БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

1
  9 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Български език Химия Биология
  Весела Цолова Радкова Любомира Велизарова Любенова Петър Тонев Михайлов Вася Любенова Георгиева Венета Борисова Велкова
2 Математика Английски език Български език Химия Биология
  Весела Цолова Радкова Любомира Велизарова Любенова Петър Тонев Михайлов Вася Любенова Георгиева Венета Борисова Велкова
3 История Физическо Английски език Философия Математика
  Момчил Ангелов Кузманов Асен Тотев Денчев Любомира Велизарова Любенова Елена Тодорова Вретенарова Весела Цолова Радкова
4 История Физическо Английски език Философия Математика
  Момчил Ангелов Кузманов Асен Тотев Денчев Любомира Велизарова Любенова Елена Тодорова Вретенарова Весела Цолова Радкова
5 Физика Немски език ИУЧ Химия География Немски език
  Ива Петрова Петрова Павлина Цветанова Банчева-Колева Вася Любенова Георгиева Ева Ценова Радева Павлина Цветанова Банчева-Колева
6 Физика Немски език ИУЧ Химия География Немски език
  Ива Петрова Петрова Павлина Цветанова Банчева-Колева Вася Любенова Георгиева Ева Ценова Радева Павлина Цветанова Банчева-Колева
7   История   Час на класа  
    Момчил Ангелов Кузманов   Момчил Ангелов Кузманов  
8   История   Час на класа  
    Момчил Ангелов Кузманов   Момчил Ангелов Кузманов  
           
  9 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Философия Биология История
  Ева Ценова Радева Весела Цолова Радкова Елена Тодорова Вретенарова Венета Борисова Велкова Момчил Ангелов Кузманов
2 Английски език Математика Философия Биология История
  Ева Ценова Радева Весела Цолова Радкова Елена Тодорова Вретенарова Венета Борисова Велкова Момчил Ангелов Кузманов
3 Български език География Физика Математика Химия
  Петър Йорданов Алексиев Ева Ценова Радева Ива Петрова Петрова Весела Цолова Радкова Вася Любенова Георгиева
4 Български език География Физика Математика Химия
  Петър Йорданов Алексиев Ева Ценова Радева Ива Петрова Петрова Весела Цолова Радкова Вася Любенова Георгиева
5 История Физическо Английски език Испански ИУЧ Испански език
  Момчил Ангелов Кузманов Асен Тотев Денчев Ева Ценова Радева Ренета Александрова Великова Ренета Александрова Великова
6 История Физическо Английски език Испански ИУЧ Испански език
  Момчил Ангелов Кузманов Асен Тотев Денчев Ева Ценова Радева Ренета Александрова Великова Ренета Александрова Великова
7   Химия   Час на класа  
    Вася Любенова Георгиева   Ева Ценова Радева  
8   Химия   Час на класа  
    Вася Любенова Георгиева   Ева Ценова Радева  
           
  9 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Философия История Математика Химия
  Антония Димитрова Кръстева Елена Тодорова Вретенарова Ивайло Валентинов Найденов Весела Цолова Радкова Вася Любенова Георгиева
2 Български език Философия История Математика Химия
  Антония Димитрова Кръстева Елена Тодорова Вретенарова Ивайло Валентинов Найденов Весела Цолова Радкова Вася Любенова Георгиева
3 Физика Математика Химия Английски език История
  Ива Петрова Петрова Весела Цолова Радкова Вася Любенова Георгиева Любомира Велизарова Любенова Ивайло Валентинов Найденов
4 Физика Математика Химия Английски език История
  Ива Петрова Петрова Весела Цолова Радкова Вася Любенова Георгиева Любомира Велизарова Любенова Ивайло Валентинов Найденов
5 Испански език Испански ИУЧ Английски език Биология География
  Ренета Александрова Великова Ренета Александрова Великова Любомира Велизарова Любенова Венета Борисова Велкова Ева Ценова Радева
6 Испански език Испански ИУЧ Английски език Биология География
  Ренета Александрова Великова Ренета Александрова Великова Любомира Велизарова Любенова Венета Борисова Велкова Ева Ценова Радева
7   Физическо   Час на класа  
    Асен Тотев Денчев   Ивайло Валентинов Найденов  
8   Физическо   Час на класа  
    Асен Тотев Денчев   Ивайло Валентинов Найденов  
           
