БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

Приложение 3

ГРАФИК

       на консултациитеза втори учебен срок на учебната 2020/2021година

ИМЕ ПРЕЗИМЕ  ФАМИЛИЯ

С родители

С ученици

 

ден, час

      стая

 

ден, час

1

Веселина Стефанова Павлова (БЕЛ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Вторник,12:30– 13:10ч

2

София Василева Дюлгерова (БЕЛ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Понеделник,12:30– 13:10ч

3

ЕленаДимитроваХристова (БЕЛ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Петък,12:30–13:10 ч

4

Борислава Бориславова Петрова(БЕЛ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Сряда,12:30– 13:10 ч

5

Радка Ангелова Караджова (БЕЛ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Сряда,12:30– 13:10 ч

6

АнтоанетаСтанислав.Милушева(АЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Вторник,12:30-13:10 ч

7

Красимира Венциславова Павлова (АЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Понеделник,12:30– 13:10 ч

.

8

Венислава Димитрова Гегова (АЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Вторник,12:30– 13:10 ч

9

Светла Иванова Рашкова (АЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Четвъртък,10:30 ч.

10

Галя Атанасова Ганчева (НЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

 Вторник,12:30– 13:10 ч

11

Ваня Ангелова Григорова (НЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Вторник,12:30– 13:10 ч

.

12

Мария Христова Николова (ИЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Вторник,12:00– 12:40 ч

13

Радослава Каменова Кирилова(ИЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Петък,12:00–12:40 ч

14

Десислава Александр.Танева (АЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Понеделник,12:30– 13:10 ч

15

Надежда Найденова Иванова (РЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Четвъртък,11:50– 12:30ч

16

Даниела Ангелова Атанасова (РЕ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

 Петък,12:30– 13:10 ч

17

Таня Радева Белясин (МАТ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Вторник,12:30– 13:10 ч

18

Рая Цветанова Ганева (МАТ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Вторник, 12:30– 13:10 ч

19

Елена Михайлова Колева (МАТ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Сряда, 12:30– 13:10 ч

20

Юлия Георгиева Николова( МАТ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Понеделник,12:00– 12:40 ч

21

Силвия Георгиева Илиева (ИТ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Петък,12:30– 13:10 ч

22

Георги Димитров (История)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Петък,12:30– 13:10 ч

23

Йордан Лъчезаров Лазаров (История)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Вторник,12:30– 13:10 ч

24

Стоян Росенов Шиваров (История)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Вторник,12:30– 13:10 ч

25

СебихаАлмазоваМетушева (География)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

 Сряда,12:00– 12:40 ч

26

Йордан Петков Йорданов (География.)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Сряда,12:30– 13:10 ч

27

ВенетаБорисоваВелкова (БЗО)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Сряда,12:30– 13:10 ч

28

Ива Петрова Петрова (ФИЗ.+ЧиПр.)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Вторник и сряда,12:30– 13:10 ч

29

Мария Георгиева (ЧиПр)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Сряда, 12:30– 13:10 ч

30

Вася Георгиева (Химия)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

Учителска

 стая

Петък, 12:00– 12:40 ч

31

АлександърПетровМитев (музика)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Петък,12:30– 13:10 ч

32

ИлианаТодор.Траянова (музика)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

 Сряда, 12:30– 13:10 ч

33

Сабина Пенчева Хубавенкова (ИИ)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Вторник,12:30– 13:10 ч

34

Диана Василева Соколова (ИИ/)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Понеделник,12:30– 13:10 ч

35

Асен Асенов Наков (Техн.и Предпр.)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Сряда, 12:30– 13:10 ч

36

Мария Николова Николова    (ФВС)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Вторник,12:30– 13:10 ч

37

Петко Юлианов Бачийски (ФВС)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Вторник,12:30– 13:10 ч

38

Стефка Иванова Агова (ФВС)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска

стая

Понеделник,12:30– 13:10 ч.

39

 Георги Николов (ФВС)

Четвъртък,12.30- 13.10ч.

учителска стая

Петък,12:30– 13:10 ч

 

 

 
Проекти

Проекти