БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА


    Преди седмица социалните мрежи бяха взривени от поредния скандал: майка на дете със специални образователни потребности написа гневен пост, от който стана ясно, че училището, в което е прието детето и, всъщност не го иска. Училището е 32. СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски” и е едно от тези, които са предпочитани от родители и ученици. Без претенции за елитарност, но обявено за елитно от обществеността, училището осигурява висок преподавателски капацитет и отлична материална база. Учениците ни получават знания и умения за живота, които ги правят конкурентни и успешни.

    Изчакахме една седмица за да се уталожат страстите, да се изкажат знайни и незнайни „специалисти” в сферата на образованието, да чуем мнението на родители, професионалната гилдия и ученици.

   Не ние провокираме и търсим скандали; те обикновено са плод на злонамереност и обслужват нечии интереси. Далеч сме от мисълта да влизаме в обяснителен режим, но когато е накърнено доброто име на едно българско училище със сто и двадесет години история, когато става дума за институция-стълб на духовността на един народ, няма как да замълчим!

   Извън фактологията и нейните интепретации, извън сериозния анализ, който трябва да направят всички държавни институции, ние, училищната общност на 32. СУИЧЕ, заявяваме следното: Всички деца, отговарящи на условията за прием са „ добре дошли” при нас.

   Към всяко дете се проявява грижа, внимание и разбиране. Всяко дете има равни права и достъп до знание. НО! Училището е храм, в който се влиза със смирение и почит. Учителите не са обслужващ персонал, а представители на институция, която гради бъдещето на страната ни. Съзнаваме нашата отговорност пред обществото и работейки по правилата, в съответствие с всички нормативни документи, се питаме: Къде сбъркахме, че ни нападат, обиждат, осмиват, разнасят по медии?

   Не можем да си представим ситуация, в която да не си вършим работата!

   Опитваме се да разберем позицията на една майка, която има тежката участ да отглежда дете в неравностойно положение. Не приемаме обаче личната драма на едно семейство да се преекспонира и да се търсят виновници. В случая-ръководството на училището. Именно поради загриженост за детето на майката е обяснено внимателно, че училището не разполага с нужните ресурси /рампа, уединени стаи, ресурсен учител/ за обгрижване на деца с такъв тип заболявания. В училището ни учат няколко деца със СОП, но от друг характер.

    Питаме се и друго-случаен ли е моментът да се започне скандал, когато пред Парламента има палатков лагер на майки с деца-инвалиди. Какъв е ефектът от това-да се насочи вниманието на обществото към проблемите на тези родители или да се зачеркне труда на повече от 150 души педагогически и административен персонал, грижещ се за над 2 000 ученици.

   Ние, екипът на 32. СИУЧЕ, ОБИЧАМЕ, а не мразим! Обичаме децата по дефиниция. За нас професията е въпрос на чест, морал и отговорност. Не се хвалим с резултатите. Желанието на родители и ученици да бъдат част от нашата общност е факт, който говори сам по себе си.

   Наближава краят на учебната година. Учениците ни ще излязат във ваканция, а за нас това е време за равносметка. Ще се запознаваме с нови учебници и програми, ще пишем проекти, ще очакваме с трепет новите си класове. Животът на българския учител се измерва с учебни години. Надяваме се обществеността най-сетне да разбере този факт. Защото това е възможно най-смисленото живеене.

 

 Списък на класираните ученици за ПИГ - 2 клас

I група

№ ПО РЕД

ВХОДЯЩ №

КЛАС

 

2273/08.05.2018

 

2714/22.05.2018

 

2591/16.05.2018

 

2548/15.05.2018

 

2294/08.05.2018

 

2516/14.05.2018

 

2277/08.05.2018

 

2284/08.05.2018

 

2370/09.05.2018

 

2301/08.05.1018

 

2425/10.05.2018

 

2423/10.05.2018

 

2485/11.05.2018

 

2392/09.05.2018

 

2864/04.06.2018

 

2413/10.05.2018

 

2362/09.05.2018

 

2489/14.05.2018

 

2388/09.05.2018

 

2640/17.05.2018

 

2331/08.05.2018

 

2538/15.05.2018

 

