БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  5 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7 Модул Физкултура        
1 ЧовекътП ЧовекътП Английски език Час на класа Английски език
2 Български език Физическо Английски език Математика Английски език
3 Български език Български език ЧовекътП Български език БЕЛ ФУЧ
4 Музика География Физическо История География
5 Математика ФУЧ Математика Математика Изобразително Математика
6 История Втори чужд език Български език Изобразително Втори чужд език
7 ТехнологииП Втори чужд език Информационни Музика Втори чужд език
           
  5 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7       Модул Физкултура  
1 Английски език Математика Български език Час на класа Математика ФУЧ
2 Английски език Български език Физическо Български език БЕЛ ФУЧ
3 Математика География Изобразително Музика ЧовекътП
4 ЧовекътП Физическо Изобразително Английски език ТехнологииП
5 Български език История ЧовекътП Английски език География
6 Български език Втори чужд език Музика История Втори чужд език
7 Информационни Втори чужд език Математика Математика Втори чужд език
           
  5 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7       Модул Физкултура  
1 Информационни Български език Изобразително Час на класа Български език
2 ЧовекътП География Изобразително История Математика ФУЧ
3 Музика Математика Математика Математика География
4 Български език Английски език Български език Български език ЧовекътП
5 Физическо Английски език БЕЛ ФУЧ ЧовекътП ТехнологииП
6 Математика Втори чужд език Английски език Музика Втори чужд език
7 История Втори чужд език Английски език Физическо Втори чужд език
           
  5 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Английски език Физическо Час на класа География
2 Информационни Английски език ТехнологииП Български език Музика
3 ЧовекътП Български език Български език Физическо БЕЛ ФУЧ
4 Математика Математика ЧовекътП ЧовекътП Изобразително
5 Български език География История Математика Изобразително
6 Български език Втори чужд език Математика ФУЧ Английски език История
7 Модул Физкултура Втори чужд език   Английски език Математика
           
  5 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 БЕЛ ФУЧ Музика Физическо Час на класа Изобразително
2 География Математика Математика Английски език Изобразително
3 Физическо Модул Физкултура История Английски език ЧовекътП
4 История ТехнологииП Български език Математика Български език
5 Английски език Български език Информационни Български език География
6 Английски език Втори чужд език ЧовекътП Български език Математика
7 Математика ФУЧ Втори чужд език Музика ЧовекътП  
           
  5 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ТехнологииП Български език Български език Час на класа Модул Физкултура
2 ЧовекътП Български език История ЧовекътП Математика
3 Английски език История Музика Български език Английски език
4 БЕЛ ФУЧ Математика ФУЧ Английски език Информационни ЧовекътП
5 Изобразително Физическо Английски език Музика Български език
6 Изобразително Втори чужд език Математика Математика География
7 Математика Втори чужд език Физическо География  
           
  5 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История История Физическо Час на класа Музика
2 Български език Математика Информационни Математика ФУЧ Български език
3 Английски език География Математика ЧовекътП Английски език
4 Английски език БЕЛ ФУЧ Музика Български език Английски език
5 Математика ТехнологииП Български език География Математика
6 ЧовекътП Втори чужд език Български език Изобразително Физическо
7 Модул Физкултура Втори чужд език ЧовекътП Изобразително  

 

 
Проекти

Проекти