БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  4 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърно Математика Английски език Час на класа Немски език ИУЧ
2 Български език Физическо Математика Технологии Математика
3 Математика ЧП Български език ЧО Български език
4 Музика Английски език Български език Български език ЧП
5 Немски език ИУЧ Български език Изобразително Физическо Модул-ФВС
6 Немски език ИУЧ Български език Изобразително Английски език  
           
  4 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧП Немски език ИУЧ Модул-ФВС Час на класа Музика
2 Математика Немски език ИУЧ Английски език Български език Физическо
3 Български език Математика Математика Български език Немски език ИУЧ
4 Български език Физическо Български език Английски език Математика
5 Английски език ЧО Изобразително ЧП Български език
6 Компютърно Технологии Изобразително   Български език
           
  4 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърно Български език Музика Час на класа Физическо
2 ЧП Математика Математика Английски език Немски език ИУЧ
3 Български език Немски език ИУЧ Английски език Математика ЧО
4 Български език Немски език ИУЧ Български език Физическо Математика
5 Английски език Изобразително Български език ЧП Български език
6 Модул-ФВС Изобразително Технологии Български език  
           
  4 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧП Български език Английски език Час на класа Испански ИУЧ
2 Български език Математика Математика Математика Математика
3 Испански ИУЧ ЧО ЧП Български език Модул-ФВС
4 Испански ИУЧ Изобразително Физическо Български език Технологии
5 Физическо Изобразително Български език Музика Български език
6   Английски език Български език Английски език Компютърно
           
  4 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика ЧП Руски език ИУЧ Час на класа Български език
2 Български език Математика Руски език ИУЧ Математика Математика
3 Математика Български език ЧП Български език Руски език ИУЧ
4 Физическо Български език Български език ЧО Изобразително
5 Английски език Модул-ФВС Български език Технологии Изобразително
6 Английски език Английски език Физическо Компютърно  
           
  4 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Музика Английски език ЧП
2 Български език Български език Модул-ФВС Български език Руски език ИУЧ
3 Английски език ЧО Руски език ИУЧ Физическо Български език
4 Математика Технологии Руски език ИУЧ Математика Изобразително
5 Математика Английски език ЧП Математика Изобразително
6 Компютърно Физическо Български език Час на класа  
           
  4 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърно Математика Български език Час на класа Руски език ИУЧ
2 Български език ЧО Математика Български език Математика
3 Математика Технологии Физическо Български език Изобразително
4 Английски език Български език ЧП Английски език Изобразително
5 ЧП Български език Руски език ИУЧ Английски език Български език
6   Музика Руски език ИУЧ Физическо Модул-ФВС
 
Проекти

Проекти