БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

1
  11 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Чужд език а Български ИУЧ Английски ИУЧ Български ИУЧ Ист ИУЧ
  Павлина Цветанова Банчева-Колева Антония Димитрова Кръстева Даниела Бранимирова Симеонова Антония Димитрова Кръстева Ивайло Валентинов Найденов
2 Чужд език а Български ИУЧ Английски ИУЧ Български ИУЧ Ист ИУЧ
  Павлина Цветанова Банчева-Колева Антония Димитрова Кръстева Даниела Бранимирова Симеонова Антония Димитрова Кръстева Ивайло Валентинов Найденов
3 Български език ФВС модул Математика Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ а
  Антония Димитрова Кръстева Георги Костов Николов Емилия Петрова Богева Даниела Бранимирова Симеонова Павлина Цветанова Банчева-Колева
4 Български език ФВС модул Математика Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ а
  Антония Димитрова Кръстева Георги Костов Николов Емилия Петрова Богева Даниела Бранимирова Симеонова Павлина Цветанова Банчева-Колева
5 Физическо История ИУЧ ЧЕ ИУЧ а Ист ИУЧ Български език
  Георги Костов Николов Момчил Ангелов Кузманов Павлина Цветанова Банчева-Колева Ивайло Валентинов Найденов Антония Димитрова Кръстева
6 Физическо История ИУЧ ЧЕ ИУЧ а Ист ИУЧ Български език
  Георги Костов Николов Момчил Ангелов Кузманов Павлина Цветанова Банчева-Колева Ивайло Валентинов Найденов Антония Димитрова Кръстева
7 Английски език ЧЕ ИУЧ а      
  Даниела Бранимирова Симеонова Павлина Цветанова Банчева-Колева      
8 Английски език ЧЕ ИУЧ а      
  Даниела Бранимирова Симеонова Павлина Цветанова Банчева-Колева      
           
  11 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Чужд език б Български ИУЧ Физическо Английски ИУЧ ФВС модул
  Василка Сашова Дамянова Донка Ангелова Гуцова Георги Костов Николов Даниела Бранимирова Симеонова Георги Костов Николов
2 Чужд език б Български ИУЧ Физическо Английски ИУЧ ФВС модул
  Василка Сашова Дамянова Донка Ангелова Гуцова Георги Костов Николов Даниела Бранимирова Симеонова Георги Костов Николов
3 Български език Английски ИУЧ Български език Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
  Донка Ангелова Гуцова Даниела Бранимирова Симеонова Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова Василка Сашова Дамянова
4 Български език Английски ИУЧ Български език Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
  Донка Ангелова Гуцова Даниела Бранимирова Симеонова Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова Василка Сашова Дамянова
5 Английски език Ист ИУЧ ЧЕ ИУЧ б История ИУЧ Ист ИУЧ
  Даниела Бранимирова Симеонова Ивайло Валентинов Найденов Василка Сашова Дамянова Момчил Ангелов Кузманов Ивайло Валентинов Найденов
6 Английски език Ист ИУЧ ЧЕ ИУЧ б История ИУЧ Ист ИУЧ
  Даниела Бранимирова Симеонова Ивайло Валентинов Найденов Василка Сашова Дамянова Момчил Ангелов Кузманов Ивайло Валентинов Найденов
7 Математика ЧЕ ИУЧ б      
  Емилия Петрова Богева Василка Сашова Дамянова      
8 Математика ЧЕ ИУЧ б      
  Емилия Петрова Богева Василка Сашова Дамянова      
           
