БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

1
           
  12 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ а
  Момчил Ангелов Кузманов Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова Павлина Цветанова Банчева-Колева
2 История ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ а
  Момчил Ангелов Кузманов Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова Павлина Цветанова Банчева-Колева
3 Чужд език а БЕЛ ИУЧ Ист ИУЧ БЕЛ ИУЧ ФВС модул
  Павлина Цветанова Банчева-Колева Илвие Абипова Конедарева Ивайло Валентинов Найденов Илвие Абипова Конедарева Румяна Кирилова Данева
4 Чужд език а БЕЛ ИУЧ Ист ИУЧ БЕЛ ИУЧ ФВС модул
  Павлина Цветанова Банчева-Колева Илвие Абипова Конедарева Ивайло Валентинов Найденов Илвие Абипова Конедарева Румяна Кирилова Данева
5 Физическо Математика Гражданско Български език Български ИУЧ
  Румяна Кирилова Данева Валя Вангелова Кусева Диляна Петрова Филипова Илвие Абипова Конедарева Десислава Руменова Петрова
6 Физическо Математика Гражданско Български език Български ИУЧ
  Румяна Кирилова Данева Валя Вангелова Кусева Диляна Петрова Филипова Илвие Абипова Конедарева Десислава Руменова Петрова
7 Английски език   ЧЕ ИУЧ а    
  Ралица Любенова Карлова   Павлина Цветанова Банчева-Колева    
8 Английски език   ЧЕ ИУЧ а    
  Ралица Любенова Карлова   Павлина Цветанова Банчева-Колева    
           
  12 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Ист ИУЧ Български език Гражданско БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
  Ивайло Валентинов Найденов Илвие Абипова Конедарева Диляна Петрова Филипова Илвие Абипова Конедарева Василка Сашова Дамянова
2 Ист ИУЧ Български език Гражданско БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
  Ивайло Валентинов Найденов Илвие Абипова Конедарева Диляна Петрова Филипова Илвие Абипова Конедарева Василка Сашова Дамянова
3 Чужд език б Английски ИУЧ Математика История ИУЧ Български ИУЧ
  Василка Сашова Дамянова Ралица Любенова Карлова Валя Вангелова Кусева Момчил Ангелов Кузманов Десислава Руменова Петрова
4 Чужд език б Английски ИУЧ Математика История ИУЧ Български ИУЧ
  Василка Сашова Дамянова Ралица Любенова Карлова Валя Вангелова Кусева Момчил Ангелов Кузманов Десислава Руменова Петрова
5 Английски език БЕЛ ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ ФВС модул
  Ралица Любенова Карлова Илвие Абипова Конедарева Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова Асен Тотев Денчев
6 Английски език БЕЛ ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ ФВС модул
  Ралица Любенова Карлова Илвие Абипова Конедарева Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова Асен Тотев Денчев
7 Физическо   ЧЕ ИУЧ б    
  Асен Тотев Денчев   Василка Сашова Дамянова    
8 Физическо   ЧЕ ИУЧ б    
  Асен Тотев Денчев   Василка Сашова Дамянова    
           
  12 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Философия ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ в
  Десислава Руменова Петрова Диляна Петрова Филипова Десислава Руменова Петрова Десислава Руменова Петрова Ренета Александрова Великова
2 Български език Философия ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ в
  Десислава Руменова Петрова Диляна Петрова Филипова Десислава Руменова Петрова Десислава Руменова Петрова Ренета Александрова Великова
3 Чужд език в Български ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ Гражданско
  Ренета Александрова Великова Десислава Руменова Петрова Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова Диляна Петрова Филипова
4 Чужд език в Български ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ Гражданско
  Ренета Александрова Великова Десислава Руменова Петрова Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова Диляна Петрова Филипова
5 Физическо Английски език ФВС модул Философия ИУЧ Английски ИУЧ
  Асен Тотев Денчев Ралица Любенова Карлова Асен Тотев Денчев Диляна Петрова Филипова Ралица Любенова Карлова
6 Физическо Английски език ФВС модул Философия ИУЧ Английски ИУЧ
  Асен Тотев Денчев Ралица Любенова Карлова Асен Тотев Денчев Диляна Петрова Филипова Ралица Любенова Карлова
7 Математика   ЧЕ ИУЧ в    
  Валя Вангелова Кусева   Ренета Александрова Великова    
8 Математика   ЧЕ ИУЧ в    
  Валя Вангелова Кусева   Ренета Александрова Великова    
           
