БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Приложение 2 на Заповед № 1442-3105 / 12.09.2016г.

ГРАФИК

за консултации с ученици от 5 – 8 кл и родителите им през ВТОРИЯ срок на 2016/2017 уч.год.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

С родители

С ученици

ден, час (60мин)

стая

ден, час (45мин.)

стая

1.

Лени Димитрова Аначкова (АЕ)

четв.12:30-14:15

207

петък12:00-13:20

207

2.

Емануел МихайловГригоров (БЕЛ), заместващ Йовка Цветанова Петкова

четв.12:30-13:30

учитител-ска стая

вторн.12:30-13:15

205

3.

Веселина Стефанова Павлова (БЕЛ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

вторн.12:30-13:15

учит.стая

4.

Татяна Алекс. Атанасова (БЕЛ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

петък12:30-13:15

202

5.

Борислава Борислав. Петрова (БЕЛ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

четвър11:45-12:30

203

6.

Десислава Петрова Нейкова (БЕЛ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

понед.12:30-13:15

204

7.

София Василева Дюлгерова (БЕЛ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

вторн.12:30-13:15

200

8.

Венислава Димитрова Гегова(АЕ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:30-13:15

7

9.

Клара Недкова Русанова (АЕ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

четвър11:30:12:30

5

10.

ВенетаБорисова Велкова(АЕ/5в+7кл)

четв.12:30-13:30

учит.стая

вторник12:3-13:15

504

11.

Юлия Игнатова Михайлова (АЕ в 5г)

четв.13:20-14:20

учит.стая

понед.12:30-13:15

учит.стая

12.

Ани Виденова Филипова ( АЕ в 5д)

четв.13:20-14:20

учит.стая

понед.12:30-13:15

учит.стая

13.

Даниела Ангелова Атанасова (РЕ)

сряда11:45-12:45

учит.стая

вторик12:30-13:15

301

14.

Надежда Найден. Иванова (РЕ-5+7кл.)

втор.13:00-14:00

учит.стая

вторик12:15-13:00

301

15.

Елена Михайлова Колева (МАТ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:30-13:15

303

16.

Веселина Максимова Дамянова (МАТ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:30-13:15

305

17.

Юлия Георгиева Николова(мат.7+8кл.)

четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда 12:30-13:15

202

18.

Таня Радева Белясин (МАТ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:30-13:15

304

19.

Рая Цветанова Ганева (МАТ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда 12:35-13:20

300

20.

Силвия Георгиева Илиева (ИТ)

понед15:10-16:10

учит.стая

понед.12:30-13:15

406

21.

Валентина Владимирова Вучева (Ист)

четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда 12:30-13:15

601

22.

Момчил Ангелов Кузманов (Ист)

четв.12:30-13:30

учит.стая

понед.12:30-13:15

603

23.

Илия Иванов Тамбураджиев (Геогр.)

сряда12:30-13:30

учит.стая

понед.12:30-13:15

605

24.

Росанка ЦветановаГогова (Географ.)

сряда10:00-11:00

учит.стая

четвър11:45-12:30

505

25.

СветлаНиколоваБанчева(ЧиПр+Био)

четв.12:30-13:30

учит.стая

втор. 12:30-13:15

501

27.

Ива Петрова Петрова (физ.и ЧиПр.)

четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда12:30-13:15

505

28.

Гергина Велик.Николова(ЧиПр+Х-я)

четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда 12:30-13:15

504

29.

ЛюдмилаАлександр.Павлова(музика)

четв.12:30-13:30

учит.стая

понед.12:30-13:15

401

30.

ИлианаТодор.Траянова (музика)

четв.13:15-14:15

учит.стая

петък 12:30-13:15

401

31.

Диана Василева Соколова (ИИ+)

четв.12:30-13:30

учит.стая

вторник12:30-13:15

403

32.

Сабина Пенчева Хубавенкова (ИИ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда 12:30-13:15

403

33.

Милко Мариов Милков (ДТИ, Техн.)

четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда 12:30-13:15

учит.стая

34.

Снежана Никол.Николова (ФВС)

втор.12:30-13:30

учит.стая

сряда 12:30-13:15

физ.салон

35.

Пепа Иванова Георгиева (ФВС)

понед12:30-13:30

учит.стая

вторик 12:30-13:15

физ.салон

36.

Димитър Павлов Чолев(ФВС-7+8 кл.)

сряда12:30-13:30

учит.стая

вторик 12:30-13:15

физ.салон

37.

Асен Тотев Денчев (8д+8е+10кл.)

втор.11:40-12:40

учит.стая

четвър.11:00-11:45

физ.салон

39.

Цвете Миткова Жекова (АЕ-8а)

четв.12:30-13:30

метод.к-т

сряда 12:30-13:15

100

40.

Емилия Боянова Христова (АЕ-8б)

четв.12:30-13:30

метод.к-т

петък 18:30-19:15

105

41.

Катя Бениамин Милева (АЕ-8в)

четв.12:30-13:30

учит.стая

четвър.18:30-19:15

102

42.

ДесиславаГеоргиеваВълчанова-8гАЕ

четв.12:30-13:30

учит.стая

вторик12:30-13:15

101

43.

Светла Иванова Рашкова (АЕ-8д)

четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:30-13:15

104

44.

Румяна Захар.Никифорова (АЕ-)

четв.12:30-13:30

метод.к-т

вторник12:30-13:15

103

45.

Петър Тонев Михайлов (БЕЛ/8а-д)

четв.16:50-17:50

учит.стая

петък 12:30-13:15

учит.стая

46.

Весела Цолова Радкова (мат.8а+8г)

четв.13:20-14:20

учит.стая

вторик12:30-13:15

305

47.

Олег Асенов Стоименов (8а+б+в)

сряда10:50-11;50

учит.стая

четвър.12:30-13:15

406

 

 
За учители
Проекти