БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  6 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни Физическо Човекът П Час на класа Математика
  406 111 501 501 303
2 Човекът П Първи чужд език Музика Математика Човекът П
  501 5 401 303 501
3 Математика Руски език Физическо Музика Първи чужд език
  303 301 111 401 5
4 Първи чужд език Руски език Първи чужд език История Първи чужд език
  5 301 5 604 5
5 Български език Български език Математика Български език Български език
  203 203 303 203 203
6 География Математика Български език Български език Изобразително
  605 303 203 203 402
7 Физическо История   Домашна техника Изобразително
  112 604   404 402
           
  6 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Руски език Човекът П Час на класа Математика
  402 301 502 203 305
2 Физическо Руски език Физическо История Домашна техника
  112 301 111 604 404
3 Математика История Български език Първи чужд език Български език
  305 604 203 5 203
4 География Математика Математика Български език Български език
  605 305 305 203 203
5 Човекът П Първи чужд език Първи чужд език Математика Първи чужд език
  502 5 5 305 5
6 Български език Първи чужд език Изобразително Човекът П Музика
  203 5 403 502 401
7   Български език Изобразително Физическо Информационни
    203 403 111 406
           
  6 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език История Музика Час на класа Изобразително
  301 604 401 404 403
2 Руски език Човекът П Математика Математика Изобразително
  301 501 305 305 403
3 Първи чужд език Български език Информационни История Математика
  7 203 406 604 305
4 Физическо Български език Български език Първи чужд език Първи чужд език
  112 203 203 7 7
5 Човекът П Музика Първи чужд език Първи чужд език Физическо
  501 401 7 7 112
6 Математика Физическо География Домашна техника Български език
  305 113 605 404 203
7 Български език Математика Човекът П Български език  
  203 305 501 203  
           
  6 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Човекът П Руски език Час на класа Домашна техника
  605 502 301 302 404
2 Математика История Руски език Български език Физическо
  302 604 301 203 111
3 Български език Музика Първи чужд език Изобразително Математика
  203 401 7 402 302
4 Български език Математика Математика Изобразително Човекът П
  203 302 302 402 502
5 Музика Физическо Информационни Математика Първи чужд език
  401 112 406 302 7
6 Човекът П Български език Физическо История Първи чужд език
  502 203 111 604 7
7   Първи чужд език Български език Първи чужд език Български език
    7 203 7 203
           
  6 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Изобразително Математика Час на класа Първи чужд език
  302 404 302 5 5
2 Човекът П Изобразително Български език Руски език Първи чужд език
  502 404 205 301 5
3 География Математика Човекът П Руски език Музика
  605 302 502 301 401
4 Български език Музика Информационни Български език Математика
  205 401 406 205 302
5 Български език Български език Физическо История Човекът П
  205 205 112 604 502
6 Физическо История Домашна техника Математика Български език
  113 604 404 302 205
7   Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Физическо
    5 5 5 113
           
  6 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът П Български език Изобразително Час на класа Руски език
  501 205 402 205 301
2 Музика Български език Изобразително Математика Руски език
  401 205 402 300 301
3 Български език Физическо Български език Български език Физическо
  205 112 205 205 113
4 Първи чужд език История Човекът П Домашна техника Математика
  7 604 501 404 300
5 Физическо Първи чужд език География Информационни Български език
  113 7 605 406 205
6 Математика Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Човекът П
  300 7 7 7 501
7   Математика Математика История Музика
    300 300 604 401
           
  6 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Първи чужд език Математика Час на класа История
  305 7 305 401 604
2 Информационни Първи чужд език Човекът П Български език Математика
  406 7 502 205 305
3 Физическо Математика Домашна техника Първи чужд език Първи чужд език
  111 305 404 7 7
4 Човекът П Човекът П География Руски език Изобразително
  502 502 605 301 402
5 Първи чужд език История Български език Руски език Изобразително
  7 604 205 301 402
6 Български език Български език Български език Математика Физическо
  205 205 205 305 111
7 Български език Музика Физическо Музика  
  205 402 111 401  
 
За учители
Проекти