  11 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Чужд език в Английски ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ Английски ИУЧ
  Ренета Александрова Великова Даниела Бранимирова Симеонова Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова Даниела Бранимирова Симеонова
2 Чужд език в Английски ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ Английски ИУЧ
  Ренета Александрова Великова Даниела Бранимирова Симеонова Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова Даниела Бранимирова Симеонова
3 Английски език Философия ИУЧ Философия ИУЧ Математика ЧЕ ИУЧ в
  Даниела Бранимирова Симеонова Елена Тодорова Вретенарова Елена Тодорова Вретенарова Емилия Петрова Богева Ренета Александрова Великова
4 Английски език Философия ИУЧ Философия ИУЧ Математика ЧЕ ИУЧ в
  Даниела Бранимирова Симеонова Елена Тодорова Вретенарова Елена Тодорова Вретенарова Емилия Петрова Богева Ренета Александрова Великова
5 Български език Български език ЧЕ ИУЧ в ФВС модул Философия ИУЧ
  Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова Ренета Александрова Великова Георги Костов Николов Елена Тодорова Вретенарова
6 Български език Български език ЧЕ ИУЧ в ФВС модул Философия ИУЧ
  Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова Ренета Александрова Великова Георги Костов Николов Елена Тодорова Вретенарова
7 Физическо ЧЕ ИУЧ в      
  Георги Костов Николов Ренета Александрова Великова      
8 Физическо ЧЕ ИУЧ в      
  Георги Костов Николов Ренета Александрова Великова      
           
  11 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Чужд език г Математика ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ Български език
  Мария Христова Николова Емилия Петрова Богева Любина Николаева Иванова Любина Николаева Иванова Донка Ангелова Гуцова
2 Чужд език г Математика ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ Български език
  Мария Христова Николова Емилия Петрова Богева Любина Николаева Иванова Любина Николаева Иванова Донка Ангелова Гуцова
3 Физическо Български език Информационн ИУЧ ФВС модул ЧЕ ИУЧ г
  Георги Костов Николов Донка Ангелова Гуцова Михаела Александрова Алексиева Георги Костов Николов Мария Христова Николова
4 Физическо Български език Информационн ИУЧ ФВС модул ЧЕ ИУЧ г
  Георги Костов Николов Донка Ангелова Гуцова Михаела Александрова Алексиева Георги Костов Николов Мария Христова Николова
5 Математика Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г Математика ИУЧ Информационн ИУЧ
  Емилия Петрова Богева Михаела Александрова Алексиева Мария Христова Николова Емилия Петрова Богева Михаела Александрова Алексиева
6 Математика Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г Математика ИУЧ Информационн ИУЧ
  Емилия Петрова Богева Михаела Александрова Алексиева Мария Христова Николова Емилия Петрова Богева Михаела Александрова Алексиева
7 Английски език ЧЕ ИУЧ г      
  Любина Николаева Иванова Мария Христова Николова      
8 Английски език ЧЕ ИУЧ г      
  Любина Николаева Иванова Мария Христова Николова      
           
  11 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Чужд език д Физическо Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ
  Десислава Александрова Танева Георги Костов Николов Михаела Александрова Алексиева Емилия Петрова Богева Михаела Александрова Алексиева
2 Чужд език д Физическо Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ
  Десислава Александрова Танева Георги Костов Николов Михаела Александрова Алексиева Емилия Петрова Богева Михаела Александрова Алексиева
3 Математика Информационн ИУЧ ФВС модул Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ д
  Емилия Петрова Богева Михаела Александрова Алексиева Георги Костов Николов Любина Николаева Иванова Десислава Александрова Танева
4 Математика Информационн ИУЧ ФВС модул Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ д
  Емилия Петрова Богева Михаела Александрова Алексиева Георги Костов Николов Любина Николаева Иванова Десислава Александрова Танева
5 Английски език Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ д Български език Математика ИУЧ
  Любина Николаева Иванова Любина Николаева Иванова Десислава Александрова Танева Донка Ангелова Гуцова Емилия Петрова Богева
6 Английски език Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ д Български език Математика ИУЧ
  Любина Николаева Иванова Любина Николаева Иванова Десислава Александрова Танева Донка Ангелова Гуцова Емилия Петрова Богева
7 Български език ЧЕ ИУЧ д      
  Донка Ангелова Гуцова Десислава Александрова Танева      
8 Български език ЧЕ ИУЧ д      
  Донка Ангелова Гуцова Десислава Александрова Танева      
           
