БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

1
  7 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Английски език Биология Немски език ИУЧ Математика
  Йордан Лъчезаров Лазаров Венислава Димитрова Гегова Мария Стойчева Георгиева Павлина Цветанова Банчева-Колева Рая Цветанова Ганева
2 История Английски език Биология Немски език ИУЧ Математика
  Йордан Лъчезаров Лазаров Венислава Димитрова Гегова Мария Стойчева Георгиева Павлина Цветанова Банчева-Колева Рая Цветанова Ганева
3 Информационни Математика Физическо География Изобразително
  Силвия Георгиева Илиева Рая Цветанова Ганева Петко Юлианов Бачийски Йордан Петков Йорданов Сабина Пенчева Хубавенкова
4 Информационни Математика Физическо География Изобразително
  Силвия Георгиева Илиева Рая Цветанова Ганева Петко Юлианов Бачийски Йордан Петков Йорданов Сабина Пенчева Хубавенкова
5 Физика Музика Български език Английски език Български език
  Чавдар Динев Динев Илиана Тодорова Траянова Елена Димитрова Христова Венислава Димитрова Гегова Елена Димитрова Христова
6 Физика Музика Български език Английски език Български език
  Чавдар Динев Динев Илиана Тодорова Траянова Елена Димитрова Христова Венислава Димитрова Гегова Елена Димитрова Христова
7       Час на класа  
        Елена Димитрова Христова  
8       Час на класа  
        Елена Димитрова Христова  
           
  7 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Математика Математика Изобразително География
  Чавдар Динев Динев Рая Цветанова Ганева Рая Цветанова Ганева Сабина Пенчева Хубавенкова Йордан Петков Йорданов
2 Физика Математика Математика Изобразително География
  Чавдар Динев Динев Рая Цветанова Ганева Рая Цветанова Ганева Сабина Пенчева Хубавенкова Йордан Петков Йорданов
3 Английски език Биология Информационни Немски език ИУЧ Български език
  Венислава Димитрова Гегова Венета Борисова Велкова Силвия Георгиева Илиева Павлина Цветанова Банчева-Колева Елена Димитрова Христова
4 Английски език Биология Информационни Немски език ИУЧ Български език
  Венислава Димитрова Гегова Венета Борисова Велкова Силвия Георгиева Илиева Павлина Цветанова Банчева-Колева Елена Димитрова Христова
5 Български език Английски език Физическо История Музика
  Елена Димитрова Христова Венислава Димитрова Гегова Петко Юлианов Бачийски Йордан Лъчезаров Лазаров Александър Петров Митев
6 Български език Английски език Физическо История Музика
  Елена Димитрова Христова Венислава Димитрова Гегова Петко Юлианов Бачийски Йордан Лъчезаров Лазаров Александър Петров Митев
7       Час на класа  
        Рая Цветанова Ганева  
8       Час на класа  
        Рая Цветанова Ганева  
           
  7 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Физическо Физика Информационни
  Елена Димитрова Христова Елена Димитрова Христова Петко Юлианов Бачийски Чавдар Динев Динев Силвия Георгиева Илиева
2 Български език Български език Физическо Физика Информационни
  Елена Димитрова Христова Елена Димитрова Христова Петко Юлианов Бачийски Чавдар Динев Динев Силвия Георгиева Илиева
3 История Английски език Математика Математика География
  Йордан Лъчезаров Лазаров Венислава Димитрова Гегова Рая Цветанова Ганева Рая Цветанова Ганева Йордан Петков Йорданов
4 История Английски език Математика Математика География
  Йордан Лъчезаров Лазаров Венислава Димитрова Гегова Рая Цветанова Ганева Рая Цветанова Ганева Йордан Петков Йорданов
5 Изобразително Биология Испански ИУЧ Музика Английски език
  Сабина Пенчева Хубавенкова Венета Борисова Велкова Радослава Каменова Кирилова Александър Петров Митев Венислава Димитрова Гегова
6 Изобразително Биология Испански ИУЧ Музика Английски език
  Сабина Пенчева Хубавенкова Венета Борисова Велкова Радослава Каменова Кирилова Александър Петров Митев Венислава Димитрова Гегова
7       Час на класа  
        Йордан Лъчезаров Лазаров  
8       Час на класа  
        Йордан Лъчезаров Лазаров  
           
