БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

           
  5 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Човекът П Технологии Час на класа Информационни
  300 501 404 403 406
2 Математика Човекът П Физическо Музика Английски език
  300 501 113 402 206
3 Човекът П Математика Английски език Физическо Английски език
  501 300 206 111 206
4 Музика Математика Английски език Български език Изобразително
  401 300 206 203 403
5 II ЧЕ Физическо Математика Български език Изобразително
  504 111 300 203 403
6 II ЧЕ История Български език География Български език
  504 602 203 605 203
7 Физическо История Български език География Български език
  112 602 203 605 203
           
  5 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Музика География Час на класа Музика
  404 401 605 203 402
           
           
2 Информационни II nem География Математика Български език
  406 504 605 305 203
    II is      
    604      
3 Физическо II nem Изобразително Математика Физическо
  113 504 403 305 113
    II is      
    604      
4 Български език Английски език Изобразително Английски език Математика
  203 206 403 206 305
           
           
5 Български език Английски език Човекът П Английски език Математика
  203 206 501 206 305
           
           
6 Човекът П Физическо Човекът П Български език История
  501 113 501 203 602
           
           
7 Математика Български език Физическо Български език История
  305 203 112 203 602
           
           
           
  5 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът П Физическо Човекът П Час на класа География
  501 112 501 501 605
2 Физическо Информационни Човекът П Български език География
  111 406 501 203 605
3 Изобразително Английски език Технологии Български език Математика
  403 206 404 203 305
4 Изобразително История Математика Музика Английски език
  403 602 305 401 206
5 Математика История Математика II ЧЕ Български език
  305 602 305 604 203
6 Български език Български език Английски език II ЧЕ Физическо
  203 203 206 604 111
7 Български език Математика Английски език Физическо Музика
  203 305 206 111 401
           
  5 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Математика Български език Час на класа Физическо
  113 303 205 401 112
2 Английски език Физическо Български език Английски език Технологии
  5 111 205 5 404
3 Английски език Музика Човекът П Английски език Математика
  5 402 501 5 303
4 Български език II ЧЕ Човекът П Математика Математика
  205 604 501 303 303
5 Български език II ЧЕ Физическо Математика Човекът П
  205 604 113 303 501
6 Изобразително География История Музика Български език
  403 605 503 401 205
7 Изобразително География История Информационни Български език
  403 605 503 406 205
           
  5 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Изобразително Час на класа Математика
  205 302 403 206 302
2 Български език Математика Изобразително Физическо Математика
  205 302 403 113 302
3 Човекът П Български език Физическо II ЧЕ Български език
  502 205 111 604 205
4 Човекът П Български език История II ЧЕ Български език
  502 205 503 604 205
5 Физическо Музика История Музика География
  113 401 503 402 605
6 Английски език Технологии Информационни Английски език География
  206 404 406 206 605
7 Математика Английски език Човекът П Английски език Физическо
  302 206 502 206 112
           
  5 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Изобразително Музика Час на класа Английски език
  503 403 402 302 206
2 Математика Изобразително Музика Човекът П Физическо
  302 403 402 501 112
3 Български език Физическо История Човекът П География
  205 111 503 501 605
4 Английски език Математика География Физическо II ЧЕ
  206 302 605 111 301
5 Английски език Математика Английски език Български език II ЧЕ
  206 302 206 205 301
6 Физическо Информационни Български език Български език Математика
  113 406 205 205 302
7 Човекът П Български език Български език Технологии Математика
  501 205 205 404 302
           
 
Проекти