БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини
Класни стаи 2020-2021 учебна година
  I -смяна II-смяна
5
7    
100 -  
101 8
102 8
103 8
104 8
105 8
200 10а
201 10б
202 10в
203 10г
204 10д
205 10е
206    
300 11а
301 11б
302 11г
303 11в
304 11д
305 11е
401    
402    
403    
404    
405    
406    
501 Занимални ЦДО  
502    
503 Занимални ЦДО Занимални ЦДО
504 Занимални ЦДО Занимални ЦДО
505 12г
601 12а
602 12в
603 12б
604 12д
605 12е
606    
 
Проекти

Проекти