БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Изх. № РУО1-16142./22.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за обучение за професията "Приложен програмист" на ученици от 10. клас по Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г. одобрена с решение № 271/20.04.2018 г. на Министерския съвет.

Националната програма "Обучение за ИТ кариера" продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението в гр. София се организира и ръководи от Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС), определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София и Технически университет, гр. София.

Учениците от първата година по националната програма, които успешно са преминали всички оценявания, ще продължат обучението си по професия „Приложен програмист“. Сформирането на групите за учениците от X клас през учебната 2018/2019 г. ще стане след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение.

В програмата може да участва всеки десетокласник за учебната 2018/2019 г., който НЕ се обучава по професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на следния линк https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2 . Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16.00 часа на 05.10.2018 г.

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Началото на софтуерното обучение на учениците (десетокласниците през учебната 2018/2019 г.) е от 01.11.2018 г.

 

През месец Ноември, 2019 година ще се осъществи обмен с училище '
St. Mark Girls’ school Делхи, Индия.
В обмена могат да участват ученици от 9, 10 
и 11клас през учебната 2018 / 2019 учебна година.
Необходимо е  учениците желаещи да се включат в обмена да:
  • напишат мотивационно писмо, в което да изложат мотивите си за участие в културния обмен и с какво този обмен ще допринесе за личностното им развитие.
  • попълнят анкета с въпроси отнасящи се до лични данни, интереси, хранителни предпочитания и др.
(анкетата можете да изтеглите от тук )

Крайният срок за подаване на горепосочените документи е 8 Юни 2018 г.

При интерес от ваша страна, за подробна информация и подаване на попълнените документи можете да свържете  с:
 госпожа Ирина Андонова на e-mail : irina1024@abv.bg
 госпожа Надка Васева на e-mail : nadia_vasseva@abv.bg

 

  През месец април, 2019 година ще се осъществи обмен с училище 525 от Санкт Петербург, Русия.

 В обмена могат да участват ученици от 9 и 10 клас през учебната 2018 / 2019 учебна година.

 Необходимо е  учениците желаещи да се включат в обмена да:

  • напишат мотивационно писмо в което да изложат мотивите си за участие в културния обмен и с какво този обмен ще допринесе за личностното им развитие.
  • попълнят анкета с въпроси отнасящи се до лични данни, интереси, хранителни предпочитания и др. : анкета

Крайният срок за подаване на горепосочените документи е 28 Май 2018 г.

  Учениците от училище 525 в Санкт Петербург ще посетят 32. СУИЧЕ през месец Октомври 2018г. и ще бъдат настанени в семействата на учениците, избрани за участие в обмена.

При интерес от ваша страна, за подробна информация, получаване на анкеатата и подаване на попълнените документи можете да се свържете  с:

 госпожа Ирина Андонова на e-mail : irina1024@abv.bg
 госпожа Росанка Гогова на e-mail : rosigogova@gmail.com
 

 
 

 На 03.05.2018г. /четвъртък/ ще бъде проведено официалното връчване на грамотите на класираните за национален кръг ученици на състезанието Longman Competition. Поканват се всички участвали ученици и техните класни ръководители на събитието - стая 105 от 12.30ч.

 

 

 

Учебни центрове „ България“ предоставят ваучери  за безплатно обучение за Шофьорски курс категория „В“

на ученици от 32 СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“

Условия:

Всички ученици, които получават стипендия за отличен успех над 5,50 и всички ученици, които получават социална стипендия – получават ваучер за безплатно обучение за шофьорски курс – кат. „ В“. Всички останали ученици ползват 75 % отстъпка от цената на обучението.

Ваучерът включва цялото обучение – 40 учебни часа теория и 31 учебни часа практика.

Цената на обучението с посочената отстъпка е 99 лв.

Заплащат се допълнително административна такса и 4 броя изпити – 2 вътрепни /теория и практика/ и 2 външни пред ДАИ /теория и практика/, всички на стойност по 60 лв.

Краен срок за записване 01.05.2018г. и краен срок за начало на обучението – 10.12.2018г.

За започване на обучението си,всеки кандидат трябва да има навършени 17г. и 9 м., като записването за предстоящата група не е обвързано с горепосочената възраст.

Редовната цена на обучението е 390лв., без включени админ. такса и 4 бр. изпитни такси.

Желаещите да се включат в съответните курсове за получаване на ваучер да се обърнат към класния ръководител.

 

Чешкия център в София кани учениците от 32.СУИЧЕ на  Изложение на висшето образование в Чехия, което ще се състои в събота 17 март 2018 г. от 11 до 17 часа в пространствата на ЧЦ София (ул. „Г.С.Раковски“ 100).

По време на изложението ще бъдат представени различни възможности за бакалавърски и магистърски програми, както и варианти за безплатно обучение в Чехия. Входът за събитието е свободен! 

