БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  8 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Английски език Час на класа Английски език
2 Английски език Модул Физкултура Английски език Английски език Английски език
3 Английски език Български език Английски език Английски език Английски език
4 Информационни Втори чужд ФУЧ Английски език Английски език Английски език
5 Физическо Втори чужд ФУЧ Физическо Английски език Философия
6 Български език Английски език Изобразително Български език Математика
7 Български език Английски език   Английски език Математика
           
  8 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Физическо Английски език Час на класа Втори чужд ФУЧ
2 Български език Математика Английски език Английски език Втори чужд ФУЧ
3 Информационни Математика Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
5 Английски език Английски език Изобразително Български език Математика
6 Английски език Английски език Модул Физкултура Английски език Философия
7   Английски език Български език Физическо Английски език
           
  8 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Английски език Български език Час на класа Английски език
2 Английски език Английски език Български език Математика Английски език
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Втори чужд ФУЧ
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Втори чужд ФУЧ
5 Информационни Изобразително Английски език Модул Физкултура Български език
6 Английски език Математика Английски език Математика Физическо
7 Английски език   Английски език Български език Философия
           
  8 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език Математика Час на класа Втори чужд ФУЧ
2 Английски език Български език Математика Изобразително Втори чужд ФУЧ
3 Английски език Информационни Английски език Математика Философия
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
5 Български език Английски език Английски език Английски език Английски език
6 Български език Физическо Английски език Модул Физкултура Английски език
7 Физическо Английски език Английски език   Английски език
           
  8 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Английски език Час на класа Английски език
2 Математика Английски език Английски език Модул Физкултура Английски език
3 Английски език Английски език Физическо Английски език Математика
4 Английски език Английски език Български език Английски език Философия
5 Английски език Информационни Английски език Английски език Физическо
6 Английски език Втори чужд ФУЧ Английски език Английски език Български език
7 Български език Втори чужд ФУЧ   Изобразително Български език
           
  8 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Английски език Английски език Час на класа Философия
2 Модул Физкултура Английски език Английски език Английски език Физическо
3 Математика Български език Английски език Английски език Английски език
4 Математика Втори чужд ФУЧ Английски език Английски език Математика
5 Английски език Втори чужд ФУЧ Български език Английски език Английски език
6 Английски език Информационни Български език Български език Английски език
7 Английски език Физическо   Английски език Английски език
           
 
Проекти

Проекти