БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 


2 б, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Математика Математика Български език
2 Изобразително Български език Физическо Модул ФВС Математика
3 Български език Математика Английски език Български език II чужд ИУЧ
4 Български език Физическо Български език Музика Английски език
5 II чужд ИУЧ Музика Български език Английски език Околен свят
6 Технологии

ЧК2 в, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Български език Български език Български език
2 Български език Английски език Български език Математика Математика
3 II чужд ИУЧ Околен свят Математика Музика Английски език
4 Музика Български език Физическо Английски език II чужд ИУЧ
5 Математика Български език Изобразително Физическо Технологии
6
Модул ФВС
ЧК2 г, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език II чужд ИУЧ Английски език ЧК II чужд ИУЧ
2 Математика Модул ФВС Математика Математика Английски език
3 Физическо Математика Български език Български език Български език
4 Български език Български език Български език Български език Физическо
5 Технологии Български език Изобразително Музика Математика
6
Музика
Околен свят2 д, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Физическо Математика ЧК Математика
2 Български език Математика Български език Български език Музика
3 Математика Околен свят Български език Математика Български език
4 Технологии Музика Английски език Физическо Български език
5 Английски език Български език Изобразително Английски език II чужд ИУЧ
6 II чужд ИУЧ
Модул ФВС
2 е, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Български език ЧК Математика
2 Български език Български език Математика Изобразително Английски език
3 Български език Български език II чужд ИУЧ Математика Модул ФВС
4 Музика Музика Физическо Български език Български език
5 Физическо Английски език Околен свят Технологии Български език
6
II чужд ИУЧ
Английски език2 ж, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Английски език ЧК Английски език
2 Модул ФВС Български език Български език Български език Математика
3 Български език Български език Математика Математика Изобразително
4 Български език II чужд ИУЧ Музика Музика Технологии
5 Математика Физическо Физическо Околен свят Български език
6


II чужд ИУЧ Български език 
Проекти