БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

1
  6 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Немски език ИУЧ Български език Български език
  Таня Радоева Белясин Светла Иванова Рашкова Ваня Ангелова Григорова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Веселина Стефанова Павлова-Найденова
2 Математика Английски език Немски език ИУЧ Български език Български език
  Таня Радоева Белясин Светла Иванова Рашкова Ваня Ангелова Григорова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Веселина Стефанова Павлова-Найденова
3 Физическо ФВС модул Изобразително Английски език География
  Стефка Иванова Агова Стефка Иванова Агова Сабина Пенчева Хубавенкова Светла Иванова Рашкова Себиха Алмазова Метушева
4 Физическо ФВС модул Изобразително Английски език География
  Стефка Иванова Агова Стефка Иванова Агова Сабина Пенчева Хубавенкова Светла Иванова Рашкова Себиха Алмазова Метушева
5 Човекът Математика Български език Технологии История
  Мария Стойчева Георгиева Таня Радоева Белясин Веселина Стефанова Павлова-Найденова Асен Асенов Наков Георги Николаев Димитров
6 Човекът Математика Български език Технологии История
  Мария Стойчева Георгиева Таня Радоева Белясин Веселина Стефанова Павлова-Найденова Асен Асенов Наков Георги Николаев Димитров
7 Музика        
  Илиана Тодорова Траянова        
8 Музика        
  Илиана Тодорова Траянова        
           
  6 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език ФВС модул Български език История Математика
  Веселина Стефанова Павлова-Найденова Стефка Иванова Агова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Георги Николаев Димитров Таня Радоева Белясин
2 Български език ФВС модул Български език История Математика
  Веселина Стефанова Павлова-Найденова Стефка Иванова Агова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Георги Николаев Димитров Таня Радоева Белясин
3 Човекът Английски език Математика Технологии Български език
  Мария Стойчева Георгиева Светла Иванова Рашкова Таня Радоева Белясин Асен Асенов Наков Веселина Стефанова Павлова-Найденова
4 Човекът Английски език Математика Технологии Български език
  Мария Стойчева Георгиева Светла Иванова Рашкова Таня Радоева Белясин Асен Асенов Наков Веселина Стефанова Павлова-Найденова
5 Физическо Испански ИУЧ География Английски език Изобразително
  Стефка Иванова Агова Радослава Каменова Кирилова Себиха Алмазова Метушева Светла Иванова Рашкова Сабина Пенчева Хубавенкова
6 Физическо Испански ИУЧ География Английски език Изобразително
  Стефка Иванова Агова Радослава Каменова Кирилова Себиха Алмазова Метушева Светла Иванова Рашкова Сабина Пенчева Хубавенкова
7     Музика    
      Илиана Тодорова Траянова    
8     Музика    
      Илиана Тодорова Траянова    
           
  6 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът Изобразително Английски език Математика ФВС модул
  Мария Стойчева Георгиева Сабина Пенчева Хубавенкова Светла Иванова Рашкова Таня Радоева Белясин Стефка Иванова Агова
2 Човекът Изобразително Английски език Математика ФВС модул
  Мария Стойчева Георгиева Сабина Пенчева Хубавенкова Светла Иванова Рашкова Таня Радоева Белясин Стефка Иванова Агова
3 Технологии Испански ИУЧ Български език Български език Математика
  Асен Асенов Наков Радослава Каменова Кирилова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Таня Радоева Белясин
4 Технологии Испански ИУЧ Български език Български език Математика
  Асен Асенов Наков Радослава Каменова Кирилова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Таня Радоева Белясин
5 История Български език Физическо Музика География
  Георги Николаев Димитров Веселина Стефанова Павлова-Найденова Стефка Иванова Агова Илиана Тодорова Траянова Себиха Алмазова Метушева
6 История Български език Физическо Музика География
  Георги Николаев Димитров Веселина Стефанова Павлова-Найденова Стефка Иванова Агова Илиана Тодорова Траянова Себиха Алмазова Метушева
7       Английски език  
        Светла Иванова Рашкова  
8       Английски език  
        Светла Иванова Рашкова  
           
