БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 Честит празник, скъпи учители и ученици!Този празник е най-вълнуващият за нашето училище, защото е повод за гордост. Благородно е да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, и най-трудното - с любов да го предадеш на поколенията, за да го пазят, развиват и продължат делото. Бъдете все така вдъхновени и извисени, но най-вече обединени с онова нещо, което е невидимо за очите, а се носи само в сърцето!
Д-р Нели Костова


        

                                                                                                                                             

#ErasmusDays2020 #autoSTEM #stem

Мащабният проект по Еразъм AutoSTEM е начин за преподаване на STEM, подходящ за деца и може да бъде завършен онлайн или лице в лице. Помага за задържане на вниманието, като използва сценарии от реалния живот и практически игри.

https://www.autostem.info/

                                                                                                                

#ErasmusDays2020 #ONOFF4Youngsters#Internetaddiction

ON-OFF4Youngsters има за цел да отговори на увеличеното време, прекарано онлайн от младежи и въздействието на интензивното използване на интернет върху живота им.

www.on-off4youngsters.eu


На 13.10.2020 се проведе третата международна среща по проект STEAMER. Партньорите от

Citizens In Power / Πολίτες Σε Ισχύ

Logopsycom

Les Apprimeurs

Liepājas Raiņa 6. Vidusskola

Mistery Tour/Work in Progress и

32.СУИЧЕ „Св. Кл.Охридски“

обсъдиха напредъка на проекта.

Педагогическото ръководство скоро ще бъде на разположение на https://steamerproject.eu/

А за тези, които искат да създадат своя собствена ескейп стая/стая за бягство, ръководството за създаване на ER и модул за електронно обучение за учители също идват през следващата година!

#STEAMer#escaperoom#erasmusproject#maths#science


 

През 2019/2020 учебна година 32.СУИЧЕ „ Свети Климент Охридски“  взе участие в

проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с клуб „ Инфографика“  сборна група от ученици  от 8 до 11клас.


                                                                                                           


           Еразъм+                 Проект № 2019-1-BE01-KA201-05052           "STEAMER”    


              Този проект има за цел да създаде методология, инструменти и практически примери за Escape Rooms, адаптирани към училищното образование STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика).

             Учебната програма и инструментите ще са насочени към учителите в средните училища, за да им предоставят достъп до нов набор от възможности за преподаване на този конкретен предмет и потенциално други. Методологията ще включва и елементи, които се отнасят и за учащите в неравностойно положение, по-специално тези със специфични увреждания в обучението, като дислексия или дискалкулия.

Инструменти за проекта:

• Дигитално образователно ръководство,

• 15 пакета уроци,

• Ръководство за дигитално създаване,

• Ръководство за изпълнение,

• „Escape room генератор“, за да помогне на учителите,

• Онлайн модул за обучение


               Партньори

               Интелектуалните резултати на STEAMER се създават от европейски консорциум в рамките на проект Erasmus + KA2 за училищно образование и иновации, в който участват публични и частни организации от шест различни държави (Франция, Белгия, България, Италия, Литва и Кипър).


https://steamerproject.eu/


                                      2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 

Европейският проект AutoSTEM Erasmus plus ще бъде представен на онлайн конференция на 08.04.2020 (сряда), от 18.00 ч. CEST. Презентацията ще ви преведе през основните аспекти на педагогиката и ресурсите, които са произведени от проекта и как можете да използвате проекта в класните стаи в световен мащаб ИЛИ дори като онлайн инструменти https://www.facebook.com/events/273571520312646/
Можете да научите повече за конференцията на https://learningrevolution.com/


Мерки за недопускане на разпространението на заразата с COVID – 19
 
На 26 февруари 2020г. IIб клас отбеляза "Денят на розовата фланелка".
Учениците подкрепиха инициативата "Против насилието в училище" със закачени значки на униформите си: "НЕ на тормоза, но НЕ за ден!". 
Проведоха се уроци по темата от класния ръководител - Цвети Петрова и психолога в училище - Ирина Цветанова. Децата бяха запознати с историята на събитието и практики за преодоляване на агресията сред учениците.