БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

1 Маргрета Михайлова Велкова Български език и литература - РП/УП-А 1а кл.
Български език и литература - ООП 1а кл.
Математика - РП/УП-А 1а кл.
Математика - ООП 1а кл.
Околен свят - ООП 1а кл.
Музика - ООП 1а кл.
Изобразително изкуство - ООП 1а кл.
Технологии и предприемачество - ООП 
2 Диана Михайловна Стоянова Български език и литература - РП/УП-А 1б кл.
Български език и литература - ООП 1б кл.
Математика - РП/УП-А 1б кл.
Математика - ООП 1б кл.
Околен свят - ООП 1б кл.
Музика - ООП 1б кл.
Изобразително изкуство - ООП 1б кл.
Технологии и предприемачество - ООП 
3 Маруся Петрова Йорданова Български език и литература - РП/УП-А 1в кл.
Български език и литература - ООП 1в кл.
Математика - РП/УП-А 1в кл.
Математика - ООП 1в кл.
Околен свят - ООП 1в кл.
Изобразително изкуство - ООП 1в кл.
Изобразително изкуство - ООП 1г кл.
Изобразително изкуст
4 Юлия Игнатова Михайлова Български език и литература - РП/УП-А 1г кл.
Български език и литература - ООП 1г кл.
Английски език - РП/УП 1г кл.
Английски език - ДП/ДрУП 1г кл.
Математика - РП/УП-А 1г кл.
Математика - ООП 1г кл.
Околен свят - ООП 1г кл.
Час на класа - … 1г кл.
Безопа
5 Ани Виденова Филипова Български език и литература - РП/УП-А 1д кл.
Български език и литература - ООП 1д кл.
Английски език - РП/УП 1д кл.
Английски език - ДП/ДрУП 1д кл.
Математика - РП/УП-А 1д кл.
Математика - ООП 1д кл.
Околен свят - ООП 1д кл.
Час на класа - … 1д кл.
Безопа
6 Мариета Стефанова Николова Български език и литература - РП/УП-А 1е кл.
Български език и литература - ООП 1е кл.
Математика - РП/УП-А 1е кл.
Математика - ООП 1е кл.
Околен свят - ООП 1е кл.
Музика - ООП 1е кл.
Изобразително изкуство - ООП 1е кл.
Технологии и предприемачество - ООП 
7 Силвия Христова Русева Български език и литература - РП/УП-А 1ж кл.
Български език и литература - ООП 1ж кл.
Математика - ООП 1ж кл.
Математика - РП/УП-А 1ж кл.
Околен свят - ООП 1ж кл.
Изобразително изкуство - ООП 1ж кл.
Технологии и предприемачество - ООП 1ж кл.
Час на класа 
8 Диана Ангелова Стоилова Български език и литература - ЗИП 2а кл.
Български език и литература - ЗП 2а кл.
Математика - ЗИП 2а кл.
Математика - ЗП 2а кл.
Околен свят - ЗП 2а кл.
Изобразително изкуство - ЗП 2а кл.
Домашен бит и техника - ЗП 2а кл.
Английски език - СИП 2а кл.
Англий
9 Мариета Николаева Георгиева Български език и литература - ЗИП 2б кл.
Български език и литература - ЗП 2б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 2б кл.
Английски език - СИП 2б кл.
Математика - ЗИП 2б кл.
Математика - ЗП 2б кл.
Околен свят - ЗП 2б кл.
Изобразително изкуство - ЗП 2б кл.
Домаше
10 Росица Василева Абланска-Тодорова Български език и литература - ЗИП 2в кл.
Български език и литература - ЗП 2в кл.
Математика - ЗИП 2в кл.
Математика - ЗП 2в кл.
Околен свят - ЗП 2в кл.
Изобразително изкуство - ЗП 2в кл.
Домашен бит и техника - ЗП 2в кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 
11 Маргаритка Иванова Кръстева Български език и литература - ЗИП 2г кл.
Български език и литература - ЗП 2г кл.
Математика - ЗИП 2г кл.
Математика - ЗП 2г кл.
Околен свят - ЗП 2г кл.
Изобразително изкуство - ЗП 2г кл.
Домашен бит и техника - ЗП 2г кл.
Физическо възпитание и спорт - … 2
12 Бойка Григорова Чакърова Физическо възпитание и спорт - ЗП 2д кл.
Български език и литература - ЗИП 2д кл.
Български език и литература - ЗП 2д кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 2д кл.
Английски език - СИП 2д кл.
Математика - ЗИП 2д кл.
