БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

1
  10 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика История География География
  Петър Тонев Михайлов Михаил Денков Иванов Георги Николаев Димитров Росанка Цветанова Гогова Росанка Цветанова Гогова
2 Български език Математика История География География
  Петър Тонев Михайлов Михаил Денков Иванов Георги Николаев Димитров Росанка Цветанова Гогова Росанка Цветанова Гогова
3 Философия Биология Физика Английски език Информационн ИУЧ
  Диляна Петрова Филипова Борислава Бориславова Русинова Чавдар Динев Динев Виктория Красимирова Костова Михаела Александрова Алексиева
4 Философия Биология Физика Английски език Информационн ИУЧ
  Диляна Петрова Филипова Борислава Бориславова Русинова Чавдар Динев Динев Виктория Красимирова Костова Михаела Александрова Алексиева
5 Химия Немски език Английски ИУЧ Български език Немски език ИУЧ
  Ирина Петрова Андонова Василка Сашова Дамянова Виктория Красимирова Костова Петър Тонев Михайлов Василка Сашова Дамянова
6 Химия Немски език Английски ИУЧ Български език Немски език ИУЧ
  Ирина Петрова Андонова Василка Сашова Дамянова Виктория Красимирова Костова Петър Тонев Михайлов Василка Сашова Дамянова
7 Физическо     Час на класа  
  Румяна Кирилова Данева     Михаил Денков Иванов  
8 Физическо     Час на класа  
  Румяна Кирилова Данева     Михаил Денков Иванов  
           
  10 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Биология Английски ИУЧ Физика
  Михаил Денков Иванов Петър Тонев Михайлов Борислава Бориславова Русинова Виктория Красимирова Костова Чавдар Динев Динев
2 Математика Български език Биология Английски ИУЧ Физика
  Михаил Денков Иванов Петър Тонев Михайлов Борислава Бориславова Русинова Виктория Красимирова Костова Чавдар Динев Динев
3 Физическо Немски език История География География
  Румяна Кирилова Данева Василка Сашова Дамянова Георги Николаев Димитров Росанка Цветанова Гогова Росанка Цветанова Гогова
4 Физическо Немски език История География География
  Румяна Кирилова Данева Василка Сашова Дамянова Георги Николаев Димитров Росанка Цветанова Гогова Росанка Цветанова Гогова
5 Английски език Философия Информационн ИУЧ Немски език ИУЧ Български език
  Виктория Красимирова Костова Диляна Петрова Филипова Михаела Александрова Алексиева Василка Сашова Дамянова Петър Тонев Михайлов
6 Английски език Философия Информационн ИУЧ Немски език ИУЧ Български език
  Виктория Красимирова Костова Диляна Петрова Филипова Михаела Александрова Алексиева Василка Сашова Дамянова Петър Тонев Михайлов
7 Химия     Час на класа  
  Ирина Петрова Андонова     Румяна Кирилова Данева  
8 Химия     Час на класа  
  Ирина Петрова Андонова     Румяна Кирилова Данева  
           
  10 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационн ИУЧ Английски език Физика Философия Химия
  Михаела Александрова Алексиева Виктория Красимирова Костова Чавдар Динев Динев Диляна Петрова Филипова Ирина Петрова Андонова
2 Информационн ИУЧ Английски език Физика Философия Химия
  Михаела Александрова Алексиева Виктория Красимирова Костова Чавдар Динев Динев Диляна Петрова Филипова Ирина Петрова Андонова
3 География Български език География Български език Английски ИУЧ
  Ева Ценова Радева Петър Тонев Михайлов Ева Ценова Радева Петър Тонев Михайлов Виктория Красимирова Костова
4 География Български език География Български език Английски ИУЧ
  Ева Ценова Радева Петър Тонев Михайлов Ева Ценова Радева Петър Тонев Михайлов Виктория Красимирова Костова
5 Испански език Биология Математика Испански ИУЧ История
  Мария Христова Николова Борислава Бориславова Русинова Михаил Денков Иванов Мария Христова Николова Йордан Лъчезаров Лазаров
6 Испански език Биология Математика Испански ИУЧ История
  Мария Христова Николова Борислава Бориславова Русинова Михаил Денков Иванов Мария Христова Николова Йордан Лъчезаров Лазаров
7     Физическо Час на класа  
      Румяна Кирилова Данева Мария Христова Николова  
8     Физическо Час на класа  
      Румяна Кирилова Данева Мария Христова Николова  
           
