БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини

 

На основание заповед № 2741/25.06.2019 г. на Директора на 32. СУИЧЕ и във връзка с Наредба 10/ 01.09. 2016 г. и Заповед РД 09 – 1709 от 29.08. 2018 г.на МОН комисия разгледа подадените заявления за участие след трето класиране за приемане в държавните и общински училища след завършен VIIклас и класира следните кандидати:

  1. вх. № 3662/ 06.08.2019 г. - АЕ/ИЕ - 396 т.
  2. вх. № 3661/ 06.08.2019 г. - АЕ/ИЕ-  389.5 т.
  3. вх. № 3683/ 06.08.2019 г. - АЕ/ИЕ-380.5 т.
  4. вх. № 3663/ 06.08.2019 г. - АЕ/ФЕ - 380.5 т.

Допълнително са класирани на местата, освободени поради изтегляне на документи на приети ученици, следните кандидати:

  1. вх. № 3684/ 06.08.2019 г.- АЕ/РЕ - 379.5т.
  2. вх. № 3646/ 05.08.2019 г.-АЕ/РЕ - 373 т.
  3. вх. № 3612/ 05.08.2019 г. - АЕ/РЕ - 368 т.

 

   

 
Проекти