Математика - ЗП 2д кл.
Околен свят - ЗП 2д кл.
13 Миглена Костадинова Тодорова Български език и литература - ЗП 2е кл.
Български език и литература - ЗИП 2е кл.
Математика - ЗП 2е кл.
Математика - ЗИП 2е кл.
Околен свят - ЗП 2е кл.
Музика - ЗП 2е кл.
Изобразително изкуство - ЗП 2е кл.
Час на класа - … 2е кл.
Безопасност на движението
14 Иванка Здравкова Николова Български език и литература - СИП 3а кл.
Български език и литература - ЗП 3а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 3а кл.
Математика - ЗП 3а кл.
Математика - ЗИП 3а кл.
Човекът и природата - ЗП 3а кл.
Човекът и обществото - ЗП 3а кл.
Час на класа - … 3а кл.
Безо
15 Стефка Любенова Дионисиева Български език и литература - СИП 3б кл.
Български език и литература - ЗП 3б кл.
Математика - ЗП 3б кл.
Математика - ЗИП 3б кл.
Човекът и природата - ЗП 3б кл.
Човекът и обществото - ЗП 3б кл.
Музика - ЗП 3б кл.
Изобразително изкуство - ЗП 3б кл.
Домашен 
16 Ганка Александрова Панева Български език и литература - СИП 3в кл.
Български език и литература - ЗП 3в кл.
Математика - ЗП 3в кл.
Математика - ЗИП 3в кл.
Човекът и природата - ЗП 3в кл.
Човекът и обществото - ЗП 3в кл.
Музика - ЗП 3в кл.
Изобразително изкуство - ЗП 3в кл.
Домашен 
17 Красимира Венциславова Павлова-Пърлева Български език и литература - СИП 3г кл.
Български език и литература - ЗП 3г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 3г кл.
Математика - ЗП 3г кл.
Математика - ЗИП 3г кл.
Човекът и природата - ЗП 3г кл.
Човекът и обществото - ЗП 3г кл.
Час на класа - … 3г кл.
Безо
18 Светлина Йорданова Алтаванова Музика - ЗП 3г кл.
Изобразително изкуство - ЗП 3г кл.
Домашен бит и техника - ЗП 3г кл.
Български език и литература - СИП 3д кл.
Български език и литература - ЗП 3д кл.
Математика - ЗП 3д кл.
Математика - ЗИП 3д кл.
Човекът и природата - ЗП 3д кл.
Човекът
19 Павлинка Иванова Ганчева Български език и литература - СИП 3е кл.
Български език и литература - ЗП 3е кл.
Математика - ЗИП 3е кл.
Математика - ЗП 3е кл.
Човекът и природата - ЗП 3е кл.
Човекът и обществото - ЗП 3е кл.
Музика - ЗП 3е кл.
Изобразително изкуство - ЗП 3е кл.
Домашен 
20 Николай Генчев Николов Български език и литература - СИП 4а кл.
Български език и литература - ЗП 4а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 4а кл.
Английски език - СИП 4а кл.
Математика - ЗП 4а кл.
Човекът и природата - ЗП 4а кл.
Човекът и обществото - ЗИП 4а кл.
Физическо възпитание и 
21 Павлинка Ангелова Светозарова Български език и литература - СИП 4б кл.
Български език и литература - ЗП 4б кл.
Математика - ЗП 4б кл.
Човекът и природата - ЗП 4б кл.
Човекът и обществото - ЗИП 4б кл.
Човекът и обществото - ЗП 4б кл.
Изобразително изкуство - ЗП 4б кл.
Домашен бит и тех
22 Илияна Дачова Николова Български език и литература - СИП 4в кл.
Български език и литература - ЗП 4в кл.
Математика - ЗП 4в кл.
Човекът и природата - ЗП 4в кл.
Човекът и обществото - ЗИП 4в кл.
Човекът и обществото - ЗП 4в кл.
Музика - ЗП 4в кл.
Изобразително изкуство - ЗП 4в кл
23 Анелия Страхилова Митова-Манчева Български език и литература - СИП 4г кл.
Български език и литература - ЗП 4г кл.
Математика - ЗП 4г кл.
Човекът и природата - ЗП 4г кл.
Човекът и обществото - ЗИП 4г кл.
Човекът и обществото - ЗП 4г кл.
Музика - ЗП 4г кл.
Изобразително изкуство - ЗП 4г кл
24 Надежда Христова Илиева Български език и литература - СИП 4д кл.
Български език и литература - ЗП 4д кл.
