БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 /2020  ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  VIII– XII КЛАС

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 /2020   ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  5 КЛАС  

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 /2020   ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  6 КЛАС

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 /2020   ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП  7 КЛАС

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА  ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 /2020  ГОДИНА НАЧАЛЕН  ЕТАП  I– IV КЛАС

 
Проекти

Проекти