БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

                                        Приложение 1                             

                                           ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

Име, презиме, фамилия

 

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

Вторник – 13.15 – 14.00

Четвъртък – 14.00 – 15.00

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

Вторник – 12.20-13.00

Четвъртък –12.20 – 13.00

ВЕНЕТА РУМЕНОВА СТАМАТОВА

Понеделник – 12.30 – 13.10

Четвъртък –12.20 – 13.00

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

Петък – 1.30 – 12.10

Четвъртък –12.20 – 13.00

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА

Сряда – 11.30- 12.10

Четвъртък –12.20 – 13.00

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

Петък – 11.30 – 12.10

Четвъртък –12.20 – 13.00

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

Понеделник – 12.30 – 13.10

Четвъртък –12.20 – 13.00

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

Петък – 12.20 – 13.00

Четвъртък – 12.20 – 13.00

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

Петък – 12.20 – 13.00

Четвъртък – 12.20 – 13.00

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък – 12.20 – 13.00

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ЮЛИЯ ИГНАТОВА МИХАЙЛОВА

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък – 12.30 – 13.10

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък – 12.30 – 13.10

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък – 12.30 – 13.10

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

Вторник – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

Понеделник – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

Понеделник – 13.00 – 13.40

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА

Сряда – 13.40- 14.20

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

Сряда – 13.40- 14.20

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

Сряда – 13.40- 14.20

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА

Сряда – 13.00- 13.40

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

Вторник – 13.00 – 13.40

Четвъртък – 13.10 – 13.50

ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

Вторник – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 11.30 – 12.10

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

Вторник – 12.30 – 13.10

Четвъртък – – 11.30 – 12.10

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЧАКАЛОВ

Понеделник – 13.30 – 14.10

Четвъртък – 13=30 – 14=10

АНИ СТИЛИЯНОВА СЛАВЧЕВА

Петък – 17.40 – 18.20

Четвъртък – 17.40 – 18.20

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИНДОВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък – 17.30 – 18.10

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък – 17.30 – 18.10

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

Сряда – 17.30 – 18.10

Четвъртък – 17.30 – 18.10

КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА  ЗЛАТАНОВА

Сряда – 17.30 – 18.10

Четвъртък – 17.30 – 18.10

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък – 17.30 – 18.10

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък – 17.30 – 18.10

КАТЕРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

Понеделник – 13.30 – 14.10

Четвъртък – 13.20 – 14.00

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

Вторник – 13.15 – 14.00

Четвъртък – 13.20 – 14.00

СТЕФАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

Вторник – 13.15 – 14.00

Четвъртък – 13.20 – 14.00

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

Вторник – 13.15 – 14.00

Четвъртък – 13.20 – 14.00

ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА  ЗДРАВКОВА

Сряда-13.15 – 14.00

Четвъртък – 13.20 – 14.00

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Вторник – 17.50-18.30

Четвъртък – 17.50 – 18.30

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

Вторник – 17.50-18.30

Четвъртък – 17.50 – 18.30

ЛЮБОСЛАВА ГРИШЕВА ДИМИТРОВА

Вторник – 17.50-18.30

Четвъртък – 17.50 – 18.30

ВАНЯ АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА

 

Четвъртък –

РАДОСЛАВА КАМЕНОВА КИРИЛОВА

Петък – 12.30 – 13.15

Четвъртък – 13.30 – 14.10

НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

Вторник – 12.30-13.10/13.30 – 14.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

МАРИАНА ГРИГОРОВА ПЕТКОВА

 

Четвъртък –

 

 

 

 

 

 

 
Проекти

Проекти