БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини
 
Училищният кръг на международното състезание "Лингвистично кенгуру" ще се проведе в 32.СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски" на 16.02.2019г. (събота) от 11:15ч. Квесторите, консултантите и ТК да се явят в стая 206 в 10:30ч. Учениците да заемат местата си в стайте (200 - 204) до 11:10. Продължителността на изпита е 1час. Всички трябва да напуснат изпитните стаи не по-рано от 12:15ч.
 
Проекти

Проекти