БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 
 
 


Отчет за изпълнението на бюджета за III-то тримесечие 

Отчет за изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие 
 
Проекти