БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  2 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език ИУЧ Физическо Модул-ФВС Час на класа Математика
2 Немски език ИУЧ Технологии Български език Физическо Околен свят
3 Математика Английски език Български език Български език Изобразително
4 Български език Български език Математика Български език Изобразително
5 Музика Български език Английски език Музика Английски ИУЧ
           
  2 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Модул-ФВС Час на класа Музика
2 Околен свят Български език Английски език Физическо Английски ИУЧ
3 Немски език ИУЧ Математика Математика Музика Технологии
4 Немски език ИУЧ Изобразително Български език Английски език Български език
5   Изобразително Български език Български език Български език
6         Физическо
           
  2 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Испански ИУЧ Български език Околен свят Час на класа Изобразително
2 Испански ИУЧ Български език Модул-ФВС Английски език Изобразително
3 Математика Музика Български език Математика Английски език
4 Технологии Математика Български език Български език Български език
5 Български език Английски ИУЧ Музика Физическо Физическо
           
  2 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език ИУЧ Модул-ФВС Английски ИУЧ Технологии Български език
2 Руски език ИУЧ Музика Математика Математика Английски език
3 Математика Български език Български език Български език Физическо
4 Български език Английски език Български език Български език Изобразително
5 Физическо Околен свят Музика Час на класа Изобразително
           
  2 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Български език Математика Български език Физическо
2 Математика Модул-ФВС Български език Български език Български език
3 Руски език ИУЧ Български език Български език Физическо Английски език
4 Руски език ИУЧ Изобразително Технологии Околен свят Математика
5 Английски език Изобразително Английски ИУЧ Час на класа Музика
 
Проекти

Проекти