БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  2 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Околен свят Час на класа Физическо
2 АЕ Домашен бит Математика Математика Музика
3 Български език Български език Български език Български език Български език
4 Музика Български език Български език Изобразително Български език
5 Физическо АЕ Модул Изобразително АЕ
           
  2 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика АЕ Час на класа Български език
2 Български език Български език Модул АЕ Физическо
3 Музика Български език Математика Български език АЕ
4 Физическо Изобразително Български език Домашен бит Математика
5 Математика Изобразително Български език Музика Околен свят
           
  2 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Домашен бит Български език Час на класа Математика
2 Български език Български език Физическо Математика АЕ
3 Модул Български език Математика Музика Музика
4 АЕ Математика Изобразително Български език Български език
5 Околен свят Физическо Изобразително АЕ Български език
           
  2 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Домашен бит Български език Околен свят Физическо
2 Модул Български език Български език Математика Математика
3 Български език Математика Физическо Музика Български език
4 Български език Изобразително АЕ Български език Български език
5 АЕ Изобразително АЕ Час на класа Музика
           
  2 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Физическо Български език Музика Български език
2 Околен свят Математика Български език Математика Модул
3 АЕ Български език Музика Български език АЕ
4 Математика Български език Математика Български език Изобразително
5 Физическо АЕ Домашен бит Час на класа Изобразително
           
  2 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Български език АЕ Български език
2 Музика Български език Български език Български език АЕ
3 Български език Физическо АЕ Модул Математика
4 Български език Математика Изобразително Математика Музика
5 Домашен бит Околен свят Изобразително Час на класа Физическо
 
За учители
Проекти