БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

1
  5 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Технологии Изобразително Български език Немски език ИУЧ
  Борислава Бориславова Петрова Асен Асенов Наков Диана Василева Соколова Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
2 Български език Технологии Изобразително Български език Немски език ИУЧ
  Борислава Бориславова Петрова Асен Асенов Наков Диана Василева Соколова Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
3 География Математика Български език Компютърно Музика
  Себиха Алмазова Метушева Таня Радоева Белясин Борислава Бориславова Петрова Силвия Георгиева Илиева Александър Петров Митев
4 География Математика Български език Компютърно Музика
  Себиха Алмазова Метушева Таня Радоева Белясин Борислава Бориславова Петрова Силвия Георгиева Илиева Александър Петров Митев
5 Английски ИУЧ История Английски език Човекът Математика
  Мариана Григорова Петкова Стоян Росенов Шиваров Мариана Григорова Петкова Ива Петрова Петрова Таня Радоева Белясин
6 Английски ИУЧ История Английски език Човекът Математика
  Мариана Григорова Петкова Стоян Росенов Шиваров Мариана Григорова Петкова Ива Петрова Петрова Таня Радоева Белясин
7   Физическо   Час на класа  
    Мария Николова Николова   Ива Петрова Петрова  
8   Физическо   Час на класа  
    Мария Николова Николова   Ива Петрова Петрова  
           
  5 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика История Компютърно Изобразително
  Мариана Григорова Петкова Таня Радоева Белясин Стоян Росенов Шиваров Силвия Георгиева Илиева Диана Василева Соколова
2 Английски език Математика История Компютърно Изобразително
  Мариана Григорова Петкова Таня Радоева Белясин Стоян Росенов Шиваров Силвия Георгиева Илиева Диана Василева Соколова
3 Български език Английски ИУЧ Технологии Човекът Български език
  Борислава Бориславова Петрова Мариана Григорова Петкова Асен Асенов Наков Ива Петрова Петрова Борислава Бориславова Петрова
4 Български език Английски ИУЧ Технологии Човекът Български език
  Борислава Бориславова Петрова Мариана Григорова Петкова Асен Асенов Наков Ива Петрова Петрова Борислава Бориславова Петрова
5 География Физическо Математика Час на класа Немски език ИУЧ
  Себиха Алмазова Метушева Мария Николова Николова Таня Радоева Белясин Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
6 География Физическо Математика Час на класа Немски език ИУЧ
  Себиха Алмазова Метушева Мария Николова Николова Таня Радоева Белясин Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
7 Музика Български език      
  Александър Петров Митев Борислава Бориславова Петрова      
8 Музика Български език      
  Александър Петров Митев Борислава Бориславова Петрова      
           
  5 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Изобразително Български език История Български език
  Йордан Петков Йорданов Диана Василева Соколова Борислава Бориславова Петрова Стоян Росенов Шиваров Борислава Бориславова Петрова
2 География Изобразително Български език История Български език
  Йордан Петков Йорданов Диана Василева Соколова Борислава Бориславова Петрова Стоян Росенов Шиваров Борислава Бориславова Петрова
3 Математика Български език Английски ИУЧ Човекът Немски език ИУЧ
  Рая Цветанова Ганева Борислава Бориславова Петрова Мариана Григорова Петкова Мария Стойчева Георгиева Ваня Ангелова Григорова
4 Математика Български език Английски ИУЧ Човекът Немски език ИУЧ
  Рая Цветанова Ганева Борислава Бориславова Петрова Мариана Григорова Петкова Мария Стойчева Георгиева Ваня Ангелова Григорова
5 Музика Английски език Физическо Математика Технологии
  Александър Петров Митев Мариана Григорова Петкова Мария Николова Николова Рая Цветанова Ганева Асен Асенов Наков
6 Музика Английски език Физическо Математика Технологии
  Александър Петров Митев Мариана Григорова Петкова Мария Николова Николова Рая Цветанова Ганева Асен Асенов Наков
7   Компютърно   Час на класа  
    Силвия Георгиева Илиева   Йордан Петков Йорданов  
8   Компютърно   Час на класа  
    Силвия Георгиева Илиева   Йордан Петков Йорданов  
           
