БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

1 а, сутрин

         
 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Английски ИУЧ

Модул ФВС

Математика

Български език

Родинознание

 

2

Математика

Български език

Български език

Български език

Технологии

 

3

Физическо

Математика

Български език

Английски ИУЧ

Математика

 

4

Български език

Изобразително

Физическо

Музика

Английски ИУЧ

 

5

Български език

Изобразително

 

Час на класа

Музика

 
             
 

1 б, сутрин

         
 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Музика

Математика

Български език

Физическо

Английски ИУЧ

 

2

Български език

Модул ФВС

Български език

Математика

Физическо

 

3

Български език

Български език

Математика

Технологии

Български език

 

4

Математика

Английски ИУЧ

Музика

Родинознание

Изобразително

 

5

Английски ИУЧ

 

Български език

Час на класа

Изобразително

 

             
 

1 в, сутрин

         
 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Физическо

Математика

Английски ИУЧ

Математика

Музика

 

2

Английски ИУЧ

Български език

Български език

Български език

Български език

 

3

Математика

Български език

Математика

Физическо

Български език

 

4

Български език

Изобразително

Технологии

Английски ИУЧ

Модул ФВС

 

5

Музика

Изобразително

Родинознание

Час на класа

   
             
 

1 г, сутрин

         
 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Музика

Изобразително

Музика

Математика

Модул ФВС

 

2

Физическо

Изобразително

Български език

Физическо

Български език

 

3

Български език

Български език

Математика

Български език

Математика

 

4

Математика

Български език

Английски ИУЧ

Български език

Технологии

 

5

Английски ИУЧ

Английски ИУЧ

 

Час на класа

Родинознание

 

             
 

1 д, сутрин

         
 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Български език

Английски ИУЧ

Български език

Английски ИУЧ

Изобразително

 

2

Български език

Математика

Математика

Математика

Изобразително

 

3

Музика

Български език

Модул ФВС

Музика

Математика

 

4

Английски ИУЧ

Български език

Технологии

Български език

Български език

 

5

Физическо

Физическо

Родинознание

Час на класа

   
             
 

1 е, сутрин

         
 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Български език

Български език

Модул ФВС

Математика

Математика

 

2

Български език

Български език

Родинознание

Музика

Английски ИУЧ

 

3

Английски ИУЧ

Физическо

Технологии

Английски ИУЧ

Български език

 

4

Математика

Изобразително

Математика

Български език

Български език

 

5

Музика

Изобразително

 

Час на класа

Физическо

 

 
Проекти

Проекти