БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 


4 а, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Първи чужд език ЧК Руски език
2 Руски език Човекът и П Математика Математика Човекът и О
3 Български език Физическо Български език Български език Български език
4 Музика Български език Български език Музика Български език
5 Изобразително Български език Физическо Домашен бит Физическо
6 Първи чужд език Първи чужд език Човекът и О Първи чужд език Модул ФВС4 б, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Математика ЧК Човекът и О
2 Български език Математика Български език Български език Български език
3 Български език Руски език Български език Математика Български език
4 Руски език Музика Музика Изобразително Домашен бит
5 Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език Физическо Първи чужд език
6 Физическо Модул ФВС Човекът и П Човекът и О Физическо4 в, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Математика ЧК Човекът и О
2 Български език Математика Български език Български език Български език
3 Математика Човекът и О Български език Математика Български език
4 Физическо Физическо Първи чужд език Руски език Първи чужд език
5 Човекът и П Руски език Музика Първи чужд език Домашен бит
6 Първи чужд език Изобразително Модул ФВС Физическо Музика4 г, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и П Руски език Модул ФВС ЧК Български език
2 Български език Български език Български език Математика Математика
3 Български език Математика Български език Физическо Човекът и О
4 Първи чужд език Човекът и О Музика Първи чужд език Музика
5 Физическо Физическо Първи чужд език Български език Първи чужд език
6 Домашен бит Изобразително Математика Български език Руски език4 д, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Български език ЧК Български език
2 Руски език Български език Математика Български език Български език
3 Български език Математика Физическо Математика Руски език
4 Български език Човекът и О Изобразително Музика Домашен бит
5 Математика Първи чужд език Музика Човекът и О Модул ФВС
6 Първи чужд език Физическо Първи чужд език Първи чужд език Човекът и П4 е, следобед
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Първи чужд език Математика Физическо ЧК Математика
2 Математика Български език Български език Физическо Физическо
3 Руски език Български език Математика Човекът и О Човекът и О
4 Български език Човекът и П Първи чужд език Първи чужд език Първи чужд език
5 Музика Домашен бит Руски език Български език Български език
6 Модул ФВС Музика Изобразително Български език Български език

 
 
Проекти