  10 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Физическо История Информационн ИУЧ Български език
  Борислава Бориславова Русинова Румяна Кирилова Данева Йордан Лъчезаров Лазаров Михаела Александрова Алексиева Десислава Руменова Петрова
2 Биология Физическо История Информационн ИУЧ Български език
  Борислава Бориславова Русинова Румяна Кирилова Данева Йордан Лъчезаров Лазаров Михаела Александрова Алексиева Десислава Руменова Петрова
3 Математика Философия Английски език Български език Химия
  Михаил Денков Иванов Диляна Петрова Филипова Виктория Красимирова Костова Десислава Руменова Петрова Ирина Петрова Андонова
4 Математика Философия Английски език Български език Химия
  Михаил Денков Иванов Диляна Петрова Филипова Виктория Красимирова Костова Десислава Руменова Петрова Ирина Петрова Андонова
5 География Испански език Физика Английски ИУЧ Испански ИУЧ
  Ева Ценова Радева Мария Христова Николова Чавдар Динев Динев Виктория Красимирова Костова Мария Христова Николова
6 География Испански език Физика Английски ИУЧ Испански ИУЧ
  Ева Ценова Радева Мария Христова Николова Чавдар Динев Динев Виктория Красимирова Костова Мария Христова Николова
7       Час на класа География
        Десислава Руменова Петрова Ева Ценова Радева
8       Час на класа География
        Десислава Руменова Петрова Ева Ценова Радева
           
  10 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Информационн ИУЧ Химия Български език Английски ИУЧ
  Румяна Кирилова Данева Михаела Александрова Алексиева Ирина Петрова Андонова Петър Тонев Михайлов Виктория Красимирова Костова
2 Физическо Информационн ИУЧ Химия Български език Английски ИУЧ
  Румяна Кирилова Данева Михаела Александрова Алексиева Ирина Петрова Андонова Петър Тонев Михайлов Виктория Красимирова Костова
3 Английски език География Български език Философия Физика
  Виктория Красимирова Костова Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов Диляна Петрова Филипова Чавдар Динев Динев
4 Английски език География Български език Философия Физика
  Виктория Красимирова Костова Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов Диляна Петрова Филипова Чавдар Динев Динев
5 Биология Френски език География Френски език ИУЧ Математика
  Борислава Бориславова Русинова Десислава Александрова Танева Йордан Петков Йорданов Десислава Александрова Танева Михаил Денков Иванов
6 Биология Френски език География Френски език ИУЧ Математика
  Борислава Бориславова Русинова Десислава Александрова Танева Йордан Петков Йорданов Десислава Александрова Танева Михаил Денков Иванов
7     История Час на класа  
      Момчил Ангелов Кузманов Десислава Александрова Танева  
8     История Час на класа  
      Момчил Ангелов Кузманов Десислава Александрова Танева  
           