  12 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Гражданско Български език Информационн ИУЧ Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ г
  Диляна Петрова Филипова Десислава Руменова Петрова Юлиян Петров Топалов Валя Вангелова Кусева Мария Христова Николова
2 Гражданско Български език Информационн ИУЧ Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ г
  Диляна Петрова Филипова Десислава Руменова Петрова Юлиян Петров Топалов Валя Вангелова Кусева Мария Христова Николова
3 Чужд език г Математика ИУЧ Английски ИУЧ Физическо ФВС модул
  Мария Христова Николова Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Асен Тотев Денчев Асен Тотев Денчев
4 Чужд език г Математика ИУЧ Английски ИУЧ Физическо ФВС модул
  Мария Христова Николова Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Асен Тотев Денчев Асен Тотев Денчев
5 Информационн ИУЧ Английски ИУЧ Математика ИУЧ Английски ИУЧ Математика
  Юлиян Петров Топалов Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева
6 Информационн ИУЧ Английски ИУЧ Математика ИУЧ Английски ИУЧ Математика
  Юлиян Петров Топалов Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева
7 Английски език   ЧЕ ИУЧ г    
  Драгомир Христов Маринов   Мария Христова Николова    
8 Английски език   ЧЕ ИУЧ г    
  Драгомир Христов Маринов   Мария Христова Николова    
           
  12 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационн ИУЧ Математика Математика ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ д
  Юлиян Петров Топалов Валя Вангелова Кусева Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Десислава Александрова Танева
2 Информационн ИУЧ Математика Математика ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ д
  Юлиян Петров Топалов Валя Вангелова Кусева Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Десислава Александрова Танева
3 Чужд език д Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
  Десислава Александрова Танева Драгомир Христов Маринов Юлиян Петров Топалов Валя Вангелова Кусева Валя Вангелова Кусева
4 Чужд език д Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
  Десислава Александрова Танева Драгомир Христов Маринов Юлиян Петров Топалов Валя Вангелова Кусева Валя Вангелова Кусева
5 Английски език Физическо Английски ИУЧ Български език ФВС модул
  Драгомир Христов Маринов Румяна Кирилова Данева Драгомир Христов Маринов Десислава Руменова Петрова Румяна Кирилова Данева
6 Английски език Физическо Английски ИУЧ Български език ФВС модул
  Драгомир Христов Маринов Румяна Кирилова Данева Драгомир Христов Маринов Десислава Руменова Петрова Румяна Кирилова Данева
7 Гражданско   ЧЕ ИУЧ д    
  Диляна Петрова Филипова   Десислава Александрова Танева    
8 Гражданско   ЧЕ ИУЧ д    
  Диляна Петрова Филипова   Десислава Александрова Танева    
           
  12 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия ИУЧ Английски език Английски ИУЧ Химия ИУЧ ЧЕ ИУЧ е
  Ирина Петрова Андонова Драгомир Христов Маринов Драгомир Христов Маринов Ирина Петрова Андонова Даниела Ангелова Атанасова
2 Химия ИУЧ Английски език Английски ИУЧ Химия ИУЧ ЧЕ ИУЧ е
  Ирина Петрова Андонова Драгомир Христов Маринов Драгомир Христов Маринов Ирина Петрова Андонова Даниела Ангелова Атанасова
3 Чужд език е Физическо Български език Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Даниела Ангелова Атанасова Румяна Кирилова Данева Десислава Руменова Петрова Драгомир Христов Маринов Драгомир Христов Маринов
4 Чужд език е Физическо Български език Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Даниела Ангелова Атанасова Румяна Кирилова Данева Десислава Руменова Петрова Драгомир Христов Маринов Драгомир Христов Маринов
5 Гражданско Химия ИУЧ ФВС модул Математика Биология ИУЧ
  Диляна Петрова Филипова Ирина Петрова Андонова Румяна Кирилова Данева Валя Вангелова Кусева Борислава Бориславова Русинова
6 Гражданско Химия ИУЧ ФВС модул Математика Биология ИУЧ
  Диляна Петрова Филипова Ирина Петрова Андонова Румяна Кирилова Данева Валя Вангелова Кусева Борислава Бориславова Русинова
7 Биология ИУЧ   ЧЕ ИУЧ е   Биология ИУЧ
  Борислава Бориславова Русинова   Даниела Ангелова Атанасова   Борислава Бориславова Русинова
8 Биология ИУЧ   ЧЕ ИУЧ е   Биология ИУЧ
  Борислава Бориславова Русинова   Даниела Ангелова Атанасова   Борислава Бориславова Русинова

 

 

