БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  3 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Руски език Модул Час на класа Физическо
2 Изобразително Физическо Човекът О Физическо Руски език
3 Човекът О Музика Математика Български език Домашен бит
4 АЕ АЕ Български език Математика Математика
5 Български език Български език Български език Човекът П Български език
6 Математика Български език АЕ   Български език
           
  3 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Модул АЕ Български език Час на класа Домашен бит
2 АЕ Руски език Български език Български език Математика
3 Човекът О Физическо Математика Физическо Физическо
4 Математика Български език Човекът О Математика Български език
5 Български език Български език Изобразително Руски език Български език
6 Музика Човекът П Изобразително АЕ  
           
  3 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 АЕ Математика АЕ Час на класа Математика
2 Физическо АЕ Музика Човекът О Човекът П
3 Човекът О Руски език Математика Математика Модул
4 Български език Физическо Български език Руски език Български език
5 Изобразително Български език Български език Физическо Български език
6 Изобразително Български език   Български език Домашен бит
           
  3 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът О Български език Математика Час на класа Музика
2 АЕ Български език Човекът П Български език Физическо
3 Български език АЕ Български език Математика Руски език
4 Математика Физическо Български език Човекът О Математика
5 Изобразително Домашен бит АЕ Физическо Български език
6 Изобразително Руски език Модул   Български език
           
  3 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Физическо Математика Час на класа АЕ
2 Математика Математика Човекът О Човекът П Математика
3 Изобразително Български език Домашен бит Български език Човекът О
4 Изобразително Български език Модул Физическо Физическо
5 АЕ Руски език Български език АЕ Български език
6   Музика Български език Руски език Български език
           
  3 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Български език Час на класа Руски език
2 Български език Човекът О Български език Човекът О АЕ
3 Математика Физическо Изобразително Български език Математика
4 Модул Руски език Изобразително Математика Музика
5 Човекът П Български език Физическо Домашен бит Български език
6 АЕ Български език АЕ   Физическо

 

 
За учители
Проекти