БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  12 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български ЗИП Български език Час на класа Първи чужд език
  304 200 200 302 101
2 Математика Български ЗИП Физическо Български език Първи чужд език
  304 200 113 200 101
3 История Свят и личност Втори чужд ЗИП Български език Български ЗИП
  604 606 300 200 200
4 Физическо Свят и личност География Математика ЗИП Български ЗИП
  113 606 605 304 200
5 Втори чужд ЗИП Физическо Първи чужд език Математика ЗИП Математика ЗИП
  300 111 101 304 304
6 Първи чужд ЗИП Втори чужд език Първи чужд език Първи чужд ЗИП Математика ЗИП
  101 300 101 101 304
7   Втори чужд език История Първи чужд ЗИП Физика
    300 604 101 504
           
  12 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Втори чужд език Втори чужд ЗИП Час на класа Български ЗИП
  112 300 300 303 200
2 История ЗИП Втори чужд език Втори чужд ЗИП История ЗИП Български ЗИП
  601 300 300 601 200
3 История ЗИП Първи чужд език Първи чужд ЗИП История ЗИП Физика
  601 101 101 601 504
4 История Първи чужд език Първи чужд ЗИП История Физическо
  601 101 101 601 111
5 Свят и личност Български език Български език Български ЗИП Първи чужд език
  606 200 200 200 101
6 Свят и личност Математика Физическо Български ЗИП Първи чужд ЗИП
  606 304 113 200 101
7 Български език Математика География   Първи чужд език
  200 304 603   101
           
  12 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Втори чужд език Първи чужд език Първи чужд ЗИП Час на класа Втори чужд ЗИП
  402 101 101 304 402
2 Втори чужд език Първи чужд език Първи чужд ЗИП Първи чужд език Втори чужд ЗИП
  402 101 101 101 402
3 География ЗИП Български език Физическо Първи чужд език Физическо
  605 200 111 101 112
4 География ЗИП Български език Български език География ЗИП Физика
  605 200 200 605 504
5 Български ЗИП Свят и личност Свят и личност География ЗИП Български ЗИП
  200 606 606 605 200
6 Български ЗИП Физическо География Математика Български ЗИП
  200 111 605 304 200
7 Първи чужд ЗИП История   Математика История
  101 604   304 604
           
  12 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български ЗИП Математика Втори чужд език Час на класа Първи чужд език
  205 304 402 305 104
2 Български ЗИП Математика Втори чужд език Втори чужд ЗИП Първи чужд език
  205 304 402 402 104
3 Математика ЗИП Български ЗИП Български език Втори чужд ЗИП Математика ЗИП
  304 205 205 402 304
4 Математика ЗИП Български ЗИП Български език Физическо Математика ЗИП
  304 205 205 111 304
5 География История Първи чужд език Български език Физическо
  605 604 104 205 113
6 Физическо История Първи чужд език Първи чужд ЗИП Свят и личност
  111 604 104 104 606
7 Физика Първи чужд ЗИП   Първи чужд ЗИП Свят и личност
  504 104   104 606
           
  12 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Български език Втори чужд език Час на класа Български език
  604 205 404 501 205
2 История Български език Втори чужд език Втори чужд ЗИП Физическо
  604 205 404 404 112
3 Физическо Математика География Втори чужд ЗИП Първи чужд език
  112 304 605 404 104
4 Български ЗИП Математика История ЗИП Свят и личност Първи чужд език
  205 304 604 606 104
5 Български ЗИП Първи чужд ЗИП История ЗИП Свят и личност История ЗИП
  205 104 604 606 604
6 Първи чужд език Първи чужд ЗИП Физическо Български ЗИП История ЗИП
  104 104 112 205 604
7 Първи чужд език Физика Първи чужд ЗИП Български ЗИП  
  104 504 104 205  
           
  12 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География ЗИП Първи чужд ЗИП Български език Час на класа Физика
  605 104 205 402 504
2 География ЗИП Първи чужд ЗИП Български език Математика Български ЗИП
  605 104 205 304 205
3 Български език История Физическо Математика Български ЗИП
  205 604 113 304 205
4 Първи чужд език История Първи чужд ЗИП Втори чужд ЗИП Физическо
  104 604 104 301 113
5 Първи чужд език Български ЗИП География Втори чужд ЗИП Първи чужд език
  104 205 605 301 104
6 Втори чужд език Български ЗИП Свят и личност География ЗИП Първи чужд език
  301 205 606 605 104
7 Втори чужд език Физическо Свят и личност География ЗИП  
  301 111 606 605  
 
Проекти