БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 


3 а, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Математика Български език Математика Български език
2 Български език Модул ФВС Изобразително Физическо Математика
3 Български език Български език Изобразително Човекът и П Човекът и О
4 Физическо Български език Математика Български език Музика
5 Компютърно Човекът и О Английски език Български език Английски език
6 II чужд ИУЧ Английски език II чужд ИУЧ ЧК II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ3 б, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Изобразително Модул ФВС Математика Физическо
2 Български език Изобразително Човекът и П Български език Английски език
3 Български език Български език Компютърно Български език Български език
4 Математика Английски език Български език Физическо Математика
5 Човекът и О Математика Български език Технологии Музика
6 II чужд ИУЧ Човекът и О II чужд ИУЧ ЧК II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ3 в, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Технологии Математика Български език
2 Английски език Български език Математика Музика Човекът и О
3 Физическо Български език Български език Български език Модул ФВС
4 Български език Физическо Компютърно Български език Изобразително
5 Български език Английски език Човекът и О Английски език Изобразително
6 II чужд ИУЧ Човекът и П II чужд ИУЧ ЧК II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ3 г, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Математика Математика Български език Изобразително
2 Физическо Български език Човекът и О Български език Изобразително
3 Човекът и О Български език Физическо Математика Български език
4 Български език Компютърно Български език Английски език Математика
5 Английски език Технологии Български език Модул ФВС Човекът и П
6 II чужд ИУЧ Английски език II чужд ИУЧ ЧК II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ3 д, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Физическо Изобразително Модул ФВС Български език
2 Музика Човекът и О Изобразително Български език Български език
3 Математика Английски език Български език Български език Математика
4 Човекът и О Математика Човекът и П Компютърно Технологии
5 Английски език Български език Английски език Математика Физическо
6 II чужд ИУЧ Български език II чужд ИУЧ ЧК II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ3 е, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Английски език Математика Човекът и О
2 Български език Български език Физическо Човекът и П Физическо
3 Математика Български език Български език Технологии Български език
4 Човекът и О Изобразително Математика Български език Английски език
5 Музика Изобразително Компютърно Български език Математика
6 II чужд ИУЧ Модул ФВС II чужд ИУЧ ЧК II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ3 ж, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Модул ФВС Български език Български език Български език Български език
2 Английски език Български език Изобразително Български език Математика
3 Компютърно Човекът и О Изобразително Физическо Човекът и О
4 Български език Технологии Човекът и П Английски език Музика
5 Български език Физическо Математика Математика Английски език
6 II чужд ИУЧ Математика II чужд ИУЧ ЧК II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ

II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ
II чужд ИУЧ


 

 
Проекти