  5 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Английски ИУЧ Испански ИУЧ Технологии Музика
  Диана Василева Соколова Мариана Григорова Петкова Радослава Каменова Кирилова Асен Асенов Наков Александър Петров Митев
2 Изобразително Английски ИУЧ Испански ИУЧ Технологии Музика
  Диана Василева Соколова Мариана Григорова Петкова Радослава Каменова Кирилова Асен Асенов Наков Александър Петров Митев
3 Английски език Компютърно География Български език Математика
  Мариана Григорова Петкова Силвия Георгиева Илиева Себиха Алмазова Метушева Борислава Бориславова Петрова Рая Цветанова Ганева
4 Английски език Компютърно География Български език Математика
  Мариана Григорова Петкова Силвия Георгиева Илиева Себиха Алмазова Метушева Борислава Бориславова Петрова Рая Цветанова Ганева
5 Математика Български език История Човекът Български език
  Рая Цветанова Ганева Борислава Бориславова Петрова Стоян Росенов Шиваров Мария Стойчева Георгиева Борислава Бориславова Петрова
6 Математика Български език История Човекът Български език
  Рая Цветанова Ганева Борислава Бориславова Петрова Стоян Росенов Шиваров Мария Стойчева Георгиева Борислава Бориславова Петрова
7     Физическо Час на класа  
      Мария Николова Николова Александър Петров Митев  
8     Физическо Час на класа  
      Мария Николова Николова Александър Петров Митев  
           
  5 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Български език Музика Човекът
  Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева Радка Ангелова Караджова Александър Петров Митев Мария Стойчева Георгиева
2 Български език Математика Български език Музика Човекът
  Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева Радка Ангелова Караджова Александър Петров Митев Мария Стойчева Георгиева
3 Математика История Английски език Английски ИУЧ Технологии
  Елена Михайлова Колева Стоян Росенов Шиваров Антоанета Станиславова Милушева Антоанета Станиславова Милушева Асен Асенов Наков
4 Математика История Английски език Английски ИУЧ Технологии
  Елена Михайлова Колева Стоян Росенов Шиваров Антоанета Станиславова Милушева Антоанета Станиславова Милушева Асен Асенов Наков
5 Компютърно География Изобразително Български език Руски език ИУЧ
  Силвия Георгиева Илиева Себиха Алмазова Метушева Диана Василева Соколова Радка Ангелова Караджова Надежда Найденова Иванова
6 Компютърно География Изобразително Български език Руски език ИУЧ
  Силвия Георгиева Илиева Себиха Алмазова Метушева Диана Василева Соколова Радка Ангелова Караджова Надежда Найденова Иванова
7     Физическо Час на класа  
      Стефка Иванова Агова Мария Стойчева Георгиева  
8     Физическо Час на класа  
      Стефка Иванова Агова Мария Стойчева Георгиева  
           
  5 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Български език Компютърно Английски ИУЧ Руски език ИУЧ
  Асен Асенов Наков Радка Ангелова Караджова Силвия Георгиева Илиева Антоанета Станиславова Милушева Надежда Найденова Иванова
2 Технологии Български език Компютърно Английски ИУЧ Руски език ИУЧ
  Асен Асенов Наков Радка Ангелова Караджова Силвия Георгиева Илиева Антоанета Станиславова Милушева Надежда Найденова Иванова
3 Български език География История Физическо Човекът
  Радка Ангелова Караджова Себиха Алмазова Метушева Стоян Росенов Шиваров Стефка Иванова Агова Мария Стойчева Георгиева
4 Български език География История Физическо Човекът
  Радка Ангелова Караджова Себиха Алмазова Метушева Стоян Росенов Шиваров Стефка Иванова Агова Мария Стойчева Георгиева
5 Английски език Математика Български език Математика Изобразително
  Антоанета Станиславова Милушева Юлия Георгиева Николова-Георгиева Радка Ангелова Караджова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Диана Василева Соколова
6 Английски език Математика Български език Математика Изобразително
  Антоанета Станиславова Милушева Юлия Георгиева Николова-Георгиева Радка Ангелова Караджова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Диана Василева Соколова
7   Музика   Час на класа  
    Александър Петров Митев   Юлия Георгиева Николова-Георгиева  
8   Музика   Час на класа  
    Александър Петров Митев   Юлия Георгиева Николова-Георгиева  
           
  5 ж, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърно История География Човекът Технологии
  Силвия Георгиева Илиева Стоян Росенов Шиваров Себиха Алмазова Метушева Мария Стойчева Георгиева Асен Асенов Наков
2 Компютърно История География Човекът Технологии
  Силвия Георгиева Илиева Стоян Росенов Шиваров Себиха Алмазова Метушева Мария Стойчева Георгиева Асен Асенов Наков
3 Английски език Български език Български език Музика Руски език ИУЧ
  Антоанета Станиславова Милушева Радка Ангелова Караджова Радка Ангелова Караджова Александър Петров Митев Надежда Найденова Иванова
4 Английски език Български език Български език Музика Руски език ИУЧ
  Антоанета Станиславова Милушева Радка Ангелова Караджова Радка Ангелова Караджова Александър Петров Митев Надежда Найденова Иванова
5 Български език Физическо Математика Английски ИУЧ Математика
  Радка Ангелова Караджова Стефка Иванова Агова Елена Михайлова Колева Антоанета Станиславова Милушева Елена Михайлова Колева
6 Български език Физическо Математика Английски ИУЧ Математика
  Радка Ангелова Караджова Стефка Иванова Агова Елена Михайлова Колева Антоанета Станиславова Милушева Елена Михайлова Колева
7     Изобразително Час на класа  
      Диана Василева Соколова Антоанета Станиславова Милушева  
8     Изобразително Час на класа  
      Диана Василева Соколова Антоанета Станиславова Милушева  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
           
