БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  10 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Физика Биология Български език
  305 203 505 503 203
2 Математика Български език Физика Биология Физическо
  305 203 505 503 111
3 Физическо Физическо Етика и право Първи чужд език Втори чужд ЗИП
  113 113 602 103 300
4 Първи чужд ЗИП Първи чужд език Информатика Първи чужд език Втори чужд ЗИП
  103 103 406 103 300
5 Първи чужд ЗИП Първи чужд език Информатика Втори чужд език Първи чужд ЗИП
  103 103 406 300 103
6 Химия География Математика Втори чужд език История
  502 603 305 300 601
7 Химия География   Час на класа История
  502 603   305 601
           
  10 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд ЗИП Физика Етика и право Втори чужд език Биология
  300 505 602 300 503
2 Втори чужд ЗИП Физика Първи чужд ЗИП Втори чужд език Биология
  300 505 103 300 503
3 География Първи чужд ЗИП Първи чужд ЗИП Български език История
  603 103 103 203 601
4 География Химия Физическо Физическо История
  603 504 113 112 601
5 Математика Химия Математика Първи чужд език Физическо
  305 504 305 103 111
6 Математика Информатика Български език Първи чужд език Първи чужд език
  305 406 203 103 103
7   Информатика Български език Час на класа Първи чужд език
    406 203 603 103
           
  10 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Математика Информатика Втори чужд ЗИП Химия
  501 305 406 206 502
2 Биология Математика Информатика Втори чужд ЗИП Химия
  501 305 406 206 502
3 Математика Български език Физическо Физическо Първи чужд ЗИП
  305 203 111 111 103
4 Физика Втори чужд език География Етика и право Първи чужд ЗИП
  505 206 603 602 103
5 Физика Втори чужд език География Български език История
  505 206 603 203 604
6 Първи чужд език Физическо Първи чужд език Български език История
  103 112 103 203 604
7 Първи чужд език Първи чужд ЗИП Първи чужд език Час на класа  
  103 103 103 103  
           
  10 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Първи чужд ЗИП Математика Физическо Първи чужд език
  5 5 305 111 5
2 Първи чужд език Физическо Математика Етика и право Първи чужд език
  5 112 305 602 5
3 Биология Математика Втори чужд език Физика Химия
  501 305 206 505 502
4 Биология Информатика Втори чужд език Български език Химия
  501 406 206 203 502
5 История Информатика Физическо Първи чужд ЗИП Български език
  604 406 113 5 203
6 История Втори чужд ЗИП География Първи чужд ЗИП Български език
  604 206 603 5 203
7   Втори чужд ЗИП География Час на класа Физика
    206 603 5 505
           
  10 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Биология Първи чужд ЗИП Първи чужд език Физическо
  112 501 5 5 113
2 Физика Биология Първи чужд ЗИП Първи чужд език Български език
  505 501 5 5 203
3 Физика Първи чужд ЗИП Математика Етика и право Български език
  505 5 305 602 203
4 Информатика Физическо Химия Химия Първи чужд език
  405 113 502 502 5
5 Информатика Български език Втори чужд език Математика Първи чужд език
  405 203 404 305 5
6 География История Втори чужд език Математика Втори чужд ЗИП
  603 604 404 305 404
7 География История   Час на класа Втори чужд ЗИП
  603 604   203 404
           
  10 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Втори чужд език Втори чужд ЗИП Български език Математика
  203 301 301 203 305
2 Български език Втори чужд език Втори чужд ЗИП Химия Етика и право
  203 301 301 502 602
3 Първи чужд ЗИП Биология Химия Първи чужд език Първи чужд ЗИП
  5 501 502 5 5
4 Първи чужд ЗИП Биология Първи чужд език Първи чужд език Физическо
  5 501 5 5 111
5 Физическо Математика Първи чужд език География Физика
  111 305 5 603 505
6 Информатика Математика История География Физика
  405 305 604 603 505
7 Информатика Физическо История Час на класа  
  405 113 604 301  
           

 

 
Проекти