БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

1
           
  8 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Английски език Английски език Математика ИУЧ
  Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Елизабет Николаева Зарева
2 Английски език Английски език Английски език Английски език Математика ИУЧ
  Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Елизабет Николаева Зарева
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Физическо
  Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Георги Костов Николов
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Физическо
  Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Георги Костов Николов
5 Математика Български език Музика Информационни Английски език
  Елизабет Николаева Зарева София Василева Дюлгерова Илиана Тодорова Траянова Силвия Георгиева Илиева Велислава Стоянова Иванова
6 Математика Български език Музика Информационни Английски език
  Елизабет Николаева Зарева София Василева Дюлгерова Илиана Тодорова Траянова Силвия Георгиева Илиева Велислава Стоянова Иванова
7   ФВС модул Български език    
    Георги Костов Николов София Василева Дюлгерова    
8   ФВС модул Български език    
    Георги Костов Николов София Василева Дюлгерова    
           
  8 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Английски език Математика Английски език Английски език
  Илиана Тодорова Траянова Емилия Боянова Христова Елизабет Николаева Зарева Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова
2 Музика Английски език Математика Английски език Английски език
  Илиана Тодорова Траянова Емилия Боянова Христова Елизабет Николаева Зарева Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова
3 Английски език Английски език Английски език Математика ИУЧ Английски език
  Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова Елизабет Николаева Зарева Емилия Боянова Христова
4 Английски език Английски език Английски език Математика ИУЧ Английски език
  Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова Елизабет Николаева Зарева Емилия Боянова Христова
5 Английски език Български език Информационни Английски език Български език
  Емилия Боянова Христова Виолетка Стоянова Петрова Силвия Георгиева Илиева Емилия Боянова Христова Виолетка Стоянова Петрова
6 Английски език Български език Информационни Английски език Български език
  Емилия Боянова Христова Виолетка Стоянова Петрова Силвия Георгиева Илиева Емилия Боянова Христова Виолетка Стоянова Петрова
7     Физическо   ФВС модул
      Георги Костов Николов   Георги Костов Николов
8     Физическо   ФВС модул
      Георги Костов Николов   Георги Костов Николов
           
  8 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Информационни Английски език Английски език Английски език
  Катерина Христова Николова Силвия Георгиева Илиева Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова
2 Английски език Информационни Английски език Английски език Английски език
  Катерина Христова Николова Силвия Георгиева Илиева Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова
3 Математика Английски език Английски език Английски език Английски език
  Елизабет Николаева Зарева Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова
4 Математика Английски език Английски език Английски език Английски език
  Елизабет Николаева Зарева Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова
5 Български език Английски език Български език Математика ИУЧ Физическо
  Виолетка Стоянова Петрова Катерина Христова Николова Виолетка Стоянова Петрова Елизабет Николаева Зарева Георги Костов Николов
6 Български език Английски език Български език Математика ИУЧ Физическо
  Виолетка Стоянова Петрова Катерина Христова Николова Виолетка Стоянова Петрова Елизабет Николаева Зарева Георги Костов Николов
7   Музика   ФВС модул  
    Илиана Тодорова Траянова   Георги Костов Николов  
8   Музика   ФВС модул  
    Илиана Тодорова Траянова   Георги Костов Николов  
           
  8 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Английски език Английски език ФВС модул
  Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Николай Йорданов Чакалов
2 Български език Английски език Английски език Английски език ФВС модул
  Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Николай Йорданов Чакалов
3 Музика Английски език Български език Английски език Английски език
  Илиана Тодорова Траянова Любка Викторова Чолашка Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка
4 Музика Английски език Български език Английски език Английски език
  Илиана Тодорова Траянова Любка Викторова Чолашка Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка
5 Английски език Математика Математика ИУЧ Физическо Английски език
  Любка Викторова Чолашка Елизабет Николаева Зарева Елизабет Николаева Зарева Николай Йорданов Чакалов Любка Викторова Чолашка
6 Английски език Математика Математика ИУЧ Физическо Английски език
  Любка Викторова Чолашка Елизабет Николаева Зарева Елизабет Николаева Зарева Николай Йорданов Чакалов Любка Викторова Чолашка
7 Английски език   Информационни    
  Любка Викторова Чолашка   Михаела Александрова Алексиева    
8 Английски език   Информационни    
  Любка Викторова Чолашка   Михаела Александрова Алексиева    
           
