БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  1 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Английски ИУЧ Физическо Английски ИУЧ
2 Български език Английски ИУЧ Български език Математика Математика
3 Български език Математика Български език Български език Български език
4 Музика Модул-ФВС Физическо Технологии Изобразително
5 Околен свят   Музика Час на класа Изобразително
           
  1 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Музика Математика Български език Математика
2 Български език Математика Български език Математика Български език
3 Български език Български език Физическо Изобразително Български език
4 Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ Изобразително Модул-ФВС
5 Музика Околен свят   Час на класа Технологии
           
  1 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Български език Технологии Математика
2 Околен свят Български език Физическо Математика Български език
3 Модул-ФВС Български език Английски ИУЧ Български език Български език
4 Английски ИУЧ Изобразително Математика Английски ИУЧ Музика
5   Изобразително Музика Час на класа Физическо
           
  1 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Околен свят Български език Български език Математика
2 Математика Математика Български език Български език Английски ИУЧ
3 Технологии Английски ИУЧ Музика Математика Български език
4 Физическо Музика Английски ИУЧ Модул-ФВС Изобразително
5   Български език Физическо Час на класа Изобразително
           
  1 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Физическо Български език Математика
2 Български език Български език Български език Физическо Изобразително
3 Математика Модул-ФВС Български език Математика Изобразително
4 Технологии Музика Математика Английски ИУЧ Английски ИУЧ
5   Английски ИУЧ Музика Час на класа Околен свят
           
  1 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски ИУЧ Английски ИУЧ Български език Английски ИУЧ Български език
2 Физическо Български език Математика Математика Физическо
3 Български език Български език Околен свят Български език Математика
4 Български език Математика Изобразително Музика Музика
5 Технологии Модул-ФВС Изобразително Час на класа  
           
 
Проекти

Проекти