БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  4 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика ЧовекътО Математика ЧовекътП Английски език
2 Руски език ЗИП Математика Български език Математика ЧовекътО
3 Български език Английски език Български език Музика Физическо
4 ЧовекътП Домашен бит Модул ФИЗ Български език Български език
5 Английски език Български език Изобразително Английски език Български език
6 Физическо Български език Изобразително ЧК Руски език ЗИП
           
  4 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Български език Модул ФИЗ Домашен бит
2 Английски език ЧовекътО Български език Музика ЧовекътП
3 Български език Български език Физическо Английски език Математика
4 ЧовекътП Български език Математика ЧовекътО Български език
5 Физическо Изобразително Английски език Български език Български език
6 Руски език ЗИП Изобразително Руски език ЗИП ЧК Английски език
           
  4 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физическо Домашен бит ЧовекътП Физическо
2 Български език Български език Математика Модул ФИЗ ЧовекътО
3 Български език Български език Български език Математика Английски език
4 Руски език ЗИП Английски език ЧовекътО Български език Български език
5 Музика Математика Руски език ЗИП Български език Изобразително
6 Английски език ЧовекътП Английски език ЧК Изобразително
           
  4 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Български език Български език Български език
2 Музика Български език Български език Английски език Български език
3 Математика Математика Математика Математика ЧовекътО
4 ЧовекътП ЧовекътО Руски език ЗИП Изобразително Физическо
5 Руски език ЗИП Модул ФИЗ Физическо Изобразително Английски език
6 Английски език Домашен бит Английски език ЧК ЧовекътП
           
  4 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Изобразително Математика ЧовекътО Домашен бит
2 Английски език Изобразително Български език Музика Математика
3 Руски език ЗИП Български език Български език Математика Български език
4 ЧовекътО Български език ЧовекътП Английски език Български език
5 Български език Математика Английски език Руски език ЗИП ЧовекътП
6 Български език Английски език Физическо ЧК Модул ФИЗ
           
  4 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език ЗИП Математика Физическо Български език ЧовекътП
2 ЧовекътО Модул ФИЗ Математика ЧовекътО Математика
3 Български език Български език Руски език ЗИП Математика Домашен бит
4 Български език Български език Английски език Музика Английски език
5 Английски език Изобразително ЧовекътП Английски език Български език
6 Физическо Изобразително Български език ЧК Български език
           
 
Проекти

Проекти