Математика - ЗП 4д кл.
Човекът и природата - ЗП 4д кл.
Човекът и обществото - ЗИП 4д кл.
Човекът и обществото - ЗП 4д кл.
Музика - ЗП 4д кл.
Изобразително изкуство - ЗП 4д кл
25 Емилия Петрова Йончева Български език и литература - СИП 4е кл.
Български език и литература - ЗП 4е кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 4е кл.
Английски език - СИП 4е кл.
Човекът и природата - ЗП 4е кл.
Човекът и обществото - ЗИП 4е кл.
Човекът и обществото - ЗП 4е кл.
Домашен бит и
26 Светлана Павлинова Спасова Български език и литература - СИП 4ж кл.
Български език и литература - ЗП 4ж кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 4ж кл.
Английски език - СИП 4ж кл.
Човекът и природата - ЗП 4ж кл.
Човекът и обществото - ЗП 4ж кл.
Човекът и обществото - ЗИП 4ж кл.
Музика - ЗП 4
27 Силвия Александрова Миндова-Стоянова Руски език - СИП 3а кл.
Руски език - ЗИП 3а кл.
Руски език - СИП 3б кл.
Руски език - ЗИП 3б кл.
Руски език - СИП 3в кл.
Руски език - ЗИП 3в кл.
Руски език - СИП 3г кл.
Руски език - ЗИП 3г кл.
Руски език - СИП 3д кл.
Руски език - ЗИП 3д кл.
Руски език - СИ
28 Ивелина Димова Динкова Физическо възпитание и спорт - ЗП 2б кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 2е кл.
Физическо възпитание и спорт - … 2е кл.
Физическо възпитание и спорт - … 2д кл.
Физическо възпитание и спорт - … 3а кл.
Физическо възпитание и спорт - … 3б кл.
Физическо въз
29 Лидия Цветанова Григорова-Константинова Физическо възпитание и спорт - ООП 1а кл.
Физическо възпитание и спорт - … 1б кл.
Физическо възпитание и спорт - ООП 1б кл.
Физическо възпитание и спорт - … 1а кл.
Физическо възпитание и спорт - … 1в кл.
Физическо възпитание и спорт - ООП 1в кл.
Физическо
30 Златина Благоева Тошевска Самоподготовка - ДЦО 1ПИГ Г кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 1ПИГ Г кл.
Занимания по интереси - ДЦО 1ПИГ Г кл.
31 Стела Георгиева Стефанова Самоподготовка - ДЦО 1ПИГ Е кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 1ПИГ Е кл.
Занимания по интереси - ДЦО 1ПИГ Е кл.
32 Христина Иванова Георгиева Самоподготовка - ДЦО 2ПИГ А кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 2ПИГ А кл.
Занимания по интереси - ДЦО 2ПИГ А кл.
33 Стефанка Христова Стойкова Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 1ПИГ Ж кл.
Занимания по интереси - ДЦО 1ПИГ Ж кл.
Самоподготовка - ДЦО 1ПИГ Ж кл.
34 Красимира Ганчева Кръстева Самоподготовка - ДЦО 2ПИГ Б кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 2ПИГ Б кл.
Занимания по интереси - ДЦО 2ПИГ Б кл.
35 Емел Алиева Юмерова Самоподготовка - ДЦО 3ПИГ Б кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 3ПИГ Б кл.
Занимания по интереси - ДЦО 3ПИГ Б кл.
36 Веселка Иванова Стойнева Самоподготовка - ДЦО 4ПИГ Б кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 4ПИГ Б кл.
Занимания по интереси - ДЦО 4ПИГ Б кл.
37 Йорданка Николаева Лулчева Самоподготовка - ДЦО 4ПИГ А кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 4ПИГ А кл.
Занимания по интереси - ДЦО 4ПИГ А кл.
Самоподготовка - ДЦО 3ПИГ А кл.
Занимания по интереси - ДЦО 3ПИГ А кл.
38 Снежана Богданова Буланова Самоподготовка - ДЦО 1ПИГ Б кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 1ПИГ Б кл.
Занимания по интереси - ДЦО 1ПИГ Б кл.
39 Райничка Боянова Войска Самоподготовка - ДЦО 1ПИГ В кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 1ПИГ В кл.
Занимания по интереси - ДЦО 1ПИГ В кл.
40 Цветелина Генчева Тодорова-Петрова Английски език - РП/УП 1а кл.
Английски език - ДП/ДрУП 1а кл.
Самоподготовка - ДЦО 1ПИГ Д кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 1ПИГ Д кл.