  5 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърно Английски език Математика Изобразително География
  Силвия Георгиева Илиева Мариана Григорова Петкова Таня Радоева Белясин Диана Василева Соколова Себиха Алмазова Метушева
2 Компютърно Английски език Математика Изобразително География
  Силвия Георгиева Илиева Мариана Григорова Петкова Таня Радоева Белясин Диана Василева Соколова Себиха Алмазова Метушева
3 Технологии История Английски език Български език Немски език ИУЧ
  Асен Асенов Наков Стоян Росенов Шиваров Мариана Григорова Петкова Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
4 Технологии История Английски език Български език Немски език ИУЧ
  Асен Асенов Наков Стоян Росенов Шиваров Мариана Григорова Петкова Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
5 Български език Музика Физическо Човекът Математика
  Борислава Бориславова Петрова Александър Петров Митев Мария Николова Николова Ива Петрова Петрова Таня Радоева Белясин
6 Български език Музика Физическо Човекът Математика
  Борислава Бориславова Петрова Александър Петров Митев Мария Николова Николова Ива Петрова Петрова Таня Радоева Белясин
7       ФВС модул  
        Мария Николова Николова  
8       ФВС модул  
        Мария Николова Николова  
           
  5 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език История География Български език Немски език ИУЧ
  Мариана Григорова Петкова Стоян Росенов Шиваров Себиха Алмазова Метушева Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
2 Английски език История География Български език Немски език ИУЧ
  Мариана Григорова Петкова Стоян Росенов Шиваров Себиха Алмазова Метушева Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
3 Български език Английски език Математика Човекът Математика
  Борислава Бориславова Петрова Мариана Григорова Петкова Таня Радоева Белясин Ива Петрова Петрова Таня Радоева Белясин
4 Български език Английски език Математика Човекът Математика
  Борислава Бориславова Петрова Мариана Григорова Петкова Таня Радоева Белясин Ива Петрова Петрова Таня Радоева Белясин
5 Компютърно Физическо Музика Технологии Изобразително
  Силвия Георгиева Илиева Мария Николова Николова Александър Петров Митев Асен Асенов Наков Диана Василева Соколова
6 Компютърно Физическо Музика Технологии Изобразително
  Силвия Георгиева Илиева Мария Николова Николова Александър Петров Митев Асен Асенов Наков Диана Василева Соколова
7     ФВС модул    
      Мария Николова Николова    
8     ФВС модул    
      Мария Николова Николова    
           
  5 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Математика Английски език Човекът Български език
  Йордан Петков Йорданов Рая Цветанова Ганева Мариана Григорова Петкова Мария Стойчева Георгиева Борислава Бориславова Петрова
2 География Математика Английски език Човекът Български език
  Йордан Петков Йорданов Рая Цветанова Ганева Мариана Григорова Петкова Мария Стойчева Георгиева Борислава Бориславова Петрова
3 Музика Компютърно Математика ФВС модул Изобразително
  Александър Петров Митев Силвия Георгиева Илиева Рая Цветанова Ганева Мария Николова Николова Диана Василева Соколова
4 Музика Компютърно Математика ФВС модул Изобразително
  Александър Петров Митев Силвия Георгиева Илиева Рая Цветанова Ганева Мария Николова Николова Диана Василева Соколова
5 Английски език История Технологии Български език Немски език ИУЧ
  Мариана Григорова Петкова Стоян Росенов Шиваров Асен Асенов Наков Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
6 Английски език История Технологии Български език Немски език ИУЧ
  Мариана Григорова Петкова Стоян Росенов Шиваров Асен Асенов Наков Борислава Бориславова Петрова Ваня Ангелова Григорова
7   Физическо      
    Мария Николова Николова      
8   Физическо      
    Мария Николова Николова      
           
