БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  8 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Английски език Английски език Математика
  100 100 100 100 100
2 Математика Български език Английски език Физическо Математика
  100 100 100 113 100
3 Английски език Английски език Физическо Английски език Български език
  100 100 111 100 100
4 Английски език Физическо Английски език Английски език Български език
  100 112 100 100 100
5 Английски език Английски език II ЧЕ ИУЧ Английски език Английски език
  100 100 100 100 100
6 Музика Английски език II ЧЕ ИУЧ Английски език Английски език
  100 100 100 100 100
7 Информационни Английски език Философия Час на класа Английски език
  406 100 100   100
           
  8 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Английски език Български език Английски език Информационни
  105 105 105 105 406
2 Физическо Английски език Български език Английски език Физическо
  112 105 105 105 111
3 Математика Физическо II ЧЕ ИУЧ Английски език Математика
  105 113 105 105 105
4 Математика Английски език II ЧЕ ИУЧ Английски език Математика
  105 105 105 105 105
5 Музика Английски език Английски език Български език Английски език
  105 105 105 105 105
6 Английски език Английски език Английски език Български език Английски език
  105 105 105 105 105
7 Английски език Английски език Английски език Час на класа Английски език
  105 105 105   105
           
  8 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Музика Математика Математика Английски език
  102 102 102 102 102
2 Английски език Физическо Английски език Математика Английски език
  102 113 102 102 102
3 Английски език Български език Английски език Физическо II ЧЕ ИУЧ
  102 102 102 113 102
4 Английски език Математика Български език Английски език II ЧЕ ИУЧ
  102 102 102 102 102
5 Английски език Английски език Български език Английски език Информационни
  102 102 102 102 406
6 Физическо Английски език Английски език Английски език Български език
  111 102 102 102 102
7 Английски език Английски език Английски език Час на класа Философия
  102 102 102   102
           
  8 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Английски език Български език Физическо
  101 101 101 101 113
2 Български език Английски език Английски език Български език Информационни
  101 101 101 101 406
3 Философия Английски език Английски език Английски език Математика
  101 101 101 101 101
4 Физическо Английски език Английски език Английски език Математика
  113 101 101 101 101
5 Английски език Математика Математика Английски език II ЧЕ ИУЧ
  101 101 101 101 101
6 Английски език Английски език Физическо Английски език II ЧЕ ИУЧ
  101 101 111 101 101
7 Английски език Английски език Музика Час на класа Английски език
  101 101 101   101
           
  8 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Физическо Английски език Английски език Английски език
  104 111 104 104 104
2 Английски език Математика Английски език Английски език Английски език
  104 104 104 104 104
3 Английски език Математика Български език Английски език Информационни
  104 104 104 104 406
4 Английски език Английски език Български език Български език Физическо
  104 104 104 104 112
5 Философия Английски език Английски език Български език Математика
  104 104 104 104 104
6 II ЧЕ ИУЧ Английски език Английски език Физическо Математика
  104 104 104 112 104
7 II ЧЕ ИУЧ Английски език Английски език Час на класа Музика
  104 104 104   104
           
  8 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език Английски език Физическо Български език
  103 103 103 111 103
2 Английски език Български език Английски език Английски език Български език
  103 103 103 103 103
3 Английски език Английски език Английски език Английски език II ЧЕ ИУЧ
  103 103 103 103 103
4 Философия Английски език Английски език Английски език II ЧЕ ИУЧ
  103 103 103 103 103
5 Физическо Физическо Английски език Английски език Английски език
  113 113 103 103 103
6 Математика Английски език Математика Музика Английски език
  103 103 103 103 103
7 Математика Информационни Математика Час на класа Английски език
  103 406 103   103
           
 
Проекти