БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

10.09.2020 г.
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧК 15.09.2020 г.
  ОТКРИВАНЕ  НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧК 15.09.2020 г. Вход 1 (ул. „Софроний...
10.09.2020 г.
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
  ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
07.09.2020 г.
Родителски срещи
    На  10.09. 2020г. ще се проведе родителска среща за 1. клас, 2.а, б, в...
07.09.2020 г.
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19.
  НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19. ...
01.09.2020 г.
График на изпити за оформяне на годишна оценка за самостоятелна форма на обучение в 11 клас
График на изпити за оформяне на годишна оценка за самостоятелна форма на обучение в 11 клас: История и...
12.08.2020 г.
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМАНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА
I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМЕНТ...
10.08.2020 г.
Четвърто класиране в 32.СУИЧЕ „ Св. Кл. Охридски“, прием в VIII клас за учебната 2020 / 2021 учебна година
    Свободни места по паралелки за четвърто класиране в 32.СУИЧЕ „ Св. Кл....
05.08.2020 г.
Прием в VIII клас - четвърти етап на класиране
 Свободни места по паралелки за четвърто класиране в 32.СУИЧЕ „ Св. Кл. Охридски“, прием в VIII клас за учебната...
30.07.2020 г.
График на дейностите по прием на ученици в 8 клас след трето класиране
 График на дейностите по прием на ученици и запълване на незаетите места след трети етап на класиране за...
27.07.2020 г.
Прием в VIII клас - трети етап на класиране
Прием в VIII клас - трети етап на класиране Подаването на заявление за участие в трети етап на класиране – 24 – 27...
 
Проекти

Проекти