БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

График на консултациите за първия учебен срок на учебната 2019/2020година гимназиален етап

Приложение 3

 

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1.

Петър Михайлов

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

хранилище БЕЛ

2.

Десислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

хранилище/ 201

3.

Виолетка Петрова

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

             200

4.

Донка Гуцова

БЕЛ

вторник

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

205

5.

Петър Алексиев

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

202

6.

Антония Кръстева

БЕЛ

петък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

204

7.

Илвие Конедарева

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

205

8.

Евгения Христова

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

204

 

VIIIклас – класни ръководители / АЕ

9.

Румяна Никифорова

АЕ

четвъртък

13.30- 14.10

учителска стая

вторник

  13.30- 14.15

103

10.

Катерина Николова

АЕ

четвъртък

13.30- 14.10

учителска стая

сряда

  13.15- 14.00

104

11.

Цвете Жекова

АЕ

четвъртък

13.30- 14.10

учителска стая

четвъртък- 9а

  11.50- 12.30

100

12.

Емилия Христова

АЕ

четвъртък

13.30- 14.10

учителска стая

вторник

13.15- 14.00

105

13.

Катя Милева

АЕ

четвъртък

13.30- 14.10

учителска стая

сряда

13.15- 14.00

102

14.

Любка Чолашка

АЕ

четвъртък

13.30- 14.10

учителска стая

петък

13.15- 14.00

101

 

                                                                                       ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

15.

Любина Иванова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

103

16.

Любомира Любенова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

5

17.

Ралица Карлова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

100

18.

ДесиславаТанева

ФЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

404

19.

Даниела Симеонова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

101

20.

Даниела Йонева

АЕ

понеделник

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

104

21.

Галина Ангелова

АЕ

петък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

102

22.

Ваня Григорова

НЕ

понеделник

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

200/ 301

23.

Ангелина Ненкова

НЕ

понеделник

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

300

24.

Мария Попова

ИЕ

четвъртък

13.30- 14.10

учителска стая

четвъртък

12.35- 13.15

402

25.

Ренета Великова

ИЕ

понеделник

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

206

26.

Даниела Атанасова

РЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

301

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

27.

Весела Радкова

Математика

четвъртък

 

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник- 8 кл.

четвъртък- 11кл.

13.30-14.10

11.50- 12.30

305

28.

Вера Цвеова

Математика

четвъртък

 

12.35- 13.15

учителска стая

сряда- 8 кл.

вторник- 12 кл.

13.15- 14.10

12.35- 13.15

 

303

29.

Емилия Богева

Математика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

 

30.

Валя Кусева

Математика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

302

31.

Юлиан Топалов

ИТ

четвъртък

 

12.35- 13.15

учителска стая

Вторник

сряда

12.35- 13.15

12.35- 13.15

 

406

32.

Валентина Велкова

ИТ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

1

33.

Юлия Николова

Математика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

34.

Момчил Кузманов

История

сряда

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

601

35.

Ивайло Найденов

История

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

 

602

36.

Надка Васева

История

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

1

37.

Стоян Шиваров

История

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

11.50- 12.30

505

38.

Елена Вретенарова

Философия

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

11.50- 12.30

602

39.

Диляна Филипова

Философия

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

606

40.

Ева Радева

География

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

603

41.

Росанка Гогова

География

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

1

42.

Галина Веселинова

История

четвъртък

13.30- 14.10

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

601

43.

Йордан Йорданов

География

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

четвъртък

12.35- 13.10

605

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

44.

Борислава Русинова

Биология

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

500

45.

Венета Велкова

Биология

четвъртък

13.15- 14.10

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

501

46.

Ива Петрова

Физика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

505

47.

Чавдар Динев

Физика

вторник

13.30-14.10

учителска стая

четвъртък

12.35- 13.10

505

48.

Ирина Андонова

Химия/Физика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

504

49.

Вася Георгиева

Химия

сряда

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

502

 

ИЗКУСТВА

50.

Илиана Траянова

Музика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

401

51.

Диана Соколова

ИИ

четвъртък

11.00- 11.40

учителска стая

четвъртък

11.50- 12.30

403

 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

52.

Румяна Данева

ФВС

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

Физ.салон

53.

Асен Денчев

ФВС

вторник

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

Физ.салон

54.

Светлана Шойлева

ФВС

петък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

Физ.салон

 

 
Проекти