БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  3 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Домашен бит Физическо ЧК Български език
2 Български език Математика Математика Английски език ЧовекътО
3 Английски език Български език Български език Музика Английски език
4 Физическо Български език Музика Математика Изобразително
5 Математика ЧовекътП ЧовекътО Български език Изобразително
6 Руски език ЗИП Модул ФИЗ Руски език ЗИП Български език  
           
  3 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Музика Музика ЧК ЧовекътО
2 ЧовекътО Английски език Математика Домашен бит Изобразително
3 Математика Математика Физическо Математика Изобразително
4 Български език Български език Български език ЧовекътП Български език
5 Български език Модул ФИЗ Български език Български език Български език
6 Английски език Руски език ЗИП Английски език Руски език ЗИП  
           
  3 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Английски език ЧК ЧовекътО
2 Физическо Изобразително Български език Математика Математика
3 Български език Изобразително Български език Руски език ЗИП Български език
4 ЧовекътО Български език Физическо Модул ФИЗ Български език
5 Математика Български език Математика Български език Музика
6 Музика ЧовекътП   Домашен бит Руски език ЗИП
           
  3 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Домашен бит ЧовекътП Английски език ЧК Математика
2 Математика Математика Музика Руски език ЗИП Физическо
3 ЧовекътО Физическо Математика Английски език Български език
4 Български език Български език ЧовекътО Български език Български език
5 Български език Изобразително Български език Музика Руски език ЗИП
6 Модул ФИЗ Изобразително Български език   Английски език
           
  3 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Музика Английски език ЧК Български език
2 Английски език Математика Български език ЧовекътО Български език
3 ЧовекътО Български език Български език Български език Руски език ЗИП
4 Математика Модул ФИЗ Математика Руски език ЗИП Математика
5 Български език Английски език Физическо Изобразително Домашен бит
6 Български език ЧовекътП   Изобразително Физическо
           
  3 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Математика ЧК Модул ФИЗ
2 Български език ЧовекътО Физическо Изобразително Музика
3 Физическо Музика ЧовекътО Изобразително Математика
4 ЧовекътП Български език Български език Математика Руски език ЗИП
5 Домашен бит Български език Български език Руски език ЗИП Български език
6   Математика Английски език Български език Български език
           

 

 
Проекти

Проекти