  5 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История География Технологии Математика Математика
  Стоян Росенов Шиваров Себиха Алмазова Метушева Асен Асенов Наков Рая Цветанова Ганева Рая Цветанова Ганева
2 История География Технологии Математика Математика
  Стоян Росенов Шиваров Себиха Алмазова Метушева Асен Асенов Наков Рая Цветанова Ганева Рая Цветанова Ганева
3 Английски език Физическо Български език Човекът Български език
  Мариана Григорова Петкова Мария Николова Николова Борислава Бориславова Петрова Мария Стойчева Георгиева Борислава Бориславова Петрова
4 Английски език Физическо Български език Човекът Български език
  Мариана Григорова Петкова Мария Николова Николова Борислава Бориславова Петрова Мария Стойчева Георгиева Борислава Бориславова Петрова
5 Музика Английски език Испански ИУЧ ФВС модул Компютърно
  Александър Петров Митев Мариана Григорова Петкова Радослава Каменова Кирилова Мария Николова Николова Силвия Георгиева Илиева
6 Музика Английски език Испански ИУЧ ФВС модул Компютърно
  Александър Петров Митев Мариана Григорова Петкова Радослава Каменова Кирилова Мария Николова Николова Силвия Георгиева Илиева
7   Изобразително      
    Диана Василева Соколова      
8   Изобразително      
    Диана Василева Соколова      
           
  5 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Компютърно Английски език Български език Руски език ИУЧ
  Диана Василева Соколова Силвия Георгиева Илиева Антоанета Станиславова Милушева Радка Ангелова Караджова Надежда Найденова Иванова
2 Изобразително Компютърно Английски език Български език Руски език ИУЧ
  Диана Василева Соколова Силвия Георгиева Илиева Антоанета Станиславова Милушева Радка Ангелова Караджова Надежда Найденова Иванова
3 История Английски език Музика Технологии Физическо
  Стоян Росенов Шиваров Антоанета Станиславова Милушева Александър Петров Митев Асен Асенов Наков Стефка Иванова Агова
4 История Английски език Музика Технологии Физическо
  Стоян Росенов Шиваров Антоанета Станиславова Милушева Александър Петров Митев Асен Асенов Наков Стефка Иванова Агова
5 География Български език Математика Човекът Математика
  Себиха Алмазова Метушева Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева Мария Стойчева Георгиева Елена Михайлова Колева
6 География Български език Математика Човекът Математика
  Себиха Алмазова Метушева Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева Мария Стойчева Георгиева Елена Михайлова Колева
7 ФВС модул        
  Стефка Иванова Агова        
8 ФВС модул        
  Стефка Иванова Агова        
           
  5 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език Музика Руски език ИУЧ Изобразително
  Антоанета Станиславова Милушева Радка Ангелова Караджова Александър Петров Митев Надежда Найденова Иванова Диана Василева Соколова
2 Английски език Български език Музика Руски език ИУЧ Изобразително
  Антоанета Станиславова Милушева Радка Ангелова Караджова Александър Петров Митев Надежда Найденова Иванова Диана Василева Соколова
3 Компютърно Технологии Физическо Български език География
  Силвия Георгиева Илиева Асен Асенов Наков Стефка Иванова Агова Радка Ангелова Караджова Себиха Алмазова Метушева
4 Компютърно Технологии Физическо Български език География
  Силвия Георгиева Илиева Асен Асенов Наков Стефка Иванова Агова Радка Ангелова Караджова Себиха Алмазова Метушева
5 История Човекът Математика Математика Английски език
  Стоян Росенов Шиваров Мария Стойчева Георгиева Юлия Георгиева Николова-Георгиева Юлия Георгиева Николова-Георгиева Антоанета Станиславова Милушева
6 История Човекът Математика Математика Английски език
  Стоян Росенов Шиваров Мария Стойчева Георгиева Юлия Георгиева Николова-Георгиева Юлия Георгиева Николова-Георгиева Антоанета Станиславова Милушева
7   ФВС модул      
    Стефка Иванова Агова      
8   ФВС модул      
    Стефка Иванова Агова      
           
  5 ж, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Човекът Изобразително Английски език Компютърно
  Александър Петров Митев Мария Стойчева Георгиева Диана Василева Соколова Антоанета Станиславова Милушева Силвия Георгиева Илиева
2 Музика Човекът Изобразително Английски език Компютърно
  Александър Петров Митев Мария Стойчева Георгиева Диана Василева Соколова Антоанета Станиславова Милушева Силвия Георгиева Илиева
3 География Български език Математика Физическо Английски език
  Себиха Алмазова Метушева Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева Стефка Иванова Агова Антоанета Станиславова Милушева
4 География Български език Математика Физическо Английски език
  Себиха Алмазова Метушева Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева Стефка Иванова Агова Антоанета Станиславова Милушева
5 Български език Технологии История Математика Руски език ИУЧ
  Радка Ангелова Караджова Асен Асенов Наков Стоян Росенов Шиваров Елена Михайлова Колева Надежда Найденова Иванова
6 Български език Технологии История Математика Руски език ИУЧ
  Радка Ангелова Караджова Асен Асенов Наков Стоян Росенов Шиваров Елена Михайлова Колева Надежда Найденова Иванова
7         ФВС модул
          Стефка Иванова Агова
8         ФВС модул
          Стефка Иванова Агова
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекти

Проекти