БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  9 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни География Английски език Български език Философия
  406 603 102 202 602
2 Математика География Английски език Български език Музика
  302 603 102 202 401
3 Математика Английски език Български език История Физическо
  302 102 202 403 112
4 Химия Английски език Български език История История
  504 102 202 403 403
5 Химия Физическо II ЧЕ ИУЧ Биология История
  504 113 504 503 403
6 Физика Математика Химия Биология II ЧЕ
  505 302 504 503 504
7 Физика Математика Биология Час на класа II ЧЕ
  505 302 503 503 504
1     Физическо    
      111    
           
  9 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Химия Химия Английски език Физика
  202 504 504 102 505
2 Информационни Химия Философия Английски език Физика
  406 504 602 102 505
3 Физическо Физическо История Български език География
  111 111 601 202 603
4 Математика История История Български език География
  302 601 601 202 603
5 Математика История Български език Математика Биология
  302 601 202 302 602
6 Английски език Биология II ЧЕ Математика Биология
  102 503 606 302 602
7 Английски език II ЧЕ ИУЧ II ЧЕ Час на класа Музика
  102 504 606 202 401
1         Физическо
          111
           
  9 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Български език Биология Философия География
  403 202 503 602 603
2 История Български език Биология Химия География
  403 202 503 504 603
3 Информационни Математика Английски език II ЧЕ Биология
  406 302 102 206 503
4 Английски език Математика Английски език II ЧЕ Физическо
  102 302 102 206 113
5 Английски език История Физика Български език Музика
  102 403 505 202 401
6 Математика История Физика Български език Химия
  302 403 505 202 503
7 Математика Физическо II ЧЕ ИУЧ Час на класа Химия
  302 112 206 206 503
1 Физическо        
  111        
           
  9 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Английски език Физика История Химия
  603 102 605 403 504
2 География Английски език Физика История Химия
  603 102 605 403 504
3 Български език История Химия Математика Философия
  202 403 504 302 602
4 Български език История Физическо Математика Музика
  202 403 111 302 401
5 Биология Български език II ЧЕ ИУЧ II ЧЕ Английски език
  503 202 206 206 102
6 Биология Български език Математика II ЧЕ Английски език
  503 202 302 206 102
7 Физическо Биология Информационни Час на класа Математика
  112 503 406 302 302
1   Физическо      
    111      
           
  9 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език История Математика Математика Английски език
  102 403 302 302 102
2 Английски език История Математика Математика Английски език
  102 403 302 302 102
3 Философия Български език Биология Химия Музика
  602 202 503 503 401
4 Физическо Български език Биология Химия Български език
  112 202 503 503 202
5 Физика Биология Физическо II ЧЕ Български език
  605 503 112 404 202
6 История Химия Информационни II ЧЕ География
  403 505 406 404 603
7 История Физика II ЧЕ ИУЧ Час на класа География
  403 505 404 404 603
1       Физическо  
        112  
           
  9 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Математика Български език География История
  602 302 202 605 403
2 Физическо Математика Български език География История
  111 302 202 605 403
3 История Химия Математика Английски език Физика
  403 504 302 603 505
4 История Английски език Математика Английски език Физика
  403 603 302 603 505
5 Български език Английски език Биология Физическо Физическо
  202 603 503 113 113
6 Български език II ЧЕ Биология Химия Музика
  202 301 503 504 401
7 Биология II ЧЕ Химия Час на класа II ЧЕ ИУЧ
  503 301 504 406 301
1       Информационни  
        406  
           

  

 
Проекти