БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  12 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП / ПП Български ЗИП Първи чужд ЗИП Български език Български ЗИП
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
2 ЗИП / ПП Български ЗИП Първи чужд ЗИП Български ЗИП Български език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
3 ЗИП / ПП Модул Физкултура Физическо Втори чужд език Втори чужд ЗИП
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
4 ЗИП / ПП Свят и личност Математика Втори чужд език Втори чужд ЗИП
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
5 Физическо Свят и личност Математика История Първи чужд език
           
           
           
6 Физика Първи чужд език География История Първи чужд език
           
           
           
7 Първи чужд ЗИП Първи чужд език Български език Час на класа  
           
           
           
           
  12 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП / ПП История Свят и личност Модул Физкултура Първи чужд ЗИП
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
2 ЗИП / ПП Първи чужд език Свят и личност География Първи чужд ЗИП
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
3 ЗИП / ПП Първи чужд език Първи чужд ЗИП Първи чужд език Български език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
4 ЗИП / ПП Физика Български ЗИП Първи чужд език Български език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
5 История Български език Български ЗИП Втори чужд ЗИП Втори чужд език
           
           
           
6 Български ЗИП Физическо Математика Втори чужд ЗИП Втори чужд език
           
           
           
7 Български ЗИП   Математика Час на класа Физическо
           
           
           
           
  12 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП / ПП Първи чужд ЗИП Втори чужд ЗИП Първи чужд ЗИП История
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
2 ЗИП / ПП Физика Втори чужд ЗИП Първи чужд ЗИП История
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
3 ЗИП / ПП Български ЗИП Български език Втори чужд език Първи чужд език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
4 ЗИП / ПП Български ЗИП География Втори чужд език Първи чужд език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
5 Свят и личност Модул Физкултура Първи чужд език Български ЗИП Български език
           
           
           
6 Свят и личност Математика Първи чужд език Български ЗИП Български език
           
           
           
7   Математика Физическо Час на класа Физическо
           
           
           
           
  12 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП / ПП Първи чужд ЗИП Физическо Първи чужд ЗИП Физика
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
2 ЗИП / ПП Български ЗИП Български език Първи чужд ЗИП Български език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
3 ЗИП / ПП Български ЗИП Български език Модул Физкултура Физическо
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
4 ЗИП / ПП Математика Първи чужд език Български ЗИП Първи чужд език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
5 Втори чужд език Математика Първи чужд език Български ЗИП Първи чужд език
           
           
           
6 Втори чужд език Свят и личност Втори чужд ЗИП География История
           
           
           
7   Свят и личност Втори чужд ЗИП Час на класа История
           
           
           
           
  12 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП / ПП Физика Физическо Модул Физкултура Втори чужд език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
2 ЗИП / ПП Свят и личност География Български език Втори чужд език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
3 ЗИП / ПП Свят и личност Първи чужд ЗИП Първи чужд език Български ЗИП
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
4 ЗИП / ПП История Втори чужд ЗИП Първи чужд език Български ЗИП
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
5 Български език История Втори чужд ЗИП Математика Физическо
           
           
           
6 Български език Първи чужд език Български ЗИП Математика Първи чужд ЗИП
           
           
           
7   Първи чужд език Български ЗИП Час на класа Първи чужд ЗИП
           
           
           
           
  12 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП / ПП Физическо Математика Свят и личност Първи чужд език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
2 ЗИП / ПП История Математика Свят и личност Първи чужд език
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
3 ЗИП / ПП История Модул Физкултура Втори чужд език Втори чужд ЗИП
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
4 ЗИП / ПП Първи чужд език Български ЗИП Втори чужд език Втори чужд ЗИП
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
  ЗИП / ПП        
5 Първи чужд ЗИП Първи чужд език Български ЗИП Физическо Български ЗИП
           
           
           
6 Първи чужд ЗИП Български език Първи чужд ЗИП Български език Български ЗИП
           
           
           
7 Физика Български език География Час на класа  
           
 
Проекти

Проекти