БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

Приложение 2 на Заповед № 1423/ 07.02.2019г.

ГРАФИК

за консултации с ученици от 5 до 7кл. и родителите им през ВТОРИ срок на 2018/2019уч.год.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

С родители

С ученици

ден, час

стая

ден, час

стая

 1.  

Лени Димитрова Аначкова (АЕ)

четв.12:30-13:30

207

сряда18:35-19:20

206

 1.  

Красимира Венцисл.Павлова-Пърлева

четв.12:30-13:30

6

петък 12:35-13:20

5

 1.  

Веселина Стефанова Павлова (БЕЛ)

 четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:35-13:20

201

 1.  

София Василева Дюлгерова (БЕЛ)

 четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда12:35-13:20

200

 1.  

Татяна Алекс. Атанасова (БЕЛ)

 четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:35-13:20

202

 1.  

Десислава Петрова Нейкова (БЕЛ)

 четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда12:35-13:20

МК

 1.  

Борислава Борислав. Петрова (БЕЛ)

 четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:35-13:20

203

 1.  

Илвие Абипова Конедарева (БЕЛ)

четв.12:30-13:30

учит. стая

сряда12:35-13:20

205

 1.  

Радка Ангелова Караджова (БЕЛ)

сряда16:50-17:50

учит.стая

втор. 12:35-13:20

205

 1.  

Антоанета Станисл.Милушева(АЕ)

 четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:35-13:20

206

 1.  

Венислава Димитрова Гегова(АЕ)

 четв.12:30-13:30

учит.стая

втор. 12:35-13:20

7

 1.  

Светла Иванова Рашкова (АЕ)

сряда14:10-15:10

5

сряда12:35-13:20

5

 1.  

Диляна Петрова Филипова (АЕ-6.е)

 петък13:15-14:15

606

четвър12:30-13-20

606

 1.  

Ангелина Ламбова Ненкова(НЕ-6д,ж)

втор.15:05-16:05

учит.стая

четвър12:30-13-20

300

 1.  

Ваня Ангелова Григорова(НЕ-6а-г,е)

 четв.13:30-14:30

учит.стая

четвър12:30-13-20

504

 1.  

Ренета Александрова Великова (ИЕ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

петък 12:35-13:20

206

 1.  

Мария Хр.Николова-Попова (ИЕ)

 четв.14:10-15:10

402

петък 12:35-13:20

602

 1.  

Даниела Ангелова Атанасова (РЕ)

 четв.13:15-14:15

учит.стая

понед.13:15-14:10

301

 1.  

Надежда Найд. Иванова (РЕ)

втор.13:15-14:15

301

втор. 12:35-13:20

301

 1.  

Елена Михайлова Колева (МАТ)

 четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:35-13:20

303

 1.  

Веселина Максимова Дамянова (МАТ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

понед.12:35-13:20

305

 1.  

Юлия ГеоргиеваНиколова (МАТ.)

четв.12:30-13:30

учит.стая

втор.  12:35-13:20

302

 1.  

Таня Радоева Белясин (МАТ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

понед.12:30-13:20

304

 1.  

Рая Цветанова Ганева (МАТ.)

четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:35-13:20

300

 1.  

Силвия Георгиева Илиева (ИТ)

понед.15:00-16:00

406

понед.12:35-13:15

406

 1.  

Валентина Владимирова Вучева (Ист)

четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:35-13:20

601

 1.  

Стоян Росенов Шиваров (Ист)

 петък09:00-10:00            

403

вторник12:35-13:20

403

 1.  

Илия Иванов Тамбураджиев (Геогр.)

 петък12:30-13:00

605

сряда 12:35-13:20

605

 1.  

 Северина Вален.Грънчарска(Гео+Био)

петък13:20-14:20

учит.стая

петък 12:35-13:20

605

 1.  

 Йордан Петков Йорданов(Ист+геогр.)

четв.12:30-13:30

603

сряда 12:35-13:20

603

 1.  

СветлаНиколоваБанчева(ЧиПр+Био)

четв.12:30-13:30

учит.стая

петък 12:35-13:15

501

 1.  

Ива Петрова Петрова (физ.иЧиПр.)

четв.12:30-13:30

учит.стая

сряда 12:35-13:20

505

 1.  

Гергина Велик.Николова(ЧиПр+Х-я)

четв.12:30-13:30

учит.стая

вторник12:35-13:2

502

 1.  

ЛюдмилаАлександр.Павлова(музика)

четв.12:30-13:30

учит.стая

понед.12:35-13:20

401

 1.  

ИлианаТодор.Траянова (музика)

четв.13:15-14:15

учит.стая

четв.12:30-13:15

401

 1.  

Диана Василева Соколова (ИИ)

понед.14:10-15:1

учит.стая

вторник12:35-13:2

402

 1.  

Сабина П. Хубавенкова (ИИ)

понед.12:20-13:20

учит.стая

петък 12:35-13:15

403

 1.  

Асен Асенов Наков (Техн.и Предпр.)

петък 12:15-13:15

учит.стая

сряда 12:35-13:20

404

 1.  

Мария Николова Николова (ФВС)

четв.13:15-14:15

учит.стая

сряда 12:35-13:20

ФС

 1.  

Снежана Никол.Николова (ФВС)

четв.13:15-14:15

учит.стая

сряда 12:35-13:20

ФС

 1.  

Димитър Павлов Чолев (ФВС)

четв.12:30-13:30

учит.стая

вторник12:35-13:2

ФС

 

 

 
Проекти