БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 1 а, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Български език Български език Български език
2 Физическо Математика Български език Математика Български език
3 Технологии Изобразително Математика Английски език Модул ФВС
4 Български език Изобразително Английски език Музика Музика
5 Български език Английски език Физическо Околен свят Математика
6


ЧК1 б, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Математика Физическо Физическо
2 Музика Български език Български език Математика Български език
3 Изобразително Български език Български език Музика Български език
4 Изобразително Математика Модул ФВС Английски език Математика
5 Математика Технологии Английски език Български език Околен свят
6


ЧК1 в, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Български език Български език Български език
2 Български език Български език Български език Изобразително Български език
3 Технологии Модул ФВС Физическо Изобразително Математика
4 Физическо Музика Математика Математика Музика
5 Математика Английски език Английски език Английски език Околен свят
6


ЧК1 г, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Околен свят Изобразително Математика Математика
2 Английски език Модул ФВС Изобразително Музика Български език
3 Български език Български език Математика Български език Български език
4 Математика Български език Български език Технологии Физическо
5 Музика Математика Български език Английски език Английски език
6


ЧК1 д, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Математика Български език Математика
2 Околен свят Английски език Български език Математика Български език
3 Български език Музика Български език Английски език Български език
4 Български език Математика Английски език Физическо Изобразително
5 Модул ФВС Физическо Технологии Музика Изобразително
6


ЧК1 е, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Околен свят Математика Модул ФВС Математика Математика
2 Технологии Музика Изобразително Български език Английски език
3 Физическо Английски език Изобразително Български език Български език
4 Български език Български език Математика Английски език Български език
5 Математика Български език Български език Музика Физическо
6


ЧК


 
Проекти