БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  4 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Първи чужд език Физическо Български език Български език
2 Човекът и О Български език Математика Изобразително Български език
3 Първи чужд език Български език Български език Изобразително Човекът и П
4 Математика Математика Български език Математика Музика
5 Физическо Човекът и П Човекът и О Първи чужд език Първи чужд език
6 Руски език Домашен бит Руски език ЧК Модул ФВС
           
  4 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Математика Първи чужд език Музика Математика
2 Математика Български език Домашен бит Български език Физическо
3 Човекът и О Български език Човекът и О Български език Първи чужд език
4 Физическо Руски език Математика Първи чужд език Изобразително
5 Български език Модул ФВС Български език Човекът и П Изобразително
6 Български език Човекът и П Български език ЧК Руски език
           
  4 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физическо Човекът и П Първи чужд език Музика
2 Човекът и П Математика Първи чужд език Модул ФВС Човекът и О
3 Български език Български език Математика Математика Български език
4 Първи чужд език Български език Домашен бит Български език Физическо
5 Изобразително Руски език Български език Български език Руски език
6 Изобразително Човекът и О Български език ЧК Първи чужд език
           
  4 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и П Математика Физическо Математика Български език
2 Физическо Руски език Математика Български език Български език
3 Български език Модул ФВС Човекът и П Руски език Музика
4 Български език Първи чужд език Български език Първи чужд език Първи чужд език
5 Математика Човекът и О Български език Човекът и О Изобразително
6 Домашен бит Български език Първи чужд език ЧК Изобразително
           
  4 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Първи чужд език Математика Човекът и П Първи чужд език
2 Математика Домашен бит Физическо Математика Човекът и О
3 Български език Български език Български език Изобразително Руски език
4 Български език Български език Български език Изобразително Математика
5 Музика Човекът и П Човекът и О Български език Български език
6 Руски език Модул ФВС Първи чужд език ЧК Физическо
           
  4 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Човекът и П Човекът и О Изобразително Модул ФВС
2 Математика Математика Първи чужд език Изобразително Човекът и П
3 Физическо Музика Физическо Български език Първи чужд език
4 Човекът и О Български език Математика Първи чужд език Руски език
5 Първи чужд език Български език Български език Математика Български език
6 Домашен бит Руски език Български език ЧК Български език
 
Проекти