БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,


С оглед на извънредното положение, свързано с COVID-19, Ви уведомяваме, че е създадена необходимата организация за получаване на по-голямата част от необходимите документи за кандидатстване по служебен път от район Възраждане към училището и Вие няма да имате ангажимент да ги предоставяте. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

При наличие на един или повече социални критерии (САМО АКО ИМА ТАКИВА), както следва:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - сканирано решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители - сканиран Акта за смърт;

- За дете от семейство с повече от две деца - сканирани удостоверенията за раждане на всички деца;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД - сканирано съдебното решение.

 НИКАКВИ ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!

 Обръщаме внимание, че няма пречка да кандидатстват и деца, които са с адрес извън прилежащия район на 32 СУИЧЕ "Св.Кл.Охридски", те също ще участват в класирането.

Както вече Ви информирахме, списъкът с класираните на първо класиране ученици за първи клас ще бъдат обявени на 01.06.2020 г. в 17.00 ч. в сайта на училището, както и ще бъдат залепени на хартиен носител на вратата на училището.


Накратко казано - пращате следното:

1. Попълненото заявление (електронно - в саймия файл);

 

РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ВАЖНО❗ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ❗
Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/съпруга/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище и районните администрации, без да е необходимо да посещавате районните администрации!


 
Проекти

Проекти