БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

1 9 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Физическо ФВС модул История История
2 Български език Физическо ФВС модул История История
3 Музика Математика Биология Математика Химия
4 Музика Математика Биология Математика Химия
5 Английски език Немски език География Час на класа Физика
6 Английски език Немски език География Час на класа Физика
7     Английски език   Английски ИУЧ
8     Английски език   Английски ИУЧ
           
  9 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Математика Математика История Химия
2 Физика Математика Математика История Химия
3 Английски език История Физическо Английски език ФВС модул
4 Английски език История Физическо Английски език ФВС модул
5 Биология Музика Немски език Български език Английски ИУЧ
6 Биология Музика Немски език Български език Английски ИУЧ
7   География   Час на класа  
8   География   Час на класа  
1          
           
  9 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Испански език ФВС модул Английски език
2 Математика Английски език Испански език ФВС модул Английски език
3 Физика Биология Английски ИУЧ Български език Математика
4 Физика Биология Английски ИУЧ Български език Математика
5 География История Физическо История Химия
6 География История Физическо История Химия
7   Музика   Час на класа  
8   Музика   Час на класа  
1          
           
  9 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Биология Английски език Английски ИУЧ География
2 Музика Биология Английски език Английски ИУЧ География
3 Физическо Физика Български език Химия Английски език
4 Физическо Физика Български език Химия Английски език
5 История История Математика ФВС модул Испански език
6 История История Математика ФВС модул Испански език
7   Математика   Час на класа  
8   Математика   Час на класа  
1          
           
  9 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Музика География Химия Математика
2 Биология Музика География Химия Математика
3 История Английски език Математика История Френски език
4 История Английски език Математика История Френски език
5 Английски език ФВС модул Български език Английски ИУЧ Физическо
6 Английски език ФВС модул Български език Английски ИУЧ Физическо
7     Физика Час на класа  
8     Физика Час на класа  
           
  9 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски ИУЧ Физика Български език Математика Физическо
2 Английски ИУЧ Физика Български език Математика Физическо
3 Биология ФВС модул История Руски език География
4 Биология ФВС модул История Руски език География
5 Химия Английски език Английски език История Математика
6 Химия Английски език Английски език История Математика
7 Музика     Час на класа  
8 Музика     Час на класа  
1          

 

 

2 9 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Физическо Философия Български език Немски език
2 Български език Физическо Философия Български език Немски език
3 Физика История Математика Биология Химия
4 Физика История Математика Биология Химия
5 Информационни Химия Немски език ИУЧ История География
6 Информационни Химия Немски език ИУЧ История География
7 Английски език   Английски език    
8 Английски език   Английски език    
           
  9 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Биология Информационни Философия Химия
2 География Биология Информационни Философия Химия
3 Български език Физика Немски език ИУЧ История История
4 Български език Физика Немски език ИУЧ История История
5 Физическо Български език Английски език Немски език Математика
6 Физическо Български език Английски език Немски език Математика
7 Химия       Английски език
8 Химия       Английски език
           
  9 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Испански език Английски език Химия История История
2 Испански език Английски език Химия История История
3 Биология Информационни Физическо Испански ИУЧ Английски език
4 Биология Информационни Физическо Испански ИУЧ Английски език
5 Химия Български език География Математика Български език
6 Химия Български език География Математика Български език
7     Философия   Физика
8     Философия   Физика
1          
           
  9 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Физика Испански ИУЧ Химия Английски език
2 Английски език Физика Испански ИУЧ Химия Английски език
3 Испански език Биология Български език История Български език
4 Испански език Биология Български език История Български език
5 Математика Философия Физическо Информационни Химия
6 Математика Философия Физическо Информационни Химия
7     География   История
8     География   История
           
  9 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Математика Английски език Английски език Информационни
2 Физика Математика Английски език Английски език Информационни
3 История Философия История Френски език Физическо
4 История Философия История Френски език Физическо
5 Български език Биология Български език Химия Френски език ИУЧ
6 Български език Биология Български език Химия Френски език ИУЧ
7 География Химия      
8 География Химия      
           
  9 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология История Математика История Физическо
2 Биология История Математика История Физическо
3 Физика Руски език ИУЧ География Английски език Информационни
4 Физика Руски език ИУЧ География Английски език Информационни
5 Химия Химия Руски език Български език Английски език
6 Химия Химия Руски език Български език Английски език
7 Български език Философия      
8 Български език Философия      
           

  

 
Проекти

Проекти