БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

3 а, следобед

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Модул ФВС

Немски език ИУЧ

Английски език

Час на класа

Български език

2

Ч. и об.

Немски език ИУЧ

Английски език

Математика

Физическо

3

Математика

Физическо

Български език

Немски език ИУЧ

Ч. и прир.

4

Български език

Математика

Български език

Български език

Математика

5

Български език

Музика

Изобразително

Ч. и об.

Компютърно

6

Английски език

 

Изобразително

Български език

Технологии

           

 

 

3 б, следобед

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Английски език

Модул ФВС

Компютърно

Час на класа

Физическо

2

Физическо

Математика

Технологии

Немски език ИУЧ

Английски език

3

Ч. и об.

Немски език ИУЧ

Ч. и прир.

Математика

Ч. и об.

 

4

Математика

Немски език ИУЧ

Математика

Музика

Български език

5

Български език

Български език

Български език

Български език

Изобразително

6

Български език

 

Английски език

Български език

Изобразително

           

 

 

3 в, следобед

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Български език

Английски език

Музика

Час на класа

Испански ИУЧ

2

Математика

Физическо

Физическо

Английски език

Испански ИУЧ

3

Испански ИУЧ

Ч. и об.

Английски език

Математика

Модул ФВС

4

Изобразително

Математика

Математика

Технологии

Ч. и об.

 

5

Изобразително

Български език

Български език

Ч. и прир.

Български език

6

 

Български език

Български език

Компютърно

Български език

           

 

 

3 г, следобед

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Английски език

Английски език

Физическо

Час на класа

Ч. и прир.

2

Ч. и об.

Български език

Български език

Математика

Технологии

3

Български език

Български език

Български език

Български език

Математика

4

Изобразително

Математика

Математика

Български език

Компютърно

5

Изобразително

Руски език ИУЧ

Английски език

Ч. и об.

Модул ФВС

6

Руски език ИУЧ

Руски език ИУЧ

Музика

Физическо

 

 

           

 

 

3 д, следобед

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Български език

Български език

Ч. и об.

Час на класа

Ч. и прир.

2

Български език

Български език

Математика

Математика

Компютърно

3

Физическо

Руски език ИУЧ

Физическо

Ч. и об.

Математика

4

Математика

Руски език ИУЧ

Български език

Модул ФВС

Технологии

5

Руски език ИУЧ

Изобразително

Български език

Български език

Английски език

6

 

Изобразително

Английски език

Музика

Английски език

           

 


 

 
Проекти

Проекти