БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1.

Десислава Нейкова

БЕЛ – 8а клас

Четвър-

тък

12,40

13,20

Уч.

стая

понеделник

12.40

13.20

202

2.

Радка Караджова

БЕЛ

 

сряда

12,30

13.10

Уч.

Стая

вторник

12.40

13.20

Хранилище

Англ.език

3.

Петър Михайлов

БЕЛ

Четвър-

тък

13.20

14,00

Уч.

Стая

вторник

13,30

14,10

Хранилище

БЕЛ

4.

Десислава Петрова

БЕЛ

Четвър-

тък

13,30

14.10

Уч.

Стая

понеделник

13,30

14,10

201

5.

Виолетка Петрова

БЕЛ

Четвър-

тък

13.20

14.00

Уч.

стая

вторник

13,30

14,10

200

6.

Донка Гуцова

БЕЛ

вторник

13.20

14.00

205

понеделник

13,15

14,00

205

7.

Петър Алексиев

БЕЛ

Четвър-

Тък

13.20

14.00

Уч.

стая

петък

13,10

14,10

202

8.

Антония Кръстева

БЕЛ

Четвър-

тък

13.20

14.00

Уч.

стая

петък

13.10

14.00

Уч.

стая

 

VIIIклас – класни ръководители / АЕ

9.

Румяна Никифорова

АЕ

Четвър-

тък

12,40

13,20

Уч.

стая

сряда

12.35

13.10

103

10.

Светла Рашкова

АЕ

Четвър-

тък

12,40

13,20

Уч.

стая

сряда

12.35

13.10

104

11.

Цвете Жекова

АЕ

Четвър-

тък

12,40

13,20

Уч.

стая

петък

12.35

13.10

100

12.

Емилия Христова

АЕ

Четвър-

тък

12,40

13,20

Уч.

стая

понеделник

12.50

13.30

Хранилище

Англ.език

13.

Катя Милева

АЕ

Четвър-

тък

12,40

13,20

Уч.

стая

сряда

18.30

19.15

102

14.

Десислава Галева

АЕ

Четвър-

тък

12,40

13,20

Уч.

стая

вторник

12.35

13.10

101

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

15.

Любина Иванова

АЕ

Четвър-

тък

13.15

14.00

Уч.

стая

понеделник

13.15

14.10

Уч.

стая

16.

Любомира Любенова

АЕ

Четвър-

тък

13.15

14.00

Уч.

стая

сряда

13.15

14.10

5

17.

Ралица Карлова

АЕ

Четвър-

Тък

13.15

14.00

Уч.

стая

понеделник

13.15

14.10

Уч.

стая

18.

Елина Бобева

АЕ

Четвър-

тък

13.15

14.00

Уч.

стая

сряда

13.15

14.10

5

19.

Даниела Симеонова

АЕ

Четвър-

тък

13.15

14.00

Уч.

стая

вторник

13.15

14.10

Хранилище

Англ.език

21.

Даниела Йонева

АЕ

Четвър-

тък

13.15

14.00

104

петък

13.15

14.10

104

22.

Любка Чолашка

АЕ

сряда

13.15

14.00

105

понеделник

13.15

14.10

105

23.

Галина Ангелова

АЕ

вторник

13.15

14.00

102

понеделник

13.15

14.10

102

24.

Ваня Григорова

НЕ

понеделник

12.30

13.10

Уч.

стая

понеделник

13.30

14.10

Уч.

стая

25.

Ангелина Ненкова

НЕ

понеделник

13.30

14.10

300

сряда

13.30

14.10

300

26.

Мария Попова

ИЕ

Четвър-

тък

13.30

14.10

Уч.

Стая

понеделник

13.30

14.10

Уч.

стая

27.

Ренета Великова

ИЕ

понеделник

Уч.

стая

Уч.

стая

Четвър-

тък

12.30

13.10

206

28.

Невенка Теофилова

ФЕ

понеделник

12.30

13.10

Уч.