  11 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Чужд език е Биология ИУЧ Математика ФВС модул Английски ИУЧ
  Даниела Ангелова Атанасова Борислава Бориславова Русинова Емилия Петрова Богева Георги Костов Николов Любина Николаева Иванова
2 Чужд език е Биология ИУЧ Математика ФВС модул Английски ИУЧ
  Даниела Ангелова Атанасова Борислава Бориславова Русинова Емилия Петрова Богева Георги Костов Николов Любина Николаева Иванова
3 Химия ИУЧ Химия ИУЧ Английски език Български език ЧЕ ИУЧ е
  Ирина Петрова Андонова Ирина Петрова Андонова Любина Николаева Иванова Антония Димитрова Кръстева Даниела Ангелова Атанасова
4 Химия ИУЧ Химия ИУЧ Английски език Български език ЧЕ ИУЧ е
  Ирина Петрова Андонова Ирина Петрова Андонова Любина Николаева Иванова Антония Димитрова Кръстева Даниела Ангелова Атанасова
5 Български език Физическо ЧЕ ИУЧ е Английски ИУЧ Химия ИУЧ
  Антония Димитрова Кръстева Георги Костов Николов Даниела Ангелова Атанасова Любина Николаева Иванова Ирина Петрова Андонова
6 Български език Физическо ЧЕ ИУЧ е Английски ИУЧ Химия ИУЧ
  Антония Димитрова Кръстева Георги Костов Николов Даниела Ангелова Атанасова Любина Николаева Иванова Ирина Петрова Андонова
7   ЧЕ ИУЧ е   Биология ИУЧ  
    Даниела Ангелова Атанасова   Борислава Бориславова Русинова  
8   ЧЕ ИУЧ е   Биология ИУЧ  
    Даниела Ангелова Атанасова   Борислава Бориславова Русинова  

 

2
  11 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История иуч Английски език ЧЕ ИУЧ а Ист ИУЧ Български ИУЧ
  Момчил Ангелов Кузманов Даниела Бранимирова Симеонова Павлина Цветанова Банчева-Колева Ивайло Валентинов Найденов Антония Димитрова Кръстева
2 История иуч Английски език ЧЕ ИУЧ а Ист ИУЧ Български ИУЧ
  Момчил Ангелов Кузманов Даниела Бранимирова Симеонова Павлина Цветанова Банчева-Колева Ивайло Валентинов Найденов Антония Димитрова Кръстева
3 ЧЕ немски а Български ИУЧ Български ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Павлина Цветанова Банчева-Колева Антония Димитрова Кръстева Антония Димитрова Кръстева Даниела Бранимирова Симеонова Даниела Бранимирова Симеонова
4 ЧЕ немски а Български ИУЧ Български ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Павлина Цветанова Банчева-Колева Антония Димитрова Кръстева Антония Димитрова Кръстева Даниела Бранимирова Симеонова Даниела Бранимирова Симеонова
5 Български език ЧЕ ИУЧ а Гражданско Математика Физическо
  Антония Димитрова Кръстева Павлина Цветанова Банчева-Колева Елена Тодорова Вретенарова Емилия Петрова Богева Георги Костов Николов
6 Български език ЧЕ ИУЧ а Гражданско Математика Физическо
  Антония Димитрова Кръстева Павлина Цветанова Банчева-Колева Елена Тодорова Вретенарова Емилия Петрова Богева Георги Костов Николов
7     Английски ИУЧ Час на класа  
      Даниела Бранимирова Симеонова Антония Димитрова Кръстева  
8     Английски ИУЧ Час на класа  
      Даниела Бранимирова Симеонова Антония Димитрова Кръстева  
           