  6 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Испански ИУЧ Технологии География Английски език
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Радослава Каменова Кирилова Асен Асенов Наков Себиха Алмазова Метушева Светла Иванова Рашкова
2 Математика Испански ИУЧ Технологии География Английски език
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Радослава Каменова Кирилова Асен Асенов Наков Себиха Алмазова Метушева Светла Иванова Рашкова
3 Изобразително Музика Английски език Математика Български език
  Сабина Пенчева Хубавенкова Илиана Тодорова Траянова Светла Иванова Рашкова Юлия Георгиева Николова-Георгиева София Василева Дюлгерова
4 Изобразително Музика Английски език Математика Български език
  Сабина Пенчева Хубавенкова Илиана Тодорова Траянова Светла Иванова Рашкова Юлия Георгиева Николова-Георгиева София Василева Дюлгерова
5 Български език История Български език Физическо ФВС модул
  София Василева Дюлгерова Георги Николаев Димитров София Василева Дюлгерова Петко Юлианов Бачийски Петко Юлианов Бачийски
6 Български език История Български език Физическо ФВС модул
  София Василева Дюлгерова Георги Николаев Димитров София Василева Дюлгерова Петко Юлианов Бачийски Петко Юлианов Бачийски
7   Човекът      
    Мария Стойчева Георгиева      
8   Човекът      
    Мария Стойчева Георгиева      
           
  6 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо История Математика ФВС модул Музика
  Стефка Иванова Агова Георги Николаев Димитров Юлия Георгиева Николова-Георгиева Стефка Иванова Агова Илиана Тодорова Траянова
2 Физическо История Математика ФВС модул Музика
  Стефка Иванова Агова Георги Николаев Димитров Юлия Георгиева Николова-Георгиева Стефка Иванова Агова Илиана Тодорова Траянова
3 Български език Математика Изобразително География Човекът
  Веселина Стефанова Павлова-Найденова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Диана Василева Соколова Себиха Алмазова Метушева Ива Петрова Петрова
4 Български език Математика Изобразително География Човекът
  Веселина Стефанова Павлова-Найденова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Диана Василева Соколова Себиха Алмазова Метушева Ива Петрова Петрова
5 Английски език Технологии Английски език Български език Български език
  Светла Иванова Рашкова Асен Асенов Наков Светла Иванова Рашкова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Веселина Стефанова Павлова-Найденова
6 Английски език Технологии Английски език Български език Български език
  Светла Иванова Рашкова Асен Асенов Наков Светла Иванова Рашкова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Веселина Стефанова Павлова-Найденова
7       Испански ИУЧ  
        Радослава Каменова Кирилова  
8       Испански ИУЧ  
        Радослава Каменова Кирилова  
           
  6 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Руски език ИУЧ Изобразително Математика
  Антоанета Станиславова Милушева Антоанета Станиславова Милушева Надежда Найденова Иванова Диана Василева Соколова Юлия Георгиева Николова-Георгиева
2 Английски език Английски език Руски език ИУЧ Изобразително Математика
  Антоанета Станиславова Милушева Антоанета Станиславова Милушева Надежда Найденова Иванова Диана Василева Соколова Юлия Георгиева Николова-Георгиева
3 Математика История Български език Български език Физическо
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Георги Николаев Димитров София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова Петко Юлианов Бачийски
4 Математика История Български език Български език Физическо
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Георги Николаев Димитров София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова Петко Юлианов Бачийски
5 Музика ФВС модул Технологии География Човекът
  Илиана Тодорова Траянова Петко Юлианов Бачийски Асен Асенов Наков Себиха Алмазова Метушева Ива Петрова Петрова
6 Музика ФВС модул Технологии География Човекът
  Илиана Тодорова Траянова Петко Юлианов Бачийски Асен Асенов Наков Себиха Алмазова Метушева Ива Петрова Петрова
7   Български език      
    София Василева Дюлгерова      
8   Български език      
    София Василева Дюлгерова      
           
  6 ж, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо География Английски език Математика Английски език
  Петко Юлианов Бачийски Себиха Алмазова Метушева Антоанета Станиславова Милушева Юлия Георгиева Николова-Георгиева Антоанета Станиславова Милушева
2 Физическо География Английски език Математика Английски език
  Петко Юлианов Бачийски Себиха Алмазова Метушева Антоанета Станиславова Милушева Юлия Георгиева Николова-Георгиева Антоанета Станиславова Милушева
3 Български език Технологии Музика История Изобразително
  София Василева Дюлгерова Асен Асенов Наков Илиана Тодорова Траянова Георги Николаев Димитров Диана Василева Соколова
4 Български език Технологии Музика История Изобразително
  София Василева Дюлгерова Асен Асенов Наков Илиана Тодорова Траянова Георги Николаев Димитров Диана Василева Соколова
5 Математика Човекът Руски език ИУЧ Български език Български език
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Ива Петрова Петрова Надежда Найденова Иванова София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова
6 Математика Човекът Руски език ИУЧ Български език Български език
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Ива Петрова Петрова Надежда Найденова Иванова София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова
7       ФВС модул  
        Петко Юлианов Бачийски  
8       ФВС модул  
        Петко Юлианов Бачийски  
           

 