Занимания по интереси - ДЦО 1ПИГ Д кл.
41 Денка Иванова Добрева-Димитрова Самоподготовка - ДЦО 4ПИГ В кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 4ПИГ В кл.
Занимания по интереси - ДЦО 4ПИГ В кл.
42 Татяна Александрова Атанасова Български език и литература - ДП/ДрУП 5а кл.
Български език и литература - ООП 5а кл.
Български език и литература - ДП/ДрУП 5б кл.
Български език и литература - ООП 5б кл.
Български език и литература - ДП/ДрУП 5в кл.
Български език и литература - ООП 5в к
43 Десислава Пенкова Нейкова Български език и литература - ЗП 8е кл.
Български език и литература - ООП 5г кл.
Български език и литература - ДП/ДрУП 5г кл.
Български език и литература - ДП/ДрУП 5д кл.
Български език и литература - ООП 5д кл.
Български език и литература - ДП/ДрУП 5е кл
44 Борислава Бориславова Петрова Български език и литература - ЗИП 6а кл.
Български език и литература - ЗП 6а кл.
Български език и литература - ЗИП 6б кл.
Български език и литература - ЗП 6б кл.
Български език и литература - ЗИП 6в кл.
Български език и литература - ЗП 6в кл.
Български ез
45 Емануел Михайлов Григоров Български език и литература - ЗП 6д кл.
Български език и литература - ЗИП 6д кл.
Български език и литература - ЗП 6е кл.
Български език и литература - ЗИП 6е кл.
Български език и литература - ЗП 6ж кл.
Български език и литература - ЗИП 6ж кл.
46 Веселина Стефанова Павлова-Найденова Български език и литература - ЗП 7а кл.
Български език и литература - ЗИП 7а кл.
Български език и литература - ЗП 7б кл.
Български език и литература - ЗИП 7б кл.
Български език и литература - ЗИП 7в кл.
Български език и литература - ЗП 7в кл.
Час на класа
47 София Василева Дюлгерова Български език и литература - ЗИП 7г кл.
Български език и литература - ЗП 7г кл.
Български език и литература - ЗИП 7д кл.
Български език и литература - ЗП 7д кл.
Български език и литература - ЗИП 7е кл.
Български език и литература - ЗП 7е кл.
Час на класа
48 Петър Тонев Михайлов Български език и литература - ЗП 8а кл.
Български език и литература - ЗП 8б кл.
Български език и литература - ЗП 8в кл.
Български език и литература - ЗП 8г кл.
Български език и литература - ЗП 8д кл.
49 Десислава Руменова Петрова Български език и литература - ЗП 9а кл.
Български език и литература - ЗП 9б кл.
Български език и литература - ЗП 9в кл.
Български език и литература - ЗП 9г кл.
Час на класа - … 9г кл.
Български език и литература - ЗП 9д кл.
Български език и литература - З
50 Виолетка Стоянова Петрова Български език и литература - ЗП 10а кл.
Български език и литература - ЗП 10б кл.
Български език и литература - ЗП 10в кл.
Час на класа - … 10в кл.
Български език и литература - ЗП 10г кл.
Български език и литература - ЗП 10д кл.
Български език и литерату
51 Петър Йорданов Алексиев Български език и литература - ЗП 11а кл.
Час на класа - … 11а кл.
Български език и литература - ЗП 11б кл.
Български език и литература - ЗП 11в кл.
Български език и литература - ЗИП /ПП 11а кл.
Български език и литература - ЗИП /ПП 11б кл.
Български език 
52 Антония Димитрова Кръстева Български език и литература - ЗП 11г кл.
Български език и литература - ЗП 11д кл.
Български език и литература - ЗП 11е кл.
Час на класа - … 11е кл.
Български език и литература - ЗИП /ПП 11г кл.
Български език и литература - ЗИП /ПП 11д кл.
Български език 
53 Цвете Теофилова Капитанска Български език и литература - ЗП 12а кл.
Български език и литература - ЗП 12б кл.
Час на класа - … 12б кл.
Български език и литература - ЗП 12в кл.
Български език и литература - ЗИП /ПП 12а кл.
Български език и литература - ЗИП /ПП 12б кл.
Български език 
54 Донка Ангелова Гуцова Български език и литература - ЗП 12г кл.
Български език и литература - ЗИП /ПП 12г кл.
Български език и литература - ЗИП /ПП 12д кл.
Български език и литература - ЗИП /ПП 12е кл.
Български език и литература - ЗП 12д кл.
