БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 ГРАФИК

за консултации с ученици от 5 – 8 кл и родителите им през ВТОРИЯ срок на 2017/2018уч.год.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

С родители

С ученици

ден, час

стая

ден, час

стая

1.

Лени Димитрова Аначкова (АЕ)

четвъртък 12:40-14:00

207

понед.+петък12:45-13:25

207

2.

Илвие Абипова Конедарева (БЕЛ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

понеделник 12:30-13:15

205

3.

Веселина Стефанова Павлова (БЕЛ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

201

4.

Татяна Алекс. Атанасова (БЕЛ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

четвъртък 11:45-12:30ч.

202

5.

Борислава Борислав. Петрова (БЕЛ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

петък 12:30 - 13:15 часа

203

6.

Десислава Петрова Нейкова (БЕЛ+8а)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

понеделник 12:30-13:15

204

7.

София Василева Дюлгерова (БЕЛ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 12:30 - 13:15 часа

200

8.

Венислава Димитрова Гегова(АЕ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 12:30 - 13:15 часа

7

9.

Венета Борисова Велкова (АЕ)

четвъртък 13:30-14:10

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

5

10.

Антоанета Станислав.Милушева(АЕ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 12:30 - 13:15 часа

206

11.

 Ева Ценова Радева (Геогр.на АЕ+АЕ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

понеделник 12:40-13:25

603

12.

Даниела Ангелова Атанасова (РЕ)

четвъртък 13:30-14:15

уч.стая

вторник 12:40 - 13:25 ч.

301

13.

Надежда Найд. Иванова (РЕ-5+7кл.)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

петък 12:30 - 13:15 часа

301

14.

Елена Михайлова Колева (МАТ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

303

15.

Веселина Максимова Дамянова (МАТ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

305

16.

Юлия ГеоргиеваНиколова (мат.7кл.)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

понеделник 12:30-13:15

302

17.

Таня Радева Белясин (МАТ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

304

18.

Рая Цветанова Ганева (МАТ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

300

19.

Силвия Георгиева Илиева (ИТ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

406

20.

Валентина Владимирова Вучева (Ист)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

601

21.

Момчил Ангелов Кузманов (Ист)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

петък 12:40 - 13:25 часа

604

22.

Илия Иванов Тамбураджиев (Геогр.)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 12:40-13:25 часа

605

23.

Росанка ЦветановаГогова (Географ.)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:40 - 13:25 ч.

605

24.

СветлаНиколоваБанчева(ЧиПр+Био)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

1/УС

25.

Ива Петрова Петрова (физ.иЧиПр.)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 12:30-13:15 часа

505

27.

Гергина Велик.Николова(ЧиПр+Х-я)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

502

28.

ЛюдмилаАлександр.Павлова(музика)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

понеделник 12:40-13:15

401

29.

ИлианаТодор.Траянова (музика)

понеделник12:30-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

401

30.

Диана Василева Соколова (ИИ+)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

понеделник12:30-13:15ч

402

31.

Гергана Димитрова Нестерова (вместо Сабина П. Хубавенкова) (ИИ)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

402

32.

Асен Асенов Наков (Техн.иПредпр.)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 12:30 - 13:15 часа

404

33.

Снежана Никол.Николова (ФВС)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30-13:15 час

ФС

34.

Пепа Иванова Георгиева (ФВС)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

петък 12:30 - 13:15 часа

ФС

35.

Димитър Павлов Чолев (ФВС-7+8 кл.)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

понеделник12:30-13:15ч

ФС

37.

Румяна Захар.Никифорова(АЕ-8а)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 12:35 - 13:20 часа

103

39.

Светла Иванова Рашкова(АЕ-8б)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 12:35 - 13:20 часа

104

40.

Цвете Миткова Жекова(АЕ-8в)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

петък 12:30 - 13:15 часа

100

41.

Емилия Боянова Христова (АЕ-8г)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

понеделник 12:40-13:15

МК/105

42.

Катя Бениамин Милева(АЕ-8д)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 18:35 - 19:20 часа

102

43.

ДесиславаГеоргиеваГелева(АЕ-)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

101

44.

Радка Ангелова Караджова (БЕЛ/8б-е)

сряда12:30-13:15 часа

уч.стая

вторник 12:30 - 13:15 ч.

МК

45.

Юлия Георгиева Николова (мат.8кл.)

четвъртък 12:40-13:25

уч.стая

сряда 12:40 - 13:25 часа

302

46.

Валя Вангелова Кусева (мат.8а+8г)

четвъртък 13:30-14:20

уч.стая

сряда 13:25 - 14:20 часа

уч.стая

47.

Олег Асенов Стоименов (8а+б+в)

четвъртък 13:30-14:15

уч.стая

четвъртък12:35 - 13:20ч.

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За втория час на класа класните ръководители се събират в 12:30ч. в стая 206 (учителската стая) за десетминутно съвещание, а след това се срещат с родители и/или оформят документацията на класа.

 
Проекти

Проекти