 

НА 18.01.2018Г. СА НАМЕРЕНИ КЛЮЧОВЕ, ВЕРОЯТНО ЗА ЖИЛИЩЕ!

КЛЮЧОВЕТЕ СА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.

 

На вниманието на учениците от гимназиален етап!

Националната школа по мениджмънт обявява прием на участници в програмите за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначени за ученици от средни училища и професионални гимназии и осъществявани съвместно с Института за следдипломна квалификация към УНСС.

Период за подаване на заявления - от 12 февруари до 23 март 2018 г.

Повече информация e публикувана на сайта на НШМ:http://nbschool.eu/bg


Фейсбук:

https://www.facebook.com/nbschoolbg/posts/1850199684991131

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 29201/ 11.12.2017 г. и относно проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“ на Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ – БАН), финансиран от Фонд „Научни изследвания” се провежда анкета за изследване на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища. Проучването е некомерсиално, а анкетите са анонимни и ще бъдат използвани единствено за научен и статистически анализ.

Резултатите ще намерят практическо приложение при разработване на реални програмни продукти, отговарящи на нуждите на училищното обучение у нас, като бъдат изведени препоръки в тази насока.

Повече информация за проекта може да се намери на сайта:

http://hsi.iccs.bas.bg/projects/MPIKT/

 

Анкета за ученици от 1-ви до 4-ти клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdt5iMmgsmiLPUPAjO1f7yCluUKpnYkCAqhlTeTuSGifBjEA/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 5-ти до 7-ми клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8nu62uSgP5HGMrbWgaFpDX5NGKPj_AV2Bd2X6arC2dVWKw/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 8-ми до 12-ти клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IzS1co8uAdb0YYRmQWNn7J_RuY0mg2zRlShIqM1DDgH9iQ/viewform?usp=sf_link

 

На 27.01 и 28.01 в St George International School ще се проведе състезанието по дебати на английски език World Scholar’s Cup. Отборите се състоят от по трима души.

* При сформиране на 10 отбора таксата е 8 лева за участник (заплаща се от участниците).
При сформиране на 5 - 9 отбора таксата е 15 лева за участник.
При сформиране на 1 - 4 отбора таксата е 25 лева за участник.

* Желаещите да се записват при преподавателите си по английски език.
За регистрационния формуляр са нужни: име и фамилия на латиница, имейл, дата на раждане.
Срокът за записване е 11.01.2018г.   

 

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-27198/15.11.2017 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXV Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.Състезанието ще се проведе на 09 декември 2017 г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 05 декември 2017 г.

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com до 13.12.2017 г.

За повече информация на телефони: 0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и 0988903025 в 125 СУ.

 
Скъпи ученици,
Представяме ви един проект на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, озаглавен Академия за гражданско образование.
В рамките на Академията, пред ученици в гимназиален етап на обучение (по-конкретно 11.-12. клас) ще бъдат изнасяни на достъпен език уроци на теми, свързани с държавата и правото – основните човешки права и свободи, свободата на словото, престъпленията, наказанията и много други.
Всички уроци ще бъдат водени от млади, мотивирани студенти по право и ще обхванат въпроси, важни за всеки един гражданин, които остават сякаш недостатъчно засегнати в училище. Участието в Академията е напълно безплатно. Всеки завършил курса ще получи сертификат от Софийския университет.
Уроците ще се провеждат в сградата на Ректората на Софийския университет, всяка събота до края на м. ноември от 10:00 до 13:00 ч. в зала 255.
За повече информация и за записване за участие в Академията, влезте в сайта на адрес : https://www.ago-academy.org/.
 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за обучение за професията "Приложен програмист" на ученици от 10. клас по Национална програма "Обучение за ИТ кариера". С решение № 525/15.09.2017 г. на на МС и заповед №РД09-5291/27.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС) е определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София.

Програмата предоставя възможност за безплатно тригодишно обучение на ученици за професия „Приложен програмист“, като допълнение към обучението на ученика във Вашето училище. Програмата предоставя уникалната възможност на учениците с интерес към високите технологии да придобият професионална квалификация в тази област. За участие могат да се регистрират всички ученици от 10 клас, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.

Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя. Обученията ще се извършват в партньорство между Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София и СофтУни. Предвидената програма за първата година обхваща 320 часа, като за периода на цялата програма ще се покрият общо 960 часа.

Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на следния линк https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1 до 10 ноември 2017 г. За да продължат участието си в програмата и за да могат да се сформират групите, те трябва да проведат онлайн тест на 11 или 12 ноември. Системата за тестовете ще е отворена в продължение на 48 часа, а самият тест трябва да бъде попълнен в рамките на 1 час.

Повече информация може да намерите на сайтовете на МОН и ТУЕС на следните линкове

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2779

http://elsys-bg.org/novini-i-sybitija/novini/informacijata-za-obuchenie-po-profesija-prilojen-programist-po-np-quot-obuchenie-za-it-kariera-quot-206

 

 
 
Проекти

Проекти