2
  6 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език История Немски език ИУЧ Физическо Български език
  Светла Иванова Рашкова Георги Николаев Димитров Ваня Ангелова Григорова Стефка Иванова Агова Веселина Стефанова Павлова-Найденова
2 Английски език История Немски език ИУЧ Физическо Български език
  Светла Иванова Рашкова Георги Николаев Димитров Ваня Ангелова Григорова Стефка Иванова Агова Веселина Стефанова Павлова-Найденова
3 Човекът Математика Български език Математика Човекът
  Мария Стойчева Георгиева Таня Радоева Белясин Веселина Стефанова Павлова-Найденова Таня Радоева Белясин Мария Стойчева Георгиева
4 Човекът Математика Български език Математика Човекът
  Мария Стойчева Георгиева Таня Радоева Белясин Веселина Стефанова Павлова-Найденова Таня Радоева Белясин Мария Стойчева Георгиева
5 Изобразително Физическо Английски език Информационни Музика
  Сабина Пенчева Хубавенкова Стефка Иванова Агова Светла Иванова Рашкова Силвия Георгиева Илиева Илиана Тодорова Траянова
6 Изобразително Физическо Английски език Информационни Музика
  Сабина Пенчева Хубавенкова Стефка Иванова Агова Светла Иванова Рашкова Силвия Георгиева Илиева Илиана Тодорова Траянова
7       Час на класа  
        Веселина Стефанова Павлова-Найденова  
8       Час на класа  
        Веселина Стефанова Павлова-Найденова  
           
  6 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Информационни Музика Математика
  Стефка Иванова Агова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Силвия Георгиева Илиева Илиана Тодорова Траянова Таня Радоева Белясин
2 Физическо Български език Информационни Музика Математика
  Стефка Иванова Агова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Силвия Георгиева Илиева Илиана Тодорова Траянова Таня Радоева Белясин
3 Математика Физическо Английски език История Изобразително
  Таня Радоева Белясин Стефка Иванова Агова Светла Иванова Рашкова Георги Николаев Димитров Сабина Пенчева Хубавенкова
4 Математика Физическо Английски език История Изобразително
  Таня Радоева Белясин Стефка Иванова Агова Светла Иванова Рашкова Георги Николаев Димитров Сабина Пенчева Хубавенкова
5 Човекът Испански ИУЧ Човекът Български език Английски език
  Мария Стойчева Георгиева Радослава Каменова Кирилова Мария Стойчева Георгиева Веселина Стефанова Павлова-Найденова Светла Иванова Рашкова
6 Човекът Испански ИУЧ Човекът Български език Английски език
  Мария Стойчева Георгиева Радослава Каменова Кирилова Мария Стойчева Георгиева Веселина Стефанова Павлова-Найденова Светла Иванова Рашкова
7       Час на класа  
        Таня Радоева Белясин  
8       Час на класа  
        Таня Радоева Белясин  
           
  6 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физическо Български език Английски език Човекът
  Таня Радоева Белясин Стефка Иванова Агова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Светла Иванова Рашкова Мария Стойчева Георгиева
2 Математика Физическо Български език Английски език Човекът
  Таня Радоева Белясин Стефка Иванова Агова Веселина Стефанова Павлова-Найденова Светла Иванова Рашкова Мария Стойчева Георгиева
3 Английски език Испански ИУЧ Човекът Информационни Български език
  Светла Иванова Рашкова Радослава Каменова Кирилова Мария Стойчева Георгиева Силвия Георгиева Илиева Веселина Стефанова Павлова-Найденова
4 Английски език Испански ИУЧ Човекът Информационни Български език
  Светла Иванова Рашкова Радослава Каменова Кирилова Мария Стойчева Георгиева Силвия Георгиева Илиева Веселина Стефанова Павлова-Найденова
5 Физическо История Музика Математика Изобразително
  Стефка Иванова Агова Георги Николаев Димитров Илиана Тодорова Траянова Таня Радоева Белясин Сабина Пенчева Хубавенкова
6 Физическо История Музика Математика Изобразително
  Стефка Иванова Агова Георги Николаев Димитров Илиана Тодорова Траянова Таня Радоева Белясин Сабина Пенчева Хубавенкова
7       Час на класа  
        Георги Николаев Димитров  
8       Час на класа  
        Георги Николаев Димитров  
           
