БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  3 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Технологии Немски език ИУЧ Математика ЧО
2 ЧО Физическо Немски език ИУЧ Английски език Английски език
3 Английски език Математика Физическо Музика Математика
4 Български език Български език ЧП Български език Модул-ФВС
5 Музика Български език Български език Български език Изобразително
6   Компютърно Български език Час на класа Изобразително
           
  3 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Компютърно ЧП Български език Математика
2 Модул-ФВС Музика Математика Физическо Физическо
3 Технологии Английски език Немски език ИУЧ Английски език Български език
4 Български език ЧО Немски език ИУЧ Математика Български език
5 Български език Български език Физическо ЧО Изобразително
6 Музика Български език   Час на класа Изобразително
           
  3 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Испански ИУЧ Компютърно Математика Музика
2 Български език Испански ИУЧ Физическо Изобразително Математика
3 Английски език Технологии Математика Изобразително Английски език
4 Модул-ФВС Български език ЧП Английски език Български език
5 ЧО Физическо Български език ЧО Български език
6 Музика   Български език Час на класа Физическо
           
  3 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧП Физическо Български език ЧО Физическо
2 Български език ЧО Български език Български език Български език
3 Български език Испански ИУЧ Математика Математика Математика
4 Музика Испански ИУЧ Изобразително Модул-ФВС Английски език
5 Английски език Компютърно Изобразително Английски език Музика
6 Физическо Български език   Час на класа Технологии
           
  3 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Български език Български език Български език
2 ЧО Математика Български език Английски език Математика
3 Физическо Български език Математика Физическо Физическо
4 Музика Български език Изобразително Технологии Английски език
5 Руски език ИУЧ Музика Изобразително ЧП ЧО
6 Руски език ИУЧ Компютърно Модул-ФВС Час на класа  
           
  3 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Руски език ИУЧ Български език Изобразително Английски език
2 Математика Руски език ИУЧ Български език Изобразително Математика
3 Български език Физическо Математика Български език ЧО
4 Български език ЧО Физическо Английски език Музика
5 Физическо Български език ЧП Музика Модул-ФВС
6 Компютърно Български език Технологии Час на класа  
           

 

 
Проекти

Проекти