БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

  7 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език II ЧЕ ИУЧ Математика Информационни Математика
  5 301 300 406 300
2 Математика II ЧЕ ИУЧ Физическо Английски език Биология
  300 301 111 5 605
3 Изобразително Математика География Физика I чужд език ИУЧ
  403 300 605 505 5
4 Изобразително Физическо Български език Музика Български език
  403 111 202 401 202
5 География История Биология Български език Технологии
  605 601 603 202 404
6 Български ИУЧ Български език Английски език Математика Физика
  202 202 5 300 505
7 Физическо Български език История Час на класа Химия
  113 202 601   502
           
  7 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Физическо Технологии Математика Физическо
  113 113 404 300 112
2 Биология Математика Математика Физика I чужд език ИУЧ
  603 300 300 505 5
3 Математика Български език Информационни Английски език Изобразително
  300 202 406 5 402
4 География Български език География Английски език Изобразително
  605 202 605 5 402
5 II ЧЕ ИУЧ Музика Английски език Химия Математика
  301 401 5 502 300
6 II ЧЕ ИУЧ Физика Български ИУЧ Български език Биология
  301 505 202 202 605
7 Български език История Български език Час на класа История
  202 601 202   601
           
  7 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Английски език Физика Изобразително
  300 300 5 505 403
2 I чужд език ИУЧ Физическо Технологии Математика Изобразително
  5 111 404 300 403
3 Химия История Математика Български език Математика
  502 601 300 202 300
4 Български език Информационни Физическо Български език Физическо
  202 406 112 202 113
5 Български ИУЧ II ЧЕ ИУЧ Български език История Английски език
  202 301 202 601 5
6 География II ЧЕ ИУЧ Музика Биология Английски език
  605 301 402 501 5
7 Физика Биология География Час на класа Български език
  505 501 605 505 202
           
  7 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Български език Английски език Български ИУЧ
  204 303 204 5 204
2 Български език Химия Математика Математика Математика
  204 502 303 303 303
3 География Английски език I чужд език ИУЧ Биология Биология
  603 5 5 501 501
4 Технологии История Информационни Български език Музика
  404 601 406 204 401
5 Математика Български език II ЧЕ ИУЧ Изобразително География
  303 204 301 402 605
6 Физика Физическо II ЧЕ ИУЧ Изобразително Физическо
  505 111 301 402 112
7 История Физика Физическо Час на класа Английски език
  601 505 112   5
           
  7 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Английски език Математика География Английски език
  603 5 303 605 5
2 Физическо Английски език Информационни II ЧЕ ИУЧ Български език
  111 5 406 301 204
3 Български език Математика Български език II ЧЕ ИУЧ Български език
  204 303 204 301 204
4 Математика Музика I чужд език ИУЧ Математика Математика
  303 401 5 303 303
5 Биология Физическо История Физика Биология
  501 112 601 505 501
6 Изобразително Български език Химия Български ИУЧ История
  403 204 502 204 601
7 Изобразително Технологии Физическо Час на класа Физика
  403 404 113   505
           
  7 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Информационни II ЧЕ ИУЧ Английски език
  303 204 406 301 7
2 Биология Български език Български език География Биология
  501 204 204 605 501
3 История География Технологии Математика Математика
  601 605 404 303 303
4 Български ИУЧ II ЧЕ ИУЧ Математика Физика Български език
  204 301 303 505 204
5 Музика Математика Физическо Български език История
  402 303 113 204 601
6 Английски език Физическо Английски език Химия Изобразително
  7 112 7 502 403
7 Физическо I чужд език ИУЧ Физика Час на класа Изобразително
  112 7 505   403
           

 

 
Проекти