БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

1 11 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История ИУЧ Български език Английски език Български ИУЧ Български ИУЧ
           
2 История ИУЧ Български език Английски език Български ИУЧ Български ИУЧ
           
3 Английски ИУЧ Физическо ФВС модул Английски ИУЧ История ИУЧ
           
4 Английски ИУЧ Физическо ФВС модул Английски ИУЧ История ИУЧ
           
5 Немски език ИУЧ Математика Български ИУЧ Немски език Гражданско
  Испански ИУЧ     Испански език  
6 Немски език ИУЧ Математика Български ИУЧ Немски език Гражданско
  Испански ИУЧ     Испански език  
           
7 Немски език ИУЧ Немски език ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ   
  Испански ИУЧ Испански ИУЧ      
  ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ      
8 Немски език ИУЧ Немски език ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ   
  Испански ИУЧ Испански ИУЧ      
  ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ      
           
  11 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История ИУЧ Английски ИУЧ ФВС модул Английски ИУЧ Английски език
           
2 История ИУЧ Английски ИУЧ ФВС модул Английски ИУЧ Английски език
           
3 Български ИУЧ Гражданско Български език Български ИУЧ Български ИУЧ
           
4 Български ИУЧ Гражданско Български език Български ИУЧ Български ИУЧ
           
5 Немски език ИУЧ Физическо История ИУЧ Немски език Математика
  Испански ИУЧ     Испански език  
6 Немски език ИУЧ Физическо История ИУЧ Немски език Математика
  Испански ИУЧ     Испански език  
7 Немски език ИУЧ Немски език ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ   
  Испански ИУЧ Испански ИУЧ      
  ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ      
8 Немски език ИУЧ Немски език ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ   
  Испански ИУЧ Испански ИУЧ      
  ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ      
           
  11 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ФВС модул Философия ИУЧ Философия ИУЧ Математика Български ИУЧ
           
2 ФВС модул Философия ИУЧ Философия ИУЧ Математика Български ИУЧ
           
3 Български език Български ИУЧ Гражданско Български ИУЧ Физическо
           
4 Български език Български ИУЧ Гражданско Български ИУЧ Физическо
           
5 Английски език   Немски език ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
      Испански ИУЧ    
6 Английски език   Немски език ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
      Испански ИУЧ    
7 ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ Немски език ИУЧ Немски език Немски език ИУЧ
      Испански ИУЧ Испански език Испански ИУЧ
      ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ  
8 ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ Немски език ИУЧ Немски език Немски език ИУЧ
      Испански ИУЧ Испански език Испански ИУЧ
      ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ  
           
  11 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Физическо Математика ИУЧ
           
2 Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Физическо Математика ИУЧ
           
3 ФВС модул Английски език Математика Информационн ИУЧ Гражданско
           
4 ФВС модул Английски език Математика Информационн ИУЧ Гражданско
           
5   Български език Немски език ИУЧ Математика ИУЧ Английски ИУЧ
      Испански ИУЧ    
6   Български език Немски език ИУЧ Математика ИУЧ Английски ИУЧ
      Испански ИУЧ    
7 ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ Немски език ИУЧ Немски език Немски език ИУЧ
      Испански ИУЧ Испански език Испански ИУЧ
      ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ  
8 ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ Немски език ИУЧ Немски език Немски език ИУЧ
      Испански ИУЧ Испански език Испански ИУЧ
      ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ  
           
  11 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика ИУЧ Английски език Английски ИУЧ ФВС модул
           
2 Математика Математика ИУЧ Английски език Английски ИУЧ ФВС модул
           
3 Математика ИУЧ Български език Информационн ИУЧ Гражданско Математика ИУЧ
           
4 Математика ИУЧ Български език Информационн ИУЧ Гражданско Математика ИУЧ
           
5   Английски ИУЧ Немски език ИУЧ Физическо Информационн ИУЧ
      Испански ИУЧ    
6   Английски ИУЧ Немски език ИУЧ Физическо Информационн ИУЧ
      Испански ИУЧ    
7 ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ Немски език ИУЧ Немски език Немски език ИУЧ
      Испански ИУЧ Испански език Испански ИУЧ
      ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ  
8 ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ Немски език ИУЧ Немски език Немски език ИУЧ
      Испански ИУЧ Испански език Испански ИУЧ
      ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ  
           
  11 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология ИУЧ Английски ИУЧ Биология ИУЧ Гражданско Английски език
           
2 Биология ИУЧ Английски ИУЧ Биология ИУЧ Гражданско Английски език
           
3 Български език Математика Английски ИУЧ Физическо Биология ИУЧ
           
4 Български език Математика Английски ИУЧ Физическо Биология ИУЧ
           
5 Химия ИУЧ   Немски език ИУЧ Химия ИУЧ ФВС модул
      Испански ИУЧ    
6 Химия ИУЧ   Немски език ИУЧ Химия ИУЧ ФВС модул
      Испански ИУЧ    
7 ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ Немски език ИУЧ Немски език Немски език ИУЧ
      Испански ИУЧ Испански език Испански ИУЧ
      ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ  
8 ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ ИУЧ Немски език ИУЧ Немски език Немски език ИУЧ
      Испански ИУЧ Испански език Испански ИУЧ
      ФЕ/РЕ ИУЧ ФЕ/РЕ  
           

 

