БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  7 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Математика Биология Час на класа Биология
2 Първи чужд език Български език Математика Български език Български език
3 Физика Български език Първи чужд език Математика Математика
4 Физическо Химия Първи чужд език Руски език ЗИП Модул Физкултура
5 Математика СИП География История Руски език ЗИП Информационни
6 Български език Изобразително Български ЗИП Физическо Музика
7 География Изобразително Технологии   История
           
  7 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Първи чужд език География Час на класа Изобразително
2 Руски език ЗИП Първи чужд език Математика Първи чужд език Изобразително
3 Руски език ЗИП Биология Физика Първи чужд език Модул Физкултура
4 Български език Български език Биология Математика Български език
5 Физическо Български ЗИП Технологии Физическо История
6 Математика СИП Математика Информационни Химия Математика
7 Музика География Български език Български език  
           
  7 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Български език Първи чужд език Час на класа Български език
2 Математика Физика Първи чужд език Биология Биология
3 Първи чужд език Изобразително Модул Физкултура Български език История
4 Първи чужд език Изобразително Математика Български език Математика
5 Български език Математика Български ЗИП Музика Физическо
6 Физическо Руски език ЗИП Технологии География Химия
7   Руски език ЗИП История Математика СИП Информационни
           
  7 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Първи чужд език Руски език ЗИП Час на класа История
2 Български език Първи чужд език Руски език ЗИП Първи чужд език Информационни
3 История Химия Математика Първи чужд език Български език
4 Физика Биология Български ЗИП Биология Изобразително
5 Технологии Математика СИП Музика Математика Изобразително
6 География Български език Модул Физкултура Български език Математика
7 Математика Физическо География Физическо  
           
  7 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Изобразително Първи чужд език Час на класа Технологии
2 Български език Изобразително Първи чужд език Музика Руски език ЗИП
3 Физическо Руски език ЗИП История Биология Първи чужд език
4 География Модул Физкултура Математика Български език Първи чужд език
5 Биология Химия География Информационни Математика
6 Математика СИП Български ЗИП Български език Физика История
7   Математика Физическо Математика Български език
           
  7 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Физика Технологии Час на класа Руски език ЗИП
2 Първи чужд език Математика Биология География История
3 Биология Първи чужд език Математика Български ЗИП Математика
4 История Руски език ЗИП Български език Физическо Български език
5 Музика Физическо Първи чужд език Химия Български език
6 Математика СИП Модул Физкултура География Математика Изобразително
7 Български език Български език   Информационни Изобразително
           
  7 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Модул Физкултура Изобразително Час на класа Информационни
2 История Биология Изобразително Български език Физическо
3 Математика СИП Математика Първи чужд език Музика Първи чужд език
4 Технологии Физика Първи чужд език География Първи чужд език
5 Български език Български език Математика Математика Биология
6 Български език География История Руски език ЗИП Български език
7 Химия   Български ЗИП Руски език ЗИП Математика
           
 
Проекти

Проекти