БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

График на консултациите за втория учебен срок на учебната 2019/2020година  гимназиален етап

Приложение3

учители

предмет

с родители

с ученици

 

ден

час

стая

ден

час

стая

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

1.

Петър Михайлов

БЕЛ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

вторник

13.30- 14.10

Хранилище БЕЛ

 

2.

Десислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

Хранилище БЕЛ

 

3.

Виолетка Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

200

 

4.

Донка Гуцова

БЕЛ

понеделник

11.50-12.30

учителска стая

сряда

13.20- 14.00

205

 

5.

Петър Алексиев

БЕЛ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

сряда

13.20- 14.00

202

 

6.

Антония Кръстева

БЕЛ

сряда

13.30-14.10

учителска стая

петък

13.15- 14.10

204

 

7.

Илвие Конедарева

БЕЛ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

четвъртък

13.15- 14.10

205

 

 

VIIIклас – класни ръководители / АЕ

 

8.

Румяна Никифорова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.30- 13.10

103

 

9.

Катерина Николова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.30- 13.10

104

 

10.

Цвете Жекова

АЕ

сряда

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

  12.30- 13.10

100

 

11.

Емилия Христова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.30- 13.10

105

 

12.

Катя Милева

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.30- 13.10

102

 

13.

Любка Чолашка

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.30- 13.10

101

 

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

12.30 – 13.15

14.

Любина Иванова

АЕ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

петък

13.30- 14.10

103

 

15.

Любомира Любенова

АЕ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

сряда

13.30- 14.10

5

 

16.

Ралица Карлова

АЕ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

методически к -т

 

17.

Даниела Симеонова

АЕ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

петък

13.20- 14.00

101

 

18.

Даниела Йонева

АЕ

сряда

15.00-15.50

учителска стая

петък

13.20- 14.00

104

 

19.

Десислава Танева

ФЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

13.30-14.10

404

 

20.

Галина Ангелова

АЕ

вторник

11.50- 12-30

учителска стая

понеделник

13.20- 14.00

102

 

21.

Ваня Григорова

НЕ

петък

13.30- 14.10

учителска стая

сряда

13.30- 14.10

206

 

22.

Ангелина Ненкова

НЕ

сряда

13.30- 14.10

учителска стая

сряда

13.20- 14.00

300

 

23.

Мария Николова

ИЕ

четвъртък

12.30- 13.10

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

402

 

24.

Ренета Великова

ИЕ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

сряда

13.20- 14.00

206

 

25.

Даниела Атанасова

РЕ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

 понеделник

13.20- 14.00

301

 

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

26.

Весела Радкова

Математика

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

вторник

13.30-14.10

            305

 

27.

Вера Цвеова

Математика

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

понеделник

13.20- 14.00

            303

 

28.

Емилия Богева

Математика

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

вторник

13.30- 14.10

            304

 

29.

Валя Кусева

Математика

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

петък

13.20- 14.00

            302

 

30.

Юлиан Топалов

ИТ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

понеделник

13.20- 14.00

            405

 

31.

Валентина Велкова

ИТ

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

            405

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

32.

Момчил Кузманов

История

четвъртък

12.35- 13. 15

учителска стая

вторник

13.20- 14.00

601

 

33.

Ивайло Найденов

История

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

вторник

13.20- 14.00

105

 

34.

Надка Йорданова

История

вторник

13.30- 14.10

учителска стая

петък

13.30- 14.10

601

 

35.

Стоян Шиваров

История

понеделник

12.30- 13.10

учителска стая

четвъртък

13.30- 14.10

105

 

36.

Елена Вретенарова

Философия

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

602

 

37.

Диляна Филипова

Философия

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

петък

13.30- 14.10

606

 

38.

Ева Радева

География

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

603

 

39.

Росанка Гогова

География

четвъртък

13.30- 14.10

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

605

 

40.

Георги Димитров

история

петък

12.30- 13.10

учителска стая

сряда

13.30- 14.10

403

 

41.

Йордан Йорданов

География

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

петък

13.30- 14.10

605

 

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

42.

Борислава Русинова

Биология

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

сряда

13.30- 14.10

503

 

43.

Венета Велкова

Биология

вторник

13.15- 14.00

учителска стая

сряда

13.30- 14.10

500

 

44.

Ива Петрова

Физика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

13.30- 14.10

505

 

45.

Чавдар Динев

Физика

сряда

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

505

 

46.

Ирина Андонова

Химия/Физика

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

сряда

13.30- 14.10

504

 

47.

Вася Георгиева

Химия

сряда

13.30-14.10

учителска стая

петък

13.30- 14.10

502

 

 

ИЗКУСТВА

 

48.

Илиана Траянова

Музика

четвъртък

13.30-14.10

учителска стая

петък

13.30-14.10

401

 

49.

Диана Соколова

ИИ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

13.30- 14.10

403

 

 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

50.

Румяна Данева

ФВС

сряда

12.30-13.10

учителска стая

четвъртък

14.10- 15.00

Физ.салон

 

51.

Асен Денчев

ФВС

вторник

13.15- 14.00

учителска стая

четвъртък

13.15- 14.00

Физ.салон

 

52.

Светлана Шойлева

ФВС

понеделник

10.10- 10.50

учителска стая

вторник

13.15- 14.00

Физ.салон

 

 

 

 
Проекти

Проекти