БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

13.03.2020 г.
Свободен достъп до всички електронни учебници и ресурси Анубис, Булвест 2000 и Klett.
  Свободен достъп до всички електронни учебници и ресурси Анубис, Булвест 2000 и Klett.
13.03.2020 г.
Инструкция за хигиена на ръцете.
Инструкция за хигиена на ръцете.
28.02.2020 г.
Решение на Педагогическия съвет
  Във връзка с постъпилите многобройни заявления от родители на ученици от 2. до 8. клас за...
26.02.2020 г.
Spelling Bee 2020
  На 26.02.2020г. в Конферентната зала на 32.СУИЧЕ ще се проведе състезание по английски правопис Spelling Bee 2020, училищен...
21.02.2020 г.
Обмен с училище 525 от Санкт Петербург, Русия
  През месец април, 2020 година ще се осъществи обмен с училище 525  от Санкт Петербург, Русия.В обмена могат да...
18.02.2020 г.
Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, за класираните учениците от 32.СУИЧЕ,...
18.02.2020 г.
Областен кръг на олимпиадата по физика
  Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на23.02.2020 год. от 14:30 часа. Продължителност за...
17.02.2020 г.
Родителска среща
  Родителска среща за начален етап първа смяна на 19.02.2020г. от 18.30 часа -  1, 4 и 2 г, д ,е клас. Родителска среща за...
10.02.2020 г.
Родителски срещи
  На 12.02.2020г. (сряда) ще се проведе родителска среща за 5.-7. клас от 18:30 часа. ( учебните занятия за 5-7 клас ще са без...
04.02.2020 г.
Състезание по английски език - Kangaroo Global Linguistics (KGL)– 08.02.2020 г.
Състезание по английски език - Kangaroo Global Linguistics  (KGL)– 08.02.2020 г. Вътрешноучилищният кръг на състезанието- Kangaroo...
 
Проекти

Проекти