БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  VIII– XII КЛАС

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП 5, 6 И 7 КЛАС

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА НАЧАЛЕН  ЕТАП  I– IV КЛАС

 
Проекти

Проекти