  11 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Гражданско Български ИУЧ
  Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова Василка Сашова Дамянова Елена Тодорова Вретенарова Донка Ангелова Гуцова
2 Български език Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Гражданско Български ИУЧ
  Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова Василка Сашова Дамянова Елена Тодорова Вретенарова Донка Ангелова Гуцова
3 ЧЕ немски б Английски език Български ИУЧ История иуч Математика
  Василка Сашова Дамянова Даниела Бранимирова Симеонова Донка Ангелова Гуцова Момчил Ангелов Кузманов Емилия Петрова Богева
4 ЧЕ немски б Английски език Български ИУЧ История иуч Математика
  Василка Сашова Дамянова Даниела Бранимирова Симеонова Донка Ангелова Гуцова Момчил Ангелов Кузманов Емилия Петрова Богева
5 Ист ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Ивайло Валентинов Найденов Василка Сашова Дамянова Даниела Бранимирова Симеонова Даниела Бранимирова Симеонова Даниела Бранимирова Симеонова
6 Ист ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Ивайло Валентинов Найденов Василка Сашова Дамянова Даниела Бранимирова Симеонова Даниела Бранимирова Симеонова Даниела Бранимирова Симеонова
7       Час на класа Физическо
        Донка Ангелова Гуцова Георги Костов Николов
8       Час на класа Физическо
        Донка Ангелова Гуцова Георги Костов Николов
           
  11 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Физическо ЧЕ ИУЧ в Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Даниела Бранимирова Симеонова Георги Костов Николов Мария Христова Николова Даниела Бранимирова Симеонова Даниела Бранимирова Симеонова
2 Английски език Физическо ЧЕ ИУЧ в Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Даниела Бранимирова Симеонова Георги Костов Николов Мария Христова Николова Даниела Бранимирова Симеонова Даниела Бранимирова Симеонова
3 ЧЕ испански в Български език Английски ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ
  Мария Христова Николова Донка Ангелова Гуцова Даниела Бранимирова Симеонова Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова
4 ЧЕ испански в Български език Английски ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ
  Мария Христова Николова Донка Ангелова Гуцова Даниела Бранимирова Симеонова Донка Ангелова Гуцова Донка Ангелова Гуцова
5 Математика ЧЕ ИУЧ в Български ИУЧ Философия ИУЧ Философия ИУЧ
  Емилия Петрова Богева Мария Христова Николова Донка Ангелова Гуцова Елена Тодорова Вретенарова Елена Тодорова Вретенарова
6 Математика ЧЕ ИУЧ в Български ИУЧ Философия ИУЧ Философия ИУЧ
  Емилия Петрова Богева Мария Христова Николова Донка Ангелова Гуцова Елена Тодорова Вретенарова Елена Тодорова Вретенарова
7     Гражданско Час на класа  
      Елена Тодорова Вретенарова Даниела Бранимирова Симеонова  
8     Гражданско Час на класа  
      Елена Тодорова Вретенарова Даниела Бранимирова Симеонова  
           
  11 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Английски език ЧЕ ИУЧ г Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Георги Костов Николов Любина Николаева Иванова Ренета Александрова Великова Любина Николаева Иванова Любина Николаева Иванова
2 Физическо Английски език ЧЕ ИУЧ г Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Георги Костов Николов Любина Николаева Иванова Ренета Александрова Великова Любина Николаева Иванова Любина Николаева Иванова
3 ЧЕ испански г Математика Английски ИУЧ Математика ИУЧ Гражданско
  Ренета Александрова Великова Емилия Петрова Богева Любина Николаева Иванова Емилия Петрова Богева Елена Тодорова Вретенарова
4 ЧЕ испански г Математика Английски ИУЧ Математика ИУЧ Гражданско
  Ренета Александрова Великова Емилия Петрова Богева Любина Николаева Иванова Емилия Петрова Богева Елена Тодорова Вретенарова
5 Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г Информационн ИУЧ Български език Математика ИУЧ
  Михаела Александрова Алексиева Ренета Александрова Великова Михаела Александрова Алексиева Донка Ангелова Гуцова Емилия Петрова Богева
6 Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г Информационн ИУЧ Български език Математика ИУЧ
  Михаела Александрова Алексиева Ренета Александрова Великова Михаела Александрова Алексиева Донка Ангелова Гуцова Емилия Петрова Богева
7     Математика ИУЧ Час на класа  
      Емилия Петрова Богева Емилия Петрова Богева  
8     Математика ИУЧ Час на класа  
      Емилия Петрова Богева Емилия Петрова Богева  
           
