БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 
 

  През месец април, 2019 година ще се осъществи обмен с училище 525 от Санкт Петербург, Русия.

 В обмена могат да участват ученици от 9 и 10 клас през учебната 2018 / 2019 учебна година.

 Необходимо е  учениците желаещи да се включат в обмена да:

  • напишат мотивационно писмо в което да изложат мотивите си за участие в културния обмен и с какво този обмен ще допринесе за личностното им развитие.
  • попълнят анкета с въпроси отнасящи се до лични данни, интереси, хранителни предпочитания и др. : анкета

Крайният срок за подаване на горепосочените документи е 28 Май 2018 г.

 Учениците от училище 525 в Санкт Петербург ще посетят 32. СУИЧЕ през месец Октомври 2018г. и ще бъдат настанени в семействата на учениците, избрани за участие в обмена.

 При интерес от ваша страна, за подробна информация, получаване на анкеатата и подаване на попълнените документи можете да се свържете  с:

 госпожа Ирина Андонова на e-mail : irina1024@abv.bg
 госпожа Росанка Гогова на e-mail : rosigogova@gmail.com
 

 
 

 На вниманието на родителите на учениците от пети и шести клас: линк


Спортният център на хотел АНЕЛ организира курсове по плуване за деца.

Понеделник и сряда от 11.45 и от 12.45ч.

Вторник и четвъртък от 16.45ч.

За информация и записване –тел.02 9119 961

 


 
Проекти

Проекти