БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

Приложение към Заповед N1439/07.02.2020г.

ГРАФИК

за консултации с ученици V.-VII. клас и родителите им през ВТОРИ срок на 2019/2020 уч. год.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

С родители (60 минути)

С ученици (45 минути)

ден, час

стая

ден, час

стая

 1.  

Лени Димитрова Аначкова (АЕ)

Четвъртък 12:35

207

Вторник 12:30

207

 1.  

Красимира В. Павлова (АЕ)

Четвъртък 12:35

уч.стая

Понеделник 12:35

5

 1.  

Веселина Стефанова Павлова (БЕЛ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Петък 12:45

201

 1.  

София Василева Дюлгерова (БЕЛ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Понеделник 12:35

200

 1.  

Татяна Алекс. Атанасова (БЕЛ)

 Четвъртък 12:35

   уч.стая

Петък 12:35

202

 1.  

Борислава Борислав. Петрова (БЕЛ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Сряда 12:30

203

 1.  

Евгения Б. Христова (БЕЛ)

Четвъртък 12:35

уч.стая

Петък 12:30

204

 1.  

Радка Ангелова Караджова (БЕЛ)

Сряда 15:10

205

Вторник 12:30

205

 1.  

Антоанета Станисл.Милушева(АЕ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Сряда 12:30

206

 1.  

Венислава Димитрова Гегова(АЕ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Петък 12:45

7

 1.  

Светла Иванова Рашкова (АЕ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Сряда 12:35

5

 1.  

Ангелина Ламбова Ненкова(НЕ)

 Сряда  13:30

уч.стая

Четвъртък 12:35

уч.стая

 1.  

Ваня Ангелова Григорова(НЕ)

 Петък 13:15

уч.стая

Четвъртък 12:35

уч.стая

 1.  

Ренета Александрова Великова (ИЕ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Сряда 11:45

206

 1.  

Мария Хр.Николова (ИЕ)

 Четвъртък 13:30

уч.стая

Четвъртък 12:35

уч.стая

 1.  

Радослава Кирилова (ИЕ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Петък 12:35

уч.стая

 1.  

Надежда Найд. Иванова (РЕ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Вторник 12:30

301

 1.  

Елена Михайлова Колева (МАТ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Понеделник 12:35

303

 1.  

Веселина Максимова Дамянова (МАТ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Понеделник 12:35

305

 1.  

Юлия ГеоргиеваНиколова (МАТ.)

 Четвъртък 12:35

  уч.стая

Понеделник 12:35

302

 1.  

Таня Радоева Белясин (МАТ)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Понеделник 12:30

305

 1.  

Рая Цветанова Ганева (МАТ.)

 Четвъртък 12:35

уч.стая

Понеделник 12:35

300

 1.  

Силвия Георгиева Илиева (ИТ)

  Вторник 17:45

 406

Сряда  12:30

405

 1.  

Йордан  Лъчезаров Лазаров (Ист)

Четвъртък 12:35

уч.стая

Петък  12:35

601

 1.  

Стоян Росенов Шиваров (Ист)

 Понеделник 12:35

105

Петък  12:00

105

 1.  

Георги Н. Димитров (Ист)

Петък 13:30

уч.стая

Петък  12:30

уч.стая

 1.  

Себиха А. Метушева   (Геогр.)                            

Понеделник 17:50

уч.стая

Сряда  12:30

605

 1.  

  Мартина Г. Евгениева  (ЧиПр+Био)                                     

Понеделник 15:00

уч.стая

Четвъртък 12:35

уч.стая

 1.  

 Йордан П. Йорданов(Ист+геогр.)

Четвъртък 12:35

605

Сряда 12:35

605

 1.  

СветлаНиколоваБанчева(ЧиПр+Био)

Четвъртък 12:35

уч.стая

Петък 12:30

500

 1.  

Ива Петрова Петрова (физ.иЧиПр.)

Четвъртък 12:35

уч.стая

Петък 12:30

505

 1.  

Гергина Велик.Николова(ЧиПр+Х-я)

Четвъртък 12:35

502

Вторник 12:30

502

 1.  

ЛюдмилаАлександр.Павлова(музика)

Четвъртък 12:35

401

Понеделник 12:30

401

 1.  

ИлианаТодор.Траянова (музика)

Четвъртък 12:35

401

Петък 12:35

401

 1.  

Диана Василева Соколова (ИИ)

Четвъртък 12:35

уч.стая

Понеделник 12:35

405

 1.  

Сабина П. Хубавенкова (ИИ)

Петък 12:35

403

Вторник 12:30

403

 1.  

Асен Асенов Наков (Техн.и Предпр.)

Понеделник 12:35

404

Вторник 12:35

404

 1.  

Мария Николова Николова (ФВС)

Петък 13:30

ФС

Вторник 12:35

ФС

 1.  

Стефка И. Агова  (ФВС)

Петък 14:10

ФС

Петък 12:35

ФС

 1.  

Петко Ю. Бачийски (ФВС)

Вторник 14:10

уч.стая

Петък 12:35

ФС

 

 

 
Проекти

Проекти