2 11 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
           
1 Английски ИУЧ История ИУЧ История ИУЧ Български ИУЧ Английски ИУЧ
           
2 Английски ИУЧ История ИУЧ История ИУЧ Български ИУЧ Английски ИУЧ
           
3 Български език Български ИУЧ Математика Английски ИУЧ Български език
           
4 Български език Български ИУЧ Математика Английски ИУЧ Български език
           
5 Немски език ИУЧ   Английски език История ИУЧ Физическо
  Испански ИУЧ        
6 Немски език ИУЧ   Английски език История ИУЧ Физическо
  Испански ИУЧ        
7 Немски език ИУЧ   ФЕ/РЕ Час на класа Немски език
  Испански ИУЧ       Испански език
  ФЕ/РЕ       ФЕ/РЕ
8 Немски език ИУЧ   ФЕ/РЕ Час на класа Немски език
  Испански ИУЧ       Испански език
  ФЕ/РЕ       ФЕ/РЕ
  11 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
           
           
1 Български език Физическо Български език Английски ИУЧ Български ИУЧ
           
2 Български език Физическо Български език Английски ИУЧ Български ИУЧ
           
3 Английски език Английски ИУЧ История ИУЧ История ИУЧ История ИУЧ
           
4 Английски език Английски ИУЧ История ИУЧ История ИУЧ История ИУЧ
           
5 Немски език ИУЧ   Математика Български ИУЧ Английски ИУЧ
  Испански ИУЧ        
6 Немски език ИУЧ   Математика Български ИУЧ Английски ИУЧ
  Испански ИУЧ        
7 Немски език ИУЧ   ФЕ/РЕ Час на класа Немски език
  Испански ИУЧ       Испански език
  ФЕ/РЕ       ФЕ/РЕ
8 Немски език ИУЧ   ФЕ/РЕ Час на класа Немски език
  Испански ИУЧ       Испански език
  ФЕ/РЕ       ФЕ/РЕ
           
  11 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
           
           
1 Математика Английски ИУЧ Философия ИУЧ Физическо Български ИУЧ
           
2 Математика Английски ИУЧ Философия ИУЧ Физическо Български ИУЧ
           
3 Философия ИУЧ Български ИУЧ Английски ИУЧ Български език Английски език
           
4 Философия ИУЧ Български ИУЧ Английски ИУЧ Български език Английски език
           
5   Философия ИУЧ Немски език ИУЧ Английски ИУЧ Български език
      Испански ИУЧ    
6   Философия ИУЧ Немски език ИУЧ Английски ИУЧ Български език
      Испански ИУЧ    
7 ФЕ/РЕ Немски език Немски език ИУЧ Час на класа  
    Испански език Испански ИУЧ    
    ФЕ/РЕ ФЕ/РЕ    
8 ФЕ/РЕ Немски език Немски език ИУЧ Час на класа  
    Испански език Испански ИУЧ    
    ФЕ/РЕ ФЕ/РЕ    
           
  11 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Час на класа  
           
1 Физическо Английски ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Английски език
           
2 Физическо Английски ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Английски език
           
3 Информационн ИУЧ Български език Английски ИУЧ Български език Математика ИУЧ
           
4 Информационн ИУЧ Български език Английски ИУЧ Български език Математика ИУЧ
           
5 Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Немски език ИУЧ Математика  
      Испански ИУЧ    
6 Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Немски език ИУЧ Математика  
      Испански ИУЧ    
7 ФЕ/РЕ Немски език Немски език ИУЧ Час на класа  
    Испански език Испански ИУЧ    
    ФЕ/РЕ ФЕ/РЕ    
8 ФЕ/РЕ Немски език Немски език ИУЧ Час на класа  
    Испански език Испански ИУЧ    
    ФЕ/РЕ ФЕ/РЕ    
           
  11 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Час на класа  
           
1 Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Английски език Английски ИУЧ Математика ИУЧ
           
2 Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Английски език Английски ИУЧ Математика ИУЧ
           
3 Математика Физическо Информационн ИУЧ Информационн ИУЧ Английски ИУЧ
           
4 Математика Физическо Информационн ИУЧ Информационн ИУЧ Английски ИУЧ
           
5 Математика ИУЧ Български език Немски език ИУЧ Български език  
      Испански ИУЧ    
6 Математика ИУЧ Български език Немски език ИУЧ Български език  
      Испански ИУЧ    
7 ФЕ/РЕ Немски език Немски език ИУЧ Час на класа  
    Испански език Испански ИУЧ    
    ФЕ/РЕ ФЕ/РЕ    
8 ФЕ/РЕ Немски език Немски език ИУЧ Час на класа  
    Испански език Испански ИУЧ    
    ФЕ/РЕ ФЕ/РЕ    
           
  11 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Час на класа  
           
1 Биология ИУЧ Математика Физическо Химия ИУЧ Биология ИУЧ
           
2 Биология ИУЧ Математика Физическо Химия ИУЧ Биология ИУЧ
           
3 Английски ИУЧ Английски ИУЧ Български език Английски ИУЧ Химия ИУЧ
           
4 Английски ИУЧ Английски ИУЧ Български език Английски ИУЧ Химия ИУЧ
           
5   Химия ИУЧ Немски език ИУЧ Български език Английски език
      Испански ИУЧ    
6   Химия ИУЧ Немски език ИУЧ Български език Английски език
      Испански ИУЧ    
7 ФЕ/РЕ Немски език Немски език ИУЧ Час на класа  
    Испански език Испански ИУЧ    
    ФЕ/РЕ ФЕ/РЕ    
8 ФЕ/РЕ Немски език Немски език ИУЧ Час на класа  
    Испански език Испански ИУЧ    
    ФЕ/РЕ ФЕ/РЕ    
           
 
Проекти

Проекти