БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  10 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Първи чужд ЗИП Първи чужд ЗИП Час на класа Първи чужд език
  502 103 103 111 103
2 Химия Първи чужд ЗИП Математика Български език Първи чужд език
  502 103 305 203 103
3 Втори чужд език История Физика Физическо Български език
  300 601 505 113 203
4 Втори чужд език История Информационни Първи чужд език География
  300 601 406 103 603
5 Биология Физическо Информационни Първи чужд език Физика
  503 112 406 103 505
6 Биология Математика Втори чужд ЗИП Етика и право Физическо
  503 305 300 602 113
7 Български език Математика Втори чужд ЗИП Етика и право  
  203 305 300 602  
           
  10 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика История Физика Час на класа География
  305 601 505 112 603
2 Химия История Първи чужд език Етика и право Математика
  503 601 103 602 305
3 Химия Първи чужд ЗИП Първи чужд език Етика и право Математика
  503 103 103 602 305
4 Физическо Първи чужд ЗИП Физическо Втори чужд език Български език
  112 103 111 300 203
5 Физика Биология Втори чужд ЗИП Втори чужд език Първи чужд език
  505 503 300 300 103
6 Първи чужд ЗИП Биология Български език Информационни Първи чужд език
  103 503 203 406 103
7 Втори чужд ЗИП Физическо Български език Информационни  
  300 112 203 406  
           
  10 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Физическо Етика и право Час на класа История
  501 112 602 113 604
2 Биология Втори чужд език Етика и право Информационни История
  501 206 602 406 604
3 Физическо Втори чужд език Химия Информационни Първи чужд език
  113 206 502 406 103
4 Първи чужд език Математика Химия Втори чужд ЗИП Първи чужд език
  103 305 502 206 103
5 Първи чужд език География Първи чужд ЗИП Втори чужд ЗИП Български език
  103 603 103 206 203
6 Физика Български език Първи чужд ЗИП Първи чужд ЗИП Математика
  505 203 103 103 305
7 Физика Български език   Физическо Математика
  505 203   112 305
           
  10 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език История География Час на класа Първи чужд ЗИП
  206 604 603 200 5
2 Втори чужд език История Първи чужд език Физическо Физическо
  206 604 5 113 113
3 Биология Физическо Първи чужд език Български език Етика и право
  501 112 5 203 602
4 Биология Български език Втори чужд ЗИП Първи чужд ЗИП Етика и право
  501 203 206 5 602
5 Първи чужд език Български език Втори чужд ЗИП Първи чужд ЗИП Математика
  5 203 206 5 305
6 Първи чужд език Физика Информационни Математика Химия
  5 505 406 305 502
7   Физика Информационни Математика Химия
    505 406 305 502
           
  10 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни Биология Първи чужд ЗИП Час на класа Втори чужд ЗИП
  405 501 5 201 404
2 Информационни Биология Физическо Математика Втори чужд ЗИП
  405 501 111 305 404
3 Първи чужд език Български език Математика Математика География
  5 203 305 305 603
4 Първи чужд език Втори чужд език Български език Етика и право Първи чужд език
  5 404 203 602 5
5 Физическо Втори чужд език Български език Етика и право Първи чужд език
  113 404 203 602 5
6 История Първи чужд ЗИП Химия Физическо Физика
  604 5 502 112 505
7 История Първи чужд ЗИП Химия   Физика
  604 5 502   505
           
  10 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Химия Физическо Час на класа Физическо
  5 502 113 202 112
2 Първи чужд език Химия География Първи чужд ЗИП Първи чужд ЗИП
  5 502 603 5 5
3 Информационни Биология Български език Първи чужд ЗИП История
  405 501 203 5 604
4 Информационни Биология Първи чужд език Математика История
  405 501 5 305 604
5 Български език Математика Първи чужд език Математика Етика и право
  203 305 5 305 602
6 Български език Втори чужд ЗИП Втори чужд език Физика Етика и право
  203 301 301 505 602
7 Физическо Втори чужд ЗИП Втори чужд език Физика  
  112 301 301 505  
           

 

 
Проекти