БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  8 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Философия Математика Час на класа II ЧЕ ИУЧ
  100 100 100 100 100
2 Математика Английски език Математика Английски език II ЧЕ ИУЧ
  100 100 100 100 100
3 Английски език Английски език Български език Английски език Английски език
  100 100 100 100 100
4 Английски език Физическо Български език Английски език Английски език
  100 113 100 100 100
5 Английски език Изобразително Английски език Английски език Информационни
  100 100 100 100 406
6 Английски език Английски език Английски език Физическо Физическо
  100 100 100 113 113
7 Английски език Английски език Английски език Български език Български език
  100 100 100 100 100
           
  8 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Български език Информационни Час на класа Български език
  105 105 405 105 105
2 Физическо Български език Физическо Английски език Български език
  112 105 112 105 105
3 Математика Физическо Математика Английски език Английски език
  105 113 105 105 105
4 Математика Философия Математика II ЧЕ ИУЧ Английски език
  105 105 105 105 105
5 Английски език Английски език Английски език II ЧЕ ИУЧ Английски език
  105 105 105 105 105
6 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
  105 105 105 105 105
7 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
  105 105 105 105 105
           
  8 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Английски език Български език Час на класа Английски език
  112 102 102 102 102
2 II ЧЕ ИУЧ Английски език Български език Английски език Английски език
  102 102 102 102 102
3 II ЧЕ ИУЧ Английски език Математика Английски език Изобразително
  102 102 102 102 102
4 Математика Английски език Математика Физическо Физическо
  102 102 102 113 112
5 Математика Английски език Английски език Английски език Български език
  102 102 102 102 102
6 Английски език Философия Английски език Английски език Български език
  102 102 102 102 102
7 Английски език Английски език Английски език Английски език Информационни
  102 102 102 102 406
           
  8 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Английски език Час на класа II ЧЕ ИУЧ
  101 101 101 101 101
2 Български език Философия Английски език Математика II ЧЕ ИУЧ
  101 101 101 101 101
3 Математика Английски език Английски език Английски език Физическо
  101 101 101 101 111
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Информационни
  101 101 101 101 406
5 Английски език Физическо Изобразително Английски език Математика
  101 113 101 101 101
6 Английски език Български език Физическо Английски език Английски език
  101 101 112 101 101
7 Английски език Български език Математика Английски език Английски език
  101 101 101 101 101
           
  8 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Физическо II ЧЕ ИУЧ Час на класа Български език
  104 113 104 104 104
2 Английски език Информационни II ЧЕ ИУЧ Български език Български език
  104 405 104 104 104
3 Английски език Философия Физическо Български език Математика
  104 104 113 104 104
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Математика
  104 104 104 104 104
5 Физическо Английски език Математика Английски език Английски език
  111 104 104 104 104
6 Математика Английски език Английски език Английски език Английски език
  104 104 104 104 104
7 Английски език Английски език Изобразително Английски език Английски език
  104 104 104 104 104
           
  8 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Информационни Математика Час на класа II ЧЕ ИУЧ
  103 405 103 103 103
2 Математика Английски език Математика Физическо II ЧЕ ИУЧ
  103 103 103 112 103
3 Английски език Английски език Български език Изобразително Български език
  103 103 103 103 103
4 Английски език Английски език Български език Английски език Български език
  103 103 103 103 103
5 Английски език Философия Английски език Английски език Английски език
  103 103 103 103 103
6 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
  103 103 103 103 103
7 Физическо Английски език Английски език Английски език Физическо
  113 103 103 103 113
           
 
Проекти