БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  11 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Химия Първи чужд ЗИП Първи чужд език Първи чужд ЗИП
  504 502 100 100 100
2 Физика Химия Първи чужд ЗИП Първи чужд език Първи чужд език
  504 502 100 100 100
3 Български ЗИП Физическо Биология Втори чужд език Математика
  204 112 501 300 303
4 История География Биология Втори чужд език Математика
  601 605 501 300 303
5 История География Български език Български език Български ЗИП
  601 605 204 204 204
6 Физическо Първи чужд език Втори чужд ЗИП Български език Български ЗИП
  112 100 300 204 204
7 Философия   Втори чужд ЗИП Час на класа Физическо
  606   300 100 113
           
  11 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд ЗИП Математика Втори чужд език Български език Български ЗИП
  100 303 300 204 204
2 Първи чужд ЗИП Математика Втори чужд език Български език Български ЗИП
  100 303 300 204 204
3 Физическо Първи чужд език Първи чужд език Биология Първи чужд ЗИП
  112 100 100 501 100
4 Български ЗИП Първи чужд език Първи чужд език Биология Физика
  204 100 100 501 504
5 Философия Физическо История Химия Физика
  606 112 601 502 504
6 Втори чужд ЗИП География История Химия Физическо
  300 605 601 502 112
7 Втори чужд ЗИП География Български език Час на класа  
  300 605 204 111  
           
  11 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд ЗИП Първи чужд език Химия Философия Математика
  402 100 502 606 303
2 Втори чужд ЗИП Първи чужд език Химия Физическо Математика
  402 100 502 112 303
3 Първи чужд език Български език География Български ЗИП Биология
  100 204 605 204 501
4 Първи чужд език Физика География Български ЗИП Биология
  100 505 605 204 501
5 Български език Физика Първи чужд ЗИП Първи чужд ЗИП Втори чужд език
  204 505 100 100 402
6 Български език История Физическо Първи чужд ЗИП Втори чужд език
  204 601 112 100 402
7 Физическо История   Час на класа Български ЗИП
  113 601   303 204
           
  11 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език История Български ЗИП Химия Първи чужд език
  201 601 201 502 105
2 Първи чужд ЗИП История Първи чужд език Български ЗИП Първи чужд език
  105 601 105 201 105
3 География Химия Първи чужд език Български ЗИП Български език
  605 502 105 201 201
4 География Български език Втори чужд език Физическо Физическо
  605 201 402 113 112
5 Физическо Философия Втори чужд език Първи чужд ЗИП Биология
  113 606 402 105 501
6 Физика Втори чужд ЗИП Математика Първи чужд ЗИП Биология
  601 402 303 105 501
7 Физика Втори чужд ЗИП Математика Час на класа  
  601 402 303 201  
           
  11 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Български ЗИП Физическо История Физика
  605 201 113 505 601
2 География Физическо Български език История Физика
  605 111 201 505 601
3 Първи чужд ЗИП Математика Български език Физическо Втори чужд ЗИП
  105 303 201 112 404
4 Български ЗИП Математика Първи чужд ЗИП Български език Втори чужд ЗИП
  201 303 105 201 404
5 Български ЗИП Първи чужд език Първи чужд ЗИП Биология Първи чужд език
  201 105 105 501 105
6 Втори чужд език Първи чужд език Химия Биология Първи чужд език
  404 105 502 501 105
7 Втори чужд език   Химия Час на класа Философия
  404   502 105 606
           
  11 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд ЗИП Първи чужд език История Физическо Български език
  105 105 601 112 201
2 Български ЗИП Първи чужд език История Философия Български език
  201 105 601 606 201
3 Втори чужд език Български език Втори чужд език Първи чужд език Първи чужд ЗИП
  301 201 301 105 105
4 Химия Втори чужд ЗИП Физическо Първи чужд език Първи чужд ЗИП
  502 301 112 105 105
5 Химия Втори чужд ЗИП Биология Български ЗИП Физическо
  502 301 501 201 112
6 География Физика Биология Български ЗИП Математика
  605 602 501 201 303
7 География Физика   Час на класа Математика
  605 602   602 303
           
 
Проекти