  8 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Български език ФВС модул Английски език
  Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров Виолетка Стоянова Петрова Николай Йорданов Чакалов Румяна Захариева Захариева - Никифоров
2 Английски език Английски език Български език ФВС модул Английски език
  Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров Виолетка Стоянова Петрова Николай Йорданов Чакалов Румяна Захариева Захариева - Никифоров
3 Информатика Английски език Математика Английски език Английски език
  Валентина Иванова Велкова Румяна Захариева Захариева - Никифоров Елизабет Николаева Зарева Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров
4 Информатика Английски език Математика Английски език Английски език
  Валентина Иванова Велкова Румяна Захариева Захариева - Никифоров Елизабет Николаева Зарева Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров
5 Физическо Информационни Английски език Английски език Математика ФУЧ
  Николай Йорданов Чакалов Валентина Иванова Велкова Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров Елизабет Николаева Зарева
6 Физическо Информационни Английски език Английски език Математика ФУЧ
  Николай Йорданов Чакалов Валентина Иванова Велкова Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров Елизабет Николаева Зарева
7   Български език Английски език   Музика
    Виолетка Стоянова Петрова Румяна Захариева Захариева - Никифоров   Илиана Тодорова Траянова
8   Български език Английски език   Музика
    Виолетка Стоянова Петрова Румяна Захариева Захариева - Никифоров   Илиана Тодорова Траянова
           
  8 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Английски език Български език Английски език
  Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Виолетка Стоянова Петрова Цвете Миткова Жекова-Стефанова
2 Английски език Английски език Английски език Български език Английски език
  Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Виолетка Стоянова Петрова Цвете Миткова Жекова-Стефанова
3 Английски език Български език Английски език Физическо Английски език
  Цвете Миткова Жекова-Стефанова Виолетка Стоянова Петрова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Николай Йорданов Чакалов Цвете Миткова Жекова-Стефанова
4 Английски език Български език Английски език Физическо Английски език
  Цвете Миткова Жекова-Стефанова Виолетка Стоянова Петрова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Николай Йорданов Чакалов Цвете Миткова Жекова-Стефанова
5 Информатика Английски език Математика Английски език Музика
  Валентина Иванова Велкова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Весела Цолова Радкова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Илиана Тодорова Траянова
6 Информатика Английски език Математика Английски език Музика
  Валентина Иванова Велкова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Весела Цолова Радкова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Илиана Тодорова Траянова
7 ФВС модул Информационни Биология ФУЧ    
  Николай Йорданов Чакалов Валентина Иванова Велкова Венета Борисова Велкова    
8 ФВС модул Информационни Биология ФУЧ    
  Николай Йорданов Чакалов Валентина Иванова Велкова Венета Борисова Велкова    
           

 

2
  8 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Философия Английски език Английски език Английски език
  Велислава Стоянова Иванова Елена Тодорова Вретенарова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова
2 Английски език Философия Английски език Английски език Английски език
  Велислава Стоянова Иванова Елена Тодорова Вретенарова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Български ИУЧ
  Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова София Василева Дюлгерова
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Български ИУЧ
  Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова Велислава Стоянова Иванова София Василева Дюлгерова
5 Математика Английски език Български език Български език Математика
  Елизабет Николаева Зарева Велислава Стоянова Иванова София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова Елизабет Николаева Зарева
6 Математика Английски език Български език Български език Математика
  Елизабет Николаева Зарева Велислава Стоянова Иванова София Василева Дюлгерова София Василева Дюлгерова Елизабет Николаева Зарева
7     Физическо Час на класа  
      Георги Костов Николов Велислава Стоянова Иванова  
8     Физическо Час на класа  
      Георги Костов Николов Велислава Стоянова Иванова  
           
  8 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Английски език Английски език Математика Английски език
  Елена Тодорова Вретенарова Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова Елизабет Николаева Зарева Емилия Боянова Христова
2 Философия Английски език Английски език Математика Английски език
  Елена Тодорова Вретенарова Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова Елизабет Николаева Зарева Емилия Боянова Христова
3 Английски език Български език Английски език Английски език Английски език
  Емилия Боянова Христова Виолетка Стоянова Петрова Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова
4 Английски език Български език Английски език Английски език Английски език
  Емилия Боянова Христова Виолетка Стоянова Петрова Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова Емилия Боянова Христова
5 Български език Английски език Математика Английски език Български ИУЧ
  Виолетка Стоянова Петрова Емилия Боянова Христова Елизабет Николаева Зарева Емилия Боянова Христова Виолетка Стоянова Петрова
6 Български език Английски език Математика Английски език Български ИУЧ
  Виолетка Стоянова Петрова Емилия Боянова Христова Елизабет Николаева Зарева Емилия Боянова Христова Виолетка Стоянова Петрова
7 Физическо     Час на класа  
  Георги Костов Николов     Емилия Боянова Христова  
8 Физическо     Час на класа  
  Георги Костов Николов     Емилия Боянова Христова  
           
