БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  6 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително II ЧЕ I чужд език ИУЧ Час на класа История
  403   7 304 602
2 Изобразително Физическо Музика Български език История
  403 113 401 201 602
3 Български език Български език Човекът П Български език Английски език
  201 201 502 201 7
4 Български език Български език Човекът П Музика Английски език
  201 201 502 402 7
5 Математика Английски език Математика Информационни Физическо
  304 7 304 406 111
6 Физическо Английски език Математика Човекът П Математика
  111 7 304 502 304
7 Физическо Технологии География II ЧЕ Математика
  111 404 603   304
           
  6 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика II ЧЕ Музика Час на класа Български език
  304   401 111 201
2 Математика Английски език Английски език Математика Български език
  304 7 7 304 201
3 Музика Английски език Английски език Човекът П История
  401 7 7 502 602
4 Физическо Технологии Математика Български език История
  111 404 304 201 602
5 I чужд език ИУЧ Информационни Човекът П Български език Физическо
  7 406 502 201 113
6 Български език Физическо Човекът П География Изобразително
  201 111 502 603 403
7 Български език Математика Физическо II ЧЕ Изобразително
  201 304 111   403
           
  6 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език II ЧЕ Български език Час на класа Физическо
  201   201 201 113
2 Български език История Български език Физическо Английски език
  201 602 201 111 7
3 Математика История Физическо Музика Български език
  304 602 112 401 201
4 Математика Човекът П Информационни Човекът П Български език
  304 501 406 501 201
5 Физическо Математика Музика Математика I чужд език ИУЧ
  112 304 401 304 7
6 Английски език Математика География Технологии Изобразително
  7 304 603 404 402
7 Английски език Английски език Човекът П II ЧЕ Изобразително
  7 7 501   402
           
  6 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История II ЧЕ Български език Час на класа I чужд език ИУЧ
  601   200 200 7
2 История Български език Български език Английски език Математика
  601 200 200 7 304
3 Български език Български език Музика Английски език Математика
  200 200 401 7 304
4 Български език Музика Английски език Физическо Физическо
  200 402 7 112 111
5 Технологии География Английски език Изобразително Човекът П
  404 603 7 403 502
6 Математика Физическо Физическо Изобразително Човекът П
  304 112 111 403 502
7 Математика Информационни Математика Човекът П  
  304 406 304 502  
           
  6 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език II ЧЕ Човекът П Час на класа Български език
  200   502 601 200
2 Български език Физическо Човекът П Музика Български език
  200 112 502 401 200
3 Английски език Математика Информационни Физическо Технологии
  7 304 406 113 404
4 Английски език I чужд език ИУЧ Физическо История Математика
  7 7 111 601 304
5 География Човекът П Български език История Математика
  603 502 200 601 304
6 Физическо Изобразително Български език Математика Английски език
  112 403 200 304 7
7   Изобразително Музика Математика Английски език
    403 401 304 7
           
  6 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език II ЧЕ Английски език Час на класа Изобразително
  606   606 305 403
2 Английски език Музика Английски език Български език Изобразително
  606 401 606 200 403
3 Физическо Човекът П Български език Български език Български език
  111 502 200 200 200
4 I чужд език ИУЧ Човекът П Български език Математика Български език
  5 502 200 305 200
5 Човекът П История Физическо Технологии География
  502 601 111 404 603
6 Математика История Музика Информационни Математика
  305 601 401 406 305
7   Физическо Математика Физическо Математика
    113 305 113 305
           
  6 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика II ЧЕ Физическо Час на класа Човекът П
  401   113 502 502
2 Английски език I чужд език ИУЧ Физическо Английски език Физическо
  206 206 111 206 111
3 Английски език Информационни Математика Английски език Изобразително
  206 406 305 206 402
4 Физическо Математика Музика Български език Изобразително
  112 305 401 200 402
5 Български език Математика История Български език Български език
  200 305 601 200 200
6 Български език Човекът П История Математика Български език
  200 502 601 305 200
7 Технологии Човекът П   Математика География
  404 502   305 603
           
 
Проекти