Български език и литература - ЗП 12
55 Калина Нарциславова Петрова Английски език - РП/УП-А 5а кл.
Английски език - ООП 5а кл.
Английски език - ООП 5б кл.
Английски език - РП/УП-А 5б кл.
Английски език - ООП 5в кл.
Английски език - РП/УП-А 5в кл.
Английски език - ООП 5г кл.
Английски език - РП/УП-А 5г кл.
Английски език 
56 Клара Недкова Русанова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 6а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 6б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 6д кл.
Английски език - ЗИП 6а кл.
Английски език - ЗИП 6б кл.
Английски език - ЗИП 6д кл.
Английски език - ЗИП 7а кл.
Английски език - ЗИП 7г кл.
Английски ези
57 Венислава Димитрова Гегова Английски език - ЗИП 6в кл.
Английски език - ЗИП 6г кл.
Английски език - ЗИП 6е кл.
Английски език - ЗИП 6ж кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 6в кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 6г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 6е кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 6ж кл.
Английс
58 Цвете Миткова Жекова-Стефанова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 8а кл.
Час на класа - … 8а кл.
Безопасност на движението - … 8а кл.
59 Емилия Боянова Христова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 8б кл.
Час на класа - … 8б кл.
Безопасност на движението - … 8б кл.
60 Катя Бениамин Милева Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 8в кл.
Час на класа - … 8в кл.
Безопасност на движението - … 8в кл.
61 Десислава Георгиева Вълчанова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 8г кл.
Час на класа - … 8г кл.
Безопасност на движението - … 8г кл.
62 Светла Иванова Рашкова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 8д кл.
Час на класа - … 8д кл.
Безопасност на движението - … 8д кл.
63 Румяна Захариева Захариева - Никифорова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 8е кл.
Час на класа - … 8е кл.
Безопасност на движението - … 8е кл.
64 Ралица Любенова Карлова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 9а кл.
Час на класа - … 9а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 9б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 9в кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9в кл.
65 Тодора Стоянова Янева Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 9г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9д кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 9д кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9е кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 9е кл.
66 Даниела Бранимирова Симеонова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 10а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 10б кл.
Час на класа - … 10б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 10в кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10в кл.
67 Любка Викторова Чолашка Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 10г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 10д кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 10е кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10д кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10е кл.
68 Любимка Георгиева Дамянова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 11а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 11б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 11в кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 11а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 11б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 11в кл.
69 Галина Минкова Ангелова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 11г кл.
Час на класа - … 11г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 11д кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 11е кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 11г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 11д кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 11е кл.
70 Даниела Радкова Йонева Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 12а кл.
Испански език (ІЧЕ)  - ЗП 12г кл.
Час на класа - … 12г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 12а кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 12г кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 12д кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 12д кл.
71 Любина Николаева Иванова Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 12б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 12в кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 12б кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 12в кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП 12е кл.
Английски език (ІЧЕ)  - ЗП 12е кл.
72 Емилия Димитрова Пройнова-Божаровска Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10а кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП 10а кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9а кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП 9а кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9б кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП 9б кл.
Английски език - ЗИП 7б кл.
Английски език - З
73 Ангелина Ламбова Ненкова Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП 10б кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП 11а кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП 11б кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП 12а кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП 12б кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10б кл.
Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 11а кл.
Немски език (І
74 Мария Христова Николова - Попова Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП 10г кл.
Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП 11в кл.
Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП 11г кл.
Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП 12в кл.
Час на класа - … 12в кл.
Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП 12г кл.
Испански език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10г кл.
Испански език (
75 Ирина Анатоли Коларска Френски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9д кл.
Френски език (ІІЧЕ)  - ЗП 9д кл.
Френски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10д кл.
Френски език (ІІЧЕ)  - ЗП 10д кл.
Френски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 11д кл.
Френски език (ІІЧЕ)  - ЗП 11д кл.
Френски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 12д кл.
76 Надежда Найденова Иванова Руски език - РП/УП 5а кл.
Руски език - РП/УП 5б кл.
Руски език - РП/УП 5в кл.
Руски език - РП/УП 5г кл.
Руски език - РП/УП 5д кл.
Руски език - РП/УП 5е кл.
Руски език - СИП 6в кл.
Руски език - ЗИП 6в кл.
Руски език - СИП 6г кл.
Руски език - ЗИП 6г кл.
Рус
77 Даниела Ангелова Атанасова Руски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 9е кл.
Руски език (ІІЧЕ)  - ЗП 9е кл.
Руски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 10е кл.
Руски език (ІІЧЕ)  - ЗП 10е кл.