  7 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Биология Английски език Английски език Физическо
  Сабина Пенчева Хубавенкова Венета Борисова Велкова Венислава Димитрова Гегова Венислава Димитрова Гегова Петко Юлианов Бачийски
2 Изобразително Биология Английски език Английски език Физическо
  Сабина Пенчева Хубавенкова Венета Борисова Велкова Венислава Димитрова Гегова Венислава Димитрова Гегова Петко Юлианов Бачийски
3 Физика Математика Испански ИУЧ Български език Математика
  Чавдар Динев Динев Елена Михайлова Колева Радослава Каменова Кирилова Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева
4 Физика Математика Испански ИУЧ Български език Математика
  Чавдар Динев Динев Елена Михайлова Колева Радослава Каменова Кирилова Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева
5 История Информационни Музика География Български език
  Йордан Лъчезаров Лазаров Силвия Георгиева Илиева Александър Петров Митев Йордан Петков Йорданов Радка Ангелова Караджова
6 История Информационни Музика География Български език
  Йордан Лъчезаров Лазаров Силвия Георгиева Илиева Александър Петров Митев Йордан Петков Йорданов Радка Ангелова Караджова
7       Час на класа  
        Радка Ангелова Караджова  
8       Час на класа  
        Радка Ангелова Караджова  
           
  7 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Физика Изобразително География Математика
  Николай Йорданов Чакалов Чавдар Динев Динев Сабина Пенчева Хубавенкова Йордан Петков Йорданов Елена Михайлова Колева
2 Физическо Физика Изобразително География Математика
  Николай Йорданов Чакалов Чавдар Динев Динев Сабина Пенчева Хубавенкова Йордан Петков Йорданов Елена Михайлова Колева
3 Български език История Руски език ИУЧ Английски език Английски език
  Елена Димитрова Христова Йордан Лъчезаров Лазаров Надежда Найденова Иванова Венислава Димитрова Гегова Венислава Димитрова Гегова
4 Български език История Руски език ИУЧ Английски език Английски език
  Елена Димитрова Христова Йордан Лъчезаров Лазаров Надежда Найденова Иванова Венислава Димитрова Гегова Венислава Димитрова Гегова
5 Математика Музика Биология Български език Информационни
  Елена Михайлова Колева Александър Петров Митев Венета Борисова Велкова Елена Димитрова Христова Силвия Георгиева Илиева
6 Математика Музика Биология Български език Информационни
  Елена Михайлова Колева Александър Петров Митев Венета Борисова Велкова Елена Димитрова Христова Силвия Георгиева Илиева
7       Час на класа  
        Венислава Димитрова Гегова  
8       Час на класа  
        Венислава Димитрова Гегова  
           
  7 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Музика Руски език ИУЧ Английски език
  Елена Михайлова Колева Борислава Бориславова Петрова Илиана Тодорова Траянова Надежда Найденова Иванова Венислава Димитрова Гегова
2 Математика Български език Музика Руски език ИУЧ Английски език
  Елена Михайлова Колева Борислава Бориславова Петрова Илиана Тодорова Траянова Надежда Найденова Иванова Венислава Димитрова Гегова
3 Физическо Физика Биология Изобразително Информационни
  Николай Йорданов Чакалов Чавдар Динев Динев Венета Борисова Велкова Сабина Пенчева Хубавенкова Силвия Георгиева Илиева
4 Физическо Физика Биология Изобразително Информационни
  Николай Йорданов Чакалов Чавдар Динев Динев Венета Борисова Велкова Сабина Пенчева Хубавенкова Силвия Георгиева Илиева
5 Английски език История Български език Математика География
  Венислава Димитрова Гегова Йордан Лъчезаров Лазаров Борислава Бориславова Петрова Елена Михайлова Колева Йордан Петков Йорданов
6 Английски език История Български език Математика География
  Венислава Димитрова Гегова Йордан Лъчезаров Лазаров Борислава Бориславова Петрова Елена Михайлова Колева Йордан Петков Йорданов
7       Час на класа  
        Елена Михайлова Колева  
8       Час на класа  
        Елена Михайлова Колева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
  7 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Български език Физика Технологии История
  Вася Любенова Георгиева Елена Димитрова Христова Чавдар Динев Динев Асен Асенов Наков Йордан Лъчезаров Лазаров
2 Химия Български език Физика Технологии История
  Вася Любенова Георгиева Елена Димитрова Христова Чавдар Динев Динев Асен Асенов Наков Йордан Лъчезаров Лазаров
3 Английски ИУЧ Биология Български език Немски език ИУЧ Български език
  Красимира Венциславова Павлова-Пърлева Мария Стойчева Георгиева Елена Димитрова Христова Павлина Цветанова Банчева-Колева Елена Димитрова Христова
4 Английски ИУЧ Биология Български език Немски език ИУЧ Български език
  Красимира Венциславова Павлова-Пърлева Мария Стойчева Георгиева Елена Димитрова Христова Павлина Цветанова Банчева-Колева Елена Димитрова Христова
5 Физическо Музика Английски език Математика Математика
  Петко Юлианов Бачийски Илиана Тодорова Траянова Венислава Димитрова Гегова Рая Цветанова Ганева Рая Цветанова Ганева
6 Физическо Музика Английски език Математика Математика
  Петко Юлианов Бачийски Илиана Тодорова Траянова Венислава Димитрова Гегова Рая Цветанова Ганева Рая Цветанова Ганева
7       География ФВС модул
        Йордан Петков Йорданов Петко Юлианов Бачийски
8       География ФВС модул
        Йордан Петков Йорданов Петко Юлианов Бачийски
           