стая

сряда

13.30

14.10

Уч.

стая

29.

Даниела Атанасова

РЕ

Четвър-

Тък

13.30

14.10

Уч.

стая

петък

13.30

14.10

Уч.

стая

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

30.

Весела Радкова

Математика

Четвър-

тък

13.30

14.10

Уч.

Стая

петък

13.30

14.10

Хранилище

математика

32.

Вера Цвеова

Математика

Четвър-

тък

13.30

14.10

Уч.

стая

вторник

13.30

14.10

Уч.

стая

33.

Емилия Богева

Математика

Четвър-

тък

13.30

14.10

Уч.

стая

петък

13.30

14.10

Уч.

стая

34.

Валя Кусева

Математика

Четвър-

тък

13.30

14.10

Уч.

Стая

Сряда

13.30

14.10

Уч.

стая

35.

Силвия Илиева

ИТ – 8 клас

Четвър-

тък

12.30

13.10

Уч.

Стая

петък

12.30

13.10

Уч.

стая

36.

Олег Стоименов

ИТ

Четвър-

Тък

12.30

13.10

Уч.

Стая

сряда

13.30

14.10

Уч.

стая

37.

Валентина Велкова

ИТ

Четвър-

тък

13.30

14.10

Уч.

стая

петък

13.30

14.10

Уч.

стая

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

38.

Момчил Кузманов

История

Четвър-

тък

12.30

13.10

Уч.

Стая

Петък

12.40

13.20

604

39.

Ивайло Найденов

История

Четвър-

Тък

13.30

14.10

Уч.

Стая

петък

13.30

14.10

604

40.

Надка Йорданова

История

Четвър-

Тък

3.310

14.10

601

сряда

13.30

14.10

Уч.

стая

41.

Елена Вретенарова

философия

Четвър-

Тък

13.30

14.10

602

понеделник

12.40

13.15

602

42.

Диляна Филипова

философия

Четвър-

Тък

13.30

14.10

Уч.

Стая

вторник

13.30

14.10

606

43.

Ева Радева

география

Четвър-

Тък

12.35

13.15

603

понеделник

12.40

13.15

603

44.

Росанка Гогова

география

Четвър-

тък

13.30

14.10

605

сряда

13.15

14.00

605

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

45.

Борислава Русинова

Биология

Четвър-

Тък

12.35

13.15

503

понеделник

13.15

14.00

500

46.

Венета Велкова

Биология

Четвър-

Тък

13.30

14.10

500

петък

17.00

17.40

500

47.

Ива Петрова

Физика

Четвър-

Тък

12.35

13.15

500

сряда

12.30

13.10

505

48.

Чавдар Динев

Физика

сряда

12.35

13.15

500

вторник

13.15

14.00

505

49.

Ирина Андонова

Химия/Физика

Четвър-

тък

13.30

14.10

503

Петък

13.15

14.00

503

50.

Вася Георгиева

Химия

сряда

13.30

14.10

502

петък

13.15

14.00

502

 

ИЗКУСТВА

51.

Илиана Траянова

Музика

понеделник

12.30

13.10

Уч.

стая

вторник

12.30

13.10

Уч.

стая

52.

Диана Соколова

ИИ

понеделник

12.30

13.10

403

понеделник

12.30

13.10

403

 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

53.

Димитър Чолев

ФВС

понеделник

12.30

13.10

Ф. С.

вторник

12.45

13.25

Ф.С.

54.

Румяна Данева

ФВС

Четвър-

Тък

13.15

14.00

Ф. С

вторник

13.15

14.00

Ф.С.

55.

Асен Денчев

ФВС

Четвър-

тък

12.30

13.10

Ф. С

петък

13.15

14.00

Ф.С.

56.

Светлана Шойлева

ФВС

вторник

12.30

13.10

Ф. С

понеделник

13.15

14.00

Ф.С.

                                     

 

 
Проекти

Проекти