  10 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Химия Английски ИУЧ Руски език ИУЧ Физическо
  Виктория Красимирова Костова Ирина Петрова Андонова Виктория Красимирова Костова Даниела Ангелова Атанасова Румяна Кирилова Данева
2 Английски език Химия Английски ИУЧ Руски език ИУЧ Физическо
  Виктория Красимирова Костова Ирина Петрова Андонова Виктория Красимирова Костова Даниела Ангелова Атанасова Румяна Кирилова Данева
3 Биология История Философия Информационн ИУЧ Български език
  Борислава Бориславова Русинова Ивайло Валентинов Найденов Диляна Петрова Филипова Михаела Александрова Алексиева Петър Тонев Михайлов
4 Биология История Философия Информационн ИУЧ Български език
  Борислава Бориславова Русинова Ивайло Валентинов Найденов Диляна Петрова Филипова Михаела Александрова Алексиева Петър Тонев Михайлов
5 Руски език География Български език Математика Физика
  Даниела Ангелова Атанасова Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов Михаил Денков Иванов Чавдар Динев Динев
6 Руски език География Български език Математика Физика
  Даниела Ангелова Атанасова Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов Михаил Денков Иванов Чавдар Динев Динев
7     География Час на класа  
      Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов  
8     География Час на класа  
      Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
  10 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Английски език Химия География История
  Чавдар Динев Динев Виктория Красимирова Костова Ирина Петрова Андонова Росанка Цветанова Гогова Георги Николаев Димитров
2 Физика Английски език Химия География История
  Чавдар Динев Динев Виктория Красимирова Костова Ирина Петрова Андонова Росанка Цветанова Гогова Георги Николаев Димитров
3 Български език Философия Английски ИУЧ Български ИУЧ Математика ИУЧ
  Петър Тонев Михайлов Диляна Петрова Филипова Виктория Красимирова Костова Петър Тонев Михайлов Михаил Денков Иванов
4 Български език Философия Английски ИУЧ Български ИУЧ Математика ИУЧ
  Петър Тонев Михайлов Диляна Петрова Филипова Виктория Красимирова Костова Петър Тонев Михайлов Михаил Денков Иванов
5 Математика Физическо История Музика Биология
  Михаил Денков Иванов Румяна Кирилова Данева Георги Николаев Димитров Александър Петров Митев Борислава Бориславова Русинова
6 Математика Физическо История Музика Биология
  Михаил Денков Иванов Румяна Кирилова Данева Георги Николаев Димитров Александър Петров Митев Борислава Бориславова Русинова
7 ФВС модул     Немски език  
  Румяна Кирилова Данева     Василка Сашова Дамянова  
8 ФВС модул     Немски език  
  Румяна Кирилова Данева     Василка Сашова Дамянова  
           
  10 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия ФВС модул Философия Математика Музика
  Ирина Петрова Андонова Румяна Кирилова Данева Диляна Петрова Филипова Михаил Денков Иванов Александър Петров Митев
2 Химия ФВС модул Философия Математика Музика
  Ирина Петрова Андонова Румяна Кирилова Данева Диляна Петрова Филипова Михаил Денков Иванов Александър Петров Митев
3 Физическо Английски ИУЧ Немски език География Биология
  Румяна Кирилова Данева Виктория Красимирова Костова Василка Сашова Дамянова Росанка Цветанова Гогова Борислава Бориславова Русинова
4 Физическо Английски ИУЧ Немски език География Биология
  Румяна Кирилова Данева Виктория Красимирова Костова Василка Сашова Дамянова Росанка Цветанова Гогова Борислава Бориславова Русинова
5 Английски език Физика Математика ИУЧ Български език История
  Виктория Красимирова Костова Чавдар Динев Динев Михаил Денков Иванов Петър Тонев Михайлов Георги Николаев Димитров
6 Английски език Физика Математика ИУЧ Български език История
  Виктория Красимирова Костова Чавдар Динев Динев Михаил Денков Иванов Петър Тонев Михайлов Георги Николаев Димитров
7   Български ИУЧ История    
    Петър Тонев Михайлов Георги Николаев Димитров    
8   Български ИУЧ История    
    Петър Тонев Михайлов Георги Николаев Димитров    
           
  10 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Философия История Английски ИУЧ Биология
  Петър Тонев Михайлов Диляна Петрова Филипова Йордан Лъчезаров Лазаров Виктория Красимирова Костова Борислава Бориславова Русинова
2 Български език Философия История Английски ИУЧ Биология
  Петър Тонев Михайлов Диляна Петрова Филипова Йордан Лъчезаров Лазаров Виктория Красимирова Костова Борислава Бориславова Русинова
3 География Математика Испански език Математика ИУЧ Български ИУЧ
  Ева Ценова Радева Михаил Денков Иванов Мария Христова Николова Михаил Денков Иванов Петър Тонев Михайлов
4 География Математика Испански език Математика ИУЧ Български ИУЧ
  Ева Ценова Радева Михаил Денков Иванов Мария Христова Николова Михаил Денков Иванов Петър Тонев Михайлов
5 Физика Химия ФВС модул Физическо Музика
  Чавдар Динев Динев Ирина Петрова Андонова Румяна Кирилова Данева Румяна Кирилова Данева Александър Петров Митев
6 Физика Химия ФВС модул Физическо Музика
  Чавдар Динев Динев Ирина Петрова Андонова Румяна Кирилова Данева Румяна Кирилова Данева Александър Петров Митев
7     Английски език История  
      Виктория Красимирова Костова Йордан Лъчезаров Лазаров  
8     Английски език История  
      Виктория Красимирова Костова Йордан Лъчезаров Лазаров  
           
