БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини

 

 

На  10.09. 2020г. ще се проведе родителска среща за 1. клас, 2.а, б, в клас, 4.клас, 5.,6., 7.,и 8.клас по следния график:
-за учениците с начална буква на първото име А до Л вкл. от 17 до 18ч.
- за учениците с начална буква на първо име от М до Я от 18,15ч.
Присъствие се изисква само на един родител,като се спазват мерките за безопасност!


На  11. 09. 2020г. ще се проведе родителска среща за 2.г, д клас, 3. клас, 9., 10., 11., 12.клас по следния график:
-за учениците с начална буква на първото име А до Л вкл. от 17 до 18ч.
- за учениците с начална буква на първо име от М до Я от 18,15ч.
 Присъствие се изискана само на един родител,като се спазват мерките за безопасност!
 
 
 
Проекти

Проекти