БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Приложение 1                                

                                           ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

Име, презиме, фамилия

 

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

Вторник – 12,30-13,15

Четвъртък - 11.00-11.45

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

Вторник – 12,30-13,15

Четвъртък – 13,15 – 14,00

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА

Понеделник – 12,30 – 13,15

Четвъртък – 13,15 – 14,00

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

Вторник – 12,30-13,15

Четвъртък -13,15 – 14,00

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък -13,15 – 14,00

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА

Вторник – 12,30-13,15

Четвъртък -13,15 – 14,00

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

Вторник – 12,30-13,15

Четвъртък -13,15 – 14,00

ИЛИАНА ДАЧОВА НИКОЛОВА

Вторник – 12,30-13,15

Четвъртък - 13,15 – 14,00

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

Вторник – 12,30-13,15

Четвъртък - 13,15 – 14,00

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък -13,15 – 14,00

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък – 12,30 – 13,15

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

Понеделник – 12,30 – 13,15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

ПАВЛИНКА АНГЕЛОВА СВЕТОЗАРОВА

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

Понеделник – 13,15 – 14,00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

Вторник – 13,15-14,00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

МАРУСЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

Петък – 13,15 – 14,00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

ЮЛИЯ ИГНАТОВА СИМЕОНОВА

Вторник – 13,15-14,00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

Вторник – 13,15-14,00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

МАРИЕТА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

Вторник – 13,15-14,00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

Вторник – 13,15-14,00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

МАРГАРИТА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

Петкък – 12,30 – 13,15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

Понеделник – 12,30 – 13,15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИНДОВА

Вторник – 12,30-13,15

Четвъртък - 13,15 – 14,00

ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Вторник – 13,15-14,00

Четвъртък –10,00 – 10,45

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

Сряда – 14,00 -14,45

Четвъртък – 14,00 – 14,45

ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

Сряда – 12,30 – 13,15

Четвъртък – 13,30 – 14,10

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

Вторник – 18,00-18,45

Четвъртък – 18.00-18,45

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

Вторник – 18,00-18,45

Четвъртък - 18.00-18,45

СТЕФАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

Вторник – 18,00-18,45

Четвъртък - 18.00-18,45

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

Вторник – 18,00-18,45

Четвъртък - 18.00-18,45

ЕЛИ ПАВЛОВА БОЙЧИНОВА

Сряда – 18,00 – 18,45

Четвъртък -18.00-18,45

РАДОСВЕТА  ХРИСТОВА СТАМАТОВА

Вторник – 18,00-18,45

Четвъртък - 18.00-18,45

ЛЮБОСЛАВА ГРИШЕВА БОРИСОВА

Понеделник – 13,15 – 14,00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

Вторник – 18,00-18,45

Четвъртък - 18.00-18,45

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

Понеделник – 13,15 – 14,00

 Четвъртък – 13,15 – 14,00

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

Сряда – 18,00 – 18,45

Четвъртък –18.00-18,45

ДЕНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

Сряда – 18,00 – 18,45

 Четвъртък -18.00-18,45

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

Вторник – 18,00-18,45

Четвъртък - 18.00-18,45

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Вторник – 13,15-14,00

Четвъртък – 13,15 – 14,00

 

 

 
Проекти