БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  6 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧовекътП Информационни Математика Час на класа Английски език
2 Музика История ЧовекътП Математика Английски език
3 Английски език Английски език ТехнологииП География Музика
4 Руски език ИУЧ Английски език ТехнологииП ЧовекътП Математика
5 БЕЛ ФУЧ Математика Български език Физическо История
6 Български език Български език Модул Физкултура Български език Изобразително
7 Математика ФУЧ Физическо   Български език Изобразително
           
  6 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Физическо История Час на класа Английски език
2 Изобразително Информационни Математика ФУЧ ЧовекътП Английски език
3 Физическо Математика Музика БЕЛ ФУЧ История
4 Математика География ЧовекътП Математика Музика
5 Английски език ЧовекътП Модул Физкултура Английски език Математика
6 Руски език ИУЧ ТехнологииП Български език Английски език Български език
7 Български език ТехнологииП Български език   Български език
           
  6 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Изобразително ЧовекътП Час на класа ЧовекътП
2 Физическо Изобразително Физическо БЕЛ ФУЧ История
3 География Музика Български език Математика Руски език ИУЧ
4 Български език Математика Модул Физкултура ТехнологииП Български език
5 Математика Български език Математика ФУЧ ТехнологииП Български език
6 Английски език Английски език История Английски език Информационни
7 Английски език ЧовекътП   Английски език Математика
           
  6 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език ИУЧ Български език Музика Час на класа История
2 ЧовекътП Математика География Математика ФУЧ ТехнологииП
3 Математика ЧовекътП Математика История ТехнологииП
4 Български език Изобразително Български език Музика Физическо
5 Български език Изобразително ЧовекътП БЕЛ ФУЧ Математика
6 Модул Физкултура Физическо Английски език Информационни Английски език
7 Английски език   Английски език Английски език Български език
           
  6 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Английски език Час на класа Английски език
2 Български език Английски език Български език Български език Английски език
3 Изобразително Физическо Български език Информационни Физическо
4 Изобразително Математика История Математика ФУЧ Математика
5 История Български език Математика ЧовекътП Музика
6 ЧовекътП ЧовекътП Музика ТехнологииП БЕЛ ФУЧ
7 Руски език ИУЧ   Модул Физкултура ТехнологииП География
           
  6 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език ЧовекътП Български език Час на класа Модул Физкултура
2 История БЕЛ ФУЧ Музика Физическо Математика
3 Музика Математика География Български език Информационни
4 Математика ФУЧ Физическо Математика Български език Български език
5 ЧовекътП Руски език ИУЧ Изобразително История ЧовекътП
6 Английски език Английски език Изобразително Математика ТехнологииП
7 Английски език Английски език   Английски език ТехнологииП
           
 
Проекти

Проекти