  7 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език История Български език Немски език ИУЧ Физическо
  Елена Димитрова Христова Йордан Лъчезаров Лазаров Елена Димитрова Христова Павлина Цветанова Банчева-Колева Петко Юлианов Бачийски
2 Български език История Български език Немски език ИУЧ Физическо
  Елена Димитрова Христова Йордан Лъчезаров Лазаров Елена Димитрова Христова Павлина Цветанова Банчева-Колева Петко Юлианов Бачийски
3 Математика Биология Технологии Английски език Математика
  Рая Цветанова Ганева Венета Борисова Велкова Асен Асенов Наков Венислава Димитрова Гегова Рая Цветанова Ганева
4 Математика Биология Технологии Английски език Математика
  Рая Цветанова Ганева Венета Борисова Велкова Асен Асенов Наков Венислава Димитрова Гегова Рая Цветанова Ганева
5 Химия Английски ИУЧ Физика География Български език
  Вася Любенова Георгиева Красимира Венциславова Павлова-Пърлева Чавдар Динев Динев Йордан Петков Йорданов Елена Димитрова Христова
6 Химия Английски ИУЧ Физика География Български език
  Вася Любенова Георгиева Красимира Венциславова Павлова-Пърлева Чавдар Динев Динев Йордан Петков Йорданов Елена Димитрова Христова
7 ФВС модул     Музика  
  Петко Юлианов Бачийски     Александър Петров Митев  
8 ФВС модул     Музика  
  Петко Юлианов Бачийски     Александър Петров Митев  
           
  7 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Химия Математика Английски език Български език
  Асен Асенов Наков Вася Любенова Георгиева Рая Цветанова Ганева Венислава Димитрова Гегова Елена Димитрова Христова
2 Технологии Химия Математика Английски език Български език
  Асен Асенов Наков Вася Любенова Георгиева Рая Цветанова Ганева Венислава Димитрова Гегова Елена Димитрова Христова
3 Биология Български език Физика Математика Физическо
  Венета Борисова Велкова Елена Димитрова Христова Чавдар Динев Динев Рая Цветанова Ганева Петко Юлианов Бачийски
4 Биология Български език Физика Математика Физическо
  Венета Борисова Велкова Елена Димитрова Христова Чавдар Динев Динев Рая Цветанова Ганева Петко Юлианов Бачийски
5 Английски ИУЧ История Български език Испански ИУЧ География
  Красимира Венциславова Павлова-Пърлева Йордан Лъчезаров Лазаров Елена Димитрова Христова Радослава Каменова Кирилова Йордан Петков Йорданов
6 Английски ИУЧ История Български език Испански ИУЧ География
  Красимира Венциславова Павлова-Пърлева Йордан Лъчезаров Лазаров Елена Димитрова Христова Радослава Каменова Кирилова Йордан Петков Йорданов
7   Музика ФВС модул    
    Александър Петров Митев Петко Юлианов Бачийски    
8   Музика ФВС модул    
    Александър Петров Митев Петко Юлианов Бачийски    
           