  9 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия География Физика Физическо Английски език
  Елена Тодорова Вретенарова Ева Ценова Радева Ива Петрова Петрова Асен Тотев Денчев Любомира Велизарова Любенова
2 Философия География Физика Физическо Английски език
  Елена Тодорова Вретенарова Ева Ценова Радева Ива Петрова Петрова Асен Тотев Денчев Любомира Велизарова Любенова
3 История Френски език Френски език ИУЧ Биология История
  Стоян Росенов Шиваров Десислава Александрова Танева Десислава Александрова Танева Венета Борисова Велкова Стоян Росенов Шиваров
4 История Френски език Френски език ИУЧ Биология История
  Стоян Росенов Шиваров Десислава Александрова Танева Десислава Александрова Танева Венета Борисова Велкова Стоян Росенов Шиваров
5 Химия Математика Български език Математика Химия
  Вася Любенова Георгиева Весела Цолова Радкова Антония Димитрова Кръстева Весела Цолова Радкова Вася Любенова Георгиева
6 Химия Математика Български език Математика Химия
  Вася Любенова Георгиева Весела Цолова Радкова Антония Димитрова Кръстева Весела Цолова Радкова Вася Любенова Георгиева
7 Английски език     Час на класа  
  Любомира Велизарова Любенова     Елена Тодорова Вретенарова  
8 Английски език     Час на класа  
  Любомира Велизарова Любенова     Елена Тодорова Вретенарова  
           
  9 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Химия Физическо Английски език Математика
  Нели Кирилова Киркова-Костова Нели Кирилова Киркова-Костова Асен Тотев Денчев Любомира Велизарова Любенова Весела Цолова Радкова
2 Химия Химия Физическо Английски език Математика
  Нели Кирилова Киркова-Костова Нели Кирилова Киркова-Костова Асен Тотев Денчев Любомира Велизарова Любенова Весела Цолова Радкова
3 Математика Английски език Руски език Руски език ИУЧ Биология
  Весела Цолова Радкова Любомира Велизарова Любенова Даниела Ангелова Атанасова Даниела Ангелова Атанасова Венета Борисова Велкова
4 Математика Английски език Руски език Руски език ИУЧ Биология
  Весела Цолова Радкова Любомира Велизарова Любенова Даниела Ангелова Атанасова Даниела Ангелова Атанасова Венета Борисова Велкова
5 История География Физика Философия История
  Стоян Росенов Шиваров Ева Ценова Радева Ива Петрова Петрова Елена Тодорова Вретенарова Стоян Росенов Шиваров
6 История География Физика Философия История
  Стоян Росенов Шиваров Ева Ценова Радева Ива Петрова Петрова Елена Тодорова Вретенарова Стоян Росенов Шиваров
7     Български език Час на класа  
      Антония Димитрова Кръстева Весела Цолова Радкова  
8     Български език Час на класа  
      Антония Димитрова Кръстева Весела Цолова Радкова  
           

 

 

2

2
  9 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Английски език История История
  Любомира Велизарова Любенова Весела Цолова Радкова Любомира Велизарова Любенова Момчил Ангелов Кузманов Момчил Ангелов Кузманов
2 Английски език Математика Английски език История История
  Любомира Велизарова Любенова Весела Цолова Радкова Любомира Велизарова Любенова Момчил Ангелов Кузманов Момчил Ангелов Кузманов
3 Информационни География Немски език Химия Английски ИУЧ
  Михаела Александрова Алексиева Ева Ценова Радева Павлина Цветанова Банчева-Колева Вася Любенова Георгиева Любомира Велизарова Любенова
4 Информационни География Немски език Химия Английски ИУЧ
  Михаела Александрова Алексиева Ева Ценова Радева Павлина Цветанова Банчева-Колева Вася Любенова Георгиева Любомира Велизарова Любенова
5 Български език Физика Физическо ФВС модул Български език
  Петър Тонев Михайлов Ива Петрова Петрова Асен Тотев Денчев Асен Тотев Денчев Петър Тонев Михайлов
6 Български език Физика Физическо ФВС модул Български език
  Петър Тонев Михайлов Ива Петрова Петрова Асен Тотев Денчев Асен Тотев Денчев Петър Тонев Михайлов
7   Изобразително Биология    
    Сабина Пенчева Хубавенкова Венета Борисова Велкова    
8   Изобразително Биология    
    Сабина Пенчева Хубавенкова Венета Борисова Велкова    
           
  9 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език География Химия Български език
  Ева Ценова Радева Петър Йорданов Алексиев Ева Ценова Радева Вася Любенова Георгиева Петър Йорданов Алексиев
2 Английски език Български език География Химия Български език
  Ева Ценова Радева Петър Йорданов Алексиев Ева Ценова Радева Вася Любенова Георгиева Петър Йорданов Алексиев
3 Физика ФВС модул Испански език Информационни История
  Ива Петрова Петрова Асен Тотев Денчев Ренета Александрова Великова Михаела Александрова Алексиева Момчил Ангелов Кузманов
4 Физика ФВС модул Испански език Информационни История
  Ива Петрова Петрова Асен Тотев Денчев Ренета Александрова Великова Михаела Александрова Алексиева Момчил Ангелов Кузманов
5 Физическо Английски език Биология Математика Английски ИУЧ
  Асен Тотев Денчев Ева Ценова Радева Венета Борисова Велкова Весела Цолова Радкова Ева Ценова Радева
6 Физическо Английски език Биология Математика Английски ИУЧ
  Асен Тотев Денчев Ева Ценова Радева Венета Борисова Велкова Весела Цолова Радкова Ева Ценова Радева
7   История Изобразително    
    Момчил Ангелов Кузманов Сабина Пенчева Хубавенкова    
8   История Изобразително    
    Момчил Ангелов Кузманов Сабина Пенчева Хубавенкова    
           
