БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  9 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Психология Информатика Български език Втори чужд език
2 Български език Психология Информатика Физическо Втори чужд език
3 Втори чужд ЗИП География История Биология Музика
4 Изобразително Математика История Биология Първи чужд ЗИП
5 Физика Математика Модул Физкултура Математика Първи чужд език
6 Физическо Първи чужд ЗИП Първи чужд език Първи чужд език Химия
7 Първи чужд език Първи чужд ЗИП   Час на класа Химия
           
  9 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Български език Химия Втори чужд език Физическо
2 Биология Физическо Химия Втори чужд език Първи чужд език
3 Изобразително Психология Първи чужд език Математика Първи чужд език
4 Модул Физкултура Психология Първи чужд език Математика История
5 Първи чужд ЗИП Първи чужд ЗИП Български език Информатика История
6 Първи чужд ЗИП Математика Български език Информатика Музика
7   Физика Втори чужд ЗИП Час на класа География
           
  9 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Химия Физика Модул Физкултура Информатика
2 Физическо Химия Първи чужд ЗИП Български език Информатика
3 Биология Първи чужд език Физическо Първи чужд език Математика
4 Биология Първи чужд език География Първи чужд език Математика
5 Психология Български език Втори чужд ЗИП Втори чужд език Музика
6 Психология Български език История Втори чужд език Първи чужд ЗИП
7   Математика История Час на класа Първи чужд ЗИП
           
  9 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд ЗИП Математика История Информатика Музика
2 Първи чужд ЗИП Математика История Информатика Български език
3 Втори чужд език Химия Математика Психология Български език
4 Втори чужд език Химия Втори чужд ЗИП Психология Първи чужд език
5 Модул Физкултура Първи чужд ЗИП Първи чужд език Биология Първи чужд език
6 Изобразително Физическо Първи чужд език Биология Физическо
7   Български език География Час на класа Физика
           
  9 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Модул Физкултура Математика Биология Първи чужд ЗИП
2 Химия Български език Математика Биология Първи чужд ЗИП
3 Психология Първи чужд език Първи чужд ЗИП Български език Втори чужд език
4 Психология Първи чужд език Информатика Български език Втори чужд език
5 Изобразително География Информатика Първи чужд език Математика
6 Втори чужд ЗИП История Физическо Първи чужд език Физика
7 Физическо История   Час на класа Музика
           
  9 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Първи чужд ЗИП Първи чужд език Втори чужд език Български език
2 Изобразително Първи чужд ЗИП Първи чужд език Втори чужд език Модул Физкултура
3 Физическо Български език Втори чужд ЗИП История Първи чужд ЗИП
4 Първи чужд език Български език Физическо История Музика
5 Първи чужд език Химия География Психология Физика
6 Биология Химия Информатика Психология Математика
7 Биология   Информатика Час на класа Математика
           
  10 а, сутрин        

  

 
Проекти

Проекти