БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

График на консултациите за втприя учебен срок на учебната 2016/2017година  гимназиален етап

 

 

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1.

Десислава Нейкова

БЕЛ – 8eклас

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

понеделник

12.35 – 13.15

учителска стая

2.

Петър Михайлов

БЕЛ – 8 клас

четвъртък

17.00 – 17.40

учителска стая

петък

12.35 – 13.15

учителска стая

3.

Десислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

4.

Виолетка Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая/200

5.

Петър Алексиев

БЕЛ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

6.

Антония Кръстева

БЕЛ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

учителска стая

7.

Цвете Капитанска

БЕЛ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

8.

Донка Гуцова

БЕЛ

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

 

VIIIклас – класни ръководители / АЕ

9.

Цвете Жекова

АЕ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

сряда

12.35 – 13.15

учителска стая/100

10.

Емилия Христова

АЕ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

петък

18.35 – 19.15

учителска стая/105

11.

Катя Милева

АЕ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

четвъртък

18.35 – 19.15

учителска стая/102

12.

Десислава Вълчанова

АЕ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

вторник

12.35 – 13.15

учителска стая/101

13.

Светла Рашкова

АЕ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

петък

12.35 – 13.15

учителска стая/104

14.

Румяна Никифорова

АЕ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

вторник

12.35 – 13.15

учителска стая/103

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

15.

Ралица Карлова

АЕ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

учителска стая

16.

Тодора Янева

АЕ

сряда

10.10 – 10.50

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

учителска стая/07

17.

Даниела Симеонова

АЕ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

18.

Любка Чолашка

АЕ

сряда

12.35 – 13.15

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

учителска стая

19.

Мила Майстер

АЕ

вторник

13.15 – 14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

учителска стая/05

20.

Галина Ангелова

АЕ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая/102

21.

Любина Иванова

АЕ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

22.

Даниела Йонева

АЕ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

23.

Ваня Григорова

НЕ

четвъртък

11.50 – 12.35

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

учителска стая

24.

Ангелина Ненкова

НЕ

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

учителска стая

25.

Мария Попова

ИЕ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

вторник;сряда

13.30 – 14.10

учителска стая

26.

Невенка Теофилова

ФЕ

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

учителска стая

27.

Даниела Атанасова

РЕ

понеделник

10.10 -11.50

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

28.

Вера Цвеова

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

учителска стая/303

29.

Емилия Богева

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

учителска стая

30.

Валя Кусева

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

31.

Весела Радкова

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

учителска стая/305

32.

Силвия Илиева

ИТ – 8 клас

понеделник

16.10 – 16.50

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая/406

33.

Олег Стоименов

ИТ

сряда

11.00 – 11.40

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

учителска стая/406

34.

Валентина Велкова

ИТ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

учителска стая

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

35.

Момчил Кузманов

История

понеделник

12.35 – 13.15

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

учителска стая

36.

Ивайло Найденов

История

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

сряяда

13.30 – 14.10

учителска стая

37.

Надка Йорданова

История

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

сряяда

13.30 – 14.10

учителска стая

38.

Елена Вретенарова

философия

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

39.

Диляна Филипова

философия

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

учителска стая

40.

Мариана Димитрова

география

петък

9.10 – 9.50

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

учителска стая/603

41.

Росанка Гогова

география

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

учителска стая/605

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

42.

Силвия Джалева

Биология

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

учителска стая/503

43.

Венета Велкова

Биология

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

учителска стая/500

45.

Ирена Билярска

Физика

четвъртък

13.30 – 14.10

1

петък

13.30 – 14.10

1

46.

Чавдар Динев

Физика

понеделник

10.10 – 10.50

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая/505

47.

Ирина Андонова

Химия/Физика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

учителска стая

48.

Вася Георгиева

Химия

вторник

11.00 -11.40

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

учителска стая/502

 

ИЗКУСТВА

49.

Илиана Траянова

Музика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

50.

Диана Соколова

ИИ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

учителска стая

 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

51.

Димитър Чолев

ФВС

вторник

12.35 – 13.15

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

Физ.салон

52.

Румяна Данева

ФВС

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

Физ.салон

53.

Асен Денчев

ФВС

четвъртък

13.35 - 14.10

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

Физ.салон

54.

Светлана Шойлева

ФВС

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

Физ.салон

 

 

 
За учители
Проекти