2484/11.05.2018

 

2368/09.05.2018

 

2369/09.05.2018

 

2652/17.05.2018

 

2641/17.05.2018

 

2407/10.05.2018

 

2810/31.05.2018

 

          II група

 

№ ПО РЕД

ВХОДЯЩ №

КЛАС

 

2555/15.05.2018

 

2263/08.05.2018

 

2487/14.05.2018

 

2458/1105.2018

 

2387/09.05.2018

 

2259/08.05.2018

 

2303/08.05.2018

 

2398/10.05.2018

 

2447/11.05.2018

 

2543/15.05.2018

 

2347/09.05.2018

 

2727/22.05.2018

 

2779/28.05.2018

 

2724/22.05.2018

 

2337/08.05.2018

 

2260/08.05.2018

 

2275/08.05.2018

 

2554/15.05.2018

 

2693/18.05.2018

 

2264/08.05.2018

 

2325/08.05.2018

 

2338/08.05.2018

 

2488/14.05.2018

 

2732/22.05.2018

 

2456/11.05.2018

 

2332/08.05.2018

 

2268/08.05.2018

 

2348/09.05.2018

 

2339/08.05.2018

 

2829/31.05.2018

 

 

III група

 

№ ПО РЕД

ВХОДЯЩ №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ, КЛАС

 

2405/10.05.2018

 

2404/10.05.2018

 

2530/15.05.2018

 

2292/08.05.2018

 

2448/11.05.2018

 

2439/10.05.2018

 

2265/08.05.2018

 

2340/08.05.2018

 

2842/01.06.2018

 

2775/28.05.2018

 

2390/09.05.2018

 

2252/08.05.2018

 

2253/08.05.2018

 

2454/11.05.2018

 

2513/14.05.2018

 

2771/28.05.2018

 

2313/08.05.2018

 

2860/04.06.2018

 

2314/08.05.2018

 

2460/11.05.2018

 

2773/28.05.2018

 

2251/08.05.2018

 

2307/08.05.2018

 

2310/08.05.2018

 

2278/08.05.2018

 

2532/15.05.2018

 

2448/11.05.2018

 

2335/08.05.2018

 

2433/10.05.2018

 

 

 

 

 

IV група

 

№ ПО РЕД

ВХОДЯЩ №

КЛАС

 

2696/18.05.2018

 

2661/17.05.2018

 

2476/11.05.2018

 

2274/08.05.2018

 

2495/14.05.2018

 

2378/09.05.2018

 

2414/10.05.2018

 

2336/08.05.2018

 

2364/09.05.2018

 

2306/08.05.2018

 

2838/01.06.2018

 

2723/22.05.2018

 

2745/22.05.2018

 

2642/17.05.2018

 

2749/22.05.2018

 

2510/14.05.2018

 

2373/09.05.2018

 

2256/08.05.2018

 

2308/08.05.2018

 

2867/04.06.2018

 

2534/15.05.2018

 

2436/10.05.2018

 

2440/10.05.2018

 

2272/08.05.2018

 

2839/01.06.2018

 

2601/17.05.2018

2 г

 

2429/10.05.2018

 

2654/17.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Списък на класираните ученици за ПИГ - 3 клас

                                / 1 група –а,б клас /

 

            Входящ номер

 Клас

 

3а клас

 

1

2333

2

2295

3

2461

4

2424

5

2527

6

2599

7

2602

8

2379

 

3б клас

 

9

2318

10

2643

11

2300

12

2291

13

2257

14

2258

15

2366

16

2376

17

2377

18

2381

19

2399

20

2462

21

2470

22

2493

23

2496

24

2506

25

2519

26

2547

27

2589

 

           

Списък на класираните ученици за ПИГ -3 клас

                                / 2група –в ,ги е клас /

 

            Входящ номер

 Клас

 

3в клас

 

1

2539

в

2

2504

в

3

2474

в

4

2412

в

5

2380

в

6

2350

в

7

2342

в

8

2341

в

9

2250

в

10

2334

в

11

2356

в

 

3г клас

 

12

2561

г

13

2512

г

14

2482

г

15

2455

г

16

2450

г

17

2438

г

18

2408

г

19

2304

г

20

2343

г

21

2717

г

 

