БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

4 а, сутрин

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Български език

Ч. и прир.

Български език

Английски език

Английски език

2

Български език

Компютърно

Български език

Математика

Английски език

3

Математика

МатематикаФУЧ

Математика

Музика

Математика

4

Ч. и об.

Технологии

Ч. и прир.

Немски език ИУЧ

Български език

5

Немски език ИУЧ

Български език

Български ФУЧ

Немски език ИУЧ

Български език

6

Изобразително

Физическо

Физическо

Час на класа

Музика

 

7

       

Модул ФВС

           

 

 

4 б, сутрин

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Английски език

Английски език

Компютърно

Музика

Английски език

2

Математика

Математика

Ч. и прир.

Немски език ИУЧ

Математика

3

Български език

Ч. и об.

Технологии

Немски език ИУЧ

Ч. и прир.

4

Български език

Български език

МатематикаФУЧ

Математика

Български ФУЧ

5

Физическо

Български език

Български език

Български език

Физическо

6

Немски език ИУЧ

Музика

Български език

Час на класа

Изобразително

7

   

Модул ФВС

   

 

           

 

 

4 в, сутрин

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Български език

МатематикаФУЧ

Български език

Ч. и об.

Български ФУЧ

2

Български език

Ч. и прир.

Български език

Математика

Български език

3

Испански ИУЧ

Компютърно

Математика

Английски език

Математика

4

Испански ИУЧ

Технологии

Изобразително

Английски език

Ч. и прир.

5

Математика ИУЧ

Български език

Английски език

Музика

Испански ИУЧ

6

Физическо

Български език

Музика

Час на класа

Физическо

7

Модул ФВС

       

 

           

 

 

4 г, сутрин

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Математика

Физическо

Технологии

Музика

Испански ИУЧ

2

Български език

Физическо

Ч. и прир.

Английски език

Математика

3

Български език

Ч. и об.

Математика ФУЧ

Математика

Ч. и прир.

4

Изобразително

Математика

Компютърно

Български език

Английски език

5

Испански ИУЧ

Български език

Български език

Български ФУЧ

Английски език

6

Испански ИУЧ

Български език

Български език

Час на класа

Музика

 

7

       

Модул ФВС

           

 

 

4 д, сутрин

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Английски език

Английски език

Български език

Музика

Български език

2

Ч. и прир.

Български език

Компютърно

Руски език ИУЧ

Български език

3

Български език

Български език

Ч. и прир.

Руски език ИУЧ

Ч. и об.

 

4

Български език

Математика

Технологии

Математика

Изобразително

5

Руски език ИУЧ

Математика

Математика ФУЧ

Математика

Английски език

6

Музика

Физическо

Български ФУЧ

Час на класа

Физическо

7

 

Модул ФВС

     

 

           

 

 

4 е, сутрин

       

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1

Английски език

Ч. и об.

Технологии

Английски език

Музика

 

2

Математика

Математика

МатематикаФУЧ

Български език

Български език

3

Български език

Български език

Компютърно

Математика

Български ФУЧ

4

Български език

Физическо

Ч. и прир.

Руски език ИУЧ

Математика

5

Изобразително

Физическо

Български език

Руски език ИУЧ

Музика

 

6

Руски език ИУЧ

Английски език

Български език

Час на класа

Ч. и прир.

7

   

Модул ФВС

   

 

 
Проекти

Проекти