  7 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Физическо Математика Английски език
  Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева Петко Юлианов Бачийски Елена Михайлова Колева Венислава Димитрова Гегова
2 Български език Математика Физическо Математика Английски език
  Радка Ангелова Караджова Елена Михайлова Колева Петко Юлианов Бачийски Елена Михайлова Колева Венислава Димитрова Гегова
3 Химия Английски ИУЧ Испански ИУЧ География История
  Вася Любенова Георгиева Красимира Венциславова Павлова-Пърлева Радослава Каменова Кирилова Йордан Петков Йорданов Йордан Лъчезаров Лазаров
4 Химия Английски ИУЧ Испански ИУЧ География История
  Вася Любенова Георгиева Красимира Венциславова Павлова-Пърлева Радослава Каменова Кирилова Йордан Петков Йорданов Йордан Лъчезаров Лазаров
5 Технологии Биология Български език Музика Физика
  Асен Асенов Наков Венета Борисова Велкова Радка Ангелова Караджова Александър Петров Митев Чавдар Динев Динев
6 Технологии Биология Български език Музика Физика
  Асен Асенов Наков Венета Борисова Велкова Радка Ангелова Караджова Александър Петров Митев Чавдар Динев Динев
7   ФВС модул     Български език
    Петко Юлианов Бачийски     Радка Ангелова Караджова
8   ФВС модул     Български език
    Петко Юлианов Бачийски     Радка Ангелова Караджова
           
  7 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Английски ИУЧ Български език Технологии
  Елена Михайлова Колева Венислава Димитрова Гегова Венислава Димитрова Гегова Елена Димитрова Христова Асен Асенов Наков
2 Математика Английски език Английски ИУЧ Български език Технологии
  Елена Михайлова Колева Венислава Димитрова Гегова Венислава Димитрова Гегова Елена Димитрова Христова Асен Асенов Наков
3 Български език Химия Руски език ИУЧ Математика Физика
  Елена Димитрова Христова Вася Любенова Георгиева Надежда Найденова Иванова Елена Михайлова Колева Чавдар Динев Динев
4 Български език Химия Руски език ИУЧ Математика Физика
  Елена Димитрова Христова Вася Любенова Георгиева Надежда Найденова Иванова Елена Михайлова Колева Чавдар Динев Динев
5 Биология Български език География Физическо История
  Венета Борисова Велкова Елена Димитрова Христова Йордан Петков Йорданов Николай Йорданов Чакалов Йордан Лъчезаров Лазаров
6 Биология Български език География Физическо История
  Венета Борисова Велкова Елена Димитрова Христова Йордан Петков Йорданов Николай Йорданов Чакалов Йордан Лъчезаров Лазаров
7 ФВС модул   Музика    
  Николай Йорданов Чакалов   Александър Петров Митев    
8 ФВС модул   Музика    
  Николай Йорданов Чакалов   Александър Петров Митев    
           
  7 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Български език Математика География Физика
  Венета Борисова Велкова Борислава Бориславова Петрова Елена Михайлова Колева Йордан Петков Йорданов Чавдар Динев Динев
2 Биология Български език Математика География Физика
  Венета Борисова Велкова Борислава Бориславова Петрова Елена Михайлова Колева Йордан Петков Йорданов Чавдар Динев Динев
3 Английски ИУЧ История Английски език ФВС модул Математика
  Венислава Димитрова Гегова Йордан Лъчезаров Лазаров Венислава Димитрова Гегова Николай Йорданов Чакалов Елена Михайлова Колева
4 Английски ИУЧ История Английски език ФВС модул Математика
  Венислава Димитрова Гегова Йордан Лъчезаров Лазаров Венислава Димитрова Гегова Николай Йорданов Чакалов Елена Михайлова Колева
5 Физическо Химия Български език Музика Български език
  Николай Йорданов Чакалов Вася Любенова Георгиева Борислава Бориславова Петрова Илиана Тодорова Траянова Борислава Бориславова Петрова
6 Физическо Химия Български език Музика Български език
  Николай Йорданов Чакалов Вася Любенова Георгиева Борислава Бориславова Петрова Илиана Тодорова Траянова Борислава Бориславова Петрова
7   Технологии     Руски език ИУЧ
    Асен Асенов Наков     Надежда Найденова Иванова
8   Технологии     Руски език ИУЧ
    Асен Асенов Наков     Надежда Найденова Иванова

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекти

Проекти