БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

През месец януари, 2018 година ще се осъществи обмен с училище „ St. Mark School” - Делхи, Индия.

В обмена могат да участват ученици от 9 и 10 клас.

При интерес от ваша страна, за подробна информация можете да свържете  с госпожа Ирина Андонова на e-mail : irina1024@abv.bg

С международната дейност на училището  в Делхи можете да се запознаете тук:

http://www.saintmarksschool.com/meerabagh/index.html
 

За родителите на бъдещите първокласници

Заповядайте на

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

НА 25 МАЙ 2017 Г. / ЧЕТВЪРТЪК / ОТ 10.00 ЧАСА ДО 15.00 ЧАСА в

 32. СУИЧЕ,,Св. Климент Охридски“

 

 

За учебната 2017-2018година целодневната организация на обучение в 32 СУИЧЕ,,Св. Кл. Охридски“ще се осъществява както следва:

ОРГАНИЗАЦИЯ :

І клас – 5 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 125

ІІ клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІІІ клас – 2 полуинтернатна група с максимален брой ученици 50

ІV клас – 2 полуинтернатна група с максимален брой ученици 50

За ученици, чиито учебни часове са първа смяна, занятията в ПИГ се провеждат непосредствено след учебните часове до 17.30 ч. Дежурна група се сформира до 18.00 ч.

За ученици, чиито учебни часове са  втора смяна, занятията в ПИГ се провеждат от 8.20 ч. до 13.30 ч.

ГРАФИК ПО ПРИЕМА

Записване на учениците в ПИГ І клас става по процедурата и в сроковете за прием за 1 клас.

02май – 18май - прием на заявления за кандидатстване в ПИГ за 2, 3 и 4 классе извършва в канцеларията на училището. Заявление може да изтеглите от ТУК.

12 юни 2017 г. обявяване на списъци с класираните ученици

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

1.СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ :

-многодетно семейство – 3т.

-сирак/ полусирак – 3т.

2.ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ:

Резултати от учебния процес :

- незадоволителни резултати - 3т.

- добри резултати - 1т.

Умения за самостоятелно справяне :

- липса на умения или слаби умения, които изискват постоянна подкрепа - 3 т.

- справя се самостоятелно - 1т.

3.ОЦЕНКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА :

-без забележки – 6 т.

-до 3 забележки – 3 т.

-над 3 забележки – 1 т.

При равен бал се вземат под внимание неприсъствени часове в ПИГ от предходната година.

ВНИМАНИЕ :

- Съгласно чл.8, ал.5 от ПДУ - ученик с наложено административно наказание НЕ участва в класирането за целодневна форма на обучение през следващата учебна година.

На основание заповед N 3002-1397/ 23.02.2017 г. и съобщение от Софийска вода за спиране на водата, 28.02.2017 год. /вторник/ е определен за неучебен ден. По класове ще бъдат организирани извънкласни дейности.

Декларация за информирано съгласие 

Скъпи родители на ученици,

Имаме удоволствието да Ви поканим на уебинар (онлайн семинар) на тема "Родители и деца - партньорство и взаимна грижа" на 10.11.16 г. от 18:30 часа.

 

Как да разберем трансформациите в родителството – от еднопосочност към взаимност и споделеност? Как да осмислим проявленията и практиките в светлината на синергията на общия и личния опит?

 

Какви промени настъпват по отношение на:

·         средата

·         детето-човек

·         взаимодействията

·         участниците

 

Вижте отговорите на тези и още въпроси по време на дискусията.

 

Очакваме ви на 10.11.2016 г. от 18:30 ч. Регистрацията започва от 18:00 ч.

 

Лектор: Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Бъдете с нас! Заедно можем повече.

 

Участието е безплатно.

 

МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В УЕБИНАРА, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ БУТОНА "ВХОД В УЕБИНАРА" НА ЛИНКА ПО-ДОЛУ.

ВХОДЪТ ВЪВ ВСЕКИ УЕБИНАР ЩЕ Е ВЪЗМОЖЕН НЕ ПО-РАНО ОТ 30 МИНУТИ ПРЕДИ ОБЯВЕНИЯ НАЧАЛЕН ЧАС!

ПРИ ТРУДНОСТИ С ДОСТЪПА МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИДЕОИНСТРУКЦИЯТА ЗА ВХОД И УЧАСТИЕ.

За повече информация и инструкции как да вземете участие кликнете тук.

 

С уважение,

Екипът на издателство „Просвета“

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - 2016 / 2017 год.

 
За учители
Проекти