БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

1 5 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език ИУЧ География Български език Математика Български език
2 Немски език ИУЧ География Български език Математика Български език
3 Български език Физическо Английски език Изобразително Музика
4 Български език Физическо Английски език Изобразително Музика
5 Човекът Английски език Математика История ФВС модул
6 Човекът Английски език Математика История ФВС модул
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  5 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език Английски език География Математика
2 Английски език Български език Английски език География Математика
3 Физическо Изобразително Български език Музика Човекът
4 Физическо Изобразително Български език Музика Човекът
5 Математика История ФВС модул Български език Испански ИУЧ
6 Математика История ФВС модул Български език Испански ИУЧ
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  5 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език ФВС модул Английски език Английски език Човекът
2 Български език ФВС модул Английски език Английски език Човекът
3 Математика Математика История Български език Испански ИУЧ
4 Математика Математика История Български език Испански ИУЧ
5 Физическо География Български език Музика Изобразително
6 Физическо География Български език Музика Изобразително
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  5 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език История Музика Български език Български език
2 Английски език История Музика Български език Български език
3 Изобразително Английски език Български език Човекът Физическо
4 Изобразително Английски език Български език Човекът Физическо
5 Математика ФВС модул Испански ИУЧ Математика География
6 Математика ФВС модул Испански ИУЧ Математика География
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  5 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Математика Български език Испански ИУЧ Английски език
2 География Математика Български език Испански ИУЧ Английски език
3 Английски език Изобразително Математика ФВС модул Български език
4 Английски език Изобразително Математика ФВС модул Български език
5 Физическо Български език История Човекът Музика
6 Физическо Български език История Човекът Музика
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  5 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език ФВС модул Математика Музика
2 Български език Английски език ФВС модул Математика Музика
3 Математика Български език География История Човекът
4 Математика Български език География История Човекът
5 Физическо Изобразително Български език Руски език ИУЧ Английски език
6 Физическо Изобразително Български език Руски език ИУЧ Английски език
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  5 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Човекът Руски език ИУЧ Физическо
2 Математика Български език Човекът Руски език ИУЧ Физическо
3 Изобразително История Музика ФВС модул География
4 Изобразително История Музика ФВС модул География
5 Английски език Математика Английски език Български език Български език
6 Английски език Математика Английски език Български език Български език
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           

 

 

 

2 5 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Немски език ИУЧ Английски ИУЧ Физическо Информационни
2 Технологии Немски език ИУЧ Английски ИУЧ Физическо Информационни
3 Английски език Български език История Човекът Музика
4 Английски език Български език История Човекът Музика
5 Български език География Изобразително Математика Математика
6 Български език География Изобразително Математика Математика
7 Човекът        
8 Човекът        
           
  5 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Информационни Английски ИУЧ Испански ИУЧ География
2 Английски език Информационни Английски ИУЧ Испански ИУЧ География
3 Български език Математика Български език История Математика
4 Български език Математика Български език История Математика
5 Човекът Физическо Технологии Човекът Изобразително
6 Човекът Физическо Технологии Човекът Изобразително
7       Музика  
8       Музика  
           
  5 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски ИУЧ Български език Математика Човекът Музика
2 Английски ИУЧ Български език Математика Човекът Музика
3 Информационни Физическо География Изобразително Човекът
4 Информационни Физическо География Изобразително Човекът
5 Математика История Английски език Български език Испански ИУЧ
6 Математика История Английски език Български език Испански ИУЧ
7 Технологии        
8 Технологии        
           
  5 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът Човекът Физическо Български език Технологии
2 Човекът Човекът Физическо Български език Технологии
3 Математика Български език Английски език Математика Испански ИУЧ
4 Математика Български език Английски език Математика Испански ИУЧ
5 Изобразително Английски ИУЧ История География Информационни
6 Изобразително Английски ИУЧ История География Информационни
7   Музика      
8   Музика      
           
  5 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Изобразително Математика История Човекът
2 Български език Изобразително Математика История Човекът
3 Музика Технологии Човекът Английски език Математика
4 Музика Технологии Човекът Английски език Математика
5 География Български език Информационни Физическо Английски ИУЧ
6 География Български език Информационни Физическо Английски ИУЧ
7         Испански ИУЧ
8         Испански ИУЧ
           
  5 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География История Човекът Руски език ИУЧ Английски език
2 География История Човекът Руски език ИУЧ Английски език
3 Изобразително Математика Български език Човекът Информационни
4 Изобразително Математика Български език Човекът Информационни
5 Физическо Технологии Музика Математика Български език
6 Физическо Технологии Музика Математика Български език
7   Английски ИУЧ      
8   Английски ИУЧ      
           
  5 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни Български език История Английски език Математика
2 Информационни Български език История Английски език Математика
3 Физическо География Технологии Руски език ИУЧ Човекът
4 Физическо География Технологии Руски език ИУЧ Човекът
5 Математика Изобразително Български език Човекът Музика
6 Математика Изобразително Български език Човекът Музика
7     Английски ИУЧ    
8     Английски ИУЧ    
 
Проекти

Проекти