БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

           
  1 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Български език Български език Математика Български език
2 Български език Математика Български език Музика Български език
3 Математика Околен свят Физическо Английски език Математика
4 Английски език Изобразително Математика Български език Физическо
5 Модул ФВС Изобразително Английски език Български език Технологии
6       ЧК  
           
  1 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Български език Английски език Изобразително
2 Български език Математика Математика Математика Изобразително
3 Български език Модул ФВС Технологии Физическо Математика
4 Физическо Български език Английски език Български език Музика
5 Околен свят Български език Музика Български език Български език
6       ЧК  
           
  1 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Математика Околен свят Български език Математика
2 Изобразително Английски език Математика Български език Физическо
3 Български език Музика Български език Математика Български език
4 Математика Български език Български език Технологии Музика
5 Английски език Български език Физическо Модул ФВС Английски език
6       ЧК  
           
  1 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Математика Математика Околен свят Математика
2 Математика Български език Физическо Български език Английски език
3 Български език Български език Технологии Музика Физическо
4 Изобразително Модул ФВС Български език Английски език Български език
5 Изобразително Английски език Български език Математика Български език
6       ЧК  
           
  1 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език Математика Английски език Околен свят
2 Български език Технологии Български език Математика Математика
3 Български език Математика Български език Български език Български език
4 Математика Английски език Физическо Изобразително Български език
5 Музика Модул ФВС Музика Изобразително Физическо
6       ЧК  
           
  1 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Английски език Околен свят Български език
2 Английски език Физическо Технологии Математика Музика
3 Модул ФВС Български език Математика Български език Математика
4 Български език Български език Български език Физическо Изобразително
5 Български език Музика Български език Английски език Изобразително
6       ЧК  
           
 
Проекти