БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  12 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български ЗИП Математика ЗИП Български ЗИП Физика Български език
  200 304 200 504 200
2 Български ЗИП Математика ЗИП Български ЗИП Първи чужд ЗИП Български език
  200 304 200 101 200
3 Втори чужд ЗИП История Втори чужд език Първи чужд език Математика
  300 604 300 101 304
4 Втори чужд ЗИП Физическо Втори чужд език История Първи чужд ЗИП
  300 112 300 604 101
5 Физическо Български език Математика Математика ЗИП Първи чужд език
  112 200 304 304 101
6 Свят и личност Първи чужд език География Математика ЗИП Първи чужд език
  606 101 602 304 101
7   Първи чужд ЗИП Свят и личност Час на класа Физическо
    101 605 304 111
           
  12 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Първи чужд ЗИП Първи чужд език История ЗИП Втори чужд ЗИП
  601 101 101 601 300
2 История Първи чужд ЗИП Първи чужд език История ЗИП Физическо
  601 101 101 601 112
3 История ЗИП Български ЗИП Български език История ЗИП Първи чужд ЗИП
  601 200 200 601 101
4 Български ЗИП Математика Български език Физическо Свят и личност
  200 304 200 111 606
5 Български език Математика Втори чужд ЗИП Първи чужд език Български ЗИП
  200 304 300 101 200
6 География Втори чужд език Свят и личност Първи чужд език Български ЗИП
  602 300 605 101 200
7 Физика Втори чужд език Физическо Час на класа  
  504 300 112 101  
           
  12 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език История Втори чужд ЗИП Първи чужд ЗИП Първи чужд език
  101 604 402 101 101
2 Първи чужд език История Втори чужд ЗИП Физическо Първи чужд език
  101 604 402 111 101
3 Български ЗИП Първи чужд ЗИП География ЗИП Математика Български ЗИП
  200 101 604 304 200
4 География Първи чужд ЗИП География ЗИП Математика Български ЗИП
  602 101 604 304 200
5 География ЗИП Физическо География ЗИП Физика Свят и личност
  602 111 602 504 606
6 Втори чужд език Български език Български език Български ЗИП Свят и личност
  402 200 200 200 606
7 Втори чужд език Български език   Час на класа Физическо
  402 200   200 112
           
  12 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд ЗИП Физическо Физическо Първи чужд ЗИП Математика ЗИП
  104 111 111 104 304
2 Физическо Български ЗИП Български ЗИП Първи чужд ЗИП Математика ЗИП
  113 205 205 104 304
3 География Български ЗИП Български ЗИП Български език Физика
  604 205 205 205 504
4 Втори чужд език Първи чужд език Първи чужд език Български език Български език
  402 104 104 205 205
5 Втори чужд език Първи чужд език Първи чужд език История Математика
  402 104 104 604 304
6 Математика ЗИП Свят и личност Втори чужд ЗИП История Математика
  304 606 402 604 304
7 Математика ЗИП Свят и личност Втори чужд ЗИП Час на класа  
  304 606 402 504  
           
  12 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Първи чужд ЗИП Първи чужд език История ЗИП История ЗИП
  111 104 104 604 604
2 Първи чужд език Свят и личност Първи чужд език История ЗИП История ЗИП
  104 606 104 604 604
3 Първи чужд език Свят и личност Физическо Втори чужд език Първи чужд ЗИП
  104 606 112 404 104
4 Български ЗИП История Български ЗИП Втори чужд език Първи чужд ЗИП
  205 604 205 404 104
5 Български ЗИП История Български ЗИП Български език Български език
  205 604 205 205 205
6 Физика Втори чужд ЗИП Математика Физическо Български език
  504 404 304 112 205
7 География Втори чужд ЗИП Математика Час на класа  
  602 404 304 501  
           
  12 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Физическо География ЗИП География ЗИП Първи чужд език
  604 113 604 603 104
2 Български ЗИП Първи чужд ЗИП География ЗИП География ЗИП Български език
  205 104 604 603 205
3 Български ЗИП Първи чужд ЗИП Първи чужд ЗИП Свят и личност История
  205 104 104 606 604
4 Физическо Български език Физика Свят и личност История
  111 205 504 606 604
5 Първи чужд език Български език Физическо Втори чужд език Първи чужд език
  104 205 111 301 104
6 Втори чужд ЗИП Математика Български ЗИП Втори чужд език Първи чужд език
  301 304 205 301 104
7 Втори чужд ЗИП Математика Български ЗИП Час на класа  
  301 304 205 604  
           
 
Проекти