БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

Приложение 2 на Заповед № 3148/ 10.09.2019г.

ГРАФИК

за консултации с ученици от 5. – 7. кл и родителите им през ПЪРВИЯ срок на 2019/2020 уч.год.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

С родители

С ученици

ден, час (60 мин.)

стая

ден, час (45 мин.)

стая

 1.  

Лени Димитрова Аначкова (АЕ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

вторник13:25-14:10

207

 1.  

Красимира Венциславова Павлова(АЕ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:25-14:10

5

 1.  

Веселина Стефанова Павлова (БЕЛ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

вторник13:20-14:05

201

 1.  

София Василева Дюлгерова (БЕЛ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:25-14:10

200

 1.  

Татяна Александр. Атанасова (БЕЛ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

сряда 13:15-14:00

202

 1.  

Евгения Борислав.Христова (БЕЛ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:25-14:10

204

 1.  

Борислава Бориславова Петрова(БЕЛ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:25-14:10

203

 1.  

Радка Ангелова Караджова (БЕЛ)

вторник10:50-11:50

205

вторник13:20-14:05

201

 1.  

АнтоанетаСтанислав.Милушева(АЕ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

вторник13:20-14:05

206

 1.  

Венислава Димитрова Гегова (АЕ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:25-14:10

7

 1.  

Светла Иванова Рашкова (АЕ)

четвър.12:30-13:30

уч.стая

петък 13:20-14:05

5

 1.  

Галя Атанасова Ганчева (НЕ/5.+7.кл)

четвър.12:10-13:10

уч.стая

четвърт.13:20-14:05

206

 1.  

Ваня Ангелова Григорова (НЕ/6.+7.кл)

сряда 14:10-13:10

200

понедел.13:25-14:10

504

 1.  

Ангелина Ламбова Ненкова(НЕ/7.кл)

сряда 12:30-13:30

300

четвърт.13:20-14:05

300

 1.  

Ренета Александрова Великова(ИЕ/7.)

понед.12:30-13:30

206

сряда 13:15-14:00

206

 1.  

Мария Христова Николова (ИЕ/7.+8.)

петък 10:50-11:50

102/104

четвърт.13:25-14:15

402

 1.  

РадославаКаменоваКирилова(ИЕ/5.-7.)

понед.10:50-11:50

уч.стая

сряда 13:15-14:00

602

 1.  

Десислава Александр.Танева (ФЕ+АЕ)

сряда 16:50-17:50

206

сряда 13:30-14:15

206

 1.  

Надежда Найденова Иванова (РЕ)

четвър.11:40-12:40

уч.стая

понедел.13:30-14:15

301

 1.  

Даниела Ангелова Атанасова (РЕ)

четвър.12:30-13:30

301

вторник 14:10-14:55

301

 1.  

Таня Радева Белясин (МАТ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

сряда 13:15-14:00

304

 1.  

Веселина МаксимоваДамянова(МАТ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:15-14:00

305

 1.  

Рая Цветанова Ганева (МАТ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:15-14:00

300

 1.  

Елена Михайлова Колева (МАТ)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

сряда 13:15-14:00

303

 1.  

Юлия Георгиева Николова(мат/7.+8.)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:15-14:00

300

 1.  

Силвия Георгиева Илиева (ИТ)

сряда 11:40-12:40

406

петък 13:20-14:05

406

 1.  

Юлиян Петров Топалов (ИТ/+7.а-в)

четвър.12:30-13:30

уч.стая

понедел.13:15-14:00

406

 1.  

Йордан Лъчезаров Лазаров (Ист)

вторн.12:30-13:30

601

понедел.13:15-14:00

601

 1.  

Стоян Росенов Шиваров (Ист)

петък 11:30-12:30

505

петък 13:20-14:05

505

 1.  

Галина Красимир. Веселинова (Ист)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

вторник 14:10-14:55

604

 1.  

Илия Иванов Тамбураджиев (Геогр.)

петък 11:30-12:30

605

сряда 09:00-10:00

605

 1.  

Йордан Петков Йорданов (Геогр./+5.)

четвър.12:30-13:30

уч.стая

петък 14:00-14:45

605

 1.  

СветлаНиколоваБанчева(ЧиПр+Био)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

сряда 13:15-14:00

601

 1.  

Ива Петрова Петрова (физ.+ЧиПр.)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:15-14:00

504

 1.  

МартинаГеоргиева Евгениева(ЧиПр)

четвър.11:30-12:30

уч.стая

четвърт.13:30-14:15

503

 1.  

Гергина Велик.Николова(ЧиПр+Х-я)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:15-14:00

502

 1.  

ЛюдмилаАлександр.Павлова(музика)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

понедел.13:15-14:00

401

 1.  

ИлианаТодор.Траянова (музика)

четвър.12:30-13:15

401

четвърт.13:30-14:15

401

 1.  

Сабина Пенчева Хубавенкова (ИИ)

вторник13:20-14:20

403

сряда 13:15-14:00

403

 1.  

Диана Василева Соколова (ИИ/6.+7.)

четвър.13:30-14:15

уч.стая

вторник 13:20-14:05

403

 1.  

Асен Асенов Наков (Техн.и Предпр.)

сряда 12:30-13:30

404

понедел.13:15-14:00

404

 1.  

Мария Николова Николова    (ФВС)

сряда 08:10-09:10

ФС

вторник 13:15-14:00

ФС

 1.  

Петко Юлианов Бачийски (ФВС)

понед.08:10-09:10

ФС

петък 13:15-14:00

ФС

 1.  

Стефка Иванова Агова (ФВС/5.+8.кл)

понед.08:10-09:10

ФС

понедел. 13:15-14:00

ФС

 1.  

 Светлана ИлиеваШойлева(ФВС/+7.ж)

петък  14:10-15:10

ФС

вторник 14:15-15:00

  ФС

 1.  

Румяна Кирилова Данева (ФВС/+7.а)

петък  14:10-15:10

ФС

понедел. 14:15-15:00

  ФС

 

 
Проекти