БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

Приложение 1                                

                                           ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

Име, презиме, фамилия

 

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

Вторник – 13.30 – 14.15

Четвъртък - 14.00-14.45

ИЛИАНА ДАЧОВА НИКОЛОВА

Понеделни – 12.30- 13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

Вторник-12.30-13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ

Понеделник–12.30- 13.15

сряда12.30-13.15

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

Понеделни – 12.30- 13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

Понеделни – 12.30- 13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

Сряда – 12.30-13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

ПАВЛИНКА АНГЕЛОВА СВЕТОЗАРОВА

Сряда – 12.30-13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

Вторник-12.30-13.15

Четвъртък - 12.30-13.15

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

Сряда – 17.45-18.30

Четвъртък - 12.30-13.15

МАРУСЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

Петък-17.45-18.30

Четвъртък - 12.30-13.15

ЮЛИЯ ИГНАТОВА СИМЕОНОВА

Четвъртък - 17.40-18.15

Четвъртък - 12.30-13.15

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

Понеделник–12.30- 13.15

Четвъртък - 12.30-13.15

МАРИЕТА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

Вторник-12.30-13.15

Четвъртък - 12.30-13.15

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

Вторник-12.30-13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

Понеделник–12.30- 13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

Сряда – 12.30-13.15

Четвъртък - 12.30-13.15

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

Сряда – 17.45-18.30

Четвъртък - 12.30-13.15

МАРГАРИТА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

Вторник-12.30-13.15

Четвъртък - 12.30-13.15

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

Вторник-12.30-13.15

Четвъртък - 12.30-13.15

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

Понеделник–12.30- 13.15

Четвъртък - 12.30-13.15

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

Вторник-13.20-14.05

Четвъртък - 13.15-14.00

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

Сряда – 13.20-14.05

Четвъртък - 13.15-14.00

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

Сряда – 13.20-14.05

Четвъртък - 13.15-14.00

КРАСИМИРА  ВЕНЦИСЛАВОВА ПАВЛОВА

Сряда – 13.20-14.05

Четвъртък - 13.15-14.00

СВЕТЛИНА ЙОРДАНОВА АЛТАВАНОВА

Вторник-13.20-14.05

Четвъртък - 13.15-14.00

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

Понеделник–13.20- 14.05

Четвъртък - 13.15-14.00

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИНДОВА

Четвъртък - 13.30-14.15

Четвъртък - 12.30-13.15

ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВА ГРИГОРОВА

Сряда – 12.30-13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

Сряда – 12.30-13.15

Четвъртък - 13.15-14.00

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

Вторник-18.00-18.45

Четвъртък -18.00-18.45

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

Понеделник–17.30- 18.15

Четвъртък - 12.30-13.15

СТЕФАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

Понеделник–17.30- 18.15

Четвъртък - 12.30-13.15

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

Сряда – 13.30-14.15

Вторник- 11.30-12.15

РАДОСВЕТА СТАМАТОВА

Сряда – 13.20-14.05

Четвъртък - 13.15-14.00

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Понеделник–12.30- 13.15

Четвъртък - 12.30-13.15

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

Понеделник–12.30- 13.15

Четвъртък - 12.30-13.15

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

Понеделник–18.30- 19.15

Вторник – 12.30-13.15

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

Понеделник–12.30- 13.15

Понеделник–18.00- 18.45

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА

Понеделник–12.30- 13.15

Вторник-17.00-17.45

ДЕНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

Понеделник–13.20- 14.05

Четвъртък - 13.15-14.00

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

Понеделник–13.20- 14.05

Сряда – 13.20-14.00

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекти

Проекти