БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  6 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика История География Физическо II ЧЕ
  304 603 603 112  
2 Музика Математика Математика Математика II ЧЕ
  401 304 304 304  
3 I чужд език ИУЧ Български език Човекът П Музика История
  7 201 502 401 603
4 Български език Изобразително Технологии Български език Математика
  201 403 404 201 304
5 Човекът П Изобразително Технологии Български език Физическо
  502 403 404 201 112
6 Информационни II ЧЕ Български език Английски език Английски език
  406   201 7 7
7 География II ЧЕ Български език Час на класа Английски език
  604   201   7
1 Физическо        
  111        
           
  6 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Информационни Музика Математика II ЧЕ
  112 406 401 304  
2 Български език История Английски език Човекът П II ЧЕ
  201 603 7 502  
3 Български език Математика Математика Английски език Изобразително
  201 304 304 7 403
4 Човекът П I чужд език ИУЧ Математика География Изобразително
  502 7 304 605 403
5 География Български език Български език Музика История
  603 201 201 401 603
6 Математика II ЧЕ Технологии Български език Физическо
  304   404 201 113
7 Английски език II ЧЕ Технологии Час на класа Български език
  7   404   201
1     Физическо    
      111    
           
  6 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът П Математика I чужд език ИУЧ Английски език II ЧЕ
  501 304 7 7  
2 Физическо Човекът П География Английски език II ЧЕ
  113 501 603 7  
3 Математика Английски език Български език Изобразително Технологии
  304 7 201 402 404
4 Информационни Български език Български език Изобразително Технологии
  406 201 201 402 404
5 Български език История Музика География Български език
  201 603 401 605 201
6 Български език II ЧЕ Физическо Математика Музика
  201   112 304 402
7 История II ЧЕ Математика Час на класа Математика
  603   304   304
1         Физическо
          111
           
  6 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът П Изобразително Физическо Технологии II ЧЕ
  502 403 111 404  
2 Математика Изобразително Човекът П Технологии II ЧЕ
  304 403 502 404  
3 Музика Физическо Музика История Английски език
  401 112 401 601 7
4 География Математика История I чужд език ИУЧ География
  603 304 601 7 605
5 Български език Английски език Информационни Математика Математика
  200 7 406 304 304
6 Български език Английски език Математика Български език Български език
  200 7 304 200 200
7   Български език Български език Час на класа Физическо
    200 200   113
           
  6 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език I чужд език ИУЧ Математика Изобразително II ЧЕ
  7 7 304 402  
2 Английски език Български език Български език Изобразително II ЧЕ
  7 200 200 402  
3 Физическо Български език Български език Математика История
  113 200 200 304 601
4 Математика География География Български език Информационни
  304 605 603 200 406
5 История Математика Човекът П Технологии Физическо
  601 304 502 404 113
6 Човекът П Физическо Музика Технологии Математика
  502 113 401 404 304
7 Музика   Английски език Час на класа Български език
  401   7   200
           
  6 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително География Човекът П Човекът П II ЧЕ
  403 605 502 502  
2 Изобразително Музика Музика Български език II ЧЕ
  403 401 401 200  
3 Математика Технологии География Български език Физическо
  305 404 603 200 111
4 Български език Технологии Физическо История Математика
  200 404 111 601 305
5 Информационни Математика Математика Физическо Български език
  406 305 305 112 200
6 История Български език Български език Математика Английски език
  601 200 200 305 606
7 I чужд език ИУЧ   Английски език Час на класа Английски език
  5   606   606
           
  6 ж, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Човекът П Изобразително Математика II ЧЕ
  401 502 402 305  
2 Математика Математика Изобразително Информационни II ЧЕ
  305 305 402 406  
3 I чужд език ИУЧ Математика Физическо Английски език Математика
  206 305 113 206 305
4 Английски език Български език Музика Английски език Български език
  206 200 401 206 200
5 Физическо Български език Български език Български език Човекът П
  112 200 200 200 502
6 География История География История Технологии
  603 601 603 601 404
7 Български език Физическо   Час на класа Технологии
  200 112     404
 
Проекти