Руски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 11е кл.
Руски език (ІІЧЕ)  - ЗП 11е кл.
Руски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП 12е кл.
Руски език (І
78 Рая Цветанова Ганева Математика - ООП 5а кл.
Математика - ДП/ДрУП 5а кл.
Математика - ДП/ДрУП 5б кл.
Математика - ООП 5б кл.
Математика - ДП/ДрУП 5в кл.
Математика - ООП 5в кл.
Математика - ЗП 6е кл.
Математика - СИП 6е кл.
Час на класа - … 5б кл.
Безопасност на движението - 
79 Елена Михайлова Колева Математика - ДП/ДрУП 5г кл.
Математика - ООП 5г кл.
Математика - ДП/ДрУП 5д кл.
Математика - ООП 5д кл.
Математика - ООП 5е кл.
Математика - ДП/ДрУП 5е кл.
Математика - ЗП 6а кл.
Математика - СИП 6а кл.
Час на класа - … 5д кл.
Безопасност на движението - 
80 Веселина Максимова Дамянова Математика - СИП 6б кл.
Математика - ЗП 6б кл.
Математика - СИП 6в кл.
Математика - ЗП 6в кл.
Математика - СИП 6ж кл.
Математика - ЗП 6ж кл.
Математика - СИП 7д кл.
Математика - ЗП 7д кл.
Математика - СИП 7е кл.
Математика - ЗП 7е кл.
Час на класа - … 7д 
81 Таня Радоева Белясин Математика - ЗП 7а кл.
Математика - СИП 7а кл.
Математика - СИП 7б кл.
Математика - ЗП 7б кл.
Математика - ЗП 7в кл.
Математика - СИП 7в кл.
Математика - ЗП 7г кл.
Математика - СИП 7г кл.
Час на класа - … 7в кл.
Безопасност на движението - … 7в кл.
82 Юлия Георгиева Николова-Георгиева Математика - ЗП 8д кл.
Математика - ЗП 8е кл.
Математика - ЗП 8б кл.
Математика - ЗП 8в кл.
Математика - СИП 6г кл.
Математика - ЗП 6г кл.
Математика - СИП 6д кл.
Математика - ЗП 6д кл.
Час на класа - … 6г кл.
Безопасност на движението - … 6г кл.
83 Вера Петрова Цвеова Математика - ЗП 9а кл.
Математика - ЗП 9б кл.
Математика - ЗП 9в кл.
Час на класа - … 9в кл.
Математика - ЗП 9г кл.
Математика - ЗП 9д кл.
Математика - ЗП 9е кл.
84 Емилия Петрова Богева Математика - ЗП 10а кл.
Час на класа - … 10а кл.
Математика - ЗП 10б кл.
Математика - ЗП 10в кл.
Математика - ЗП 10г кл.
Математика - ЗП 10д кл.
Математика - ЗП 10е кл.
Математика - СИП 10а, 10б, 10г, 10д, 10е
Математика - СИП 10а, 10б, 10г, 10е
85 Валя Вангелова Кусева Математика - ЗП 11а кл.
Математика - ЗП 11б кл.
Час на класа - … 11б кл.
Математика - ЗП 11в кл.
Математика - ЗП 11г кл.
Математика - ЗП 11д кл.
Математика - ЗП 11е кл.
Математика - ЗИП /ПП 12б, 12в
Математика - СИП 11а, 11б, 11в
Математика - СИП 11г, 11д
86 Весела Цолова Радкова Математика - ЗП 8г кл.
Математика - ЗП 12а кл.
Час на класа - … 12а кл.
Математика - ЗП 12б кл.
Математика - ЗП 12в кл.
Математика - ЗП 12г кл.
Математика - ЗП 12д кл.
Математика - ЗП 12е кл.
Математика - ЗИП /ПП 12а, 12г, 12д, 12е
Математика - ЗП 8а кл.
87 Силвия Георгиева Илиева Информационни технологии - ООП 5а кл.
Информационни технологии - ООП 5б кл.
Информационни технологии - ООП 5в кл.
Информационни технологии - ООП 5г кл.
Информационни технологии - ООП 5д кл.
Информационни технологии - ООП 5е кл.
Информационни технологии - 
88 Олег Асенов Стоименов Информационни технологии - ЗП 8г кл.
Информационни технологии - ЗП 8д кл.
Информационни технологии - ЗП 8е кл.
Информатика - ЗП 9а кл.
Информационни технологии - ЗП 9а кл.
Информатика - ЗП 9б кл.
