БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини

 Свободни места по паралелки за четвърто класиране в 32.СУИЧЕ „ Св. Кл. Охридски“, прием в VIII клас за учебната 2020 / 2021 учебна година.

 

Чужди езици АЕ/ НЕ – 3 места

Чужди езици АЕ/ ИЕ – 1 място

Чужди езици АЕ/ РЕ – 1 място

 
Проекти

Проекти