БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  8 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Час на класа Физическо
  100 100 100 100 111
2 Музика Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Математика
  100 100 100 100 100
3 Първи чужд език Първи чужд език Български език Първи чужд език Първи чужд език
  100 100 100 100 100
4 Първи чужд език Информационни Български език Първи чужд език Първи чужд език
  100 406 100 100 100
5 Първи чужд език Физическо Физическо Първи чужд език Първи чужд език
  100 111 111 100 100
6 Първи чужд език Математика   Изобразително Български език
  100 100   100 100
7 Първи чужд език Математика     Български език
  100 100     100
           
  8 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Физическо Физическо Час на класа Български език
  105 112 112 105 105
2 Първи чужд език Информационни Математика Математика Български език
  105 406 105 105 105
3 Първи чужд език Първи чужд език Математика Първи чужд език Първи чужд език
  105 105 105 105 105
4 Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език
  105 105 105 105 105
5 Музика Първи чужд език Първи чужд език Изобразително Физическо
  105 105 105 105 111
6   Първи чужд език Първи чужд език Български език Първи чужд език
    105 105 105 105
7   Първи чужд език Първи чужд език Български език  
    105 105 105  
           
  8 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Час на класа Първи чужд език
  102 102 102 102 102
2 Първи чужд език Физическо Физическо Първи чужд език Първи чужд език
  102 111 112 102 102
3 Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Математика Физическо
  102 102 102 102 112
4 Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Български език
  102 102 102 102 102
5 Информационни Първи чужд език Изобразително Първи чужд език Български език
  406 102 102 102 102
6 Български език Първи чужд език Български език Първи чужд език Математика
  102 102 102 102 102
7 Музика       Математика
  102       102
           
  8 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Първи чужд език Български език Час на класа Математика
  101 101 101 101 101
2 Първи чужд език Първи чужд език Български език Физическо Информационни
  101 101 101 112 406
3 Първи чужд език Физическо Първи чужд език Първи чужд език Изобразително
  101 111 101 101 101
4 Български език Математика Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език
  101 101 101 101 101
5 Български език Математика Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език
  101 101 101 101 101
6 Музика   Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език
  101   101 101 101
7     Физическо Първи чужд език Първи чужд език
      113 101 101
           
  8 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Физическо Час на класа Физическо
  113 104 113 104 112
2 Български език Български език Първи чужд език Музика Първи чужд език
  104 104 104 104 104
3 Български език Първи чужд език Изобразително Първи чужд език Първи чужд език
  104 104 104 104 104
4 Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Информационни
  104 104 104 104 406
5 Първи чужд език Математика Първи чужд език Първи чужд език Математика
  104 104 104 104 104
6 Първи чужд език Математика Първи чужд език Първи чужд език  
  104 104 104 104  
7 Първи чужд език   Първи чужд език Първи чужд език  
  104   104 104  
           
  8 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Час на класа Математика
  103 103 103 103 103
2 Физическо Първи чужд език Физическо Първи чужд език Физическо
  111 103 113 103 112
3 Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Информационни
  103 103 103 103 406
4 Първи чужд език Изобразително Първи чужд език Български език Български език
  103 103 103 103 103
5 Първи чужд език Български език Математика Първи чужд език Първи чужд език
  103 103 103 103 103
6 Първи чужд език Български език Математика Първи чужд език Първи чужд език
  103 103 103 103 103
7 Първи чужд език   Музика    
  103   103    

 

 
За учители
Проекти