БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  7 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни Математика Английски език Час на класа II ЧЕ ИУЧ
  406 300 5 202 301
2 Музика Математика История Български ИУЧ II ЧЕ ИУЧ
  401 300 601 202 301
3 Изобразително Музика История Математика Български език
  402 401 601 300 202
4 Биология География Физическо Химия Български език
  603 605 112 502 202
5 Английски език География Български език Химия Технологии
  5 605 202 502 404
6 Български език I чужд език ИУЧ Български език Физика Физическо
  202 5 202 505 112
7 Математика Физическо Математика Биология Английски език
  300 111 300 603 5
           
  7 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Химия Информационни Час на класа Математика
  402 502 406 300 300
2 II ЧЕ ИУЧ Химия Технологии Математика Математика
  301 502 404 300 300
3 II ЧЕ ИУЧ Физическо Български ИУЧ Физика Английски език
  301 112 202 505 5
4 История Изобразително Биология Български език Английски език
  601 403 603 202 5
5 История Математика Биология Физическо Български език
  601 300 603 112 202
6 Математика Български език География Английски език Музика
  300 202 605 5 401
7 Български език Български език География I чужд език ИУЧ Физическо
  202 202 605 5 111
           
  7 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Информационни Български език Час на класа Български език
  605 406 202 505 202
2 Изобразително II ЧЕ ИУЧ Български език Химия Български език
  402 301 202 502 202
3 Математика История Английски език Физическо Биология
  300 601 5 112 501
4 Математика Физическо Музика I чужд език ИУЧ Биология
  300 111 402 5 501
5 Български език Технологии География Български ИУЧ Музика
  202 404 605 202 401
6 Английски език Математика Математика История II ЧЕ ИУЧ
  5 300 300 601 301
7 Английски език Математика Физическо Физика Химия
  5 300 113 505 502
           
  7 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Физика Математика Час на класа Математика
  502 505 303 204 303
2 Химия Английски език Математика История Математика
  502 5 303 601 303
3 Технологии Български език Музика История Физическо
  404 204 402 601 112
4 Биология Български език Български език Информационни Музика
  501 204 204 406 401
5 Биология Физическо Физическо II ЧЕ ИУЧ I чужд език ИУЧ
  501 112 112 301 5
6 Български език География Английски език Математика Български ИУЧ
  204 603 5 303 204
7 Български език География Английски език Изобразително II ЧЕ ИУЧ
  204 603 5 403 301
           
  7 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика История Български език Час на класа Биология
  303 601 204 303 501
2 Технологии История География Физика Биология
  404 601 603 505 501
3 Български език I чужд език ИУЧ География Български език Музика
  204 5 603 204 401
4 Български език Музика Английски език Български език Физическо
  204 401 5 204 113
5 Информационни Математика Английски език Английски език Математика
  406 303 5 5 303
6 Химия Математика Физическо II ЧЕ ИУЧ Математика
  502 303 113 301 303
7 Химия Физическо Изобразително II ЧЕ ИУЧ Български ИУЧ
  502 112 403 301 204
           
  7 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 I чужд език ИУЧ Английски език Физическо Час на класа История
  7 7 112 7 601
2 Математика Математика Български език Български език Музика
  303 303 204 204 401
3 Математика Математика Български език Музика Химия
  303 303 204 402 502
4 Технологии II ЧЕ ИУЧ История Английски език Химия
  404 301 601 7 502
5 Български ИУЧ II ЧЕ ИУЧ Информационни Физика Физическо
  204 301 406 505 112
6 География Български език Изобразително Физическо Биология
  603 204 402 111 501
7 География Български език Английски език Математика Биология
  603 204 7 303 501
           

 

 
Проекти