БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  5 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Първи чужд език География Час на класа История
  202 5 605 202 601
2 География Музика Човекът П Български език Музика
  605 401 505 202 401
3 Физическо Български език Математика Математика Български език
  113 202 300 300 202
4 Математика Математика Български език Първи чужд език Технологии и П
  300 300 202 5 404
5 Първи чужд език Информационни Български език Първи чужд език Технологии и П
  5 406 202 5 404
6 Човекът П Човекът П История Изобразително Физическо
  505 505 601 403 112
7 Руски език   Физическо Изобразително Математика
  301   112 403 300
           
  5 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Технологии и П Час на класа Български език
  112 202 404 300 202
2 Български език Физическо Технологии и П Човекът П Български език
  202 112 404 505 202
3 Руски език Първи чужд език География Български език История
  301 7 605 202 601
4 История Човекът П Първи чужд език Изобразително Музика
  601 505 7 403 401
5 Математика Математика Математика Изобразително Физическо
  300 300 300 403 113
6 Първи чужд език Музика Български език Математика Математика
  7 402 202 300 300
7 Първи чужд език Информационни   География Човекът П
  7 406   605 505
           
  5 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Физическо Български език Час на класа Първи чужд език
  403 113 202 505 504
2 Изобразително Български език Български език География Първи чужд език
  403 202 202 605 504
3 Български език Човекът П Човекът П Информационни Човекът П
  202 505 505 406 505
4 Руски език Технологии и П История Български език Български език
  301 404 601 202 202
5 Първи чужд език Технологии и П Музика Музика Математика
  504 404 402 401 300
6 Първи чужд език Математика Математика Физическо История
  504 300 300 113 601
7 Математика География   Математика Физическо
  300 605   300 111
           
  5 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Български език Първи чужд език Час на класа Човекът П
  7 204 7 204 505
2 Първи чужд език Български език Първи чужд език Технологии и П Математика
  7 204 7 404 303
3 Български език История Музика Технологии и П Български език
  204 601 401 404 204
4 Математика Математика Български език История Физическо
  303 303 204 601 113
5 Руски език Изобразително Физическо Български език Музика
  301 403 113 204 401
6 Физическо Изобразително Човекът П Информационни География
  111 403 505 406 605
7 География Човекът П Математика Математика  
  605 505 303 303  
           
  5 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Изобразително Първи чужд език Час на класа Музика
  5 403 5 303 401
2 Първи чужд език Изобразително Първи чужд език Музика История
  5 403 5 401 601
3 История Български език Български език Математика Математика
  601 204 204 303 303
4 Български език Физическо Технологии и П География Човекът П
  204 113 404 605 505
5 Физическо Човекът П Технологии и П Физическо Български език
  112 505 404 113 204
6 Руски език География Математика Български език Информационни
  301 605 303 204 406
7 Математика Математика Човекът П Български език  
  303 303 505 204  
           
  5 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Музика Български език Час на класа Първи чужд език
  204 401 204 403 7
2 Технологии и П Човекът П Български език Първи чужд език Първи чужд език
  404 502 204 7 7
3 Технологии и П Физическо Руски език Български език Физическо
  404 113 301 204 111
4 Изобразително География Математика Музика Математика
  403 605 303 401 303
5 Изобразително Математика История География История
  403 303 601 605 601
6 Математика Информационни Физическо Математика Български език
  303 406 113 303 204
7   Български език Първи чужд език Човекът П Човекът П
    204 7 502 502
           
 
За учители
Проекти