БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

София
бул. Христо Ботев
тел:  02 / 987 43 58,
e_mail: kl_ohridski32@school32.com


Директор

Д-р. Нели Костова
тел. 02 / 986 28 45
e_mail:  nelly.kostova@school32.com

Заместник - директори

Детелина Бояджиева - УД 1., 2., 3. и 4. клас
тел. 02 / 987 67 44
е_mail: detelina.boyadzhieva@school32.com

Красимира Павлова - УД 5., 6., 7. клас; Иновации
тел. 02 / 987 67 44
е_mail: krasimira.pavlova@school32.com

Петър Алексиев - УД 11. и 12. клас
тел. 02 / 987 67 44
е_mail: petar.aleksiev@school32.com

Валентина Велкова - УД 8. клас , ИКТ
тел.02 / 987 43 61
e_mail: valentina.velkova@school32.com
Росанка Гогова - УД I гимназиален етап
тел.02 / 987 43 61
е_mail: rosanka.gogova@school32.com

Заместник - директор АСД

Катя Найденова  - тел. 02 / 987 43 62
е_mail: katya.naydenova@school32.com

Педагогически съветник
 
Виктория Петрова
тел. 0885021558
e_mail:  victoria.petrova@school32.com

Психолог

Ирина Стоименова-Цветанова
тел. 0877513965
e_mail:  irina.tsvetanova@school32.com

Галина Лозанова
тел. 0884239097
e_mail:  galina.lozanova@school32.com 

Десислава Сотирова-Дундова
тел. 0879169747
e_mail:  desislava.sotirova@school32.com

Главен счетоводител

Веска Стоянова
тел. 02 / 987 43 62

Канцелария

Екатерина Станчева
тел. 02 / 987 43 58

Иванка Чакмакова
тел. 02 / 987 43 58
 
Проекти

Проекти