3е клас

 

22

2279

е

23

2287

е

24

2357

е

25

2358

е

26

2359

е

27

2499

е

28

2537

е

29

2646

е

 

 

 

 

                           Списък на класираните ученици за ПИГ - 3 клас

                                / 1 група –д, ж клас /

 

            Входящ номер

 Клас

 

3д клас

 

1

2271

2

2267

3

2262

4

2283

5

2324

6

2389

7

2525

8

2535

9

2544

10

2564

11

2565

12

2680

13

2718

14

2746

15

2774

16

2841

17

2261

 

3ж клас

 

18

2286

19

2285

20

2296

21

2302

22

2427

23

2465

24

2473

25

2477

26

2598

27

2744

28

2759

 

            

  Списък на класираните ученици за ПИГ - 4 клас

                              

         Входящ номер

 

 Клас

 

клас

       

1

2459

 

а

2

2266

 

a

3

2592

 

б

4

2494

 

б

5

2299

 

б

6

2415

 

б

7

2255

 

в

8

2361

 

в

9

2254

 

в

10

2353

 

в

11

2305

 

в

12

2712

 

г

13

2249

 

г

14

2760

 

г

15

2293

 

г

16

2471

 

г

17

2777

 

д

18

2355

 

д

19

2397

 

д

20

2270

 

д

21

2483

 

д

22

2416

 

д

23

2322

 

д

24

2345

 

е

25

2354

 

е

26

2540

 

е

27

2290

 

е

28

2276

 

е

29

2311

 

е

30

2653

 

е

31

2367

 

е

32

2500

 

е

 


 

 


През месец Ноември, 2019 година ще се осъществи обмен с училище '
St. Mark Girls’ school Делхи, Индия.
В обмена могат да участват ученици от 9, 10 
и 11клас през учебната 2018 / 2019 учебна година.
Необходимо е  учениците желаещи да се включат в обмена да:
  • напишат мотивационно писмо, в което да изложат мотивите си за участие в културния обмен и с какво този обмен ще допринесе за личностното им развитие.
  • попълнят анкета с въпроси отнасящи се до лични данни, интереси, хранителни предпочитания и др.
(анкетата можете да изтеглите от тук )

Крайният срок за подаване на горепосочените документи е 8 Юни 2018 г.

При интерес от ваша страна, за подробна информация и подаване на попълнените документи можете да свържете  с:
 госпожа Ирина Андонова на e-mail : irina1024@abv.bg
 госпожа Надка Васева на e-mail : nadia_vasseva@abv.bg

 

   Сайт за кандидатстване след 7 клас

  Сайтът на който могат да се подават онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

  Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система.

  Независимо през кой сайт родителите подадат заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.


 
 

  През месец април, 2019 година ще се осъществи обмен с училище 525 от Санкт Петербург, Русия.

 В обмена могат да участват ученици от 9 и 10 клас през учебната 2018 / 2019 учебна година.

 Необходимо е  учениците желаещи да се включат в обмена да:

  • напишат мотивационно писмо в което да изложат мотивите си за участие в културния обмен и с какво този обмен ще допринесе за личностното им развитие.
  • попълнят анкета с въпроси отнасящи се до лични данни, интереси, хранителни предпочитания и др. : анкета

Крайният срок за подаване на горепосочените документи е 28 Май 2018 г.

 Учениците от училище 525 в Санкт Петербург ще посетят 32. СУИЧЕ през месец Октомври 2018г. и ще бъдат настанени в семействата на учениците, избрани за участие в обмена.

 При интерес от ваша страна, за подробна информация, получаване на анкеатата и подаване на попълнените документи можете да се свържете  с:

 госпожа Ирина Андонова на e-mail : irina1024@abv.bg
 госпожа Росанка Гогова на e-mail : rosigogova@gmail.com
 

 
 

 На вниманието на родителите на учениците от пети и шести клас: линк


Спортният център на хотел АНЕЛ организира курсове по плуване за деца.

Понеделник и сряда от 11.45 и от 12.45ч.

Вторник и четвъртък от 16.45ч.

За информация и записване –тел.02 9119 961

 


 
Проекти

Проекти