2
  12 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ немски а Български език Английски ИУЧ БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ а
  Павлина Цветанова Банчева-Колева Илвие Абипова Конедарева Ралица Любенова Карлова Илвие Абипова Конедарева Павлина Цветанова Банчева-Колева
2 ЧЕ немски а Български език Английски ИУЧ БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ а
  Павлина Цветанова Банчева-Колева Илвие Абипова Конедарева Ралица Любенова Карлова Илвие Абипова Конедарева Павлина Цветанова Банчева-Колева
3 История иуч Математика Ист ИУЧ Английски ИУЧ Български ИУЧ
  Момчил Ангелов Кузманов Валя Вангелова Кусева Ивайло Валентинов Найденов Ралица Любенова Карлова Десислава Руменова Петрова
4 История иуч Математика Ист ИУЧ Английски ИУЧ Български ИУЧ
  Момчил Ангелов Кузманов Валя Вангелова Кусева Ивайло Валентинов Найденов Ралица Любенова Карлова Десислава Руменова Петрова
5 Английски език История иуч ЧЕ ИУЧ а Български език Физическо
  Ралица Любенова Карлова Момчил Ангелов Кузманов Павлина Цветанова Банчева-Колева Илвие Абипова Конедарева Румяна Кирилова Данева
6 Английски език История иуч ЧЕ ИУЧ а Български език Физическо
  Ралица Любенова Карлова Момчил Ангелов Кузманов Павлина Цветанова Банчева-Колева Илвие Абипова Конедарева Румяна Кирилова Данева
7   ЧЕ ИУЧ а   Час на класа  
    Павлина Цветанова Банчева-Колева   Ренета Александрова Великова  
8   ЧЕ ИУЧ а   Час на класа  
    Павлина Цветанова Банчева-Колева   Ренета Александрова Великова  
           
  12 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ немски б Ист ИУЧ Ист ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
  Василка Сашова Дамянова Ивайло Валентинов Найденов Ивайло Валентинов Найденов Ралица Любенова Карлова Василка Сашова Дамянова
2 ЧЕ немски б Ист ИУЧ Ист ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
  Василка Сашова Дамянова Ивайло Валентинов Найденов Ивайло Валентинов Найденов Ралица Любенова Карлова Василка Сашова Дамянова
3 Английски език Български език Английски ИУЧ Български език Физическо
  Ралица Любенова Карлова Илвие Абипова Конедарева Ралица Любенова Карлова Илвие Абипова Конедарева Асен Тотев Денчев
4 Английски език Български език Английски ИУЧ Български език Физическо
  Ралица Любенова Карлова Илвие Абипова Конедарева Ралица Любенова Карлова Илвие Абипова Конедарева Асен Тотев Денчев
5 История иуч БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Математика Български ИУЧ
  Момчил Ангелов Кузманов Илвие Абипова Конедарева Василка Сашова Дамянова Валя Вангелова Кусева Десислава Руменова Петрова
6 История иуч БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Математика Български ИУЧ
  Момчил Ангелов Кузманов Илвие Абипова Конедарева Василка Сашова Дамянова Валя Вангелова Кусева Десислава Руменова Петрова
7   ЧЕ ИУЧ б   Час на класа  
    Василка Сашова Дамянова   Ралица Любенова Карлова  
8   ЧЕ ИУЧ б   Час на класа  
    Василка Сашова Дамянова   Ралица Любенова Карлова  
           
  12 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ испански в Български език Български ИУЧ Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ в
  Мария Христова Николова Десислава Руменова Петрова Десислава Руменова Петрова Десислава Руменова Петрова Мария Христова Николова
2 ЧЕ испански в Български език Български ИУЧ Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ в
  Мария Христова Николова Десислава Руменова Петрова Десислава Руменова Петрова Десислава Руменова Петрова Мария Христова Николова
3 Философия ИУЧ Английски език Философия ИУЧ Математика Философия ИУЧ
  Диляна Петрова Филипова Ралица Любенова Карлова Диляна Петрова Филипова Валя Вангелова Кусева Диляна Петрова Филипова
4 Философия ИУЧ Английски език Философия ИУЧ Математика Философия ИУЧ
  Диляна Петрова Филипова Ралица Любенова Карлова Диляна Петрова Филипова Валя Вангелова Кусева Диляна Петрова Филипова
5 Български език Физическо ЧЕ ИУЧ в Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Десислава Руменова Петрова Асен Тотев Денчев Мария Христова Николова Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова
6 Български език Физическо ЧЕ ИУЧ в Английски ИУЧ Английски ИУЧ
  Десислава Руменова Петрова Асен Тотев Денчев Мария Христова Николова Ралица Любенова Карлова Ралица Любенова Карлова
7   ЧЕ ИУЧ в   Час на класа  
    Мария Христова Николова   Диляна Петрова Филипова  
8   ЧЕ ИУЧ в   Час на класа  
    Мария Христова Николова   Диляна Петрова Филипова  
           
