БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

ГРАФИК

за консултации с ученици от 5. – 7. кл и родителите им през ПЪРВИЯ срок на 2020/2021 уч.год.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

С родители

С ученици

ден, час (60 мин.)

стая

ден, час (45 мин.)

стая

 1.  

Веселина Стефанова Павлова (БЕЛ)

Четвъртък, 13.20 ч.

100

Петък, 12.00 ч.

 

 1.  

София Василева Дюлгерова (БЕЛ)

Четвъртък, 13.20 ч.

206

Понеделник, 12.00 ч.

5

 1.  

Елена Христова (БЕЛ)

Четвъртък, 13.00 ч

200

Петък, 13.20 ч.

200

 1.  

Борислава Бориславова Петрова(БЕЛ)

Четвъртък, 12.30 ч.

206

Сряда, 13.30 ч.

онлайн

 1.  

Радка Ангелова Караджова (БЕЛ)

Четвъртък, 13.20ч

203

Сряда, 13.20 ч.

203

 1.  

АнтоанетаСтанислав.Милушева(АЕ)

Понеделник, 12.00

206

Петък, 13.20 ч.

206

 1.  

Венислава Димитрова Гегова (АЕ)

Петък, 12.00 ч.

206

Петък, 12.00 ч.

206

 1.  

Светла Иванова Рашкова (АЕ)

Сряда, 12.00 ч.

206

Вторник, 16.00 ч.

онлайн

 1.  

Галя Атанасова Ганчева (НЕ)

Четвъртък, 12.00 ч.

 

 

 

 1.  

Ваня Ангелова Григорова (НЕ)

Сряда, 12.00 ч.

206

Вторник, 13.30 ч.

206

 1.  

Мария Христова Николова (ИЕ)

Четвъртък, 12.00 ч

 

 

 

 1.  

Радослава Каменова Кирилова(ИЕ)

Понеделник, 13.00

206

Сряда, 13.20 ч.

206

 1.  

Десислава Александр.Танева (ФЕ+АЕ)

Четвъртък, 12.00 ч

7

Вторник 13,20

100/онлайн

 1.  

Надежда Найденова Иванова (РЕ)

Четвъртък, 12.30 ч

7

Петък, 12.10 ч.

 

 1.  

Даниела Ангелова Атанасова (РЕ)

Четвъртък,  12.20 ч

7

 

 

 1.  

Таня Радева Белясин (МАТ)

Четвъртък 12,20ч

206

Вторник, 13.20 ч.

601

 1.  

Фикри Хърлов (МАТ)

Четвъртък, 13.20 ч

100

 

 

 1.  

Рая Цветанова Ганева (МАТ)

Четвъртък, 13.20 ч

206

Четвъртък, 12.00 ч

201

 1.  

Елена Михайлова Колева (МАТ)

Четвъртък, 13.20 ч

206

Понеделник, 12.00 ч.

303

 1.  

Юлия Георгиева Николова( МАТ)

Четвъртък, 13.20 ч

206

Сряда, 12.00 ч.

 

 1.  

Силвия Георгиева Илиева (ИТ)

Четвъртък, 13.30 ч

406

Вторник, 13.30-14.15

406 -неч.сед; онлайн-чет.сед

 1.  

Георги Димитров (История)

Четвъртък, 07.30 ч

602

Четвъртък, 08.30 ч

602

 1.  

Йордан Лъчезаров Лазаров (История)

Петък, 13.00 ч.

206

Петък, 12.30

202

 1.  

Стоян Росенов Шиваров (История)

Четвъртък, 12.00 ч

7

 

 

 1.  

Себиха Метушева (География)

Четвъртък, 12.00 ч

онлайн

Сряда, 13.00 ч

онлайн

 1.  

Йордан Петков Йорданов (География.)

Четвъртък, 12.30 ч

605

Вторник, 12.00 ч.

605

 1.  

Венета Велкова (ЧиПр+Био)

Четвъртък, 13.20 ч

7

 

 

 1.  

Ива Петрова Петрова (физ.+ЧиПр.)

Четвъртък, 13.20 ч

100

Вторник и сряда,12.30

100

 1.  

Мария Георгиева (ЧиПр)

Четвъртък, 13.20 ч

100

Понеделник, 13.20 ч.

онлайн

 1.  

Вася Георгиева (Химия)

Четвъртък, 13.20 ч

 

сряда

 

 1.  

Александър Митев (музика)

Четвъртък, 13.20 ч

303

Петък, 13.20 ч

303

 1.  

ИлианаТодор.Траянова (музика)

Четвъртък, 13.20 ч

 

 

 

 1.  

Сабина Пенчева Хубавенкова (ИИ)

Понеделник, 12.10 ч

105

Петък, 12.00 ч.

105

 1.  

Диана Василева Соколова (ИИ/)

Четвъртък, 13.20 ч

403

Четвъртък, 13.20 ч

403

 1.  

Асен Асенов Наков (Техн.и Предпр.)

Четвъртък, 13.20 ч

онлайн

-

 

 1.  

Мария Николова Николова    (ФВС)

Четвъртък, 13.20 ч

онлайн

-

 

 1.  

Петко Юлианов Бачийски (ФВС)

Четвъртък, 13.20 ч

онлaйн

-

 

 1.  

Стефка Иванова Агова (ФВС)

Четвъртък, 13,.20 ч

онлайн

-

 

 1.  

 Георги Николов (ФВС)

Четвъртък, 13.20 ч

онлайн

-

 

 

 
Проекти

Проекти