БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

2 а, сутрин

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Немски език ИУЧ

Български език

Математика

Английски език

Български език

2

Немски език ИУЧ

Български език

Модул ФВС

Математика

Български език

3

Музика

Английски език

Български език

Технологии

Физическо

4

Български език

Физическо

Изобразително

Околен свят

Математика

5

Български език

Музика

Изобразително

Час на класа

Английски ИУЧ

           

 

 

2 б, сутрин

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Български език

Изобразително

Околен свят

Български език

Музика

 

2

Английски език

Български език

Технологии

Български език

Математика

3

Немски език ИУЧ

Български език

Математика

Физическо

Физическо

4

Немски език ИУЧ

Математика

Английски ИУЧ

Изобразително

Български език

5

Музика

Английски език

Модул ФВС

Час на класа

Български език

           

 

 

2 в, сутрин

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Английски език

Околен свят

Български език

Български език

Музика

 

2

Физическо

Технологии

Английски език

Български език

Математика

3

Изобразително

Математика

Математика

Английски ИУЧ

Испански ИУЧ

4

Български език

Български език

Музика

Модул ФВС

Испански ИУЧ

5

Български език

Български език

Физическо

Час на класа

Изобразително

           

 

 

2 г, следобед

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Испански ИУЧ

Български език

Математика

Час на класа

Английски ИУЧ

2

Испански ИУЧ

Модул ФВС

Английски език

Физическо

Музика

 

3

Музика

Математика

Изобразително

Английски език

Математика

4

Български език

Технологии

Изобразително

Български език

Български език

5

Физическо

Околен свят

Български език

Български език

Български език

           

 

 

2 д, следобед

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Изобразително

Физическо

Модул ФВС

Час на класа

Физическо

2

Изобразително

Български език

Околен свят

Математика

Английски ИУЧ

3

Руски език ИУЧ

Български език

Технологии

Български език

Български език

4

Руски език ИУЧ

Музика

Математика

Български език

Математика

5

Български език

Английски език

Български език

Музика

Английски език

           

 

 

2 е, следобед

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Руски език ИУЧ

Околен свят

Английски ИУЧ

Час на класа

Изобразително

2

Руски език ИУЧ

Технологии

Модул ФВС

Английски език

Изобразително

3

Физическо

Математика

Математика

Физическо

Български език

4

Български език

Български език

Български език

Математика

Английски език

5

Български език

Музика

Български език

Български език

Музика

 

           

 

 
Проекти

Проекти