  10 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Математика ИУЧ Испански език Философия
  Десислава Руменова Петрова Михаил Денков Иванов Михаил Денков Иванов Мария Христова Николова Диляна Петрова Филипова
2 Български език Математика Математика ИУЧ Испански език Философия
  Десислава Руменова Петрова Михаил Денков Иванов Михаил Денков Иванов Мария Христова Николова Диляна Петрова Филипова
3 История Химия География Музика Физическо
  Йордан Лъчезаров Лазаров Ирина Петрова Андонова Ева Ценова Радева Александър Петров Митев Румяна Кирилова Данева
4 История Химия География Музика Физическо
  Йордан Лъчезаров Лазаров Ирина Петрова Андонова Ева Ценова Радева Александър Петров Митев Румяна Кирилова Данева
5 Биология Английски език Български ИУЧ История Английски ИУЧ
  Борислава Бориславова Русинова Виктория Красимирова Костова Десислава Руменова Петрова Йордан Лъчезаров Лазаров Виктория Красимирова Костова
6 Биология Английски език Български ИУЧ История Английски ИУЧ
  Борислава Бориславова Русинова Виктория Красимирова Костова Десислава Руменова Петрова Йордан Лъчезаров Лазаров Виктория Красимирова Костова
7   ФВС модул   Физика  
    Румяна Кирилова Данева   Чавдар Динев Динев  
8   ФВС модул   Физика  
    Румяна Кирилова Данева   Чавдар Динев Динев  
           
  10 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ФВС модул Химия История Музика Математика ИУЧ
  Румяна Кирилова Данева Ирина Петрова Андонова Момчил Ангелов Кузманов Александър Петров Митев Михаил Денков Иванов
2 ФВС модул Химия История Музика Математика ИУЧ
  Румяна Кирилова Данева Ирина Петрова Андонова Момчил Ангелов Кузманов Александър Петров Митев Михаил Денков Иванов
3 Биология Физическо Български ИУЧ Френски език Английски ИУЧ
  Борислава Бориславова Русинова Румяна Кирилова Данева Петър Тонев Михайлов Десислава Александрова Танева Виктория Красимирова Костова
4 Биология Физическо Български ИУЧ Френски език Английски ИУЧ
  Борислава Бориславова Русинова Румяна Кирилова Данева Петър Тонев Михайлов Десислава Александрова Танева Виктория Красимирова Костова
5 География Български език Английски език Физика История
  Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов Виктория Красимирова Костова Чавдар Динев Динев Момчил Ангелов Кузманов
6 География Български език Английски език Физика История
  Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов Виктория Красимирова Костова Чавдар Динев Динев Момчил Ангелов Кузманов
7 Математика Философия      
  Михаил Денков Иванов Диляна Петрова Филипова      
8 Математика Философия      
  Михаил Денков Иванов Диляна Петрова Филипова      
           
  10 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История География Български език Български ИУЧ Английски ИУЧ
  Ивайло Валентинов Найденов Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов Петър Тонев Михайлов Виктория Красимирова Костова
2 История География Български език Български ИУЧ Английски ИУЧ
  Ивайло Валентинов Найденов Йордан Петков Йорданов Петър Тонев Михайлов Петър Тонев Михайлов Виктория Красимирова Костова
3 Физика Биология Математика Руски език Музика
  Чавдар Динев Динев Борислава Бориславова Русинова Михаил Денков Иванов Даниела Ангелова Атанасова Александър Петров Митев
4 Физика Биология Математика Руски език Музика
  Чавдар Динев Динев Борислава Бориславова Русинова Михаил Денков Иванов Даниела Ангелова Атанасова Александър Петров Митев
5 Физическо Философия Химия Математика ИУЧ История
  Румяна Кирилова Данева Диляна Петрова Филипова Ирина Петрова Андонова Михаил Денков Иванов Ивайло Валентинов Найденов
6 Физическо Философия Химия Математика ИУЧ История
  Румяна Кирилова Данева Диляна Петрова Филипова Ирина Петрова Андонова Михаил Денков Иванов Ивайло Валентинов Найденов
7 Английски език   ФВС модул    
  Виктория Красимирова Костова   Румяна Кирилова Данева    
8 Английски език   ФВС модул    
  Виктория Красимирова Костова   Румяна Кирилова Данева    
           

 

 
Проекти

Проекти