БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

1 10 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Математика ИУЧ История Английски ИУЧ Биология
2 Физика Математика ИУЧ История Английски ИУЧ Биология
3 Информационн ИУЧ Български език ФВС модул География Английски език
4 Информационн ИУЧ Български език ФВС модул География Английски език
5 Български ИУЧ Физическо Химия Философия Математика
6 Български ИУЧ Физическо Химия Философия Математика
7       Час на класа Немски език
8       Час на класа Немски език
1          
           
  10 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български ИУЧ Английски език Биология Английски ИУЧ
2 Физическо Български ИУЧ Английски език Биология Английски ИУЧ
3 Математика Физика Български език Немски език Математика ИУЧ
4 Математика Физика Български език Немски език Математика ИУЧ
5 Информационн ИУЧ История Философия География ФВС модул
6 Информационн ИУЧ История Философия География ФВС модул
7 Химия     Час на класа  
8 Химия     Час на класа  
1          
           
  10 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика ИУЧ Испански език Български език Математика Философия
2 Математика ИУЧ Испански език Български език Математика Философия
3 Български ИУЧ Информационн ИУЧ Химия История География
4 Български ИУЧ Информационн ИУЧ Химия История География
5 Английски език Физика ФВС модул Английски ИУЧ Биология
6 Английски език Физика ФВС модул Английски ИУЧ Биология
7   Физическо   Час на класа  
8   Физическо   Час на класа  
1          
           
  10 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български ИУЧ Химия Математика География ФВС модул
2 Български ИУЧ Химия Математика География ФВС модул
3 Философия Български език Английски език Математика ИУЧ История
4 Философия Български език Английски език Математика ИУЧ История
5 Физическо Информационн ИУЧ Биология Испански език Английски ИУЧ
6 Физическо Информационн ИУЧ Биология Испански език Английски ИУЧ
7     Физика Час на класа  
8     Физика Час на класа  
1          
           
  10 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Биология Физика Химия Математика ИУЧ
2 История Биология Физика Химия Математика ИУЧ
3 Физическо ФВС модул Математика География Информационн ИУЧ
4 Физическо ФВС модул Математика География Информационн ИУЧ
5 Философия Френски език Английски ИУЧ Български език Български ИУЧ
6 Философия Френски език Английски ИУЧ Български език Български ИУЧ
7 Английски език     Час на класа  
0 Английски език     Час на класа  
1          
           
  10 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационн ИУЧ Английски ИУЧ Химия Български ИУЧ Български език
2 Информационн ИУЧ Английски ИУЧ Химия Български ИУЧ Български език
3 Английски език Математика ИУЧ География ФВС модул Физическо
4 Английски език Математика ИУЧ География ФВС модул Физическо
5 Биология Философия Руски език Математика История
6 Биология Философия Руски език Математика История
7   Физика   Час на класа  
8   Физика   Час на класа  
1          

 

 

2 10 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език Химия Немски език ИУЧ Английски език Философия
2 Немски език Химия Немски език ИУЧ Английски език Философия
3 История Български език Физика Български език Физическо
4 История Български език Физика Български език Физическо
5 Биология География Изобразително География Математика
6 Биология География Изобразително География Математика
7   Английски ИУЧ История    
8   Английски ИУЧ История    
           
  10 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Български език Английски ИУЧ Биология История
2 История Български език Английски ИУЧ Биология История
3 Немски език География Български език География Немски език ИУЧ
4 Немски език География Български език География Немски език ИУЧ
5 Химия Физика Математика Физическо Изобразително
6 Химия Физика Математика Физическо Изобразително
7 Философия       Английски език
8 Философия       Английски език
           
  10 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Философия Български език География География
2 Български език Философия Български език География География
3 Физика Физическо Английски ИУЧ Химия Изобразително
4 Физика Физическо Английски ИУЧ Химия Изобразително
5 Испански ИУЧ История История Математика Английски език
6 Испански ИУЧ История История Математика Английски език
7 Биология       Испански език
8 Биология       Испански език
           
  10 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Математика Изобразително Испански език Физическо
2 Физика Математика Изобразително Испански език Физическо
3 История Английски ИУЧ География География Философия
4 История Английски ИУЧ География География Философия
5 Български език Български език Английски език Биология История
6 Български език Български език Английски език Биология История
7 Испански ИУЧ   Химия    
8 Испански ИУЧ   Химия    
           
  10 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Български език Физика Математика Изобразително
2 История Български език Физика Математика Изобразително
3 Английски език Френски език ИУЧ Биология Английски ИУЧ История
4 Английски език Френски език ИУЧ Биология Английски ИУЧ История
5 Френски език Физическо География Химия Философия
6 Френски език Физическо География Химия Философия
7 Български език       География
8 Български език       География
           
  10 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Биология География Български език История
2 Математика Биология География Български език История
3 Физическо Философия Изобразително Руски език ИУЧ Английски език
4 Физическо Философия Изобразително Руски език ИУЧ Английски език
5 История Английски ИУЧ Български език География Руски език
6 История Английски ИУЧ Български език География Руски език
7 Химия       Физика
8 Химия       Физика
1          
           

 

 
Проекти

Проекти