Информационни технологии - ЗП 9б кл.
Информатика - ЗП 9в кл
89 Валентина Владимировна Вучева История и цивилизация - ООП 5а кл.
История и цивилизация - ООП 5б кл.
История и цивилизация - ООП 5в кл.
История и цивилизация - ООП 5г кл.
История и цивилизация - ООП 5д кл.
История и цивилизация - ООП 5е кл.
История и цивилизация - ЗП 7а кл.
История и ц
90 Момчил Ангелов Кузманов История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 9а кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 9б кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 9в кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 9г кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английск
91 Ивайло Валентинов Найденов История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 10а кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 10б кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 10в кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 10г кл.
История и цивилизация - ЗП (на Англ
92 Надка Йорданова Васева История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 11а кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 11б кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 11в кл.
Час на класа - … 11в кл.
История и цивилизация - ЗП (на Английски език) 11г кл.
История и 
93 Елена Тодорова Вретенарова Психология и логика - ЗП 9а кл.
Психология и логика - ЗП 9б кл.
Психология и логика - ЗП 9в кл.
Психология и логика - ЗП 9г кл.
Психология и логика - ЗП 9д кл.
Психология и логика - ЗП 9е кл.
Час на класа - … 9е кл.
Етика и право - ЗП 10а кл.
Етика и прав
94 Диляна Петрова Филипова Свят и личност - ЗП (на Английски език) 12а кл.
Свят и личност - ЗП (на Английски език) 12б кл.
Свят и личност - ЗП (на Английски език) 12в кл.
Свят и личност - ЗП (на Английски език) 12г кл.
Свят и личност - ЗП (на Английски език) 12д кл.
Свят и личност 
95 Илия Иванов Тамбураджиев География и икономика - ООП 5а кл.
География и икономика - ООП 5б кл.
География и икономика - ООП 5в кл.
География и икономика - ООП 5г кл.
География и икономика - ООП 5д кл.
География и икономика - ООП 5е кл.
География и икономика - ЗП 6а кл.
География и
96 Мариана Рашкова Димитрова География и икономика - ЗП (на Английски език) 9а кл.
География и икономика - ЗП (на Английски език) 9б кл.
География и икономика - ЗП (на Английски език) 9в кл.
География и икономика - ЗП (на Английски език) 9г кл.
География и икономика - ЗП (на Английск
97 Росанка Цветанова Гогова География и икономика - ЗП 11а кл.
География и икономика - ЗП 11б кл.
География и икономика - ЗП 11в кл.
География и икономика - ЗП 11г кл.
География и икономика - ЗП 11д кл.
География и икономика - ЗП 11е кл.
География и икономика - ЗП 12а кл.
География 
98 Светла Николова Банчева Биология и здравно образование - ЗП 7а кл.
Биология и здравно образование - ЗП 7б кл.
Биология и здравно образование - ЗП 7в кл.
Биология и здравно образование - ЗП 7г кл.
Биология и здравно образование - ЗП 7д кл.
Биология и здравно образование - ЗП 7е к
99 Силвия Цветелинова Джалева Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език) 9а кл.
Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език) 9б кл.
Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език) 9в кл.
Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език) 9г кл.
Био
100 Венета Борисова Велкова Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език) 10г кл.
Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език) 10д кл.
Час на класа - … 10д кл.
Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език) 10е кл.
Биология и здравно образование - ЗП (н
101 Ива Петрова Петрова Физика и астрономия - ЗП 7а кл.
Физика и астрономия - ЗП 7б кл.
Физика и астрономия - ЗП 7в кл.
Физика и астрономия - ЗП 7г кл.
Физика и астрономия - ЗП 7д кл.
Физика и астрономия - ЗП 7е кл.
Човекът и природата - ООП 5а кл.
Човекът и природата - ООП 5б к
102 Чавдар Динев Динев Физика и астрономия - ЗП 9д кл.
Физика и астрономия - ЗП 9е кл.
Физика и астрономия - ЗП 11а кл.
Физика и астрономия - ЗП 11б кл.
Физика и астрономия - ЗП 11в кл.
Физика и астрономия - ЗП 11г кл.
Физика и астрономия - ЗП 11д кл.
Физика и астрономия - ЗП 1
103 Гергина Великова Николова Човекът и природата - ООП 5е кл.
Човекът и природата - ЗП 6б кл.
Човекът и природата - ЗП 6г кл.
Човекът и природата - ЗП 6д кл.
Човекът и природата - ЗП 6ж кл.
Химия и опазване на околната среда - ЗП 7а кл.