  9 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо География Математика Информационни Английски ИУЧ
  Асен Тотев Денчев Ева Ценова Радева Весела Цолова Радкова Михаела Александрова Алексиева Любомира Велизарова Любенова
2 Физическо География Математика Информационни Английски ИУЧ
  Асен Тотев Денчев Ева Ценова Радева Весела Цолова Радкова Михаела Александрова Алексиева Любомира Велизарова Любенова
3 История Английски език Английски език Биология Испански език
  Ивайло Валентинов Найденов Любомира Велизарова Любенова Любомира Велизарова Любенова Венета Борисова Велкова Ренета Александрова Великова
4 История Английски език Английски език Биология Испански език
  Ивайло Валентинов Найденов Любомира Велизарова Любенова Любомира Велизарова Любенова Венета Борисова Велкова Ренета Александрова Великова
5 Физика Български език История Български език Химия
  Ива Петрова Петрова Антония Димитрова Кръстева Ивайло Валентинов Найденов Антония Димитрова Кръстева Вася Любенова Георгиева
6 Физика Български език История Български език Химия
  Ива Петрова Петрова Антония Димитрова Кръстева Ивайло Валентинов Найденов Антония Димитрова Кръстева Вася Любенова Георгиева
7     ФВС модул Изобразително  
      Асен Тотев Денчев Сабина Пенчева Хубавенкова  
8     ФВС модул Изобразително  
      Асен Тотев Денчев Сабина Пенчева Хубавенкова  
           
  9 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Физическо История История
  Антония Димитрова Кръстева Любомира Велизарова Любенова Асен Тотев Денчев Стоян Росенов Шиваров Стоян Росенов Шиваров
2 Български език Английски език Физическо История История
  Антония Димитрова Кръстева Любомира Велизарова Любенова Асен Тотев Денчев Стоян Росенов Шиваров Стоян Росенов Шиваров
3 Английски език Математика Френски език Английски ИУЧ Химия
  Любомира Велизарова Любенова Весела Цолова Радкова Десислава Александрова Танева Любомира Велизарова Любенова Вася Любенова Георгиева
4 Английски език Математика Френски език Английски ИУЧ Химия
  Любомира Велизарова Любенова Весела Цолова Радкова Десислава Александрова Танева Любомира Велизарова Любенова Вася Любенова Георгиева
5 География Изобразително Български език Биология Информационни
  Ева Ценова Радева Сабина Пенчева Хубавенкова Антония Димитрова Кръстева Венета Борисова Велкова Михаела Александрова Алексиева
6 География Изобразително Български език Биология Информационни
  Ева Ценова Радева Сабина Пенчева Хубавенкова Антония Димитрова Кръстева Венета Борисова Велкова Михаела Александрова Алексиева
7   Физика   ФВС модул  
    Ива Петрова Петрова   Асен Тотев Денчев  
8   Физика   ФВС модул  
    Ива Петрова Петрова   Асен Тотев Денчев  
           
  9 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Информационни Български език Биология Физическо
  Нели Кирилова Киркова-Костова Михаела Александрова Алексиева Антония Димитрова Кръстева Венета Борисова Велкова Асен Тотев Денчев
2 Химия Информационни Български език Биология Физическо
  Нели Кирилова Киркова-Костова Михаела Александрова Алексиева Антония Димитрова Кръстева Венета Борисова Велкова Асен Тотев Денчев
3 Български език Физика Руски език История История
  Антония Димитрова Кръстева Ива Петрова Петрова Даниела Ангелова Атанасова Стоян Росенов Шиваров Стоян Росенов Шиваров
4 Български език Физика Руски език История История
  Антония Димитрова Кръстева Ива Петрова Петрова Даниела Ангелова Атанасова Стоян Росенов Шиваров Стоян Росенов Шиваров
5 Английски език Математика Английски език Изобразително Английски ИУЧ
  Любомира Велизарова Любенова Весела Цолова Радкова Любомира Велизарова Любенова Сабина Пенчева Хубавенкова Любомира Велизарова Любенова
6 Английски език Математика Английски език Изобразително Английски ИУЧ
  Любомира Велизарова Любенова Весела Цолова Радкова Любомира Велизарова Любенова Сабина Пенчева Хубавенкова Любомира Велизарова Любенова
7 ФВС модул     География  
  Асен Тотев Денчев     Ева Ценова Радева  
8 ФВС модул     География  
  Асен Тотев Денчев     Ева Ценова Радева  
           

 

 

  

 
Проекти

Проекти