БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  

  9 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Втори чужд език Химия Български език Математика
  403 301 502 201 303
2 Математика Физика Химия Български език Музика
  303 504 502 201 401
3 Математика Психология Български език Втори чужд език Първи чужд език
  303 602 201 301 100
4 Биология Психология Първи чужд език Втори чужд език Първи чужд език
  503 602 100 301 100
5 Биология Първи чужд език Физическо Първи чужд език История
  503 100 112 100 604
6 Физическо Първи чужд език Информатика Първи чужд език История
  113 100 406 100 604
7   География Информатика Час на класа Физическо
    603 406 100 112
           
  9 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо География История Информатика Първи чужд език
  112 603 602 406 100
2 Изобразително Втори чужд език История Информатика Първи чужд език
  403 301 602 406 100
3 Първи чужд език Втори чужд език Математика Физическо Музика
  100 301 303 112 401
4 Български език Първи чужд език Математика Първи чужд език Химия
  201 100 303 100 502
5 Български език Физика Първи чужд език Втори чужд език Химия
  201 504 100 301 502
6 Психология Физическо Първи чужд език Български език Биология
  602 112 100 201 503
7 Психология Математика   Час на класа Биология
  602 303   111 503
           
  9 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Първи чужд език Български език Първи чужд език Втори чужд език
  100 100 201 100 402
2 Първи чужд език Физическо Български език Първи чужд език Втори чужд език
  100 113 201 100 402
3 Изобразително Математика Физическо Математика Български език
  403 303 113 303 201
4 Физическо Физика География Математика Музика
  111 504 603 303 401
5 История Биология Биология Информатика Първи чужд език
  604 503 503 406 100
6 История Психология Химия Информатика Първи чужд език
  604 602 502 406 100
7   Втори чужд език Химия Час на класа Психология
    402 502 303 602
           
  9 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Химия Математика Втори чужд език Български език
  303 502 303 402 201
2 Биология Химия Математика Втори чужд език Български език
  503 502 303 402 201
3 Биология Физика Информатика Български език История
  503 504 406 201 604
4 Изобразително Първи чужд език Информатика Първи чужд език История
  403 7 406 7 604
5 Първи чужд език Първи чужд език Втори чужд език Психология Музика
  7 7 402 602 401
6 Първи чужд език География Първи чужд език Психология Физическо
  7 603 7 602 113
7 Физическо Физическо Първи чужд език Час на класа  
  113 111 7 201  
           
  9 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информатика Математика Втори чужд език Математика История
  406 303 404 303 604
2 Информатика Математика Физическо Първи чужд език История
  406 303 111 7 604
3 Втори чужд език Физическо Първи чужд език Първи чужд език Физическо
  404 113 7 7 111
4 Втори чужд език Физика Психология Български език Първи чужд език
  404 505 602 201 7
5 Изобразително География Психология Химия Първи чужд език
  403 603 602 502 7
6 Български език Първи чужд език Биология Химия Музика
  201 7 503 502 401
7 Български език Първи чужд език Биология Час на класа  
  201 7 503 503  
           
  9 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Български език Информатика Физическо Музика
  602 201 406 111 401
2 История География Информатика Математика Първи чужд език
  602 603 406 303 7
3 Първи чужд език Биология Физика Химия Първи чужд език
  7 503 505 502 7
4 Първи чужд език Биология Физическо Химия Български език
  7 503 111 502 201
5 Физическо Математика Първи чужд език Първи чужд език Български език
  112 303 7 7 201
6 Изобразително Математика Психология Първи чужд език Втори чужд език
  403 303 602 7 301
7 Втори чужд език   Психология Час на класа Втори чужд език
  301   602 602 301
           

 

 
За учители
Проекти