БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

София
бул. Христо Ботев
тел:  02 / 987 43 58,
e_mail:
kl_ohridski32@abv.bg

 
Директор
Нели Костова
тел. 
02 / 986 28 45
 
Заместник директори

Детелина Бояджиева
тел. 
02 / 987 67 44
е_mail: deti_bo@abv.bg
 
Лени Аначкова     
тел. 
02 / 987 67 44
 
Валентина Велкова
тел.02 / 987 43 61
 
Заместник директор АСД
Катя Найденова     - тел. 
02 / 987 43 62
 
 
 
Главен счетоводител

Веска Стоянова
тел. 
02 / 987 43 62
 
Канцелария

Екатерина Станчева
тел. 02 / 987 43 58
 
Проекти