БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  9 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7 Физическо        
  111        
1 История II ЧЕ ИУЧ Математика Час на класа Биология
  7 504 302 100 503
2 История Физическо Математика II ЧЕ Физика
  7 111 302 504 505
3 Физика I чужд език ИУЧ Български език II ЧЕ Английски език
  602 102 202 504 102
4 Физика Информационни Български език Математика Английски език
  602 406 202 302 102
5 Английски език Философия Физическо Математика Химия
  102 602 112 302 503
6 Английски език География История Български език Химия
  102 603 7 202 503
7 Изобразително Биология История Български език География
  403 503 7 202 603
           
  9 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7   Физическо      
    111      
1 Математика Информационни Химия Час на класа Физическо
  302 406 503 101 113
2 Математика II ЧЕ ИУЧ Химия Английски език Философия
  302 504 503 102 602
3 Физическо Български език Физика Английски език Биология
  111 202 504 102 503
4 География Български език Физика II ЧЕ Биология
  603 202 504 504 503
5 География I чужд език ИУЧ Английски език II ЧЕ Физика
  603 102 102 504 504
6 Изобразително История Български език История Математика
  403 601 202 601 302
7 Английски език История Български език История Математика
  102 601 202 601 302
           
  9 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7     Физическо    
      111    
1 Физика История II ЧЕ Час на класа История
  602 7 206 102 7
2 Физика История II ЧЕ География История
  602 7 206 603 7
3 II ЧЕ ИУЧ Физическо Химия География Математика
  206 113 503 603 302
4 Изобразително I чужд език ИУЧ Химия Английски език Математика
  403 102 503 102 302
5 Физическо Български език Биология Английски език Английски език
  111 202 503 102 102
6 Български език Български език Биология Математика Английски език
  202 202 503 302 102
7 Български език Информационни Физика Математика Философия
  202 406 505 302 602
           
  9 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7       Физическо  
        111  
1 Изобразително Математика Английски език Час на класа Философия
  403 302 102 103 602
2 Физическо Математика Английски език II ЧЕ Физическо
  111 302 102 206 111
3 История География II ЧЕ ИУЧ II ЧЕ Физика
  7 603 206 206 505
4 История География История Български език Физика
  7 603 7 202 505
5 Математика Информационни История Български език Български език
  302 406 7 202 202
6 Математика Английски език Химия Биология Български език
  302 102 504 503 202
7 Физика Английски език Химия Биология I чужд език ИУЧ
  602 102 504 503 102
           
  9 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7         Физическо
          111
1 II ЧЕ Физическо Физика Час на класа Физика
  404 113 504 104 505
2 II ЧЕ Информационни Физика Български език I чужд език ИУЧ
  404 406 504 202 102
3 Математика Математика Физическо Български език Български език
  302 302 112 202 202
4 Математика Математика География Биология Български език
  302 302 603 503 202
5 Изобразително Химия География II ЧЕ ИУЧ История
  403 504 603 404 7
6 История Химия Английски език Английски език История
  7 504 102 102 7
7 Биология Философия Английски език Английски език История
  503 602 102 102 7
           
  9 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7     Изобразително    
      403    
1 Английски език Химия История Час на класа Математика
  603 503 7 105 302
2 Български език Химия История Биология Математика
  202 503 7 503 302
3 Български език Информационни I чужд език ИУЧ Биология История
  202 406 603 503 7
4 II ЧЕ Философия Физическо География История
  301 602 112 603 7
5 II ЧЕ Математика Физика География Английски език
  301 302 505 603 603
6 Физика Математика Физика II ЧЕ ИУЧ Английски език
  602 302 505 301 603
7 Физическо Български език Физическо Английски език Български език
  111 202 111 603 202
           

  

 
Проекти