Химия и опазване на околната среда - ЗП 7б кл.
104 Ирина Петрова Андонова Физика и астрономия - ЗП 10а кл.
Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език) 10а кл.
Физика и астрономия - ЗП 10б кл.
Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език) 10б кл.
Физика и астрономия - ЗП 10в кл.
Химия и опазване на 
105 Вася Любенова Георгиева Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език) 9а кл.
Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език) 9б кл.
Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език) 9в кл.
Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски 
106 Людмила Александровна Павлова Музика - ООП 5а кл.
Музика - ООП 5б кл.
Музика - ООП 5в кл.
Музика - ООП 5г кл.
Музика - ООП 5д кл.
Музика - ООП 5е кл.
Музика - ЗП 6а кл.
Музика - ЗП 6б кл.
Музика - ЗП 6в кл.
Музика - ЗП 6г кл.
Музика - ЗП 6д кл.
Музика - ЗП 6е кл.
Музика - ЗП 6ж кл.
Ча
107 Илиана Тодорова Траянова Музика - ЗП 8г кл.
Музика - ЗП 8д кл.
Музика - ЗП 8е кл.
Музика - ЗП 9а кл.
Музика - ЗП 9б кл.
Музика - ЗП 9в кл.
Музика - ЗП 9г кл.
Музика - ЗП 9д кл.
Музика - ЗП 9е кл.
Музика - ЗП 7а кл.
Музика - ЗП 7б кл.
Музика - ЗП 7в кл.
Музика - ЗП 7г кл.
Музика -
108 Сабина Пенчева Хубавенкова Изобразително изкуство - ООП 5а кл.
Изобразително изкуство - ООП 5б кл.
Изобразително изкуство - ООП 5в кл.
Изобразително изкуство - ООП 5г кл.
Изобразително изкуство - ООП 5д кл.
Изобразително изкуство - ООП 5е кл.
Час на класа - … 5е кл.
Безопасност на 
109 Диана Василева Соколова Изобразително изкуство - ЗП 8г кл.
Изобразително изкуство - ЗП 8д кл.
Изобразително изкуство - ЗП 8е кл.
Изобразително изкуство - ЗП 9а кл.
Изобразително изкуство - ЗП 9б кл.
Изобразително изкуство - ЗП 9в кл.
Изобразително изкуство - ЗП 9г кл.
Изобразите
110 Милко Мариов Милков Технологии и предприемачество - ООП 5а кл.
Технологии и предприемачество - ООП 5б кл.
Технологии и предприемачество - ООП 5в кл.
Технологии и предприемачество - ООП 5г кл.
Технологии и предприемачество - ООП 5д кл.
Технологии и предприемачество - ООП 5е к
111 Снежанка Николова Николова Физическо възпитание и спорт - … 6в кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 6в кл.
Физическо възпитание и спорт - … 6г кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 6г кл.
Физическо възпитание и спорт - … 6д кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 6д кл.
Физическо въ
112 Пепа Иванова Георгиева Физическо възпитание и спорт - … 5а кл.
Физическо възпитание и спорт - ООП 5а кл.
Физическо възпитание и спорт - ООП 5б кл.
Физическо възпитание и спорт - … 5б кл.
Физическо възпитание и спорт - … 5в кл.
Физическо възпитание и спорт - ООП 5в кл.
Физическо
113 Димитър Павлов Чолев Физическо възпитание и спорт - ЗП 8г кл.
Физическо възпитание и спорт - … 8г кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 8а кл.
Физическо възпитание и спорт - … 8а кл.
Физическо възпитание и спорт - … 8б кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 8б кл.
Физическо въ
114 Румяна Кирилова Данева Физическо възпитание и спорт - ЗП 9а кл.
Физическо възпитание и спорт - … 9а кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 9б кл.
Час на класа - … 9б кл.
Физическо възпитание и спорт - … 9б кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 9в кл.
Физическо възпитание и спорт
115 Асен Тотев Денчев Физическо възпитание и спорт - ЗП 8д кл.
Физическо възпитание и спорт - … 8д кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 8е кл.
Физическо възпитание и спорт - … 8е кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 10а кл.
Физическо възпитание и спорт - … 10а кл.
116 Светлана Илиева Хаджийска - Шойлева Физическо възпитание и спорт - ЗП 11а кл.
Физическо възпитание и спорт - … 11а кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 11б кл.
Физическо възпитание и спорт - … 11б кл.
Физическо възпитание и спорт - ЗП 11в кл.
Физическо възпитание и спорт - … 11в кл.

 
За учители
Проекти