БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Приложение 2 на Заповед № 2 / 17 .09.2018г.

ГРАФИК

за консултации с ученици от 5 до 7кл. и родителите им през ПЪРВИЯ срок на 2018/2019уч.год.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

С родители

С ученици

ден, час

стая

ден, час

стая

 

Лени Димитрова Аначкова (АЕ)

четв.12:30-13:30

207

вторн.13:15-14:0

206

 

Красимира Венцисл.Павлова-Пърлева

четв.12:30-13:30

6

вторн.13:15-14:0

5

 

Веселина Стефанова Павлова (БЕЛ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

сряда 13:15-14:00

201

 

София Василева Дюлгерова (БЕЛ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

понед.13:15-14:00

200

 

Татяна Алекс. Атанасова (БЕЛ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

понед.13:15-14:00

202

 

Десислава Петрова Нейкова (БЕЛ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

вторник13:15-14:0

МК

 

Борислава Борислав. Петрова (БЕЛ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

петък 13:15-14:00

203

 

Илвие Абипова Конедарева (БЕЛ)

четв.12:30-13:30

учит. стая

сряда13:15-14:00

205

 

Радка Ангелова Караджова (БЕЛ)

четв.09:10-10:10

учит. стая

сряда13:25-14:10

205

 

Антоанета Станисл.Милушева(АЕ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

понед.13:25-14:10

206

 

Венислава Димитрова Гегова(АЕ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

понед. 13:15-14:00

7

 

Светла Иванова Рашкова (АЕ)

сряда08:10-09:10

5

сряда 13:15-14:00

5

 

Диляна Петрова Филипова (АЕ-6.е)

 сряда16:00-17:00

606

втор.14:15-14:50

606

 

Ангелина Ламбова Ненкова(НЕ-6д,ж)

втор.15:05-16:05

учит.стая

четв.13:10-14:10

300

 

Ваня Ангелова Григорова(НЕ-6а-г,е)

четв.13:15-14:15

учит.стая

сряда 13:15-14:00

504

 

Ренета Александрова Великова (ИЕ)

четв.12:30-13:30

учит.стая

вторн.12:35-13:15

206

 

Мария Хр.Николова-Попова (ИЕ)

четв.13:30-14:30

402

вторник13:15-14:0

602

 

Даниела Ангелова Атанасова (РЕ)

четв.15:10-16:10

учит.стая

четвър14:10-14:55

301

 

Надежда Найд. Иванова (РЕ)

втор.09:00-10:00

учит.стая

вторник14:15-15:0

301

 

Елена Михайлова Колева (МАТ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

понед.13:15-14:00

303

 

Веселина Максимова Дамянова (МАТ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

сряда 13:15-14:00

305

 

Юлия ГеоргиеваНиколова (МАТ.)

четв.13:15-14:15

учит.стая

понед.13:15-14:00

302

 

Таня Радоева Белясин (МАТ)

четв.13:15-14:15

учит.стая

петък 13:30-14:10

304

 

Рая Цветанова Ганева (МАТ.)

четв.13:15-14:15

учит.стая

четвър14:00-14:45

300

 

Силвия Георгиева Илиева (ИТ)

 петък08:10-09:10

 406

понед.13:15-14:00

406

 

Валентина Владимирова Вучева (Ист)

четв.13:15-14:15

учит.стая

понед.13:15-14:00

601

 

Радостин Григоров Григоров (Ист)

 понед16:50-17:50            

7

 сряда 15:10-15:55            

7

 

Илия Иванов Тамбураджиев (Геогр.)

 сряда08:10-09:10

 605

вторник13:15-14:0

605

 

 Северина Валентин.Грънчарска (Гео.)

сряда 12:35 до    13:15(7ми уч.час)

учит.стая

понед.13:30-Геогр

сряда 13:15-Биол.

605

 

 Йордан Петков Йорданов(Ист+геогр.)

петък08:10-09:10

603

вторник13:15-14:0

603

 

СветлаНиколоваБанчева(ЧиПр+Био)

четв.13:15-14:15

учит.стая

понед.13:15-14:00

501

 

Ива Петрова Петрова (физ.иЧиПр.)

 четв.13:15-14:15

учит.стая

вторник13:15-14:0

505

 

Гергина Велик.Николова(ЧиПр+Х-я)

четв.13:15-14:15

учит.стая

сряда 13:15-14:00

502

 

ЛюдмилаАлександр.Павлова(музика)

четв.13:15-14:15

учит.стая

понед.13:15-14:00

401

 

ИлианаТодор.Траянова (музика)

четв. 12:30-13:30

учит.стая

понед.13:15-14:00

401

 

Диана Василева Соколова (ИИ)

понед.14:10-15:1

учит.стая

четвър13:15-14:00

402

 

Сабина П. Хубавенкова (ИИ)

понед.13:15-14:00

учит.стая

петък. 13:15-14:00

403

 

Асен Асенов Наков (Техн.и Предпр.)

 четв.12:35-13:30

учит.стая

понед.13:15-14:00

404

 

Мария Николова Николова (ФВС)

втор. 09:55-10:10

учит.стая

сряда 13:20-14:05

ФС

 

Снежана Никол.Николова (ФВС)

петък09:10-10:10

учит.стая

сряда 13:20-14:05

ФС

 

Димитър Павлов Чолев (ФВС)

четв.13:15-14:15

учит.стая

сряда 14:10-14:55

ФС

 

 

 
Проекти