БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

                                           ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

Име, презиме, фамилия

 

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

 

Четвъртък – 14.00 – 14.40

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

Петък – 12.35 – 13.15

Четвъртък – 12.30 – 13.10

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

Петък – 12.35 – 13.15

Четвъртък – 12.30 – 13.10

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

Вторник – 12.40 – 13.20

Четвъртък – 12.30 – 13.10

АННА ЛУНГОВА

 Понеделник -12.00 – 12.40

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

Понеделник-11.50 – 12.30

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ЮЛИЯ ИГНАТОВА МИХАЙЛОВА

 Понеделник -12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

Вторник -12.40 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

Сряда -12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

Сряда -12.35 – 13.15

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

Петък -12.30 – 13.20

Четвъртък – 12.30 – 13.10

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

Понеделник – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

Понеделник – 13.10 – 13.50

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА

Вторник – 13.10 – 13.50

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

Вторник – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

Вторник – 13.10 – 13.50

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА

Четвъртък – 13.50 – 14.30

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

Сряда -13.10 – 13.50

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ДЕСИСЛАВА КАРАКАШЕВА

Петък – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 13.10 – 13.50

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

Вторник – 13.10 – 13.50

Четвъртък – 13.10 – 13.50

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ

 Понеделник -12.30 – 13.10

Четвъртък – 13.10 – 13.50

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

Вторник – 10.50 – 11.30

Четвъртък – 13.10 – 13.50

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

Петък – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

Петък – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ИВЕЛИНА ПИРАЛКОВА

Вторник -12.40 – 13.10

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

 Понеделник -12.30 – 13.10

Четвъртък – 13.10 – 13.50

НИКОЛАЙ ЧАКАЛОВ

Вторник – 12.30 – 13.10

Сряда  –8.10 – 8.50

ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

Сряда -13.10 – 13.50

Четвъртък – 13.10 – 13.50

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък – 17.40 – 18.10

КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА  ЗЛАТАНОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък – 17.40 – 18.10

КАТЕРИНА ЖЕЛЯЗКОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък – 17.40 – 18.10

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИНДОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък – 17.40 – 18.10

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

ВЕНЕТА СТАМАТОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

СТЕФАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

МАРИЯНА ФИЛИПОВА

Сряда – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

РАДОСВЕТА  ХРИСТОВА СТАМАТОВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

Вторник – 17.40 – 18.20

Четвъртък –17.40 – 18.10

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

Четвъртък –17.40 – 18.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ГАЛЯ АТАНАСОВА ГАНЧЕВА

 Понеделник -13.15 – 13.55

Четвъртък – 12.30 – 13.10

РАДОСЛАВА КАМЕНОВА КИРИЛОВА

 Понеделник -13.15 – 13.55

Четвъртък – 12.30 – 13.10

НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

Петък – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

 

 

 

 

 
Проекти

Проекти