БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  

  7 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Физика Час на класа Български език
  304 201 505 201 201
2 Физическо История Български език Първи чужд език Математика
  113 601 201 5 304
3 Български език Биология Първи чужд език Български език Технологии
  201 501 5 201 404
4 Български език Математика Музика Химия География
  201 304 401 502 605
5 География Физическо Биология История Информационни
  605 113 501 601 406
6 Изобразително Руски език Математика Математика Първи чужд език
  403 503 304 304 5
7 Изобразително Руски език   Физическо Първи чужд език
  403 503   113 5
           
  7 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Информационни Български език Час на класа Биология
  504 406 201 502 501
2 Първи чужд език Руски език География Математика Български език
  504 503 605 304 201
3 Математика Български език Първи чужд език История Математика
  304 201 504 601 304
4 Биология Български език Първи чужд език Български език История
  501 201 504 201 601
5 Български език Химия Физика Руски език Изобразително
  201 502 505 503 403
6 Технологии Математика Физическо География Изобразително
  404 304 112 605 403
7   Музика Математика Физическо Физическо
    401 304 112 112
           
  7 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език История Първи чужд език Час на класа Руски език
  201 601 504 304 503
2 Български език Български език Първи чужд език Български език Руски език
  201 201 504 201 503
3 Първи чужд език Изобразително Български език Химия Български език
  504 403 201 502 201
4 Първи чужд език Изобразително Математика Информационни Математика
  504 403 304 406 304
5 Математика Биология Музика Технологии География
  304 501 401 404 605
6 История Физическо Биология Физическо Физика
  601 111 501 111 505
7 Физическо Математика География Математика  
  113 304 605 304  
           
  7 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Биология Изобразително Час на класа Математика
  601 501 403 601 304
2 Български език География Изобразително История География
  200 605 403 601 605
3 Български език Български език Български език Математика Български език
  200 200 200 304 200
4 Математика Руски език Физика Български език Физическо
  304 503 505 200 111
5 Физическо Математика Математика Физическо Биология
  111 304 304 111 501
6 Първи чужд език Музика Първи чужд език Първи чужд език Химия
  5 401 5 5 502
7 Първи чужд език   Информационни Руски език Технологии
  5   406 503 404
           
  7 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Български език Час на класа Български език
  200 200 200 305 200
2 Първи чужд език Български език История Изобразително Първи чужд език
  402 200 601 403 402
3 Първи чужд език География Биология Изобразително География
  402 605 501 403 605
4 Музика Първи чужд език Физическо Математика Биология
  401 402 111 305 501
5 Математика Математика Математика Български език Математика
  305 305 305 200 305
6 Физическо Химия Руски език История Физическо
  112 502 301 601 113
7 Физика Технологии Руски език Информационни  
  505 404 301 406  
           
  7 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика География История Час на класа География
  401 605 601 200 605
2 Математика Първи чужд език Български език Български език Физическо
  305 402 200 200 113
3 Биология Първи чужд език Математика Български език Първи чужд език
  501 402 305 200 402
4 Първи чужд език Български език Изобразително Физическо Български език
  402 200 403 111 200
5 История Руски език Изобразително Химия Физика
  601 503 403 502 505
6 Български език Математика Информационни Руски език Математика
  200 305 406 503 305
7 Технологии Физическо   Математика Биология
  404 111   305 501
           

 

 
За учители
Проекти