БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

1 6 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език ФВС модул Физическо Български език Английски език
2 Английски език ФВС модул Физическо Български език Английски език
3 Математика География Човекът Немски език ИУЧ Информационни
4 Математика География Човекът Немски език ИУЧ Информационни
5 Изобразително Български език Математика Музика История
6 Изобразително Български език Математика Музика История
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  6 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Човекът Математика Немски език ИУЧ ФВС модул
2 Музика Човекът Математика Немски език ИУЧ ФВС модул
3 Информационни Математика Български език История Изобразително
4 Информационни Математика Български език История Изобразително
5 География Английски език Физическо Английски език Български език
6 География Английски език Физическо Английски език Български език
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  6 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни Математика Български език Изобразително История
2 Информационни Математика Български език Изобразително История
3 География Човекът ФВС модул Математика Музика
4 География Човекът ФВС модул Математика Музика
5 Български език Физическо Английски език Испански ИУЧ Английски език
6 Български език Физическо Английски език Испански ИУЧ Английски език
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  6 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ФВС модул География Български език Математика Български език
2 ФВС модул География Български език Математика Български език
3 Човекът Английски език Испански ИУЧ Информационни История
4 Човекът Английски език Испански ИУЧ Информационни История
5 Английски език Музика Изобразително Физическо Математика
6 Английски език Музика Изобразително Физическо Математика
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  6 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът Английски език Музика История Български език
2 Човекът Английски език Музика История Български език
3 ФВС модул Математика Изобразително Руски език ИУЧ Английски език
4 ФВС модул Математика Изобразително Руски език ИУЧ Английски език
5 Информационни География Математика Български език Физическо
6 Информационни География Математика Български език Физическо
7       Час на класа  
8       Час на класа  
           
  6 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География История Информационни Човекът Български език
2 География История Информационни Човекът Български език
3 Английски език ФВС модул Английски език Математика Физическо
4 Английски език ФВС модул Английски език Математика Физическо
5 Математика Изобразително Музика Български език Руски език ИУЧ
6 Математика Изобразително Музика Български език Руски език ИУЧ
7       Час на класа  
8       Час на класа  

 

 

 

2 6 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски ИУЧ Музика Математика Английски език Човекът
2 Английски ИУЧ Музика Математика Английски език Човекът
3 Български език Български език Изобразително Технологии Физическо
4 Български език Български език Изобразително Технологии Физическо
5 Математика География История Немски език ИУЧ Български език
6 Математика География История Немски език ИУЧ Български език
7 Физическо        
8 Физическо        
           
  6 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Английски език Човекът Математика Физическо
2 Физическо Английски език Човекът Математика Физическо
3 Технологии География История Немски език ИУЧ Музика
4 Технологии География История Немски език ИУЧ Музика
5 Английски ИУЧ Български език Български език Български език Математика
6 Английски ИУЧ Български език Български език Български език Математика
7     Изобразително    
8     Изобразително    
           
  6 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език География Технологии Изобразително Английски език
2 Български език География Технологии Изобразително Английски език
3 Математика Математика Човекът Български език Български език
4 Математика Математика Човекът Български език Български език
5 Физическо Английски ИУЧ Испански ИУЧ История Физическо
6 Физическо Английски ИУЧ Испански ИУЧ История Физическо
7         Музика
8         Музика
           
  6 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Физическо Български език Технологии История
2 Български език Физическо Български език Технологии История
3 Математика Английски език Испански ИУЧ Математика Изобразително
4 Математика Английски език Испански ИУЧ Математика Изобразително
5 География Български език Човекът Музика Английски ИУЧ
6 География Български език Човекът Музика Английски ИУЧ
7   Физическо      
8   Физическо      
           
  6 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Български език История Математика Български език
2 Изобразително Български език История Математика Български език
3 Английски език Човекът Музика Физическо Математика
4 Английски език Човекът Музика Физическо Математика
5 Български език Физическо Английски ИУЧ Руски език ИУЧ Технологии
6 Български език Физическо Английски ИУЧ Руски език ИУЧ Технологии
7 География        
8 География        
           
  6 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Изобразително Физическо Физическо Математика
2 География Изобразително Физическо Физическо Математика
3 Музика Български език Математика История Английски език
4 Музика Български език Математика История Английски език
5 Български език Човекът Български език Английски ИУЧ Руски език ИУЧ
6 Български език Човекът Български език Английски ИУЧ Руски език ИУЧ
7   Технологии      
8   Технологии      
           
 
Проекти

Проекти