БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 План- прием след завършeн 7 клас за учебната 2017-2018 година

През учебната 2017-2018 година ще бъдат приети 156 ученици / 78 момичета и 78 момчета/ , разпределени в шест паралелки.

Профил – ЧУЖДИ ЕЗИЦИ. Първи чужд език за всички паралелки- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

VIII a- Първи чужд език- английки; втори чужд език - немски

VIII б- Първи чужд език- английки; втори чужд език - немски

VIII в- Първи чужд език- английки; втори чужд език - испански

VIII г- Първи чужд език- английки; втори чужд език - испански

VIII д- Първи чужд език- английки; втори чужд език - френски

VIII е- Първи чужд език-английки; втори чужд език - руски

Интензивно изучаване на чужд език

Втори чужд език

Балообразуващи предмети

Профилиращи предмети

Английски език

/2 паралелки/

Немски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

 Английски език

Немски език

Английски език

/2 паралелки/

Испански език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Английски език

Испански език

Английкси език

/ 1 паралелка/

Френски  език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Английски  език

Френски език

Английски език

/ 1 паралелка/

Руски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Англйски  език

Руски език

 
За учители
Проекти