БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

1 7 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски ИУЧ Химия Физическо Изобразително
2 Математика Английски ИУЧ Химия Физическо Изобразително
3 ФВС модул Музика Технологии География Български език
4 ФВС модул Музика Технологии География Български език
5 История Български език Биология Математика Физика
6 История Български език Биология Математика Физика
7 Немски език ИУЧ       Английски език
8 Немски език ИУЧ       Английски език
           
  7 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Български език Физика Технологии
           
2 Физическо Български език Български език Физика Технологии
           
3 Музика Химия Математика Биология Английски език
           
4 Музика Химия Математика Биология Английски език
           
5 Немски език ИУЧ Математика Английски ИУЧ География Изобразително
  Испански ИУЧ        
6 Немски език ИУЧ Математика Английски ИУЧ География Изобразително
  Испански ИУЧ        
7 История       ФВС модул
           
8 История       ФВС модул
           
           
  7 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Математика Английски език Биология География
2 Химия Математика Английски език Биология География
3 Испански ИУЧ ФВС модул Български език Физика Изобразително
4 Испански ИУЧ ФВС модул Български език Физика Изобразително
5 Български език Технологии История Физическо Английски ИУЧ
6 Български език Технологии История Физическо Английски ИУЧ
7   Музика     Математика
8   Музика     Математика
           
  7 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Испански ИУЧ Химия География Български език Физика
2 Испански ИУЧ Химия География Български език Физика
3 История Английски ИУЧ Математика Английски език Математика
4 История Английски ИУЧ Математика Английски език Математика
5 Технологии Български език Изобразително Биология Музика
6 Технологии Български език Изобразително Биология Музика
7 ФВС модул Физическо      
8 ФВС модул Физическо      
           
  7 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Изобразително Физическо Технологии История
2 Български език Изобразително Физическо Технологии История
3 Химия Български език Биология Испански ИУЧ Физика
4 Химия Български език Биология Испански ИУЧ Физика
5 Английски ИУЧ ФВС модул География Математика Математика
6 Английски ИУЧ ФВС модул География Математика Математика
7     Английски език   Музика
8     Английски език   Музика
           
  7 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Музика Биология Физика Руски език ИУЧ
2 История Музика Биология Физика Руски език ИУЧ
3 Технологии Математика Английски ИУЧ Български език Български език
4 Технологии Математика Английски ИУЧ Български език Български език
5 Изобразително Химия Физическо Английски език Математика
6 Изобразително Химия Физическо Английски език Математика
7 ФВС модул   География    
8 ФВС модул   География    
           

 

 

 

2 7 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физическо Музика Физика Български език
2 Математика Физическо Музика Физика Български език
3 История Изобразително Български език Биология Математика
4 История Изобразително Български език Биология Математика
5 Английски език Немски език ИУЧ Английски език Български език География
6 Английски език Немски език ИУЧ Английски език Български език География
7     Информационни Час на класа  
8     Информационни Час на класа  
           
  7 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Български език Български език Физическо
           
2 Български език Математика Български език Български език Физическо
           
3 Английски език Немски език ИУЧ Биология Математика География
    Испански ИУЧ      
4 Английски език Немски език ИУЧ Биология Математика География
    Испански ИУЧ      
5 История Информационни Физика Изобразително Английски език
           
6 История Информационни Физика Изобразително Английски език
           
7 Музика     Час на класа  
           
8 Музика     Час на класа  
           
           
  7 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Математика Изобразително Английски език
2 Физическо Български език Математика Изобразително Английски език
3 Български език История Английски език Информационни Български език
4 Български език История Английски език Информационни Български език
5 Музика Испански ИУЧ Биология Математика Физика
6 Музика Испански ИУЧ Биология Математика Физика
7   География   Час на класа  
8   География   Час на класа  
           
  7 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Испански ИУЧ География Биология Български език
2 Изобразително Испански ИУЧ География Биология Български език
3 Български език Английски език Български език Английски език Физика
4 Български език Английски език Български език Английски език Физика
5 Информационни Математика Математика Физическо Музика
6 Информационни Математика Математика Физическо Музика
7 История     Час на класа  
8 История     Час на класа  
           
  7 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика История Испански ИУЧ География Физика
2 Математика История Испански ИУЧ География Физика
3 Физическо Български език Математика Български език Английски език
4 Физическо Български език Математика Български език Английски език
5 Изобразително Английски език Музика Биология Български език
6 Изобразително Английски език Музика Биология Български език
7   Информационни   Час на класа  
8   Информационни   Час на класа  
           
  7 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Биология Музика Руски език ИУЧ
2 Математика Български език Биология Музика Руски език ИУЧ
3 География Информационни Физическо Изобразително Български език
4 География Информационни Физическо Изобразително Български език
5 Български език Математика История Английски език Физика
6 Български език Математика История Английски език Физика
7   Английски език   Час на класа  
8   Английски език   Час на класа  
 
Проекти

Проекти