  12 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ испански г Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ г
  Ренета Александрова Великова Юлиян Петров Топалов Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Ренета Александрова Великова
2 ЧЕ испански г Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ г
  Ренета Александрова Великова Юлиян Петров Топалов Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Ренета Александрова Великова
3 Информационн ИУЧ Английски език Български език Информационн ИУЧ Английски ИУЧ
  Юлиян Петров Топалов Драгомир Христов Маринов Десислава Руменова Петрова Юлиян Петров Топалов Драгомир Христов Маринов
4 Информационн ИУЧ Английски език Български език Информационн ИУЧ Английски ИУЧ
  Юлиян Петров Топалов Драгомир Христов Маринов Десислава Руменова Петрова Юлиян Петров Топалов Драгомир Христов Маринов
5 Математика Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ г Български език Физическо
  Валя Вангелова Кусева Валя Вангелова Кусева Ренета Александрова Великова Десислава Руменова Петрова Асен Тотев Денчев
6 Математика Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ г Български език Физическо
  Валя Вангелова Кусева Валя Вангелова Кусева Ренета Александрова Великова Десислава Руменова Петрова Асен Тотев Денчев
7   ЧЕ ИУЧ г   Час на класа  
    Ренета Александрова Великова   Валя Вангелова Кусева  
8   ЧЕ ИУЧ г   Час на класа  
    Ренета Александрова Великова   Валя Вангелова Кусева  
           
  12 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ френски д Математика Английски език Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ д
  Десислава Александрова Танева Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева Десислава Александрова Танева
2 ЧЕ френски д Математика Английски език Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ д
  Десислава Александрова Танева Валя Вангелова Кусева Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева Десислава Александрова Танева
3 Български език Информационн ИУЧ Физическо Английски ИУЧ Математика ИУЧ
  Десислава Руменова Петрова Юлиян Петров Топалов Румяна Кирилова Данева Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева
4 Български език Информационн ИУЧ Физическо Английски ИУЧ Математика ИУЧ
  Десислава Руменова Петрова Юлиян Петров Топалов Румяна Кирилова Данева Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева
5 Информационн ИУЧ Български език ЧЕ ИУЧ д Информационн ИУЧ Английски ИУЧ
  Юлиян Петров Топалов Десислава Руменова Петрова Десислава Александрова Танева Юлиян Петров Топалов Драгомир Христов Маринов
6 Информационн ИУЧ Български език ЧЕ ИУЧ д Информационн ИУЧ Английски ИУЧ
  Юлиян Петров Топалов Десислава Руменова Петрова Десислава Александрова Танева Юлиян Петров Топалов Драгомир Христов Маринов
7   ЧЕ ИУЧ д   Час на класа  
    Десислава Александрова Танева   Юлиян Петров Топалов  
8   ЧЕ ИУЧ д   Час на класа  
    Десислава Александрова Танева   Юлиян Петров Топалов  
           
  12 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ руски е Английски ИУЧ Биология ИУЧ Физическо ЧЕ ИУЧ е
  Даниела Ангелова Атанасова Драгомир Христов Маринов Борислава Бориславова Русинова Румяна Кирилова Данева Даниела Ангелова Атанасова
2 ЧЕ руски е Английски ИУЧ Биология ИУЧ Физическо ЧЕ ИУЧ е
  Даниела Ангелова Атанасова Драгомир Христов Маринов Борислава Бориславова Русинова Румяна Кирилова Данева Даниела Ангелова Атанасова
3 Химия ИУЧ Български език Химия ИУЧ Български език Химия ИУЧ
  Ирина Петрова Андонова Десислава Руменова Петрова Ирина Петрова Андонова Десислава Руменова Петрова Ирина Петрова Андонова
4 Химия ИУЧ Български език Химия ИУЧ Български език Химия ИУЧ
  Ирина Петрова Андонова Десислава Руменова Петрова Ирина Петрова Андонова Десислава Руменова Петрова Ирина Петрова Андонова
5 Английски език Биология ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Английски ИУЧ Математика
  Драгомир Христов Маринов Борислава Бориславова Русинова Даниела Ангелова Атанасова Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева
6 Английски език Биология ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Английски ИУЧ Математика
  Драгомир Христов Маринов Борислава Бориславова Русинова Даниела Ангелова Атанасова Драгомир Христов Маринов Валя Вангелова Кусева
7   ЧЕ ИУЧ е   Час на класа  
    Даниела Ангелова Атанасова   Борислава Бориславова Русинова  
8   ЧЕ ИУЧ е   Час на класа  
    Даниела Ангелова Атанасова   Борислава Бориславова Русинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекти

Проекти