БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

19.06.2017 г.
Родителска среща - I клас
  Родителската среща за I  клас за учебната 2017/2018г. ще се проведе на 19.06.2017/понеделник/ от 18.00ч.  
02.06.2017 г.
Занимания по проект Твоят час за учениците от 1. до 4. клас през месец юни
  Име на клуба: Преподавател:  Период на провеждане: Кабинет ...
26.05.2017 г.
ВАЖНО!!!
  Уважаеми родители, във връзка с писмо Изх. № РУО 1-11790/23.05.2017 г. на РУО София - град, моля да попълните спешно...
17.05.2017 г.
Обръщане на смените
  На 29.05.2017 год. ще се проведе НВО- 7 клас по чужд език. Поради това се налагат следните промени: учениците от 5...
17.05.2017 г.
НВО- 7 клас
  На 19.05.2017 год. и 22.05.2017 год. ще се проведе НВО- 7 клас. Учениците да се явят пред входа на училището от към...
12.05.2017 г.
Информация за родителите на ученици от седми клас
  Уведомяваме Ви, че заявленията, които сте подали към Областната комисия за прием на ученици след завършен VII...
03.05.2017 г.
Проверка на способностите - 7 клас
  Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на...
20.04.2017 г.
Информация за родителите на учениците от седми и осми клас:
1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за...
17.04.2017 г.
Прием I-ви клас
Кандидатстването за прием в I-ви клас ще се осъществява само онлайн и стартира на 18.04.2017г. от 8:00ч. ОНЛАЙН...
12.04.2017 г.
Родителски срещи
     На 20.04 и 27.04.2017 год. ще се проведат родителски срещи както следва: - На 20.04.2017 год. за учениците от 1клас; 2...
 
За учители
Проекти