БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Становище от Обществен съвет от 30.01.2018г.

Решение ПС от 11.01.2018г.

 
Проекти