БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

Приложение 1                                

                                           ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

Име, презиме, фамилия

 

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Четвъртък-12.35-13.10

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

Сряда-12.30-13.15

Четвъртък-12.35-13.10

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Четвъртък-12.35-13.10

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

Понеделник-12.30-13.15

Четвъртък-12.35-13.10

МАРГАРИТА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Четвъртък-12.35-13.10

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

Понеделник-12.30-13.15

Четвъртък-12.35-13.10

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Четвъртък-12.35-13.10

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Четвъртък-12.35-13.10

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

Петък-12.30-13.15

Четвъртък-12.35-13.10

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

Сряда-17.40-18.25

Четвъртък-12.35-13.10

КРАСИМИРА  ВЕНЦИСЛАВОВА ПАВЛОВА

Четвъртък-17.40-18.25

Четвъртък-12.35-13.10

СВЕТЛИНА ЙОРДАНОВА АЛТАВАНОВА

Сряда-12.35-13.15

Четвъртък-12.35-13.10

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

Четвъртък-17.40-18.25

Четвъртък-12.35-13.10

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ

Вторник – 13.15 – 14.00

Четвъртък-13.20-14.05

ПАВЛИНКА АНГЕЛОВА СВЕТОЗАРОВА

Вторник – 13.15 – 14.00

Четвъртък-13.20-14.05

ИЛИАНА ДАЧОВА НИКОЛОВА

Вторник – 13.15 – 14.00

Четвъртък-13.20-14.05

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

Вторник – 13.15 – 14.00

Петък-13.15-14.00

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

Вторник – 13.15 – 14.00

Четвъртък-13.20-14.05

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

Сряда-13.15-14.00

Четвъртък-13.20-14.05

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

Сряда-13.15-14.00

Четвъртък-13.20-14.05

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Четвъртък-13.20-14.05

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Четвъртък-13.20-14.05

МАРУСЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Четвъртък-13.20-14.05

ЮЛИЯ ИГНАТОВА СИМЕОНОВА

Понеделник-12.30-13.15

Четвъртък-13.20-14.05

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

Понеделник-12.30-13.15

Четвъртък-13.20-14.05

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

Понеделник-12.30-13.15

Четвъртък-13.20-14.05

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИНДОВА

Сряда-13.15-14.00

Вторник – 12.30 – 13.15

ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВА ГРИГОРОВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Петък-12.35-13.15

ИВЕЛИНА ДИМОВА ДИНКОВА

Понеделник-12.30-13.15

Сряда-12.35-13.15

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

Вторник – 18.00 – 18.45

Четвъртък-18.00-18.45

СТЕФАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

Вторник – 18.00 – 18.45

Четвъртък-18.00-18.45

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Сряда-13.15-14.00

Четвъртък-13.20-14.05

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

Вторник – 18.00 – 18.45

Четвъртък-18.00-18.45

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

Понеделник-13.30-14.15

Вторник – 13.30 – 14.15

ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА ЛУЛЧЕВА

Вторник – 18.00 – 18.45

Четвъртък-18.00-18.45

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

Вторник – 18.00 – 18.45

Четвъртък-18.00-18.45

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА

Вторник – 18.00 – 18.45

Четвъртък-18.00-18.45

ДЕНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

Вторник – 18.00 – 18.45

Четвъртък-18.00-18.45

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

Вторник – 18.00 – 18.45

Четвъртък-18.00-18.45

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

Сряда-12.00-12.45

Четвъртък-11.45-12.30

МАРИЕТА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

Вторник – 12.30 – 13.15

Четвъртък-13.20-14.05

КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА ВЕЛКОВА

Сряда-18.00-18.45

Четвъртък-18.00-18.45

 

 
За учители
Проекти