  11 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационн ИУЧ Математика ЧЕ ИУЧ д Математика ИУЧ Математика ИУЧ
  Михаела Александрова Алексиева Емилия Петрова Богева Десислава Александрова Танева Емилия Петрова Богева Емилия Петрова Богева
2 Информационн ИУЧ Математика ЧЕ ИУЧ д Математика ИУЧ Математика ИУЧ
  Михаела Александрова Алексиева Емилия Петрова Богева Десислава Александрова Танева Емилия Петрова Богева Емилия Петрова Богева
3 ЧЕ френски д Физическо Математика ИУЧ Гражданско Английски ИУЧ
  Десислава Александрова Танева Георги Костов Николов Емилия Петрова Богева Елена Тодорова Вретенарова Любина Николаева Иванова
4 ЧЕ френски д Физическо Математика ИУЧ Гражданско Английски ИУЧ
  Десислава Александрова Танева Георги Костов Николов Емилия Петрова Богева Елена Тодорова Вретенарова Любина Николаева Иванова
5 Английски език ЧЕ ИУЧ д Английски ИУЧ Английски ИУЧ Български език
  Любина Николаева Иванова Десислава Александрова Танева Любина Николаева Иванова Любина Николаева Иванова Донка Ангелова Гуцова
6 Английски език ЧЕ ИУЧ д Английски ИУЧ Английски ИУЧ Български език
  Любина Николаева Иванова Десислава Александрова Танева Любина Николаева Иванова Любина Николаева Иванова Донка Ангелова Гуцова
7     Информационн ИУЧ Час на класа  
      Михаела Александрова Алексиева Любина Николаева Иванова  
8     Информационн ИУЧ Час на класа  
      Михаела Александрова Алексиева Любина Николаева Иванова  
           
  11 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология ИУЧ Биология ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Физическо Гражданско
  Борислава Бориславова Русинова Борислава Бориславова Русинова Даниела Ангелова Атанасова Георги Костов Николов Елена Тодорова Вретенарова
2 Биология ИУЧ Биология ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Физическо Гражданско
  Борислава Бориславова Русинова Борислава Бориславова Русинова Даниела Ангелова Атанасова Георги Костов Николов Елена Тодорова Вретенарова
3 ЧЕ руски е Английски език Биология ИУЧ Английски ИУЧ Български език
  Даниела Ангелова Атанасова Любина Николаева Иванова Борислава Бориславова Русинова Любина Николаева Иванова Антония Димитрова Кръстева
4 ЧЕ руски е Английски език Биология ИУЧ Английски ИУЧ Български език
  Даниела Ангелова Атанасова Любина Николаева Иванова Борислава Бориславова Русинова Любина Николаева Иванова Антония Димитрова Кръстева
5 Химия ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Математика Химия ИУЧ Английски ИУЧ
  Ирина Петрова Андонова Даниела Ангелова Атанасова Емилия Петрова Богева Ирина Петрова Андонова Любина Николаева Иванова
6 Химия ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Математика Химия ИУЧ Английски ИУЧ
  Ирина Петрова Андонова Даниела Ангелова Атанасова Емилия Петрова Богева Ирина Петрова Андонова Любина Николаева Иванова
7     Английски ИУЧ Час на класа  
      Любина Николаева Иванова Ирина Петрова Андонова  
8     Английски ИУЧ Час на класа  
      Любина Николаева Иванова Ирина Петрова Андонова  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекти

Проекти