  8 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Английски език Английски език Български ИУЧ
  Виолетка Стоянова Петрова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Виолетка Стоянова Петрова
2 Български език Английски език Английски език Английски език Български ИУЧ
  Виолетка Стоянова Петрова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова Виолетка Стоянова Петрова
3 Математика Философия Английски език Математика Английски език
  Елизабет Николаева Зарева Елена Тодорова Вретенарова Катерина Христова Николова Елизабет Николаева Зарева Катерина Христова Николова
4 Математика Философия Английски език Математика Английски език
  Елизабет Николаева Зарева Елена Тодорова Вретенарова Катерина Христова Николова Елизабет Николаева Зарева Катерина Христова Николова
5 Английски език Български език Физическо Английски език Английски език
  Катерина Христова Николова Виолетка Стоянова Петрова Георги Костов Николов Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова
6 Английски език Български език Физическо Английски език Английски език
  Катерина Христова Николова Виолетка Стоянова Петрова Георги Костов Николов Катерина Христова Николова Катерина Христова Николова
7 Английски език     Час на класа  
  Катерина Христова Николова     Катерина Христова Николова  
8 Английски език     Час на класа  
  Катерина Христова Николова     Катерина Христова Николова  
           
  8 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Английски език Български ИУЧ Английски език
  Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка
2 Английски език Английски език Английски език Български ИУЧ Английски език
  Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка
3 Български език Английски език Английски език Английски език Математика
  Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Елизабет Николаева Зарева
4 Български език Английски език Английски език Английски език Математика
  Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка Елизабет Николаева Зарева
5 Философия Математика Физическо Английски език Английски език
  Елена Тодорова Вретенарова Елизабет Николаева Зарева Николай Йорданов Чакалов Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка
6 Философия Математика Физическо Английски език Английски език
  Елена Тодорова Вретенарова Елизабет Николаева Зарева Николай Йорданов Чакалов Любка Викторова Чолашка Любка Викторова Чолашка
7     Български език Час на класа  
      Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка  
8     Български език Час на класа  
      Виолетка Стоянова Петрова Любка Викторова Чолашка  
           
  8 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Английски език Английски език Математика
  Николай Йорданов Чакалов Виолетка Стоянова Петрова Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров Елизабет Николаева Зарева
2 Физическо Български език Английски език Английски език Математика
  Николай Йорданов Чакалов Виолетка Стоянова Петрова Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров Елизабет Николаева Зарева
3 Философия Математика Английски език Български език Английски език
  Елена Тодорова Вретенарова Елизабет Николаева Зарева Румяна Захариева Захариева - Никифоров Виолетка Стоянова Петрова Румяна Захариева Захариева - Никифоров
4 Философия Математика Английски език Български език Английски език
  Елена Тодорова Вретенарова Елизабет Николаева Зарева Румяна Захариева Захариева - Никифоров Виолетка Стоянова Петрова Румяна Захариева Захариева - Никифоров
5 Английски език Английски език Информатика Английски език Английски език
  Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров Валентина Иванова Велкова Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров
6 Английски език Английски език Информатика Английски език Английски език
  Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров Валентина Иванова Велкова Румяна Захариева Захариева - Никифоров Румяна Захариева Захариева - Никифоров
7 Английски език     Час на класа  
  Румяна Захариева Захариева - Никифоров     Румяна Захариева Захариева - Никифоров  
8 Английски език     Час на класа  
  Румяна Захариева Захариева - Никифоров     Румяна Захариева Захариева - Никифоров  
           
  8 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Английски език Английски език Английски език
  Весела Цолова Радкова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова
2 Математика Английски език Английски език Английски език Английски език
  Весела Цолова Радкова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова
3 Физическо Английски език Информатика Английски език Английски език
  Николай Йорданов Чакалов Цвете Миткова Жекова-Стефанова Валентина Иванова Велкова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова
4 Физическо Английски език Информатика Английски език Английски език
  Николай Йорданов Чакалов Цвете Миткова Жекова-Стефанова Валентина Иванова Велкова Цвете Миткова Жекова-Стефанова Цвете Миткова Жекова-Стефанова
5 Английски език Философия Български език Български език Математика
  Цвете Миткова Жекова-Стефанова Елена Тодорова Вретенарова Виолетка Стоянова Петрова Виолетка Стоянова Петрова Весела Цолова Радкова
6 Английски език Философия Български език Български език Математика
  Цвете Миткова Жекова-Стефанова Елена Тодорова Вретенарова Виолетка Стоянова Петрова Виолетка Стоянова Петрова Весела Цолова Радкова
7 Английски език   Химия ФУЧ Час на класа  
  Цвете Миткова Жекова-Стефанова   Вася Любенова Георгиева Цвете Миткова Жекова-Стефанова  
8 Английски език   Химия ФУЧ Час на класа  
  Цвете Миткова Жекова-Стефанова   Вася Любенова Георгиева Цвете Миткова Жекова-Стефанова  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекти

Проекти