БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017 /2018  ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  IX – XII КЛАС

  ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017 /2018  ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  5 КЛАС  

 ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017 /2018  ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  6 КЛАС

 ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017 /2018  ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  7 КЛАС

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 8 КЛАС

 
Проекти

Проекти