БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

           
  5 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Човекът П Физическо История
  203 203 501 113 603
2 II ЧЕ Английски език Физическо Човекът П Математика
  504 206 112 501 300
3 II ЧЕ Човекът П Български език Математика Физическо
  504 501 203 300 112
4 Математика Математика Математика Български език Български език
  300 300 300 203 203
5 Английски език Технологии Математика Изобразително Български език
  206 404 300 403 203
6 Английски език Технологии Информационни Изобразително I чужд език ИУЧ
  206 404 406 403 206
7 География История Музика Час на класа Музика
  605 603 401   402
           
  5 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Физическо Български език География Технологии
  206 112 203 603 404
           
           
2 Български език Български език Човекът П Математика Технологии
  203 203 501 305 404
           
           
3 Български език История Физическо Изобразително Български език
  203 603 112 403 203
           
           
4 Физическо II nem Математика Изобразително История
  111 504 305 403 603
    II is      
    602      
5 Математика II nem Английски език Български език Математика
  305 504 206 203 305
    II is      
    602      
6 Човекът П Математика Английски език Музика Човекът П
  501 305 206 401 501
           
           
7 Музика Математика Информационни Час на класа I чужд език ИУЧ
  402 305 406   206
           
           
           
  5 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Математика Физическо Човекът П Български език
  402 305 112 501 203
2 Английски език Информационни Български език I чужд език ИУЧ Български език
  301 406 203 206 203
3 Английски език Английски език Изобразително Технологии II ЧЕ
  301 206 403 404 602
4 Математика Човекът П Изобразително Технологии II ЧЕ
  305 501 403 404 602
5 Български език Български език География Математика Музика
  203 203 605 305 401
6 Физическо История Математика Български език Математика
  112 603 305 203 305
7 Човекът П Физическо Математика Час на класа История
  501 113 305   603
           
  5 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Технологии Изобразително Математика Математика
  111 404 403 303 303
2 Математика Технологии Изобразително Физическо Физическо
  303 404 403 111 112
3 Математика Български език Математика Български език Български език
  303 205 303 205 205
4 Български език Математика Музика Човекът П Български език
  205 303 402 501 205
5 Английски език Човекът П Български език I чужд език ИУЧ II ЧЕ
  5 501 205 5 602
6 Английски език История География Английски език II ЧЕ
  5 503 605 5 602
7 Информационни Музика История Час на класа Човекът П
  405 401 503   501
           
  5 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Математика Английски език Български език Информационни
  404 302 206 205 405
2 Технологии II ЧЕ Английски език Български език Математика
  404 602 206 205 302
3 Български език II ЧЕ Български език Физическо Музика
  205 602 205 112 401
4 Английски език Физическо Математика Математика Физическо
  301 113 302 302 111
5 Математика Български език Изобразително История Български език
  302 205 403 503 205
6 Математика Музика Изобразително I чужд език ИУЧ Човекът П
  302 401 403 206 502
7 Човекът П История Човекът П Час на класа География
  502 503 502   605
           
  5 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Човекът П География Изобразително Физическо
  205 501 605 403 111
2 Български език Физическо Математика Изобразително Български език
  205 112 302 403 205
3 Човекът П Информационни Английски език Математика Английски език
  501 406 206 302 206
4 Музика Български език I чужд език ИУЧ Български език Човекът П
  402 205 206 205 501
5 Технологии История Музика Английски език II ЧЕ
  404 503 402 206 301
6 Технологии Математика Физическо История II ЧЕ
  404 302 113 503 301
7 Математика Математика Български език Час на класа Математика
  302 302 205   302
           
 
Проекти