Физическо
  204 104 104 305 111
6 Български език Свят и личност Математика Български език Български език
  204 606 305 204 204
7 Първи чужд език Свят и личност   Час на класа Български език
  104 606   305 204
           
  12 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП/ПП История/География/Математика Физика Втори чужд език Математика Свят и личност
    505 300 305 606
2 ЗИП/ПП История/География/Математика Първи чужд език Втори чужд език Първи чужд език Свят и личност
    103 300 103 606
3 ЗИП/ПП История/География/Математика Първи чужд език География Първи чужд език Български език
    103 605 103 204
4 ЗИП/ПП История/География/Математика Български език Математика Български език Физическо
    204 305 204 112
5 Първи чужд език Български език Български език Български език Втори чужд език
  103 204 204 204 300
6 Първи чужд език История Физическо Физическо Втори чужд език
  103 604 113 113 300
7 Български език История   Час на класа Първи чужд език
  204 604   204 103
           
  12 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП/ПП История/География/Математика Втори чужд език Свят и личност Физика Физическо
    402 606 505 113
2 ЗИП/ПП История/География/Математика Втори чужд език Свят и личност Физическо Първи чужд език
    402 606 113 103
3 ЗИП/ПП История/География/Математика История Математика Български език Първи чужд език
    604 305 204 103
4 ЗИП/ПП История/География/Математика История Първи чужд език Математика Български език
    604 103 305 204
5 Втори чужд език Физическо Първи чужд език Първи чужд език Български език
  402 112 103 103 204
6 Втори чужд език Български език Български език Първи чужд език География
  402 204 204 103 605
7 Първи чужд език Български език Български език Час на класа  
  103 204 204 402  
           
  12 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП/ПП История/География/Математика Първи чужд език Математика Първи чужд език Първи чужд език
    104 305 104 104
2 ЗИП/ПП История/География/Математика Български език Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език
    205 104 104 104
3 ЗИП/ПП История/География/Математика Български език Първи чужд език Свят и личност История
    205 104 606 601
4 ЗИП/ПП История/География/Математика Физическо Физика Свят и личност История
    111 505 606 601
5 Български език Втори чужд език Български език Физическо География
  205 402 205 113 605
6 Български език Втори чужд език Втори чужд език Математика Български език
  205 402 402 305 205
7 Втори чужд език   Физическо Час на класа Български език
  402   112 104 205
           
  12 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП/ПП История/География/Математика Втори чужд език Първи чужд език Втори чужд език История
    404 104 404 601
2 ЗИП/ПП История/География/Математика Втори чужд език Физическо Втори чужд език История
    404 113 404 601
3 ЗИП/ПП История/География/Математика Първи чужд език Български език Български език Свят и личност
    104 205 205 606
4 ЗИП/ПП История/География/Математика Първи чужд език Български език Български език Свят и личност
    104 205 205 606
5 Първи чужд език Български език Математика Първи чужд език Български език
  104 205 305 104 205
6 Първи чужд език Български език География Първи чужд език Физическо
  104 205 605 104 112
7 Физика Физическо   Час на класа Математика
  505 113   605 305
           
  12 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП/ПП История/География/Математика История География Свят и личност Физическо
    601 605 606 111
2 ЗИП/ПП История/География/Математика История Български език Свят и личност Български език
    601 205 606 205
3 ЗИП/ПП История/География/Математика Физика Първи чужд език Физическо Български език
    505 103 111 205
4 ЗИП/ПП История/География/Математика Български език Втори чужд език Първи чужд език Първи чужд език
    205 301 103 103
5 Втори чужд език Първи чужд език Втори чужд език Български език Първи чужд език
  301 103 301 205 103
6 Втори чужд език Първи чужд език Физическо Български език Математика
  301 103 111 205 305
7 Български език Първи чужд език Математика Час на класа  
  205 103 305 205  
           

 

 

 

 
За учители
Проекти