БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

График на консултациите за втория учебен срок на учебната 2020/2021годинаI- II гимназиален етап

Приложение 3

 

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1.

Петър Михайлов

БЕЛ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

петък

13.35- 14.15

 

2.

Десислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

четвъртък

12.35- 13.15

 

3.

Виолетка Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

сряда

13.00- 13.40

 

4.

Донка Гуцова

БЕЛ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

сряда

13.35- 14.15

 

5.

Петър Алексиев

БЕЛ

вторник

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

6.

Антония Кръстева

БЕЛ

понеделник

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

 

7.

Илвие Конедарева

БЕЛ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

8.

Веселина Павлова

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

 

 

VIIIклас – класни ръководители / АЕ

9.

Румяна Никифорова

АЕ

четвъртък

12.30- 13.10

учителска стая

1.сряда

2.петък

12.30- 13.10

 

10.

Катерина Николова

АЕ

четвъртък

12.30- 13.10

учителска стая

понеделник

12.30- 13.10

 

11.

Цвете Жекова

АЕ

четвъртък

12.30- 13.10

учителска стая

1.понеделник

2.вторник

12.30- 13.10

 

 

12.

Емилия Христова

АЕ

четвъртък

12.30- 13.10

учителска стая

1.понеделник

2.вторник

18.05-18.45

12.30- 13.10

 

13.

Любка Чолашка

АЕ

четвъртък

12.30-13.10

учителска стая

1.сряда

2.понеделник

12.30- 13.10

 

 

                                                                                       ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

14.

Любина Иванова

АЕ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

петък

13.35- 14.15

 

15.

Любомира Любенова

АЕ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

петък

13.35- 14.15

 

16.

Ралица Карлова

АЕ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

петък

12.40- 13.15

 

17.

ДесиславаТанева

ФЕ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

четвъртък

13.30- 14.10

 

18.

Даниела Симеонова

АЕ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

сряда

12.00- 12.40

 

19.

Александра Пенова

АЕ

четвъртък

9.00 -9.45

учителска стая

понеделник

13.35- 14.15

 

20.

Виктория Костова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

 

21.

Ваня Григорова

НЕ

четвъртък

12.35-13.15

учителска стая

сряда

13.35- 14.15

 

22.

Василка Дамянова

НЕ

сряда

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

23.

Мария Николова

ИЕ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

9кл –петък

10 кл -четвъртък

12.00-12.45

13.35- 14.15

 

24.

Ренета Великова

ИЕ

сряда

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

25.

Даниела Атанасова

РЕ

четвъртък

11.35- 12.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

26.

Весела Радкова

Математика

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

27.

Емилия Богева

Математика

петък

12.30- 13.10

учителска стая

петък

12.30- 13.10

 

28.

Валя Кусева

Математика

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

понеделник

13.35- 14.15

 

29.

Юлиан Топалов

ИТ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

30.

Валентина Велкова

ИТ

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

31.

Михаил Иванов

Математика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

14.00- 14.45

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

32.

Момчил Кузманов

История

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

 

33.

Ивайло Найденов

История

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

34.

Стоян Шиваров

История

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

35.

Елена Вретенарова

Философия

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

8клас вторник

9,12 клас

12.30-13.10

13.15- 13.55

 

36.

Диляна Филипова

Философия

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

понеделник

13.35- 14.15

 

37.

Ева Радева

География

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

понеделник

13.35- 14.15

 

38.

Росанка Гогова

География

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

петък

13.35- 14.15

 

39.

Йордан Лазаров

История

петък

13.35- 14.15

учителска стая

петък

13.35- 14.15

 

40.

Георги Димитров

История

петък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

 

41.

Йордан Йорданов

География

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

сряда

12.00- 12.40

 

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

42.

Нели Костова

Химия

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

вторник

13.35- 14.15

 

 

43.

Борислава Русинова

Биология

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

понеделник

13.35- 14.15

12.05-12.45

 

44.

Венета Велкова

Биология

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

 

45.

Ива Петрова

Физика

5кл  сряда

7кл  вторник

9кл вторник

12.35- 13.15

 

13.35 – 14.15

учителска стая

5кл  сряда

7кл  четвъртък

9кл понеделник

12.35- 13.15

 

46.

Чавдар Динев

Физика

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

четвъртък

13.35- 14.15

 

47.

Ирина Андонова

Химия/Физика

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

Понеделник химия

Сряда физика

13.35- 14.15

 

48.

Вася Георгиева

Химия

четвъртък

12.00-12.40

учителска стая

петък

12.00- 12.40

 

 

ИЗКУСТВА

49.

Илиана Траянова

Музика

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

сряда

13.35- 14.15

 

50.

Диана Соколова

ИИ

понеделник

13.35- 14.15

учителска стая

петък

13.35- 14.15

 

51.

Сабина Хубавенкова

ИИ

понеделник

12.35-13.15

учителска стая

вторник

12.35-13.15

 

 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

52.

Румяна Данева

ФВС

четвъртък

13.35- 14.15

учителска стая

понеделник

13.20- 14.00

 

53.

Асен Денчев

ФВС

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

четвъртък

13.35- 14.15

 

54.

Светлана Шойлева

ФВС

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

четвъртък

13.35- 14.15

 

55.

Георги Николов

ФВС

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

 

 

 

 

 

Настоящиятграфик е утвърденсъсЗаповед№  ......... от ................ 2021г. надиректорана 32.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", гр.София

 

 

 
Проекти

Проекти