БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  2 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Английски език Втори чужд език ЧК Английски език
  Втори чужд език   Втори чужд език    
  Втори чужд език   Втори чужд език    
2 Математика Английски език Музика Математика Технологии
           
           
3 Околен свят Български език Математика Български език Физическо
           
           
4 Музика Математика Български език Модул ФИЗ Български език
           
           
5 Български език Физическо Български език Изобразително Български език
           
           
6 Български език     Изобразително  
           
           
           
  2 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Английски език Втори чужд език ЧК Околен свят
  Втори чужд език   Втори чужд език    
  Втори чужд език   Втори чужд език    
2 Музика Физическо Български език Български език Български език
           
           
3 Математика Математика Математика Математика Български език
           
           
4 Български език Български език Английски език Музика Модул ФИЗ
           
           
5 Български език Български език Технологии Английски език Изобразително
           
           
6       Физическо Изобразително
           
           
           
  2 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Математика Втори чужд език ЧК Английски език
  Втори чужд език   Втори чужд език    
  Втори чужд език   Втори чужд език    
2 Математика Български език Технологии Математика Модул ФИЗ
           
           
3 Български език Английски език Български език Физическо Музика
           
           
4 Изобразително Физическо Български език Околен свят Български език
           
           
5 Изобразително Музика Математика Български език Български език
           
           
6 Английски език     Български език  
           
           
           
  2 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Изобразително Втори чужд език ЧК Модул ФИЗ
  Втори чужд език   Втори чужд език    
  Втори чужд език   Втори чужд език    
2 Български език Изобразително Български език Български език Математика
           
           
3 Български език Физическо Български език Математика Английски език
           
           
4 Околен свят Математика Музика Английски език Български език
           
           
5 Английски език Български език Математика Физическо Български език
           
           
6 Музика       Технологии
           
           
           
  2 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Английски език Околен свят Български език
           
           
2 Български език Български език Физическо Музика Изобразително
           
           
3 Български език Музика Български език Математика Математика
           
           
4 Физическо Математика Изобразително Български език Английски език
           
           
5 Втори чужд език Английски език Втори чужд език Български език Технологии
  Втори чужд език   Втори чужд език    
  Втори чужд език   Втори чужд език    
6       ЧК Модул ФИЗ
           
           
           
  2 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Математика Математика Математика
           
           
2 Физическо Български език Музика Околен свят Английски език
           
           
3 Технологии Математика Български език Български език Български език
           
           
4 Английски език Изобразително Английски език Български език Български език
           
           
5 Втори чужд език Изобразително Втори чужд език Физическо Модул ФИЗ
  Втори чужд език   Втори чужд език    
  Втори чужд език   Втори чужд език    
6       ЧК Музика
           
           
           
  2 ж, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Български език Изобразително Математика Български език
           
           
2 Математика Български език Изобразително Английски език Физическо
           
           
3 Модул ФИЗ Английски език Български език Музика Околен свят
           
           
4 Български език Физическо Български език Български език Математика
           
           
5 Втори чужд език Математика Втори чужд език Български език Английски език
  Втори чужд език   Втори чужд език    
  Втори чужд език   Втори чужд език    
6 Технологии     ЧК  
           
 
Проекти

Проекти