БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

Приложение 1                                

                                           ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ - II срок

 

Име, презиме, фамилия

 

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

Вторник – 13,30-14,15

Четвъртък - 13.30-14.15

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

Вторник – 12.30-13.15

Четвъртък – 13,15 – 14,00

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА

Вторник – 12.30-13.15

Четвъртък – 13,15 – 14,00

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

Понеделник – 12.30-13.10

Четвъртък -13,15 – 14,00

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

Сряда- 12.30 – 13.15

Четвъртък -13,15 – 14,00

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА

Понеделник – 12.30 – 13.15

Четвъртък -13,15 – 14,00

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

Сряда- 12.30 – 13.15

Четвъртък -13,15 – 14,00

ИЛИАНА ДАЧОВА НИКОЛОВА

Сряда- 12.30 – 13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

Сряда- 12.30 – 13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ

Вторник – 12.30-13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

Вторник – 12.30-13.15

Четвъртък – 13,15 – 14,00

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

Петък – 12.30 – 13.15

Четвъртък - 13,15 – 14,00

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

Петък – 12.30 – 13.15

Четвъртък - 13,15 – 14,00

ПАВЛИНКА АНГЕЛОВА СВЕТОЗАРОВА

Вторник – 12.30-13.15

Четвъртък - 13,15 – 14,00

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

Петък – 12.30 – 13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

Понеделник – 12.30-13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

МАРУСЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

Понеделник – 12.30-13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

ЮЛИЯ ИГНАТОВА СИМЕОНОВА

Понеделник – 12.30-13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

Петък – 12.30 – 13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

МАРИЕТА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

Петък – 12.30 – 13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

Петък – 12.30 – 13.15

Четвъртък - 12,30 – 13,15

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

Петък – 13.20 – 14.00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

Сряда- 13.15 – 14.00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

Сряда- 13.15 – 14.00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

МАРГАРИТА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

Вторник – 13.15-14.00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

Сряда- 13.15 – 14.00

Четвъртък - 13,15 – 14,00

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

Сряда- 12.30 – 13.15

Четвъртък -13,15 – 14,00

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИНДОВА

Вторник – 13.15-14.00

Четвъртък - 11,50– 12,30

ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Вторник – 12.30-13.15

Четвъртък –15.15 – 16.00

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

Сряда- 12.30 – 13.15

Четвъртък – 12.15- 13.00

ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

Петък – 13.15 – 14.00

Четвъртък – 11.00-11.40

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

Вторник – 18.00-18.45

Четвъртък – 18.00-18.45

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

Вторник – 18.00-18.45

Четвъртък – 18.00-18.45

СТЕФАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

Сряда- 18.00 – 18.45

Четвъртък – 18.00-18.45

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

Сряда- 18.00 – 18.45

Четвъртък - 18.00-18.45

ЕЛИ ПАВЛОВА БОЙЧИНОВА

Сряда- 18.00 – 18.45

Четвъртък -18.00-18.45

РАДОСВЕТА  ХРИСТОВА СТАМАТОВА

Сряда- 12.30 – 13.15

Четвъртък – 13.15-14.00

ЛЮБОСЛАВА ГРИШЕВА БОРИСОВА

Понеделник – 18.00-18.45

Четвъртък – 12.30-13.15

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

Понеделник – 12.30-13.15

Четвъртък – 13.15-14.00

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

Вторник – 18.00-18.45

 Четвъртък –12.30 – 13.15

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

Петък – 13.15 – 14.00

Четвъртък –13.15 – 14.00

ДЕНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

Петък – 12.30 – 13.15

 Четвъртък -13.15-14.00

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

Петък – 12.30 – 13.15

Четвъртък – 13.15 – 14.00

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Вторник – 18.00-18.45

Четвъртък – 18.00-18.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекти