БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  2 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Модул ФВС Математика ЧК Музика
2 II чужд ИУЧ Английски език II чужд ИУЧ Физическо Английски език
3 Технологии Математика Български език Математика Математика
4 Български език Български език Музика Английски език Български език
5 Български език Изобразително Околен свят Български език Български език
6   Изобразително   Български език  
           
  2 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Математика Български език ЧК Английски език
2 Физическо Модул ФВС Български език Български език Музика
3 II чужд ИУЧ Български език II чужд ИУЧ Математика Български език
4 Математика Български език Математика Физическо Изобразително
5 Български език Английски език Околен свят Английски език Изобразително
6 Български език   Музика    
           
  2 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Изобразително Физическо ЧК Математика
2 Български език Изобразително Музика Музика Физическо
3 Български език Български език Математика Модул ФВС Английски език
4 II чужд ИУЧ Български език II чужд ИУЧ Български език Математика
5 Околен свят Математика Български език Български език Български език
6   Английски език   Английски език  
           
  2 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Околен свят Български език Технологии Физическо Български език
2 Математика Математика Български език Математика Математика
3 Музика Изобразително Български език Български език Музика
4 Български език Изобразително Физическо Български език Английски език
5 Български език Английски език II чужд ИУЧ Английски език Модул ФВС
6 II чужд ИУЧ     ЧК  
           
  2 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо II чужд ИУЧ Математика Български език Музика
2 Български език Музика Околен свят Физическо II чужд ИУЧ
3 Български език Математика Български език Английски език Математика
4 Математика Български език Български език Изобразително Български език
5 Английски език Технологии Модул ФВС Изобразително Български език
6     Английски език ЧК  
           
  2 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Български език Английски език Музика Физическо
2 Модул ФВС Английски език Математика Български език Български език
3 Български език Математика Български език Физическо Български език
4 Математика Български език Изобразително II чужд ИУЧ Математика
5 II чужд ИУЧ Околен свят Изобразително Български език Английски език
6   Музика   ЧК  
           
  2 ж, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Музика Изобразително Физическо II чужд ИУЧ
2 Математика Модул ФВС Изобразително Математика Музика
3 Технологии II чужд ИУЧ Български език Околен свят Български език
4 Български език Математика Български език Български език Математика
5 Английски език Български език Английски език Български език Български език
6 Английски език     ЧК  
 
Проекти