БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

           
  3 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 II чужд ИУЧ Физическо II чужд ИУЧ ЧК Български език
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
2 Математика Английски език Математика Човекът и О Технологии
           
           
3 Човекът и О Музика Музика Английски език Компютърно
           
           
4 Физическо Български език Български език Математика Физическо
           
           
5 Български език Български език Български език Изобразително Български език
           
           
6 Български език Човекът и П Модул ФВС Изобразително Английски език
           
           
           
  3 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 II чужд ИУЧ Изобразително II чужд ИУЧ ЧК Човекът и О
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
2 Математика Изобразително Физическо Музика Физическо
           
           
3 Музика Математика Английски език Математика Английски език
           
           
4 Човекът и П Български език Човекът и О Компютърно Технологии
           
           
5 Български език Модул ФВС Български език Български език Български език
           
           
6 Физическо Английски език Български език Български език Български език
           
           
           
  3 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 II чужд ИУЧ Компютърно II чужд ИУЧ ЧК Български език
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
2 Математика Модул ФВС Изобразително Човекът и П Човекът и О
           
           
3 Български език Математика Изобразително Технологии Математика
           
           
4 Музика Човекът и О Физическо Английски език Музика
           
           
5 Физическо Български език Български език Български език Физическо
           
           
6 Английски език Български език Български език Български език Английски език
           
           
           
  3 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 II чужд ИУЧ Английски език II чужд ИУЧ ЧК Английски език
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
2 Математика Технологии Изобразително Английски език Математика
           
           
3 Физическо Български език Изобразително Математика Физическо
           
           
4 Български език Български език Български език Модул ФВС Български език
           
           
5 Български език Човекът и О Музика Човекът и О Български език
           
           
6 Музика Физическо Човекът и П Български език Компютърно
           
           
           
  3 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 II чужд ИУЧ Математика II чужд ИУЧ ЧК Български език
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
2 Физическо Английски език Български език Български език Български език
           
           
3 Български език Човекът и О Български език Математика Английски език
           
           
4 Математика Физическо Изобразително Английски език Технологии
           
           
5 Музика Български език Изобразително Физическо Човекът и О
           
           
6 Компютърно Български език Музика Човекът и П Модул ФВС
           
           
           
  3 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 II чужд ИУЧ Български език II чужд ИУЧ ЧК Физическо
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
2 Английски език Математика Човекът и О Музика Български език
           
           
3 Човекът и О Физическо Математика Български език Български език
           
           
4 Музика Компютърно Английски език Български език Английски език
           
           
5 Български език Изобразително Модул ФВС Човекът и П Математика
           
           
6 Български език Изобразително Български език Физическо Технологии
           
           
           
  3 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 II чужд ИУЧ Човекът и П II чужд ИУЧ ЧК Физическо
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
  II чужд ИУЧ   II чужд ИУЧ    
2 Математика Музика Технологии Български език Компютърно
           
           
3 Български език Физическо Модул ФВС Български език Български език
           
           
4 Човекът и О Математика Математика Човекът и О Български език
           
           
5 Физическо Български език Английски език Изобразително Музика
           
           
6 Английски език Български език Български език Изобразително Английски език
           
           

 

 
Проекти