  6 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Испански ИУЧ Човекът Физическо Музика
  Сабина Пенчева Хубавенкова Радослава Каменова Кирилова Мария Стойчева Георгиева Петко Юлианов Бачийски Илиана Тодорова Траянова
2 Изобразително Испански ИУЧ Човекът Физическо Музика
  Сабина Пенчева Хубавенкова Радослава Каменова Кирилова Мария Стойчева Георгиева Петко Юлианов Бачийски Илиана Тодорова Траянова
3 Математика Български език Български език Математика Английски език
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Светла Иванова Рашкова
4 Математика Български език Български език Математика Английски език
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Светла Иванова Рашкова
5 Английски език Информационни Физическо История Човекът
  Светла Иванова Рашкова Силвия Георгиева Илиева Петко Юлианов Бачийски Георги Николаев Димитров Мария Стойчева Георгиева
6 Английски език Информационни Физическо История Човекът
  Светла Иванова Рашкова Силвия Георгиева Илиева Петко Юлианов Бачийски Георги Николаев Димитров Мария Стойчева Георгиева
7       Час на класа  
        Себиха Алмазова Метушева  
8       Час на класа  
        Себиха Алмазова Метушева  
           
  6 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Английски език Испански ИУЧ Математика
  Веселина Стефанова Павлова-Найденова Светла Иванова Рашкова Светла Иванова Рашкова Радослава Каменова Кирилова Юлия Георгиева Николова-Георгиева
2 Български език Английски език Английски език Испански ИУЧ Математика
  Веселина Стефанова Павлова-Найденова Светла Иванова Рашкова Светла Иванова Рашкова Радослава Каменова Кирилова Юлия Георгиева Николова-Георгиева
3 Физическо История Информационни Български език Музика
  Стефка Иванова Агова Георги Николаев Димитров Силвия Георгиева Илиева Веселина Стефанова Павлова-Найденова Илиана Тодорова Траянова
4 Физическо История Информационни Български език Музика
  Стефка Иванова Агова Георги Николаев Димитров Силвия Георгиева Илиева Веселина Стефанова Павлова-Найденова Илиана Тодорова Траянова
5 Математика Изобразително Човекът Физическо Човекът
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Диана Василева Соколова Ива Петрова Петрова Стефка Иванова Агова Ива Петрова Петрова
6 Математика Изобразително Човекът Физическо Човекът
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Диана Василева Соколова Ива Петрова Петрова Стефка Иванова Агова Ива Петрова Петрова
7       Час на класа  
        Стефка Иванова Агова  
8       Час на класа  
        Стефка Иванова Агова  
           
  6 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Изобразително Руски език ИУЧ История Английски език
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Диана Василева Соколова Надежда Найденова Иванова Георги Николаев Димитров Антоанета Станиславова Милушева
2 Математика Изобразително Руски език ИУЧ История Английски език
  Юлия Георгиева Николова-Георгиева Диана Василева Соколова Надежда Найденова Иванова Георги Николаев Димитров Антоанета Станиславова Милушева
3 Музика Математика Човекът Физическо Човекът
  Илиана Тодорова Траянова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Ива Петрова Петрова Петко Юлианов Бачийски Ива Петрова Петрова
4 Музика Математика Човекът Физическо Човекът
  Илиана Тодорова Траянова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Ива Петрова Петрова Петко Юлианов Бачийски Ива Петрова Петрова
5 Български език Български език Информационни Английски език Физическо
  София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова Силвия Георгиева Илиева Антоанета Станиславова Милушева Петко Юлианов Бачийски
6 Български език Български език Информационни Английски език Физическо
  София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова Силвия Георгиева Илиева Антоанета Станиславова Милушева Петко Юлианов Бачийски
7       Час на класа  
        Петко Юлианов Бачийски  
8       Час на класа  
        Петко Юлианов Бачийски  
           
  6 ж, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Английски език Човекът Математика Човекът
  Илиана Тодорова Траянова Антоанета Станиславова Милушева Ива Петрова Петрова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Ива Петрова Петрова
2 Музика Английски език Човекът Математика Човекът
  Илиана Тодорова Траянова Антоанета Станиславова Милушева Ива Петрова Петрова Юлия Георгиева Николова-Георгиева Ива Петрова Петрова
3 Български език Изобразително Физическо Английски език Информационни
  София Василева Дюлгерова Диана Василева Соколова Петко Юлианов Бачийски Антоанета Станиславова Милушева Силвия Георгиева Илиева
4 Български език Изобразително Физическо Английски език Информационни
  София Василева Дюлгерова Диана Василева Соколова Петко Юлианов Бачийски Антоанета Станиславова Милушева Силвия Георгиева Илиева
5 История Математика Руски език ИУЧ Физическо Български език
  Георги Николаев Димитров Юлия Георгиева Николова-Георгиева Надежда Найденова Иванова Петко Юлианов Бачийски София Василева Дюлгерова
6 История Математика Руски език ИУЧ Физическо Български език
  Георги Николаев Димитров Юлия Георгиева Николова-Георгиева Надежда Найденова Иванова Петко Юлианов Бачийски София Василева Дюлгерова
7       Час на класа  
        София Василева Дюлгерова  
8       Час на класа  
        София Василева Дюлгерова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекти

Проекти