БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини

 Oлимпиада по математика– областен кръг

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 01.02.2020 г. (събота) от 09.00 ч., както следва:

За учениците от IV, V и VІ клас  в  22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. "Витоша" №134. 

За учениците от VII клас /от училищата от всички райони/ – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/  в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

 

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IV до VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 01 февруари 2020 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа,

като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

 
Проекти

Проекти